Skip navigation.
Home

Miten saa opettaa uskontoa Suomessa?

Uskonnot ovat erilaisia. Ne pyrkivät erilaisiin päämääriin ja edistävät erilaisia elämänmuotoja. Kuka sitten määrittelee sen yleisen viitekehyksen mikä ”uskontoja ” yhdistää? Nyt on tärkeää yhteiskuntarauhankin kannalta keskustella siitä miten eri uskonnot elävät rinnakkain ja miten niitä tulisi opettaa?

Kouluissamme uskonnonopetusta koskeva lainsäädäntö on vuodelta 2003
jolloin tuli uusi uskonnonvapauslaki voimaan. Laki antaa oppilaalle oikeuden joko ”oman uskonnon” tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Opetushallitus laatii opetussuunnitelmille yleiset puitteet. Käytännössä uskontojen opetusta ja erilaisten kulttuurien kohtaamista pähkäillään kunnissa koulujen ja opetusvirastojen käytävillä. Ja Kuntien todellisuus on pohjoisessa ja hiljentyvissä idän kunnissa aivan eri maata kuin pääkaupunkiseudulla, jossa suurin osa maahanmuuttajista on kristittyjä.

Vaikka pääkaupunkiseudulla osallistuu islamin opetukseen nyt tuhansia oppilaita niin ovat Espoon islaminuskoiset oppilaat ”yleisislamin” tunneilla. Katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat saavat sen sijaan omaa opetustaan. Suomen kouluissa opetetaan viittä erilaista kristinuskoa mutta vain yhdenlaista islamia. Kaiken kaikkiaan uskonnollisia yhteisöjä on kahdeksansataa. Miten eriytyneissä uskonnonopetuksissa ja elämänkatsomustiedon opetuksissa olevien oppilaiden keskinäinen kulttuurinen tutustuminen ja dialogi saa sijaa?

Monikulttuuristuminen ja oikeus oppia omaa äidinkieltä ja uskontoa saa koulujen lukujärjestykset paukkumaan eri suuntiin kun oppilailla on yhteistä ja eriytynyttä opetusta. Vantaalla peruskoululaisista on maahanmuuttajataustaisia 15 prosenttia ja oman äidinkielen opetusta annetaan 29 kielellä. Tässä moninaistuvassa opetuksessa onnistuminen on kotouttamispolitiikan perusjalka.

Tähän pyrkiminen vie kuntien resursseja. Jotta kuntien työtaakka helpottuisi on kuntaliitto esittänyt kaikille yhteiseen uskontotietoon siirtymistä. Ministeri Henna Virkkusen mielestä sitä sopii vakavasti pohtia. Uskontotieto ottaisi etäisyyttä uskontoihin kuuluvaa kokemuksellisuuteen ja vakaumuksellisuuteen, mikä on traditioiden harjoittamista. Miten uskontoa voi opettaa neutraalisti niin, että sillä ei olisi suhdetta elävään elämään, kokemuksellisuuteen, ja uskoon, joka parhaimmillaan auttaa ihmistä elämään?

Uskontojen suhteesta traditioon on Kainuun aatelisen seurassa keskustelemassa opetusministeri Hanna Virkkunen, uskontodidaktiikan yliopistolehtori Jyri Komulainen sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistolehtori Eero Salmenkivi

Uskomuksia ei pidä opettaa

Kaikki uskonnot ovat uskomuksia, eivätkä siis ole totta. Kouluissa tulee opettaa faktoihin perustuvia tietoja ja taitoja. Uskonnon opetus tulee lopettaa ja siirtää se historiaan, eli historian tunnille, jonne se kuulukin.

Väite viiden eri

Väite viiden eri kristinuskon opetuksesta on liiottelua.
Kolmen kirkkokunnan oma opetus on tyypillisintä ja
keskustelijoista Komulainen tietänee miten monessa
koulussa adventistien tai muun vähemmistön opetusta
annetaan. Luultavasti ei kovin monessa eikä myöskään kunnan varoilla.

Uskonnonopetus on elintärkeä oppiaine

Ilman laadukasta uskonnonopetusta ei voi ymmärtää maailmaa. Ihminen, joka on matkustanut ulkomaille, erityisesti Euroopan ulkopuolelle, voi vain kiittää uskonnon tuntien antamaa sivistystä. Uskonto on myös ainoa koulun oppaine, jossa eettisellä ja maailmankatsomuksellisella pohdinnalla on sijaa. Omat kokemukseni uskonnonopetuksesta sekä peruskoulussa että lukiossa ovat olleet erittäin positiivisia.

Pitää lopettaa

Ensimmäinen kommentoija jo sanoikin sen mitä halusin: kouluissa ei tule opettaa vuosisatojen saatossa keksittyjä satuja vaan faktoja ja tietoja. Jos vähänkään tutustuu uskontojen alkuperään ja historiallisiin faktoihin, selviää, että yksikään uskonto ei ole totta. Miksi lapsia pitäisi aivopestä oudoilla valheilla? Ja vielä koulussa!

uskomatonta mutta totta: uskonnonopetus v 2010

Kuulisittepa, mitä suomalaisessa 2000-luvun alakoulussa opetetaan uskonnontunnilla: evoluutioteorian epäilyä, tieteellisen maailmankäsityksen kyseenalaistamista ja Vanhan Testamentin legendoja todellisina historiallisina tapahtumina. Uskonnonopetus veks, tilalle vaikka elämäntapatietoa, etiikkaa ja uskontotieteitä.

Kaikille sopiva oppiaine

Elämänkatsomustieto sopii opetussuunnitelman tavoitteista päätellen oikein hyvin kaikille yhteiseksi oppiaineeksi. Uskontokunnat hoitakoon itse tunnustuksellisen uskomusten opettamisen.

Minulla ei ole mitään

Minulla ei ole mitään "missiota" mihinkään suuntaan,
haluan vain että pian syntyvä lapsenlapseni saa aikanaan
laadukasta ja monipuolista elämänkatsomustiedon opetusta.
Tunnustuksellista uskonnon opetusta ei tule harjoittaa
koulussa. Ja muuten: kyllä rukoileminen ja kirkossa käynti
on uskonnon harjoitusta jos mikä !
terveisin monen polven uskonnoton pakana

uskonnon opetus

Kolulussamme uskontoon kuulumaton oppilas halusi osallistua " koulujumalanpalveluksiin"Hän katsoi sen kuuluvan käyttäytynis opiskeluun ja samaa mieltä oli myös hönen vanhempansa
Tosi sivistyneet vanhemmat

Huomenta! Sekö on ATEISTIEN

Huomenta! Sekö on ATEISTIEN USKONNONVAPAUTTA, että KIELLETÄÄN USKONNONOPETUS!? EI MISSÄÄN NIMESSÄ! Jokaisella täytyy olla oikeus oikeaan uskonnonopetukseen. (tekstiviesti)

Yli 10 vuoden

Yli 10 vuoden uskonnonopettaja kokemukseni pohjalta: paras anti sivistyksen ohella on hyödyntää uskontoa älyllisenä harjoitteluna, ilman ulkoa opettelua. (tekstiviesti)

Kyllä uskon opetus täytyy

Kyllä uskon opetus täytyy säilyttää. Onhan uskovainen nuori aina suositumpi kesätöihinkin, häneen voi luottaa. Hän tekee omantuntonsa mukaan.
(tekstiviesti)

15

Lasten aivopesu kristin- ym. taikauskoilla on ihmisoikeusloukkaus.

Neulasen Manta

Kyllä kai kristillinen

Kyllä kai kristillinen uskontokasvatus on kouluissakin päivänselvää, koska suurin osa vanhemmistakin kuuluu kirkkoon. Ei uskontoTIETO aja samaa asiaa lasten jo tunne-elämän turvallista kehitystä ajatellen. Uskontotieto pitäisi antaa erikseen. (tekstiviesti)

Lisää uskonnonopetusta. Se

Lisää uskonnonopetusta. Se takaa yhteiskuntarauhan. (tekstiviesti)

Uskonnonopetus on

Uskonnonopetus on lopetettava ja elämänkatsomuksen opetus sen sijaan kaikille pakolliseksi. Tällä estetään yhteiskunnan lokeroitumista uskonnon mukaan. (tekstiviesti)

Miksi opettaa lapsille että

Miksi opettaa lapsille että valehteleminen on rumaa, jos ihan kouluissa valehdellaan oppitunneilla esim. että joku 2000v sitten elänyt tavallinen mies oli Jumalan poika ja nousi kuolleista? Opetuksen tulee perustua tieteeseen. (tekstiviesti)

Ilman uskontojen opetusta ei

Ilman uskontojen opetusta ei voi ymmärtää kulttuurien kehitystä. (tekstiviesti)

Mikä ihmeen

Mikä ihmeen uskonnonvapauslaki? Lapsemme eivät päässeet peruskoulun Eton, koska vanhemmat kuuluvat kirkkoon.
(tekstiviesti)

ajatelkaa ateistisia maita

ajatelkaa ateistisia maita verrattuna niihin joissa kristinusko on valtauskonto (tekstiviesti)

Ihmisillä pallo hukassa,ei

Ihmisillä pallo hukassa,ei arvoja,tarkoitusta. Ei tietoa,mistä olen,miksi olen,minne menen? Ei ole vastuuta missään! (tekstiviesti)

Ihminen tarvitsee aikojen

Ihminen tarvitsee aikojen yli kantavan pohjan ja perustuksen elämän rakentamiselle. Ihmettelen miksi sen hyväksyminen niille, jotka kokevat sen tärkeäksi, pitää yritää kieltää oman elämän rajallisuuden pelon edessä. Kulttuurinen pohja on kristillisissä perusarvoissa. Vaikka usko haluan tutusta toisinajattelevien arvomaailmaan. Voiton sitä oikeuttua myös itselleni ja lapsilleni. (tekstiviesti)

Kaikki uskonnot ovat ihmisen

Kaikki uskonnot ovat ihmisen mielikuvitusta! Valtionuskonto on suomessa sama kuin pakkoruotsi: ei saisi arvostella! Ei hyvä! (tekstiviesti)

Miten köyhä Suomi pystyy

Miten köyhä Suomi pystyy opettamaan kaikille "omaa uskontoa". Toivoisin, että kristinusko olisi meillä tärkein.
(tekstiviesti)

Suomi on outo maa. Se vaatii

Suomi on outo maa. Se vaatii oman uskonsa opettamista vähemmistöille, mutta ei kristityiksi kastetuille suomalaislapsille?! (tekstiviesti)

Kristinuskoa vähennetään

Kristinuskoa vähennetään ja islamille annetaan kyllä tilaa. Tämäkö on tasa-arvoa? Elämänkatsomukseen on osallistuttava vaikka olisi selkeä oma usko Jeesukseen. (tekstiviesti)

Koska ihminen on Jumalan

Koska ihminen on Jumalan luomus, hän kaipaa yhteyttä Luojaansa ja saa siinä rauhan. Uskonnonopetus vastaa tähän haasteeseen. (tekstiviesti)

Tekstiviestejä:

Elämämme tärkein asia on oppia tuntemaan Jeesus. Raamatusta tämä löytyy, joten uskonnonopetus on tärkein oppiaine koulussa. Näin saisimme inhimillisemmän maailman.

Ihminen ilman elävää Jumalaa on ilman selkärankaa. Koko etiikka perustuu kristinuskoon.

Elämänkatsomusopetus ei toteudu, koska kansa haluaa kristinuskoa.

Olen iloinen, onnellinen 14 lastenlapsen 76 v. mummo ja uskonnollisem kasvatuksen saanut.

Tekstiviestejä

Opetusministerille! Miksi ruotsia opetetaan pakollisena ja uskonto on asia, josta voi luopua? Molempien tunnit tarvitaan nyt kun taito- ja taideaineet tarvitaan mielenterveyden parantamiseen! Jumala pitää huolen omistaan -ja perheet. Samoin tehkööt ruotsinkieliset perheissään.

Suomalaiset lähetit vievät kristinuskoa maailmalle - miksi Suomessa kuitenkin pitää opettaa ns "pakanauskontoja"mamu-lapsille? Maassa maantavalla...

Pakkoruotsi & uskonnot on puoluevihan yllytystä & HÖLMÖÄ. Hyvät ihmiset! Uskonto ei enää kuulu YLEISopetukseen, mutta ihmissuhdetaito kuuluu. Elämäntaito YES!

Uskontotunnit koulussa ei tee kenestäkään uskovaista. Se kuuluu yleissivistykseen.

Jos usko on totta niin vain yksi uskonto riittää. Miten lapselle selittää, että oikeita onkin minun oikea ja muut vääriä oikeita? Voisi myös väittää, että on viittä kemiaa; muslimikemia ordokemia jne. Sotku on valmis.

Voi tätä pakanamaata, tarvitaan lähetystyötä tänne - ei lähteä torvet soiden muille pakanoille kristinuskoa julistamaan.

Ihmiset, varsinkaan vastustajat, eivät tiedä tai halua tietää nykyisen uskonnon opetuksen laajuutta. Vieraiden uskontojen opetus on selkeä. Tiedon saaminen poistaa turhaa asennetta. Opetus ei ole vain etiikkaa. Terv. Open pso

Ei teologit voi olla vastuussa ihmisten tekemisistä! Kaikki ihmiset vastaavat omista tekemisistään.

Jokela ja Kauhajoki riittävät, että kristinuskon opetusta on lisättävä

Jokelan tapauksen jälkeen ehdotin, että yläasteella - jossa tyttäreni tentti, millaisessa lasissa mikin viina tarjotaan – sen sijaan tentittäisiin hylätystä 10:stä käskystä ainakin kolme: "ÄLÄ TAPA, ÄLÄ VARASTA, KUNNIOITA ISÄÄSI JA ÄITIÄSI." Lapsi tuntee turvallisuutta esim. iltarukouksesta.

Lasteni uskonnonopetus on täyttä huttua. Epäillään tieteellistä maailmankatsomusta ja opetetaan luomisteoriaa ja vanhan testamentin legendoja. Tätäkö haluamme 2000-luvun Suomessa?

76 v.14 jälkeläisille uskonto ei ole vierasta, annetaan heidän saada uskontotunteja.

Jos koulussa opetettaisiin vain faktoja, ei siellä evoluutioteoria uskomustakaan voitaisi tuputtaa.

Lapsella ei ole mitään uskontoa. Yhteinen elämänkatsomustieto kaikille. Myöhemmin lapsi-nuori-aikuinen voi valita ja luoda oman näkemyssuuntauksensa. Ei vanhempien poliittista suuntaustakaan koulussa puolipakko opeteta.

Selittäkää mitä haittaa on kristillisen taustan säilyttämisestä opetuksessa.

Eikö nämä eri uskontokunnat voisi järjestää itse uskonnonopetusta koulun ulkopuolella, ehdottaa Helinå Tikkala

Aloittakaa opetus roskisten käytöstä

Perinteinen uskonnon opetus on ehdottomasti säilytettävä Suomalaisessa kouluissa.

Tarvitsemmeko tänne riitaisia islamin eri uskonhaaroja samalle oppitunnille, vääräuskoisten kanssa. Teoria on teoriaa.

Tekstiviestejä

Kyllä koulujen uskonnonopetus on antanut hyvin paljon eväitä elämään. Puhumattakaan esim ylioppilas kirjoituksista. Samoin matkustamisesta saa paljon enmmän irti kun tuntee eri uskontoja eikä tarvi mennä uuteen maahan ihmettelemään et miksi näin. Työelämää helpottais paljon jos kaikki sisäistäis jalon lähimmäisen kunnioittamisen!

Annetaanko muissa Euroopan maissa eri uskontojen opetusta niin kuin Suomessa?

Onko tutkittu uskovien ja uskonnottomien nuorten syrjäytymisen epäsosiaalisuuden ja ahdistuneisuuden suhteita?

Oman uskonnon opetus ala-asteella pohjana on tärkeä. Kaikille lisäksi dialogisia tunteja yhdessä toimimisesta, ystävyydestä, kiusaamisesta. Abstraktin ajattelun kehittyessä yläasteella kaikkia uskontoja kaikille, kuten nytkin jo uskontotunneilla tai -tiedossa.

Miksi ihmeessä Suomessa pitää opettaa jtk omituista uskontoa vain sen perusteella, että tänne on muutt. jtk muuta uskontoa tunnustava? Suomi kristitty maa.

niin kuin siellä totesitte yli 80 prosenttia on kristittyjä joten heillä pitää halutessaan olla oikeus opetukseen eikä toimia pienen vähemmistön mukaan.

Suomalaiset uskoo-horoskooppiin -kauko/henkiparantajiin,pelikortteihin,rahaan,tavaraan j.n.e.ja-maa on itsemurhatilastojen kärkimaa-kastetuille lapsille opetusta rakastavasta Jeesuksesta-kiitos.

Elämänkatsomusopetuksen lähtökohta on kaunis ja ylevä, miksi kuitenkin kaikissa et-puheenvuoroissa suvaitsevaisuus ja toisen katsomuksen arvostaminen loistaa poissaolollaan? Oikeaa keskustelua ei synny, kun yksi osapuoli keskittyy hyökkäykseen rakentavan dialogin sijaan. Enemmän aitoa suvaitsevaisuutta, vähemmän vastakkainasettelua! Kaisa Nykänen, uskonnonope

Syntiinlankeemukssa Jumalan kuva vrmeltui,mutta Jumala lähetti Poikansa lunastamaan meidät synnistä,kuolemasta ja perkeleen vallasta elämään uutta Elämää jo täällä ja täydellisinä taivaassa.TÄMÄkaikki on armoa,joka sanan ja Pyhän Hengen luoman uskon kautta on minullekin onnellista todellisiuutta !

Aamunavaukset takaisin kouluihin. Samasta herrasta kaikki puhuu. Kuulija tuntee sen itsessään oman sisäisen uskonsa mukaisesti.

Tekstiviestejä

"Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia Minun rinnallani. Tämähän on ensimmäinen käsky. Kun Suomen perustuslaki perustuu Jumalan Sanaan ja kymmeneen käskyyn, ei pitäisi mennä koskemaan näihin perusasioihin. Ja vielä: "Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Ps.14:1

Voisiko matematiikkaa opettaa "uskomatta" opetukseensa .

Kristinusko on tuonut suuren turvan ja halun kanssaihmisten ym märtämiseen. Sekä koti että koulu on tuonut sukupolvien syvän perinteen. Pelkkä järkiei tue tunneelämää, joka oh jaa enemmän kuin arvataa

Olen filosofian opettajana kuunnellut Salmenkiven ja etn aineenopettajien kommentteja kristinuskosta. Ne ja myös etn oppikirjojen sisältö ovat todella kristinuskokriittisiä. Miksi pitää sallia tällainen arvoväritteisyys.

Uskontoon liittyvä arvokasvatus pohjimmiltaan lasten ja nuorten esikielellistä perusturvaa.Jos o opettaja sisäistänyt tiedolliset tavoitteet,hän pystyy löytämään jokaisesta katsomuksesta ja uskonnosta universaalisti kestävimmän.Nuoremme tarvitsevat uskoa yhteyteen.

Uskonnonopetusta ei saa muuttaa tai poistaa.Muslimit ihmettelevät,mikä on tällainen kansa,joka ei kunnioita omaa uskontoaan.Terv.Telle

Mitä muuta voi pakottaminen saada aikaan kuin sotaa?

Äskeinen viesti korjattuna. Ihminen tarvitsee aikojen yli kantavan pohjan ja perustuksen elämän rakennukselle. Ihmettelen miksi sen hyväksyminen meille jotka kokemme sen tärkeäksi, pitää yritää kieltää oman elämän rajallisuuden pelon edessä. Kulttuurinen pohja on kristillisissä perusarvoissa. Vaikka itse uskon haluan tutustua toisin ajattelevien arvomaailmaan. Toivon sitä oikeuttua myös itselleni ja lapsilleni. Pekka m

Raamatun ilmaisemaa todellisuutta tulee opettaa ja Raamatun kirjoitusten ainutlaauisuutta. Esim. Ylösnousemus on fakta. Jeesuksen takaisintulo kirjaimellisesti maanpäälle on myöskin tosiasia, jonka R. Ilmoittaa. Annetaan todellisia rakennuspalikoita; ei kahvimyllyynkään kiviä laiteta.

Maahanmuuttajille tulisi opettaa vain et:tä, jotta integroituisivat - oman uskonnonopetuksen saavat kyllä omiltaan.

Koulutettaisiinko satanisteillekin yhteiskunnan rahoilla omat opettajat? Koko huru-ukkoihin uskominen saisi loppua, uskontoon katsomatta.

Eikö voitais ajatella, että olisi joku yleistieto-oppi jonka alle voitais laittaa myös uskonnot muiden yleissivistävien aineiden kuten käytös , ympäristöoppi, keskustelutaito ja muut ent.kansalaistaito terv: Paavo

Minun uskoni perustuu Raamattuun ,joka on totta. Eläisin ja kuolisin mielläni rukoilevien kristittyjen parissa. Apostolien opetus on yhä hyvä. Mihin lähden? Ateismi tappaa sielun ja hengen siinä kuin pakanuuskin. Jeesus tänäänkin pelastaa. Käänny. Uusi testanentti on todella hyvä - omista se!

Rakkaus on totuus!

Opetetaanko uskontotunnilla todella uskonnollista elämää vai historiallista tarua? Tein 9 v pojan kanssa uskonnon läksyä ja kauhistuin kirjan sisältöä, se oli ala arvoinen. Olematonta höpinää faaraoista kaislaveneistä ja julmista teoista. Lapsi ei todellakaan ymmärtänyt lukemaansa. Lisäksi hänen piti piirtää näitä kyseenalaisia tapahtumia. Tätäkö on krist uskonnon opetus? Eikö kukaan valvo oppikirjojen sisältöä ja kirjoittajien kykyjä. Onko kukaanpohtinut mitä pitäisi opettaa uskonnon nimissä. Ei näin surkeilla teksteillä saada aikaan muuta kuin turhautuneita lapsia (evvk)! Haloo opetusministeri.

Tekstiviestejä

Suomessa pakanauskontojen edustajat tiedotusvälineissa ovat havainneet, että Stalinin/Hitlerin ateistisen propagandan aika on ohi! Kristityt ei!

Kouluissamme tarvitaan kristillisen uskon opettamista sekä oikeutta ja mahdollisuutta sen tasapainoiseen harjoittamiseen: sitä tarvitaan sekä elämässä (henk.kohtaisessa ja yhteisessä) että kuolemassa.

Babylon

Raamatun kertomaa:Aikoinaan ,Babylonissa, ihmiset, jotka puhuivat samaa kieltä, saivat globaalin, extreemin idean rakentaa torni taivaaseen toteuttaakseen unelmansa vallasta.
Siinä hötäkässä unohtui kuitenkin järki ja kohtuus.Jumala
ymmärsi tilanteen mielettömyyden ja päätti sekoittaa ihmisten puhuman yhteisen kielen niin, että he eivät enää ymmärtäisi toisiaan.Projekti jäi kesken (onneksi)ja ihmiset
hajaantuivat.
Jumala olisi halunnut ihmisten tuntevan Hänen elävästä lähteestään kumpuavan globaalin, universaalisen Totuutensa, mutta he eivät välittäneet siitä, vaan jatkoivat valitsemallaan tiellä hamaan tähän päivään asti.
Tänään,uskontojen ja uskomattomien uskomusten sekaannuksessa yritetään taas löytää yhtä "viisasten" kieltä (periaatteessa hyvä), jotta saataisiin "Babylonin
torni" uudelleen nostatetuksi.
Ympyrä sulkeutuu.

Uskonnosta uskontotietoon

Jos lapsen vanhemmat ovat kepulaisia, eihän kukaan sano että kas, siinä menee kepulainen lapsi. Lapsi on liian nuori tietämään poliittisen kantansa. Saman pitäisi päteä uskontoihin. Uskonnon opetus pois, tilalle uskontotieto. Kaikille yhteinen uskontoja yleisesti käsittelevä oppiaine.

Keskustelijoille puherauha

Uskontotiede ei ole tiedettä ollenkaan,joku muu nimitys
voisi olla sopivampi.Sinänsä mielenkiintoista keskustelua.
Toimittaja voisi antaa keskustelijoiden puhua ilman päälle puhumista.

Toteutuuko uskonnonopetuksen

Toteutuuko uskonnonopetuksen tulevaisuudessa kysymys:
Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden
viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö
hän uskoa maan päältä?

Kirkkoon kuulumisen prosentit?

Uskontodidaktiikan lehtori Jyrki Komulainen mainitsi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan yli 80 % suomalaisista. Se on laskettu 0-18-vuotiaat lapset mukaanlukien. Rehellisempää olisi ilmoittaa, kuinka monta % täysi-ikäisistä kuuluu kirkkoon. Vasta 18 vuotta täyttänyt saa itsenäisesti päättää kirkkoon liittymisestä tai siitä eroamisesta. Monessa perheessä suurituloisin perheen jäsen ei kuulu kirkkoon, mutta useimmiten lapset ja heidän äitinsä kuuluvat siihen. Prosenteilla kikkailu voi olla älyllistä epärehellisyyttä

Hyviä kommentteja

Noissa tuleekin sanottua kaikki tarpeellinen. Uskontotiede on tietenkin ihmisen käyttäytymisen tutkimuksen yksi haara ja siten ujuttaa haarojaan aina historiasta ja sen eri alalajeista (oikeus-, tieteen-, talous- ...) antropologian kautta arkeologiaan, psykologiaan, valtiotieteesiin ja taiteisiin.
Tiedotusvälineet pitävät huolta yleisestä kaaoksen tunteesta tiivistyvässä maailmassa. Vertaileva uskontotiede voisi tuoda osaltaan rauhaa ymmärryksen kautta niin nuoren kuin vanhemmankin mieleen.

Ihmettelen kommenttiasi

Kristinuskoko on tärkeämpää kuin kielet, matematiikka, äidinkieli tai biologia?

Ikävämpi juttu jos olet tosissasi.

Jakakaa puheenvuorot!

Seuraan ohjelmaa mielelläni - silloin harvoin, kun siinä ei puhuta toisen päälle. Puheenjohtajan pitäisi jakaa puheenvuoroja. Kuuntelepa itse nauhoitusta, ymmärrät, miksi valitamme. :)

Luotettava kesätyöläinen...?

Jos uskonnonopetuksen säilyttämistä perustellaan sillä, että se takaa luotettavien yksilöiden yhteiskunnan, ollaan syvällä metsässä! Uskovainen nuori ei eroa moraalinsa puolesta ei-uskovaisesta muuten kuin, että uskovainen perustaa käyttäytymisensä dogmiin ja jumalan(helvetin)pelkoon. Uskomaton, joita on noin puolet nuorista, on luettettava ihan vain siksi, että on inhimillistä ja oman edun takia olla luotettava ja hyvä.

Koulun tuntijaosta

Kouluun ollaan tunkemassa milloin mitäkin, eikä koskaan ottamassa mitään pois. Mihin kaikki aineet mahtuvat? Taas suunnitellaan uutta tuntijakoa; joka kymmenes vuosi se on vaihtunut peruskoulun voimassa ollessa.

Vastaus yhdelle kysyjälle: Kun suomessa on pakollista uskontoa peruskoulussa (ja lukiossakin), niin sen takia on nyt sitten opetettava maahanmuuttaneillekin heidän omaa uskontoaan, kun eivät satu olemaan ev-lutteja. Kas siitä sotku ja ihan mahdoton tilanne ja koulun lukujärjestyksen teko vaikeaa.

Paras olisi, että jokainen uskontokunta opettaisi oman uskontonsa lapsilleen, myös nämä meidän "valtionuskonnot". Oli niitä ennenkin pyhäkouluja pikkulapsille ja rippikoulu isommille, kun ei vielä ollut kansakouluakaan. Ja koulusta uskonnon opetus kokonaan pois. Tilalle sitten jotain elämänkatsomustiedon tapaista, jos halutaan, ja tunneille kaikki vaan samaan, niin kristityt kuin muslimit. Siinä sitä suvaitsevaisuutta olisi hyvä harjoitella. Jos nyt sitten keskenkasvuisten kanssa on syytä pohtia näitä asioita, saattaa olla, että ruopeavat kiusaamaan toisiaan, epäkypsemmät, mutta siinähän sitä olisi hyvä kasvattaa, tehtävää kypsille aikuisille.