Skip navigation.
Home

Hei, me puhutaan yksityistämisestä

Vähävaraisemmille suomalaisille julkiset palvelut ovat tärkeämpiä kuin säännöllisessä työssä käyvälle väestölle, jotka kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Yhteiskunnan eriytyminen ja eriarvoistuminen näkyy siinä, että meille on muodostumassa kahden tason työmarkkinoiden ja koulutuslaitoksen lisäksi myös vähintään kaksitasoinen terveydenhuoltojärjestelmä. Juhlapuheissa vielä jauhetaan lähimmäisenrakkaudesta ja hyvinvointiyhteiskunnasta vaikka sen peruspilarit uhkaavat rapautua. Puhutaan kauniita ja samalla hivuutetaan markkinat palvelualoille, jotka aiemmin osattiin tuotettaa kustannustehokkaasti julkisilla varoilla. Joillekin palvelualoille markkinoiden uskotaan sopivan.

2000-luvulla ovat julkiset palvelut markkinoistuneet Suomessa.Yksityiset yhtiöt tuottivat 1990-luvulla kymmenisen prosenttia terveydenhuollon palveluista, nyt jo 20–25 prosenttia. Suomessa saa tehdä kansainvälisille osakkeenomistajille voittoa kansalaisten terveydellä. Sitä tehdään ja samalla puhutaan kauniisti valinnanvapaudesta, yksilöllisistä ja laadukkaista palveluista.

Kaikista palavimpien markkinataloususkovaisten paratiisissa yksityinen yhtiö toimii kaikissa olosuhteissa tehokkaammin kuin julkinen palvelu. Tämän uskomuksen tueksi ei löydy faktaa. Kuntien terveydenhuollon yksityistäminen ei ole tuonut kunnille säästöjä vaan menot ovat jopa kasvaneet. Kokonaisia julkisen terveydenhuollon terveyskeskuksia on siirretty yksityisten lääkäriyritysten hoidettavaksi vaikka tutkimustulosten mukaan siitä ei koidu säästöjä eikä ylenmääräistä tehokkuuttakaan.

Yksityisessä terveydenhuollossa on yritys lopultakin vastuussa vain omistajilleen. Julkisen tuottajan kansanterveydellinen vastuu on sen sijaan todellinen. Luin eräästä tapauksesta Tanskasta, jossa yksityisten palveluntuottajien vetäytyminen markkinoilta sai vanhustenpalvelujen kunnalliset tilaajat ja kilpailuttajat hädän partaalle. Vanhukset jäivät palvelua kaipaamaan kun tuottajayritys otti ja lähti tuottoisemmille seuduille. Heippa!

Terveydenhuollon järjestäminen vaatii nyt ryhtiliikettä. Kaiken kivan perässä ajelehtimisessa ei ole tolkun häivää eikä siihen ole köyhtyvillä kunnilla varaa eikä aikaa. Esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän toimivuutta epäillään vähäväkisissä kunnissa, jossa ei ole edes palveluntuottajia joita kilpailuttaa. Ja markkinoiden valvominen maksaa jos joku sen homman edes taitaa. Vähävaraisilla ei ole varaa seteleihin eikä kunnan kirstussa ole pätäkkää, jolla korottaa palvelusetelien arvoa taivaisiin.

Olisiko vanhan terveyskeskusjärjestelmän kunnianpalautuksessa vara parempi? Voisiko kuntauudistuksella odottaa jotain tolkullista? Kävisikö hallintorajat ylittävä järkevä palvelu-uudistus?

Toivon, että yksityistäminen ja kilpailuttaminen on avannut kunnallisten päättäjien silmät huomaamaan, että terveyskeskukset voivat tehdä itsestään kilpailukykyisemmän ottamalla mallia yksityiseltä puolelta sekä lääkäreiden että hoitajien työn organisointimalleista että palkkausasioissa. Pysyvä kunnanlääkäri luo hyvinvointia aivan eri tahtiin kuin kiertävä reissulassi. Hyvästä voisi pitää kii!

Toiseen suuntaan kulkee Sitra uudella huikentelevalla rahastomallillaan, jossa julkinen ja yksityinen terveydenhuolto rinnastettaan samalle viivalle. Sitra ehdottaa kansallista tilaamisesta ja rahoittamisesta vastaavaa elintä, valtakunnallista tilaaja- ja rahoittajatahoa, "Katiraa", jolle kaikki terveydenhuoltoon käytettävä julkinen raha kootaan. Se tarkoittaisi yksityistetyn terveydenhuoltoa tukemista julkisen rahaston kautta. Tukimaatalouden ja yritystukien rinnalla saisimme siis tule myös terveysmarkkinoiden luomista tukirahalla. Huh, vaatii lisäselvityksiä...

Hurjimpien mukaan valtio ja kunnat saisivat jo menettää vahvan roolinsa asukkaiden terveyspalvelujen itsenäisinä järjestäjinä. Siinä menisi kunnalliselta demokratialta ja hyvinvointiyhteiskunnalta ideologinen pohja. Tilalle tarjotaan mm. terveysvakuutusjärjestelmää, jossa terveyspalvelujen järjestämistehtävä siirrettäisiin alueellisille vakuutuspiireille. Se lisäisi Kelan roolia ja valtaa. Vakuutusperusteisen hyvinvointijärjestelmän ns. vakuutusmallin vakuutusmaksut kerättäisiin etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin. Samalla sanoisimme hyvästit yhteisvastuulle ja solidaarisuudelle, mikä joillekin etupiireille näyttää ideologisesti sopivan.

Elämme mielenkiintoisia aikoja myös terveyspoliittisesti. Kansa voi jakautua kahtia mutta riittääkö yhteisiä varoja kahden eri järjestelmän ylläpitämiseen?

Jääkö julkisen terveydenhuollon tehostaminen, kuntatalouden
kestävyydestä huolen pitäminen sekä palvelujen tasapuolisen saatavuuden varmistaminen yksityistämishumun jalkoihin?

Yksityistämisen ihanuutta palveluntuotannossa ovat ruotimassa Kainuun
aatelisen seurassa Reijo Vuorento, suunnittelupäällikkö Suomen
Kuntaliitosta, Jouko Isolauri, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
sekä Kari Varkila, Tampereen Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja.

Puhelimessa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja Kelan Terveysturvan tutkimuksen päällikkö Hennamari Mikkola.

Tekstiviestillä voi vastata aamun kuuntelijakysymys: Mistä moinen hoppu julkisten palveluiden markkinoistumiselle juuri Suomessa oikein kielii?

Pieni ja keskisuuri (PK) terveyskeskus.

Mitä tehdään rekistereille joissa on kaikki terveystiedot yksityisen hoidon asiakkailta, jos tämä terveyskeskus lopettaa toimintansa? Onko lakia, joka kieltää käyttämästä asiakasrekisteriä kaupallisiin tarkoituksiin?

Eiköhän yksityistäminen ole lääkäreitten ja voideltujen poliitikkojen hoitelema juttu. Poistetaan lääkäreiltä laillinen veronkiertomahdollisuus ja kysytään sitten uudestaan.

Yksityinen osaa paremmin

Parasta kunnallista terveydenhoitoa olen saanut Karjaalla. Siellä koko toiminta oli yksityisten käsissä.

Heikki Pakarinen

Missä demokratia? (txt)

En ymmärrä, miksi terveydenhoito ei voi olla tasa-arvoinen! Missä demokratia? Kuka arvottaa ihmiselämän? Jo terveyskeskuslääkäritkin asettavat potilaita arvojärjestykseen hoidon saannissa

TK-lääkärin ennustus (txt)

Vuosikymmen sitten eräs johtava tk-lääkäri ennusti, että tulevaisuuden terveyskeskuksissa ressukkalääkärit hoitavat ressukkapotilaita. Näinhän on käymässä. Yksityiselle lääkäriasemalle pääsy on sekä potilaille että lääkäreille statuskysymys

paatuneet (txt)

Näyttää olevan turha keskustella (terveydenhoidosta) ,sillä kaikki päättäjät ovat syvälle paatuneet ja kulkevat rikkaan miehen tietä.

yksityinen (txt)

Yksityisiä ei pidä subventoida verovaroin! Olkoot yksityisiä sitten kokonaan. Lisää painetta julkisiin, jotta saadaan hoitoa.

Julkinen verkkopalvelu (txt)

Tulisi rakentaa julkinen verkkopalvelu joka kokoaa helppotajuisina graafeina terveydenhuollon tunuslukuja, kulut, jonot, tulokset. Tällöin keskusteltaisiin faktoista.

Miksi (txt)

Miksi kunnantoimiston suojatyöpaikkojen kustannuksia sisällytetään sairaanhoidon kustannuksiin?

Foniatri (txt)

Oliko Keski-Suomen keskussairaalan foniatrin vakanssin lakkauttaminen laadun parantamista vai pelkkää säästöä?

Lääkäreiden kaksoisrooli (txt)

Ongelma on lääkäreiden kaksoisrooli- julkisella virat, mistä ohjaavat potilaita yksityisvastaanotoilleen. Julkisella kouluttaudutaan, kokoustetaan ja hoidetaan henk.Koht tarpeet, yksityisellä otetaan potilaita vastaan vauhdilla

Julkista kehitettävä (txt)

Tampereella ulkoistetaan potilaat yhden lähiön terveysasemalla. : on annettu ohje hoitaa asiat puhelimitse myös sairaanhoitajan kanssa. Kohta me lähetämme itsestämme valokopion. Julkista pitää kehittää. Mummo

Kunnat Kelan tontille

Palvelusetelien käyttöönotolla kunnat siirtävät yksityisten lääkäripalveluiden käytön tukemisen Kelalta itselleen. Ensimmäinen kerta Suomen historiassa muuten. Ei ihme, että valtio kannustaa kuntia palvelusetelien käyttöönottoon.

Rahaton minieläkeläinen (txt)

Kyllähän niitä hyviä lääkäri/sairaanhoitopalveluja saa jos on rahaa - ja asemaa. Mutta entä rahaton ja/tai minieläkeläinen?

Suomessa ei tietääkseni ole yksityistetty mitään (txt)

Voisiko kainuulainen tarkistaa käsitteistöään? Ulkoistaminen, yksityistäminen ja kilpailuttaminen ovat kaikki eri asioita. Suomessa ei tietääkseni ole yksityistetty mitään.

(Ohjelmassa on vastaus tähän. MH)

Sitra (txt)

SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto osti erään keskisuuren kaupungin terveyspalvelut halvalla ja myi kalliilla vielä Esko Ahon aikana; hän haki opit USA:sta, ONKO KANSALAISVALITUKSEN paikka? T.I.B.

Suomi (txt)

Terveyden huoltoon käytetään Suomessa vähemmän kuin muissa EU -maissa. Olisiko aiheellista miettiä, mille sektoreille julkista rahaa menee "liikaa"?

Palvelusetelistä (txt)

Kun palveluseteli otetaan käyttöön, hinnat nousevat. Jos hintoja rajoitetaan, suoritteet vähenevät. Kokemukset Espoon sosiaali- ja terveystoimesta.

Yksityisen puolella (txt)

Yksityispalvelut: lääkärit naisistuu ja taito huononee, ei ole laajaa ammattitaitoo. Hoitavat pelkällä rahalla ja hymyllä. Esim. ei ole laitteistoa tai jos on hoito maksaa maltaita

Minulla on pitkä kokemus sairaanhoitajana sekä julkisista että yksityisistä tervedenhuoltopalveluista. Pidän parempana kaiken terv.huollon vakuutusperusteista yksityistämistä. Miksi? Vapaa kilpailu aiheuttaa kilpailua asiakkaista, potilaista, jolloin palvelun laatu ja taso nousee. Ja yritys saa voittoa. Julkisella puolella hoidon laatu valitettavasti ei oikeasti kiinnosta. Potilaita kyllä riittää.

Julkinen terveydenhuolto (txt)

Julkinen terveydenhuolto on ainoa todellinen vaihtoehto. Sitä kehitettävä! Isolauri vastasi hyvin siihen, minkä tyyppinen toiminta sopii lisäykseksi yksityiseltä puolelta. Ulkomaiset sijoittajat pelottava ja laskematon osakas t-huollossa. RAHALLA EI OLE OMAATUNTOA!

Terveydenhuollon epätasa-arvo Suomessa on häpeä. Mikä puolue uskaltaa ottaa sen korjaamisen eduskuntavaalin teemaksi? Rakkaus, toivo ym. kauniit sanat tarvitsevat sisältöä. Ja kansalaiset oikeudenmukaista terveydenhoitoa. Ei bisnestä sairailla! T. Anja K

Ei ole rahaa (txt)

Miksi Turussa rutiköyhä 55v. työkyvyttömyys -eläkeläisnaisen on haettava gynegologista hoitoa yksityiseltä? Ei ole rahaa. "Kuolisi pois systeemi, niinkö?"

Kokemus yksityisestä (txt)

Kokemusta yksityisestä vanhusten hoiva kodista. Vanhusten ruoka huonoa ja riittämätöntä.Valvonta tapahtuu kunnalla paperilla. Omistaja ajaa komealla autolla ja asioista eri mieltä olevat hoitajat ja asukkaat laitetaan pois. Julkisella puolella ainoastaan on mahdollista toteuttaa kaikille tasa arvoinen hoito ja hoitajille tasa arvoinen työ yhteisö.

Niin sairaaksi en uskalla tulla (txt)

Niin sairaaksi en uskalla tulla että hakeutuisin Auroraan enää. Nuorten räkänokkin ja lääkärien iva ja pilkka suuressa hädässä olivat järkyttävät. Kodittoman ulosheitto marraskuun iltasateeseen lääkärin ivan kera ovat muistissa. Toisen läänin sairaala tarjosi turvallisen, lämpimän ja auttavan hoidon 1,5 kk. Kiitos Hämeenlinnan eettisille ammattilaisille! Pekka, tuolloin 57 yksinäinen

Julkinen terveydenhuolto (txt)

Julkinen terveyden huolto on hyvä. Nykyisin porvarit halveksii demokratiaa

Korvatulehdukset (txt)

Esikoisen korvatulehdukset hoidettiin tk:n yleislääkärillä:8 lääkekuurin ja 4kk jonotuksen jälkeen saatiin putket.
Kuopus hoidettiin yksityisesti korvalääkärillä,kolme tulehdusta ja kolme päivää jonotusta putkitukseen. Tarviiko miettiä kumpaa palvelua olemme myöhemmin käyttäneet

yksityinen (txt)

Otetaanko yksityisen sektorin saamaa yhteiskunnan antamaa tukea kritisoitaessa se, paljonko maksaisi, jos julkinen sektori hoitaisi kaikki ne, jotka nyt hoidetaan nyt yksityisellä sektorilla?

Yksityinen sektori kerää hillon päältä. Nim. molemmilla sektoreilla toiminut.

Ihmisarvoa (txt)

Suomessa kuntien käyttämät, vuokratut yksityislääkärit mättävät KYLMÄVERISESTI potilaita oman ketjunsa huostaanottokoteihin, jossa nuoret pidetään pakkotoimin ja jossa heidät syydetään täyteen korruptiopsykolääkkeitä samoin tehdään vanhustenhoidossa. Lainsäätäjät eli eduskunta porvarienemmistöllä tekee huonoa työtä kansalaisilleen ja palvelee vain suurpääomaa luomalla 2-kertaista riistoa: ihmisarvon potilaalta ja kunnilta rahat. T.I.B.

"liikaa" rahaa (txt)

Terveyden huoltoon käytetään Suomessa vähemmän kuin muissa EU -maissa. Olisiko aiheellista miettiä, mille sektoreille julkista rahaa menee "liikaa"?

Tätäkö haluamme?

Kiitos Markku Heikkiselle jälleen tärkeän teeman esille ottamisesta!

Poliittiset päättäjät ovat vauhdilla romuttamassa suomalaista yhteiskuntaa kaiken mahdollisen ulkoistamisella, yksityistämisellä ja kansallisomaisuuden myymisellä. Onkohan poliitikoilla kokonaisnäkemystä mihin tämä johtaa? Yksityistäminen merkitsee palvelumaksujen edelleen kohoamista, jolloin palveluihin on varaa vain rikkailla. Haavoittuvimmat kansalaiset jäävät vaille turvaa oman onnensa nojaan. Mihin me sitten lähdemme kerjäämään leipäämme?

Tuntuu järjettömältä, että ulkomaiset sosiaali- ja terveysalan sijoittajat saavat osan tuloistaan Suomen sosiaaliturvavaroista. Kannattaa siis tulla tänne ostelemaan terveysasemia ja sairaaloita, kun tulo on varmaa. Missä muussa maassa yksityistä sijoituspääomaa tuetaan valtion varoista?

Onko järkee?

Vastaisiko joku, miten ulkoistaminen voi tulla halvemmaksi kuin kunnan oma palvelu. Kuntahan maksaa th.firmalle, joka palkkaa työntekijät. Kyllä kai se firma voittoakin tuottaa. Siis...kunta joutuu maksamaan sen erotuksen, että firma pärjää. Olenko ihan väärässä? Eikö tulisi halvemmaksi kunnan suoraan palkata omat työntekijät? Miksi tämä turha rahan kierrätys?

Sitten valinnan vapaudesta. Miksi sitä tarvitaan sairaanhoidossa? Sehän on palvelu sairaille. Eikö sen pitäisi olla samanlaista kaikille, jotka ovat "samalla lailla" sairaita, siis esim. vaikka jalka poikki? Ja tieto siitä, mihin mennään kun sairastutaan selvästi esille, ei siinä mitään a- ja b- vaihtoehtoja tarvita, kun hätä tulee. Että lähdenkö nyt klinikkaan Mehiläinen vai Kimalainen.

Koulutuksessa sitä valinnan vapautta oli vielä 60-luvulla, mutta sitten tuli peruskoulu, jota kovin vastustettiin, mutta hyvin on toiminut. Mutta nyt ollaan taas tuomassa lisää "valinnaisuutta". 90-luvulla se alkoi. Tiedän hyvin, kun olen entinen opo. No sitten 2000-luvun alussa vedettiin vähän takaisin, kun perustaitoja ei ollutkaan hyvin opittu ja koulukohtaiset erot olivat kasvaneet. Nyt taas ollaan lisäämässä "vapautta" kuulemma.

Mitä se tällainen peruspalvelu, kuten terveydenhoito millään valinnan vapaudella tekee? Olis kiva kuulla vähän rationaalisempia perusteluja, kuin vain, että on yksilön perusoikeus valita. Kellä on kellä ei.

P.S. Symppaan sitä turkulaisnaista, joka mainitsi yksityisestä gynekologista, että ei saa hoitoa terv, keskuksesta. Kyllä pitäis olla jotain tarkastuksia. On niitä joskus papa-kokeita. Lisäisin itse tähä silmälääkärin, nim. siinä tapauksessa, että tarvitsee silmälaseja heikon näkönsä vuoksi.

Onko järkeä ostaa, jos

Kuulin tänään, että kunta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta tiettyjä palveluja. Niihin ostoihin käytetyllä rahalla se saisi täytettyä 11 kokopäiväistä virkaa. Nyt ko. rahalla saa vain muutama perhe palvelun. Kuinkahan monta perhettä palvellaan 11 työntekijän voimin kunnallisella alalla?

On mielenkiintoista että ostopalveluihin on rahaa tiukan talouden kunnassa. Tietääköhän kuntalaiset siitä, miten ja minne raha kulkee?

Hyvä kommentti (mm.) joltakin osallistujalta oli se, että terveyden eteen tehdään todella paljon myös muilla kuin lääkärin johtamilla terveydenhuollon palveluilla. Siis mm. koulu- nuoriso-, kulttuuri-, sosiaali-, vapaa-aikapalveluilla ja jopa teknisissä palveluissa, jos tuotetaan kunnollisia rakenuksia ja toimivaa kunnallistekiniikkaa.

Olipa hyvä ohjelma jälleen Heikkiseltä. Puutteena on vain se, että Markulla on kovin kiire keskeyttää puhuja kommenteillaan.

Terveysasemat valtiolle

Kunta ei osaa hoitaa mitään asiaa tuottavasti, ei edes yksityisten palvelujen ostamista. Terveysasema on selkeä konsepti, joka on sama maan laidasta toiseen, joten valtio voi sen monistaa kuten R-kioskit.

Ilmeisesti Kallion terveysasemalla on poliittinen suojelija mikä Kivikon terveysasemalta puuttuu.

Kaikki henkilöstökustannukset koituvat viime kädessä työntekijän kannettavaksi, joten palkansaaja maksaa sekä työterveyshoidon että kunnallisen hoidon. (Jos työntekijän korvaa robotilla tai kiinalaisella, ei työterveydestä tarvitse maksaa.)

Kokemukseni työterveyshoidon järjestelyistä on erinomainen, sieltä kannattaisi kloonata myös kunnalle.

Voittomotiivia on turha korostaa, lääkärit tuntevat hyvin arvonsa, enemmän vaikuttaa vakuutus- tai kilpailutusmekanismi: USA:n jäljet peloittavat, samankaltaisia ilmiötä on havaittu kotimaisten vapaaehtoisten vakuutusten suhteen.

Omat lapseni hoidettiin kunnalla erinomaisesti: lapsivakuutusta ei missään tapauksessa kannata ottaa.