Näin kerrot lapselle pahoista aikuisista - kuinka ehkäistä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö?

Kuva: Doriana_s, stock.xchng.

- Äiti, koulumatkalla yksi rollaattorilla liikkuva mummo kysyi tulinko koulusta. Mä vastasin sille, että joo, vaikka sä olet sanonut, että tuntemattomille ei saa puhua.

Ihmiskauppa on totta. Häiriintyneitä aikuisia on olemassa. Pedofiileja on Suomessakin. Kuinka varoittaa lasta tuntemattomista aikuisista, jotka saattavat tehdä pahaa? Lapsi voi varoittelun - hienovaraisenkin - jälkeen pelästyä ja tulla ylivarovaiseksi; koulumatkalla hän voi säikkyä jokaista vastaan tulevaa aikuista.

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja sairaanhoitaja Kirsi Porras vastaa, kuinka puhua pienelle lapselle etukäteen vieraista aikuisista ja eteen mahdollisesti tulevista ikävistä tilanteista.

Miten lapselle voi lasta pelästyttämättä puhua "tuntemattomista aikuisista", jotka saattavat tehdä hänelle pahaa?

Lapsille kannattaa kertoa rehellisesti, että on ihmisiä, jotka toimivat väärin, kuten varastavat kaupasta tai pahoinpitelevät muita ihmisiä. On olemassa ihmisiä, joihin ei voi luottaa.

Lapsi tekee jatkokysymyksiä, jos hän haluaa tarkempaa tietoa asiasta. Tällöin on tärkeää, että lapsen kysymyksiin vastataan rauhallisesti ja selkeästi. Aikuisen ei ole syytä hermostua vaikeistakaan kysymyksistä. Mikäli aikuinen ei löydä kysymykseen heti vastausta, hän voi yhdessä lapsen kanssa pohtia oikeaa vastausta.

Lapselle tulisi selittää pahan tekemisen käsite ja tehdä selväksi, ettei pahan tekemisellä tarkoiteta aina lapsen vahingoittamista eli esimerkiksi lyömistä tai muuta satuttamista. Pahan tekemisen käsitettä voidaan avata esimerkiksi niin, että "jotkut ihmiset eivät ymmärrä, että lapsen keho on yksityisalue, johon muut ihmiset eivät saa luvatta koskea". Pahan tekemistä on myös se, jos tuntemattomat tai lapselle vieraat aikuiset haluavat esimerkiksi kosketella lapsen kehoa vaatteiden päältä tai vaatteiden alta.

Onko oikein sanoa lapselle, että vieraille tai tuntemattomille aikuisille ei saa puhua? Ovatko ”tuntematon” tai ”vieras” oikeita sanoja tässä yhteydessä?

Kyllä lapselle näin voi sanoa. Lisäksi on hyvä kertoa, että lapsi voi vastata vieraalle aikuiselle, että ”vanhemmat ovat sanoneet, että minulla ei ole lupa puhua kanssasi, koska en tunne sinua.” Lapselle on hyvä opettaa poistumaan reippaasti paikalta tämän jälkeen.

Lapsen kanssa on tärkeää jutella siitä, mitä tarkoittaa 'tuntematon aikuinen'. Jos sanotaan, että naapurit ovat tuttuja ja heidän kanssaan voi puhua, niin päteekö tämä kaikkiin naapureihin? Yksilöimisen ja esimerkkien avulla autetaan lasta hahmottamaan, mitä tarkoittaa, että joku on tuttu, tuntematon tai vieras. On hyvä käydä keskustelua siitä, millä perusteilla lapsi tekee valinnan tutusta ja vieraasta henkilöstä. Aikuisen tehtävä on auttaa lasta konkretisoimaan tätä valintaa.

Käsite ’meille tulee vieraita’ voi herättää lapsen mielessä kysymyksen, että miksi heitä kutsutaan vieraiksi, vaikka kylään tulijat ovat tuttuja. Lapset voivat pohtia sanoja mielessään ja yrittävät tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella.

Lapsi voi kysyä, että miksi ei saa puhua vieraille, kun isä tai äiti puhuu kuitenkin bussissa tai kadulla ihmisille, joita ei tunne. Tähän voi vastata, että aikuinen osaa arvioida tilanteita eri tavoin kuin lapsi. Aikuinenkaan ei kerro tuntemattomille henkilökohtaisia asioitaan, kuten asumispaikkaansa, nimeään tai puhelinnumeroaan.

Kuinka ehkäistä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö? Kuva: stock.xchng, David Garzon.

Entä jos lapsi joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa tuntemattomalle puhuminen on välttämätöntä? Kun lapsi esimerkiksi joutuu kauppakeskuksessa eroon vanhemmistaan? 

Lapselle on hyvä kertoa, miten toimia, jos hän joutuu eroon vanhemmistaan esimerkiksi kauppakeskuksessa tai huvipuistossa: silloin kannattaa mennä sellaisen aikuisen luokse, joka työskentelee kyseisessä paikassa, kuten kaupan kassa, huvipuiston työtekijä, vartija jne.

Kauppareissun aikana voi kertoa ja näyttää, mistä tunnistaa kaupan työntekijän, missä kaupan kassa työskentelee, missä on info, mistä tunnistaa vartijan, millainen on vartijan vaatetus. Näin luodaan lapselle tunne siitä, että on aikuisia, joihin voi aivan varmasti luottaa ja joiden puoleen voi kääntyä tarvittaessa.

Mitä turvatoimia vanhempi voi tehdä ehkäistäkseen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön?

Kun vanhemmat sisällyttävät tunne- ja turvataitokasvatuksen osaksi lapsen kasvun ja kehityksen tukemista, saa lapsi toimintamalleja epätavallisiin tilanteisiin ja varmasti puhuu myös mahdollisista ikäviksi kokemistaan asioistaan vanhemmilleen.

On tärkeää, että lapsen ja vanhemman välillä vallitsee luottamus puolin ja toisin ja että lapsi tuntee, että hän voi milloin vain puhua vanhemmilleen mieltään askarruttavista asioista.  

Lasten kanssa voi keskustella salaisuuksista ja siitä, mitä salaisuus tarkoittaa ja miksi on salaisuuksia. Lisäksi on hyvä keskustella hyvistä ja huonoista salaisuuksista ja näiden eroista.

Hyvä salaisuus: Esimerkiksi lapsi on tekemässä päiväkodissa lahjaa äitien-/isänpäiväksi ja päiväkodissa on juteltu, että tämä on salaisuus eikä lahjasta kannata vielä puhua äidille/isälle. Tämän salaisuuden tarkoitus on ilahduttaa lapsen vanhempaa ja siksi siitä ei puhuta. Yleensä hyvällä salaisuudella on tarkoitus tuottaa mielihyvää ja iloa, kun salaisuus tulee ilmi tai siitä kerrotaan.

Huono salaisuus: Jos joku aikuinen tai lapsi kertoo, että salaisuudesta ei saa puhua, koska siitä seuraa jotain pahaa tai ongelmia, silloin kyseessä on huono salaisuus. Tällaisessa tilanteessa lapsen on hyvä puhua vanhemmalleen asiasta.

Esimerkiksi jos lapsen kaveri on luvatta ottanut jonkun kaverin tavaran ja kertoo siitä lapsellesi ja pyytää olla kertomatta asiaa eteenpäin kenellekään, onko silloin kyseessä hyvä vai huono salaisuus? Entä, jos joku aikuinen koskee lasta ja pyytää tämän pysymään heidän kahden salaisuutena, onko kyseessä hyvä vai huono salaisuus.

Varo vaaraa koulutiellä - Varo vaaraa Nalle Nallukka on erinomainen kirja luettavaksi lapsen kanssa. Siinä on kerrottu toimintamalleja tilanteisiin, joissa vieras henkilö tarjoaa lapselle autokyytiä, lapsi eksyy kaupassa ja vieras aikuinen pyytää lasta kantamaan ostokset aikuisen kotiin.

Toisaalta on tärkeää myös muistaa ja muistuttaa lapsia siitä, että pääsääntöisesti lapsilla on turvallista elää ja olla maailmassa. Liiallinen pelottelu voi viedä niin lapselta kuin hänen vanhemmaltaan uskon hyvästä ja toivosta. Jos ympärillä nähdään koko ajan vain riskejä ja uhkia, voi olla vaikeaa nauttia ja iloita elämästä.

Kuinka ehkäistä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö? Kuva: stock.xchng, Helene Souza.

Mitä toimintamalleja vanhempi voi lapselleen antaa mahdollisten vaaratilanteiden varalle?

 • Vanhemmilta tulee aina kysyä lupa, jos lapsi on menossa jonnekin, vaikka katsomaan tutun uutta kissaa tai hakemaan naapurista ylimääräisiä tyhjiä juomapulloja.
 • Salaisuuksista puhuminen - hyvän ja huonon salaisuuden ero.
 • Mitä tarkoitetaan vieraalla ja tutulla aikuisella. Kysy lapselta, miten hän nämä sanat ymmärtää ja sitten käytte keskustelua sanoista ja siitä, mitä ne tarkoittavat.
 • Lapselle kannattaa opettaa yleinen hätänumero ja missä tilanteessa siihen voi soittaa.
 • Lapsen tulee tietää kenen puoleen voi kääntyä, jos eksyy.
 • Lapselle on hyvä tehdä selväksi, että aikuinen ei koskaan pyydä lasta avuksi. Aikuiset eivät tarvitse lapsen apua, kuten vaikka kantamaan ostoksiaan aikuisen kotiin. Aikuiset pyytävät avukseen aikuisia, eivät pieniä lapsia.
 • Lapsella on oikeus kieltäytyä asioista, jotka hän kokee epäilyttävinä.
 • Vanhempi voi auttaa lasta tunnistamaan outouden ja epämääräisyyden tunteen. Tämä on yleensä hetken kestävä tunne, joka olisi hyvä tunnistaa ja ymmärtää sen viesti.
 • Lapsen ei tarvitse totella ja hänen täytyy poistua paikalta, jos joku aikuinen tai toinen lapsi haluaa tehdä pahaa tai satuttaa lasta.
 • Lapsi saa ja hänen pitää suojella ja puolustaa itseään ja omaa kehoaan.
 • Opeta lapselle toimintaohje epämiellyttäviin tilanteisiin: Kuinka sanon ei, miten poistun paikalta ja kuinka kerron asian luotettavalle aikuiselle.
 • Harjoitelkaa lapsen kanssa ein sanomista: hiljainen ja epävarma ei tai varma ja äänekäs ei.
 • Lapsella on lupa tarvittaessa huutaa ja potkia, jos joku vieras henkilö esimerkiksi kävisi lapseen käsiksi tai ottaisi hänet pakolla syliinsä ja yrittäisi kantaa autoon.


Lapsen kanssa voi yhdessä pohtia:

 1. Missä tilanteessa voi rikkoa luvan olla kertomatta salaisuudesta esimerkiksi omalle vanhemmalleen?
 2. Miten hyvä ja huono salaisuus eroavat toisistaan?
 3. Miten toimia, jos joku käyttäytyy sinua kohtaan inhottavasti tai ilkeästi?
 4. Millainen kosketus tuntuu kivalta?
 5. Millainen kosketus tuntuu epämiellyttävältä?
 6. Missä kohtaa kehoa pelko tuntuu?
 7. Missä kohtaa kehoa ilo ja turvallisuus tuntuvat?
 8. Mitä tarkoittaa turvallinen aikuinen?
 9. Luettele aikuisia, jotka koet turvallisiksi ja joiden puoleen voisit kääntyä, jos tulisi sellainen tarve?
 10. Miten pitää toimia, jos joku aikuinen vaikkapa pyytää mukaansa hakemaan ylimääräisiä tyhjiä juomapulloja tämän kotoa?
 11. Miten pitää toimia, jos joku aikuinen pyytää sinua mukaansa katsomaan autossa olevia kissan- tai koiranpentuja?
 12. Mitä tarkoittaa, että uimapuvun alla oleva alue on sinun henkilökohtainen ja oma alueesi, johon kenenkään ei ole lupa koskea ilman sinun lupaasi?

Lue myös Mitä tehdä, jos lapsesi on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi?

kommentit

Yksinkertainen keino on sopia lapsen kanssa salasana jota käytetään vain jos tulee tilanne, että joku muu kuin vanhemmat joutuu hakemaan lapsen vaikka tarhasta tai kavereiden luota. Jos aikuinen ei tiedä salasanaa niin mukaan ei lähdetä. Ihan pienen kanssa ei tietnkään toimi, mutta koulun aloittaneen kanssa saattaa jo toimia.

>Ewe Ti, 2014-01-21 10:40

Hei,

Tällaisen teimme aikanaan vuonna 2005.
Sen voi edelleen ladata ilmaiseksi.
Olisiko tästä apua yhteisen keskustelun pohjaksi kotona?

http://www.tampere.fi/tiedostot/54Utat7kJ/hyvintehtyopas.pdf

>Oppaan tekoon osallistunut Ti, 2014-01-21 16:20

Lapsia seksuaalisesti hyväksi käyttävät usein uhkailevat lasta sillä että mikäli lapsi kertoo tapahtumasta muille niin jotain pahaa tapahtuu joko lapselle tai tämän perheelle. Vaikka vanhemmat olisivat siis "sisällyttäneet tunne- ja turvataitokasvatuksen osaksi lapsen kasvun ja kehityksen tukemista" on hyvä muistaa, että tietyistä asioista voi lapsen kuitenkin olla lähes mahdotonta puhua.

>Daalia Su, 2014-01-26 20:34

Tässä on unohtunut se, että usein hyväksikäyttäjä on lapsen sukulainen tai tuttu, eikä mikään puskaan houkutteleva vieras setä. Jos halutaan suojata lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, pitää katsoa lähemmäs, lapsen lähipiiriin, ja opettaa lapsi arvioimaan aikuisten käytöstä - onko se sopivaa.

>Gemma Ke, 2014-02-05 09:22

Hyvä kommentti Gemmalta. Enkä usko, että ne kaupan tädit tai vartijasedätkään täysin luotettavia olisivat. Tuntemattomalle ihmiselle voi jutella. Ainakin tervehtiä. Ei ole pakko antaa tulla koskettelemaan.
Jatkaa omaa kulkuaan, jos vieras ihminen arveluttaa.

>Hessu To, 2014-02-06 05:16

Minuakin arveluttaa tuo neuvo olla puhumatta vieraalle, ainakin näin maaseutuolojen näkökulmasta. Siinä sitten joutuu rollaattorimummokin noloksi, kun on tullut ystävällisin aikein puhutelleeksi lasta. Ja jääkö tuo neuvo sittenkin takaraivoon myös aikuisikään, mikä heikentäisi suomalaisten sosiaalisuutta entisestään. Eikö koskettelun, mukaan lähtemisen kieltäminen riittäisi? Ja salaisuudet vieraiden ehdottamina. Tällainen panosutus turvaisi myös tuttujen harjoitaman hyväksikäytön varalta.

>Riitta To, 2014-02-06 09:25

lisää kommentti

linkit

uusimmat

Muualla Yle.fi:ssä