Tanssit


Argentiinalainen tango
- ei selvästi määriteltyjä kuvioita
- useita tyylisuuntia

Argentiinalainen tango perustuu osittain erityyppisiin liike-elementteihin kuin tyypilliset eurooppalaiset tanssit. Euroopassa useimmissa tansseissa voidaan erottaa selvät kuviot, joita tanssissa yhdistellään joko vapaasti tai tiettyjen sääntöjen mukaan. Argentiinalaisessa tangossa kuviot eivät ole niin selvästi määriteltyjä. Yhden tulkinnan mukaan argentiinalaisessa tangossa ei oikeastaan ole kuviota ollenkaan, on vain eri suuntaan otettuja yksittäisiä askelia. Toisen tulkinnan mukaan kuvioita on suunnattoman paljon, kun jokainen erilainen askelsarja lasketaan omaksi kuviokseen. Näiden välille sijoittuvan tulkinnan mukaan tanssi koostuu löyhästi määritellyistä 1-3 askeleen minikuvioista, joissa on melko paljon tilaa muuntelulle. Mikään näistä tulkinnoista ei sinänsä ole oikea eikä väärä, ne ovat vain erilaisia tapoja hahmottaa tanssia. Tanssin oppimisessa jokin tulkinta saattaa kuitenkin olla toista tuloksellisempi.

Argentiinalaisessa tangossa on useita tyylisuuntia. Erot tyylien välillä ovat liukuvia, ja tanssijat itse saattavat käyttää tyylistään eri nimeä kuin sivustakatsojat. Tyylisuunnat ovat yhteydessä sosiaaliseen ympäristöön, jossa tanssia harrastetaan. Tango de salon liitetään tanssisalonkeihin, joissa tavoitellaan arvokkuutta paitsi tanssissa myös pukeutumisessa. Tango milonguero on sosiaalisesti vapaamuotoisempi tyyli, jota nimitetään myös kahvilatangoksi. Orillero on peräisin köyhiltä alueilta ja ilmeeltään vähemmän muodollista ja iloisempaa kuin edelliset. Canyengue on rekonstruktio tangosta sellaisena kuin sitä oletetaan tanssitun 1920- ja 1930-luvuilla. Tango nuevo pyrkii tietoisesti parantelemaan kansanomaista tanssitapaa analysoimalla tanssin rakennetta ja lisäämällä kuvioita, joita kukaan ei ole aikaisemmin älynnyt käyttää. Fantasia on näytöksiä varten kehitetty show-tango, jossa liikkeet tehdään usein ylikorostuneina ja jossa tangoon yhdistetään seuratanssille vieraita aineksia mm. baletista. 


Cha-cha
- nuorin latinalaistanssi
- Amerikasta, 1950-luvulta
- rytmi mambosta
- tanssi kehitetty jivestä

Cha-Cha on rytmillisesti uusin latinalaistanssi. 1950-luvun mambomusiikki kehittyi edelleen ja Amerikassa käytettiin kolmea eri rytmityyliä soitettaessa mamboa. Näistä ns. trible-mambo on cha-chan perusrytmi: viisi liikettä tahtia kohti. Itse liikkeet kehitettiin jivestä. Alkuun painotettiin rytmitystä 1-2-cha-cha-cha. Pian kuitenkin todettiin, että näin jäi olennainen tahtiosa painottamatta ja aitojen kuubalaisten muusikkojen rytmitys 1-2-3-cha-cha hyväksyttiin ainoaksi oikeaksi. 


Foxtrot
- Amerikasta, 1800-luvulta
- vaikutteita jazzista ja one stepistä
- nykymuotoonsa 1929 Englannissa
- alunperin nopeata, nykyään hidas foxtrot

Foxtrot eli hidas foxtrot kehittyi vähitellen nykymuotoonsa 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Silloi todettiin etelävaltioiden neekereiden käyttävän synkooppia musiikkirytmityksessään ja tanssivan sen mukaisesti. Vuosisadan vaihteessa synkooppi muuttui rytmiksi ja kuin nauhalta syntyi uusia tansseja. Yksi uusi tanssi Turkey Trot tunnetaan myöhemmin nimellä One Step, josta nykyinen foxtrot kehittyi. Nimi foxtrot on peräisin Harry Foxin nimestä. Fox tanssi lavalla vuonna 1913 ragtime musiikin tahdissa vallan vakuuttavasti. Foxtrot tanssittiin alkuun nopeatempoisena. Vähitellen vauhti hidastui ja vuonna 1927 se oli jo liki nykyistä hidasta foxtrottia, jonka kehittivät G.A. Anderson ja Josephine Bradley.


Jive
- kehitetty Amerikassa 1940-luvulla
- swing-musiikki ja jitterburg
- akrobatiakuviot jätettiin pois

Jive on kehitetty 1930-luvun loppupuolella suosituksi tulleesta lindy hopista, jota tanssittiin swing-musiikin tahtiin. 1940-luvun jitterburgin jopa vaaralliset akrobatiakuviot jäivät pois 1954. Kansaivälisiin arvokilpailuihin jive tuli viidenneksi latinalaistanssiksi vasta vuonna 1976, oltuaan siihen saakka ns. täytelaji.


Paso doble
- Espanjalainen kansantanssi
- soitettiin härkätaisteluiden alkuseremonioissa
- mies matadori, nainen muleta
- vakioitu 1930-luvulla ranskalaisten toimesta

Paso doble on vanha espanjalainen marssityylinen kansantanssi, jota soitetaan härkätaisteluiden alkuseremonioissa. Ranskassa on paso doblea tiedetty soitetun jo vuonna 1790, tosin yleisimmin nopeammalla temmolla kuin nykyisin. Vuonna 1920 Pariisissa järjestetyissä MM-kilpailuissa paso doble käväisi mukana osalajina. Nykyisen paso doblen vakiointi pohjautuu ranskalaisten 1930 luvulla kansantanssista kehittämään esitystanssiin.


Quickstep
- kehittynyt two stepistä
- vaikutteita charlestonista ja nopeasta foxtrotista
- nopea liikkuva tanssi

Quickstepin edeltäjä oli two step. Quickstepin suunnitteli englantilainen Frank Ford charlestonin ja nopean foxtrotin pohjalta. Euroopankin vuonna 1925 villinnyt charleston tavattiin vuonna 1923 Charlestonin kaupungissa Etelä-Carolinassa USA:ssa telakkatyöläisneekereiden piiritanssina. Frank Ford jätti charlestonin rajut potkut pois ja muutti sen soolosuoritukset paritanssiksi.

 

Rumba
- kotoisin Kuubasta 1600-luvulta
- neliörumbasta kehittyi ns. Kuubalainen rumba
- Eurooppaan 1920-luvulla
- alunperin kosiotanssi

Rumba on lähtöisin Kuubasta. Sitä tiedetään soitetun jo 1600-luvulla. Todellinen rumba on afrikkalais-kuubalaista alkuperää, joka polveutuu neekeriorjuuden ajoilta. Rumba tuli Euroopassa tunnetuksi ensi kerran 1920-luvulla. Alkuun tanssittiin amerikkalaista ns. neliörumbaa, joka sai nimensä peruskuvionsa muodosta. tätä neliörumbaa tanssitaa vieläkin USA:ssa ja Euroopassakin, kilpailuissa tanssitaan ns. cuban rumbaa eli single manboa.

 

Salsa
- ominaista viettelevä olemus ja lantion liikkeet
- tanssi perustuu erilaisiin paikanvaihto- ja kädenalituskuvioihin
- maailmalla eri tyylisuuntia
 
Salsa on eräs latinalaisamerikkalaisen tanssin muoto. Sitä tanssitaan paritanssina, mutta sitä voi harjoitella myös yksinään. Salsalle ominaista on viettelevä olemus ja lantion liikkeet.
 
Tanssin perusaskeleessa on kolme askelta neljää iskua kohti ja kaksi perusaskelta yhtä kahdeksan iskun pituista musiikin perusjaksoa kohden. Salsassa tanssiparit eivät liiku lattialla paljoakaan paikaltaan, vaan tanssi perustuu erilaisiin paikanvaihto- ja kädenalituskuvioihin samaan tapaan kuin valtaosa rock ’n swing -tansseista. Salsaa voidaan myös sanoa symmetriseksi ja osittain myös säännölliseksi tanssiksi.
 
Salsa on käsitteenä melko laaja ja rinnastettavissa lähinnä lavatanssimiseen. Sen alle kuuluu sekä useita perinteisiä afro-karibialaisia tansseja että moderneja versioita näistä, joita nykyisin yleisesti kutsutaan salsan tyylisuunniksi eli styleiksi. Päätyylisuunnat maailmalla tanssia harrastavien keskuudessa ovat New York style ja Los Angeles style. Suomessa vallalla oleva tyylisuunta on puolestaan kuubalainen casino.
 

Samba
- kotoisin Brasiliasta
- rytmi ja tyyli kansantanssista
- liikkeet maxine- ja lundu- tansseista
- eroaa karnevaalisambasta

Samba on brasialaista alkuperää. Tosin itse sana samba tarkoittaa Brasiliassa afrikkalaista alkuperää olevan tanssin yleisnimeä. Maailmalle levinnyt samba on taanut rytminsä ja musiikillisen tyylinsä kansanomaisesta brasialaisesta sambasta, mutta liikkeet ja esikuvan aikaisemmasta brasilialaisesta maxine-tanssista sekä afrikkalaisperäisestä lundu-tanssista. Maxine unohdettiin ensimmäisen maailmansodan myötä. Sen joitakin liikkeitä heräsi henkiin 40 vuotta myöhemmin samban kera. Samba tuli tunnetuksi toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Kilpatanssina tanssittu samba eroaa oleellisesti karnevaalisambasta.

 

Tango
- kotoisin Argentiinasta, 1800-luvulta
- Eurooppaan 1900, vakioitu 1929
- iskevää teräviä käännöksiä

Tangon juuret voidaan etsiä Afrikasta hausujen ja jorubien keskuudesta. Heitä rahdattiin orjiksi Karibiaan ja Etelä-Amerikkaan. Kuubalainen Habanera (1600-luku), brasialainen milonga (1700-luku) ja uruguaylainen baile con cortè 1800-luvulta siirtyivät Buenos Airesin slummiväestön tansseiksi. Nimi el tango johdatetaan sanoihin tangere (lat. koskettaa, sivuta), tambor (rumpu) ja tangano (jorubakieltä). Valkoinen väestö omaksui tanssin itselleen 1800-luvun lopulla ja siitä muodostui argentiinalaisten kansantanssi. Tango tuli Pariisiin 1900-luvun alussa ja aloitti sieltä maailmanvalloituksensa. Toivo Niskanen toi tangon Suomeen 1913. Eroottiset ainekset poistettiin 1929 vakioinnissa. Staccato-liikkeet tangoon toi saksalainen Fred Kamp 1930-luvulla. 

 

Valssi
- hidas englantilainen valssi
- vakioitu 1929 Englannissa
- liikutaan vinottain tanssisuuntaan
- periytyy amerikkalaisesta Boston-valssista

Hidas valssi eli englantilainen valssi sai nykymuotonsa vuonna 1921. Tanssi- ja tanssimusiikkipersoonallisuus Viktor Silvester otti ensimmäisenä käyttöön vinottain tanssisuuntaan liikuvan systeemin. tuolloin hän voitti sillä tyylillä mm-tittelin. Hitaan valssin tyyli periytyy amerikkalaisesta Boston-valssista, jota tanssittiin Euroopassa 1910-luvulla. Tyypillistä Boston-valssille oli liikkuminen pehmein, luistavin luonnollisen kävelyn askelein.

 

Wieninvalssi
- Ländler kansantanssi 1500-luvulla Itävallassa
- valssi sana käyttöön 1700-luvulla
- vain muutama peruskuvio

Wieninvalssin alkujuuret voidaa tavoittaa 1500-luvun itävaltalaisesta kansantanssista Ländler. Itse sana valssi tuli käyttöön 1700-luvulla. Wieninvalssin tekivät suosituksi Joseph Lanner ja Johann Strauss nuorempi. Uuden sykäyksen wieninvalssille antoi Franz Lehar wieniläisoperetteineen vuosisadan vaihteessa. Wieninvalssi on ainoa tanssiurheilun tansseista, jota tanssitaan kansainvälisestikin rajoitetuin kuvioin. Nämä kuviot määriteltiin vuonna 1951.

 
Lähteet: tanssiurheilu.net, tanssi.net, salsa.fi 
Lhet linkki

Eurotanssit YLE TV2:ssa

Eurovision Dance Contest 2008
ma 08.09. klo: 12.05 (YLE TV2)

Katso uusinatana vuoden 2008 Eurovision tanssikilpailun kansainvälinen finaali Glasgow'sta, Skotlannista. 

Selostajina Johanna Pirttilahti ja Sirpa Suutari-Jääskö.

Eurotanssit Areenassa

YLE Areena


Ohjelmat katsottavissa ja kuunneltavissa YLE Areenan kautta jälkitallenteina. 

Eurotanssit Elävässä Arkistossa