Hae YLEstä:
Förnybar Energi
Frontsidan
 
SUOMEKSI
IN ENGLISH

Bild: AP Graphics Bank

Del 1: Från svart guld till grönt?

Oljans och kolets tid i världens energi-produktion ohjälpligt att lida mot sitt slut, men vad skall vi använda i stället?  Är bioenergin över huvud så miljövänlig som man tror?

Del 2: Mot solen

Alla former av förnybar energi får sin kraft ursprungligen från solens strålning. Solen är urkällan för både bioenergier, vindkraft, jordvärme och alla former av vattenkraft.

Del 3: Energins nya vågor

Kan människosläktet i framtiden har i bruk en outtömlig och oförorenande form av energi?