Romanikulttuurissa korostuvat vanhempien kunnioittaminen
sekä moraali- ja puhtaustavat.Vanhempia ihmisiä teititellään. Heillä on oikeus käydä ensimmäisenä pöytään ruokailemaan. Vanhempien puheita ja mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan ja heidän läsnäollessaan käyttäydytään asiallisesti. Vanhemmilta romaneilta odotetaan myös heidän asemaansa vastaavaa, arvokasta käyttäytymistä.

Moraalikäsitykset liittyvät siveyteen ja häveliäisyyteen

Vanhempien läsnäollessa nuoret kontrolloivat käyttäytymistään ja puheenaiheitaan niin, ettei niissä esim. viitata sukupuolisuuteen. Nuoret aikuiset eivät näyttäydy vanhempien seurassa huolimattomasti tai vajavaisesti pukeutuneina.