Tiedealus – kohti ydintä

Tiedealus – kohti ydintä on kemian ja fysiikan opetusohjelmasarja peruskoulun 5.-6.-luokille. Sarjassa tutustutaan fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin. Tapaamme Turun yliopiston avaruustähtitieteen professorin, Tieto-Finlandiavoittaja Esko Valtaojan, joka johtaa tutkimusryhmää nimeltä Tiedekopla. Tiedekopla on joukko lapsia, joiden missiona on matkata luontoa koskevan totuuden ytimeen. Mutta ilman nuorten keräämää tietoa luonnon ”pääkäsiteparista”, aineesta ja energiasta, sekä olomuotojen perinteisistä ilmentäjistä, vedestä, ilmasta ja maasta Tiedealus ei liiku mihinkään. Jotta pääsee matkalle halki ihmeellisen maailmankaikkeuden, on täytettävä Tiedealuksen polttoainevarastot tiedolla!

Suunnitelmassa on vain yksi mutta: sen tahtoo pilata vastarannankiiski, pelkästä päästä ja käsistä koostuva Kalmanessu. Kalmanessun osana on toimia tarinan vastavoimana ja tuoda esiin kaikki se asennepuolella, mikä oppimista vain voi estää – virhepelkona ilmenevää liiallista suorituskeskeisyyttä myöten!

Ohjelmasarjan lähtökohta on lähellä lasta, joka tutkii, testaa ja toteuttaa. Johtoajatus on, että kemia ja fysiikka voivat olla käsitöiden ja kotitalouden veroisia hauskoja taitoaineita, jotka eivät supistu silkaksi temppuiluksi, kun aiheisiin tarjotaan riittävä ennakko-orientaatio.

Luonnontieteisiin haetaan uutta rohkeaa näkökulmaa myös humanististen tieteiden kautta. Luonnontieteitä voi tarkastella osana inhimillistä ajattelua ja ihmisen kulttuuriperimää, sillä ihminen on pohtinut luontoa aina. Tällä tavoin herätetään lapsissa itsevarmuus heissä jo valmiiksi asustavan tutkivan ilkikurisuuden lisäksi. Vanhoja ”atomimantroja” ei ole tarpeen toistaa, sillä itse tutkiva löytää muutoinkin perille!

Samaa oppimateriaalia, jota Tiedekopla tutkimuksissaan hyödyntää, löytyy myös opettaja.tv:n nettisivuilta. Huomaathan, että netistä löydät lisämateriaalia esimerkiksi ympäristökasvatukseen, sillä aine, maa, ilma, vesi ja energia ovat tärkeitä teemoja myös elinympäristömme vaalimisen kannalta. Netistä voit myös ladata jaksot kokonaisuudessaan uusintakatselua varten.

Ohjelmasarja on onnistunut tehtävässään, mikäli fysiikka ja kemia saavat uusia ihailijoita!
Jaksot

1/5 Mitä aine on?

2/5 Vesi – erikoinen aine

3/5 Onko ilma ainetta?

4/5 Aarteemme maa

5/5 Energian lähteillä


Opettaja.tv pilotoi YLEn materiaaliin pohjautuvia opetussuunnitelman mukaan jaoiteltuja ainekokonaisuuksia verkossa. Ensimmäisenä julkaisemme alakoulun 5.-6. -luokan fysiikka ja kemia -kokonaisuuden.