yle.fi

Pensas kukkii

Pensas kukkii

Kokeilua uudella kameralla.

Súbežne prebiehali likvidácia

Súbežne prebiehali likvidácia súkromných podnikov a živností. Majitelia boli preradení do výroby a ich podniky začlenené do siete komunálnych podnikov, výrobných družstiev, okresných stavebných podnikov a podnikov komunálnych služieb. V poľnohospodárstve prebiehala kolektivizácia spojená so zakladaním jednotných roľníckych družstiev, kam roľníci museli odovzdať všetku pôdu , dobytok a poľnohospodárske stroje. Začalo to agitáciou s pomocou agitátorov z miest. Ak nepodpísali prihlášku, ťažisko sa prenieslo na prosperujúcich roľníkov, kde v prípade neúspechu sa enormne zvýšil rozpis povinných dodávok štátu až došlo k ich odsúdeniu za neplnenie dodávok. Najtvrdších roľníkov označili za kulakov, rodiny vysťahovali z obce a otcov poslali do táborov nútenej práce. Takto bolo postihnuté 315 „kulackých“ rodín. V PTP -pomocné technické prapory (čierni baróni) slúžilo viac ako 5000 ľudí. Po roku 1948 emigrovalo 104 000 ľudí (po roku 1968 244 000 ľudí). Celkove bolo popravených okolo 50 ľudí , na hranici zastrelené 56, vo väzniciach zomrelo 51. V roku 1968 bolo súdne rehabilitovaných 71 168 nevinne odsúdených ľudí (vrátane všetkých popravených). Najťažšie podmienky boli v jáchymovských táboroch na ťažbu uránovej rudy pre ZSSR bez

===========================
san diego investment property
mastercard
washington homes for sale
dallas investment property