Hae YLEstä:
Förnybar Energi
Frontsidan / TV-serie / Del 3
 
SUOMEKSI
IN ENGLISH

Del 3: Energins nya vågor

Kan människosläktet i framtiden har i bruk en outtömlig och oförorenande form av energi? Fusionsenergi räknas inte till en form av förnybar energi utan till kärnenergi fast solens strålningsenergi grundar sig just på fusionsreaktion. Denna oförorenande och evigt förekommande form av energi har man länge anat att är på kommande, men skall den nu i och med det nya ITER-provkraftverket också bli verklighet?

En stötesten för en omfattande, oförorenande väteenergi har ansetts vara att vätet endast är en lagringsform av energi. Till exempel på Island, som strävar till att bli världens första väteekonomi, produceras väte med vattenkraft och geotermisk energi. Hur blir det nu då svenska forskare påstår sig kunna producera väte lätt med konstgjord fotosyntes, med mikrobiologiska medel? Är en ny bioväteteknologisk tid verklighet i framtiden?

Nu är den hetaste potatisen i energibranschen de olika slagen av havsenergi. Speciellt i länderna kring Nordsjön pågår många pilotprojekt, som strävar till att tygla vågkraft och havsströmmar. Den hårdaste konkurrensen förs om vilket projekt skall lyckas få sitt ekonomiska genombrott först: Arkhimedes Wave Swing, Blue Concept, Buldra, Exim, Ocean Wavemaster, OWEC, Pelamis, SeaGen, Stingray, TidEl, WaveDragon, Wavegen, WavePlane eller kanske WaveStar?

 

 

Del 3 – Länkar