Hae YLEstä:
Förnybar Energi
Frontsidan / TV-serie
 
SUOMEKSI
IN ENGLISH

FÖRNYBAR ENERGI

 3 x 30 min
TV1:  börjande fre 2.12. kl. 17.10, repriser sö kl. 12.00 och må ca. 23.30
YLE Teema börjande ti 6.12. kl. 19.30
TV-serie: Redaktör: Pasi Toiviainen

Programserien undersöker världens framtid gällande energin och söker ekologiska alternativ till fossila bränslen. Den ger basuppgifter om former av förnybar energi, deras nuvarande tekniska utvecklingsnivå och miljöverkningar samt om ekonomiska synpunkter på dem. Första delen ger en översikt av miljöproblematiken gällande traditionella energiformer och koncentrerar sig på bioenergi, en av formerna för förnybar energi. Andra delen handlar om andra alternativa energiformer som redan uppnått ett ekonomiskt moget stadium, och sista delen dryftar framtidsutsikter; vilka nya energiformer snart kan tas i bruk, vilka forskningsprojekt är i gång just nu?

Temakväll: Vad efter oljan
YLE Teema lö 10.12. börjande kl. 20.00
Studiodiskussionen effektiveras av färska reportage om utvecklandet av nya energiformer i olika länder.
 

 

Del 1: Från svart guld till grönt?

Oljans och kolets tid i världens energi-produktion ohjälpligt att lida mot sitt slut, men vad skall vi använda i stället?  Är bioenergin över huvud så miljövänlig som man tror?

Del 2: Mot solen

Alla former av förnybar energi får sin kraft ursprungligen från solens strålning. Solen är urkällan för både bioenergier, vindkraft, jordvärme och alla former av vattenkraft.