Vältä perintöriidat - laadi testamentti

Vältä perintöriidat - laadi testamentti. Kuva: Tuula Nyberg, Yle Kuvapalvelu

Vanha kaunis olohuoneen kalusto odottaa vuoroaan pesänjakohuutokaupassa. Kukaan ei huuda tai osta sitä, kalusto päätyy murskaimeen. Toisessa tapauksessa asianajaja on  valmis itse hankkimaan kaupasta kuparisen kahvipannun, samanlaisen josta perilliset riitelevät, jotta pesä saataisiin jaettua "tasan".

Pesänjakoasioita hoitavat asianajajat kertovat Nina Stenrosin Perintö-dokumentissa uskomattomia tarinoita siitä, kuinka omaisuudesta tulee ongelma. Mitä ihmeellisimpiin tilanteisiin ja tekoihin päädytään, kun tavoitteena on sovinto.

Ja tämä kaikki turhaan, kun yksinkertainen paperi voisi säästää isoilta riidoilta. Vastuunottajaksi voi ilmoittautua jokainen - testamentin teko ei kysy ikää.


Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden professori
Urpo Kangas vastaa:

Mikä on testamentti?

- Testamentti on yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä.

Miten testamentti laaditaan?

- Vähimmäismuotona on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja. Kaikki varsinaiset testamenttimääräykset on annettava tässä muodossa. Testamenttia ei siis voi laatia esimerkiksi siten, että osa siitä jätetään täsmennettäväksi suullisella jälkimääräyksellä.

Testamentin teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella ja miltei millaiselle materiaalille tahansa. Päiväys ei kuulu pakottavaan testamenttimuotoon, sen puuttuminen ei toisin sanoen ole muotovirhe (KKO 1974 II 84 ). Päiväys on kuitenkin aina syytä merkitä testamenttiasiakirjaan.

Testamentti on allekirjoitettava. Allekirjoituksellaan testamentin tekijä varmistaa tahdonilmaisunsa. Allekirjoittamaton, testamentiksi otsikoitu asiakirja on testamenttina pätemätön. Kahden yhtä aikaa läsnä olevan henkilön on todistettava testamentti oikeaksi.

Testamentille on siis asetettu ankarat muotovaatimukset.

Voiko testamentin laatia itse?

- Kyllä voi. Lain mukaan testamentin pätevyyden edellytykseksi ei ole asetettu sitä, että sen tulisi olla lakimiehen laatima. Vaikka testamentin voi laatia itse, se ei kuitenkaan ole suositeltavaa sen vuoksi, että testamentin täytäntöönpanoon voivat vaikuttaa aviovarallisuussäännökset, muissa lahjakirjoissa tai testamenteissa olevat määräykset, perintökaaren säännökset testamentin epäselvien ilmaisujen tulkinnasta ja perintöverojärjestelmä. Sen vuoksi on suositeltavaa, että testamentin laatimisessa ainakin konsultoidaan lakimiestä ja samalla tiedustellaan asianajajalta, miten paljon hän veloittaa testamentin laatimisesta.

Vältä perintöriidat - laadi testamentti. Kuva: stock.xchng

Käytännössä testamentin laatimisesta normaalitapauksessa laskutettava toimenpidepalkkio on korkeintaan muutama sata euroa ja se kannattaa maksaa, jos sen avulla on mahdollista välttää kallis perintöriita.

Missä testamenttia säilytetään?

- Testamentti kannattaa säilyttää pankin tallelokerossa, mielellään suljetussa kirjekuoressa. Kirjekuoren päälle voi laittaa viestin siitä, että se sisältää testamentin ja samalla määräyksen siitä, että kirjekuoren saa avata vain kahden todistajan läsnä ollessa.

Pitääkö testamentista antaa tieto jollekulle?

- Testamentin pätevyyden edellytykseksi ei ole asetettu sitä, että siitä on perittävän eläessä annettu jollekin tieto. Testamentti annetaan tiedoksi perillisille testamentin tekijän kuoleman jälkeen.

Voiko testamentin peruuttaa?

- Testamentin voi aina peruuttaa. Peruuttaminen voi tapahtua vapaamuotoisesti, mutta suositeltavaa on, että se tehdään kirjallisesti tai repimällä vanha testamentti.

 

Tee testamentti - malleja erilaisiin testamentteihin (pdf)

(Esimerkkeinä on annettu naimattoman henkilön testamentti ystävänsä hyväksi, naimattoman henkilön testamentti veljen ja sisaren lapsille, eronneen äidin testamentti lapsiensa hyväksi, testamentti avopuolison hyväksi sekä puolisoiden keskinäinen testamentti.)

Perintö-dokumentti (katsottavissa 14.11. asti):

kommentit

Testamentti, miten teen. on 4 lasta 4 lastenlasta. Yhden lapsistani jätän ilman, tehnyt niin paljon pahaa, en usko hänen saavan kuitenkaan sitä pitää. Olen tehnyt testamentin 3 lapsen ja lastenlasten hyväksi kaikille tasan. Onko pätevä, pankinjohtaja, tuomari arvoltaan, teki testamentin. Voiko ja saako yksi kumota tämän?

>73 vuotias eläkeläinen Ke, 2011-11-02 23:45

Kannattaisi ottaa yhteyttä asianajotoimistoon, jos on varaa maksaa sen lasku tai sitten vähävaraisena kunnan oikeusaputoimistoon ja kysyä apua. Näillä kysymyspalstoilla voi saada mitä tahansa mututietoa, joka ei pidä paikkansa. Kyseessä on kuitenkin tärkeä asia eli perinnönjako. Maallikkona olen saanut käsityksen, että rintaperillisellä on aina oikeus lakiosaansa, joka on puolet perintonä saadusta osasta, joten sitä ei voi testamentillä kumota. Kannattaa varmistaa asia!

>Lukija Ma, 2011-11-07 11:26

Jos perintäoikeutta ei olisi, olisiko helponpaa hankkia asunto työtä tekemällä?
PS
Toinen saa ilman ja toinenkin vain supliikilla.

>onko periminen edullista? La, 2011-11-05 22:33

Avoliitossa asuvana olen vuosia maksanut kaikki asumis- ja elinkustannukset, myös ylöspidon avopuolisoni aikuisille lapsille ja sulhokanditaateille viikonloppuisin ym.
Avopuoliso ei ymmärrä/ole ymmärtävinään asiaa. Hänellä on kuluja asumisesta ja elämisestä eli yksin tai kanssani.
Esitin 400 € sähkölaskua (2 kk sähkönsiirto) hänen maksettavakseen.Riitahan siitä tuli. Muuttaa pois, jää sinä tähän yksin jne. Loska lentää silmille. Kun en maksa tai edes kyseenalaistan asian.
Kaksi käy töissä, yksi maksaa kaiken.Reilu peli.

Ed.liitosta 2 vielä alaikäistä lasta, asuvat äitinsä luona.Elatusmaksut olen maksanut.
Testamentti lienee omassa vallassani, myös lahjoitus hyväntekeväisyyteen on ollut mielessä.

>viiskymppinen Ma, 2011-11-07 13:50

lisää kommentti

linkit

uusimmat

Muualla Yle.fi:ssä