yle.fiSäännöt

Julkaistu Ma, 10/05/2010 - 13:54
  • Suomi (Kuva: EBU)
  • 56. Eurovision laulukilpailu 2011 - Suomen karsinnan säännöt

Nämä säännöt kattavat vuoden 2011 Eurovision laulukilpailun Suomen edustussävelmän valintaprosessin kokonaisuudessaan, ellei toisin mainita. Yleisradio Oy (myöhemmin YLE) päättää valinnasta sekä prosessin toteuttamistavasta ja aikataulusta ottaen huomioon Euroopan yleisradioliiton (myöhemmin EBU) asettamat säännöt ja aikataulut.

1. Suomen karsinta

1.1. Suomen karsinta kattaa YLEn verkkosivuilla järjestettävän esikarsinnan, televisioitavat alkukarsinnat sekä Suomen finaalin.

1.2. Vuonna 2011 Suomen edustussävelmän hakuprosessi on seuraava:

YLE valitsee yhteensä 12 kilpailijaa (artisti + kappale) Suomen televisioitaviin alkukarsintoihin levy-yhtiöiden ehdotusten ja avoimeen kilpailuun lähetettyjen ehdotusten joukosta. Lisäksi katsojat valitsevat alkukarsintoihin kolme (3) kilpailijaa YLEn verkkosivuilla järjestettävän äänestyksen perusteella. Näistä viidestätoista kilpailijasta selviytyy 10 katsojaäänestyksellä ja YLEn raadin ns. villillä kortilla kaksivaiheiseen Suomen finaaliin jäljempänä tarkemmin esiteltävällä tavalla.

1.3. YLE pidättää itselleen oikeuden päättää kilpailijoiden valintatavasta. Tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. YLE ilmoittaa valinnoista julkisuuteen näiden sääntöjen kohdassa 1.6. ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kappaletta ei saa julkistaa missään yhteydessä ilman YLEn kirjallista etukäteislupaa. YLEn toteuttaman julkistamisen jälkeen kappaleen edustaja(t) tai esittäjä(t) ei(vät) voi vetää ehdokaskappalettaan pois kilpailusta.

1.4. Jokaisen kilpailijan (tai hänen edustajansa) on lähetettävä kappaleestaan laulettu demo (CD) sekä laulun sanat YLE Viihteeseen 1.11.2010 mennessä, siten että se on perillä klo 16 (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 6.25.). Ks. myös näiden sääntöjen kohta 2.4.

1.5. Lähetettyjä demoja tai muuta materiaalia ei palauteta, eikä YLE maksa niistä korvauksia tai korvaa sellaisia kuluja tai palkkioita, jotka aiheutuvat kilpailuun lähetettyjen demojen tuotannosta.

1.6. YLE julkistaa televisioitaviin alkukarsintoihin osallistuvien 12 kilpailijan nimet 30.9.2010 ja heidän kappaleensa 29.11.2010. Esikarsinnasta alkukarsintoihin valitut kolme (3) kappaletta YLE julkistaa lauantaina 16.10.2010. 

2. Avoin kilpailu

2.1. Avoimeen kilpailuun hyväksytään tiistaihin 31.8.2010 klo 16.00 mennessä Yleisradioon (Tohloppiin, Tampereelle) saapuneet ja näiden sääntöjen mukaiset demot. Em. määräaika koskee sekä postitse että sähköisesti lähetettyjä demoja. Määräajan jälkeen saapuvat demot hylätään.

2.2. Demon mukaan on ehdottomasti liitettävä YLEn verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/euroviisut tulostettava ilmoittautumislomake (PDF) kokonaan täytettynä ja kappaleen kaikkien oikeudenomistajien allekirjoittamana. Demon ja lomakkeen mukaan on liitettävä valokuva laulun esittäjästä (solist(e)ista ja/tai yhtyeestä) sekä laulun sanat (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 6.25.).

2.3. Avoimeen kilpailuun voi lähettää demon ja ilmoittautumislomakkeen, artistin valokuvan sekä laulun sanat myös sähköisesti lataamalla ne YLEn palvelimelle osoitteessa yle.fi/euroviisut. Huom! Sähköisesti demon lähettäneiltä vaaditaan allekirjoitukset ilmoittautumislomakkeeseen vain niiden osalta, jotka ovat päässeet YLEn verkkosivuilla järjestettävään esikarsintaan. Näiden allekirjoitusten saamiseksi YLE ottaa esikarsintaan päässeisiin henkilökohtaisesti yhteyttä syyskuussa.  

2.4. Demojen tulee olla laulettuja ja tuotannollisesti korkeatasoisia. Huom! Postitse lähetettyjen demojen osalta hyväksytään vain audio-CD (levyn formaatti CD-R. Tarkista, että levy toimii kotisoittimessa). Demolta tulee olla kuultavissa melodian lisäksi lopullisen sovituksen suuntaviivat ja ideat. Ks. myös näiden sääntöjen kohta 3.3.

2.5. Avoimeen kilpailuun hyväksytään enintään kaksi (2) kappaletta per säveltäjä/artisti. Huom! Vain yksi kilpailuehdotus per CD.

2.6. Solistin tai yhtyeen, joka esittää kappaleen demolla, tulee esittää kappale myös alkukarsinnassa ja Suomen finaalissa, mikäli YLE näin vaatii. Lähtökohtaisesti YLE kunnioittaa säveltäjien/heidän edustajiensa solistivalintoja, mutta mahdollisessa ristiriitatilanteessa YLE viime kädessä päättää solistin tai yhtyeen sekä mahdolliset taustalaulajat ja muut esiintyjät (koskien myös heidän määräänsä näiden sääntöjen kohdan 6.7. puitteissa).

2.7. Avoimeen kilpailuun lähetettyjä demoja tai muuta materiaalia ei palauteta, eikä YLE maksa niistä korvauksia tai vastaa sellaisista kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat avoimeen kilpailuun lähetettyjen demojen tuotannosta. Jos YLE haluaa myöhemmin esittää avoimessa kilpailussa pudonneita demoja radio- tai tv-kanavillaan tai verkkosivuilla, kysytään niihin etukäteen lupa tekijöiltä ja silloin esityksestä maksetaan erillinen korvaus.

2.8. Lähettäessään demon ja ilmoittautumislomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna avoimeen kilpailuun laulujen tekijä(t), esittäjä(t) ja muut oikeudenomistajat luovuttavat YLElle yksinoikeuden saattaa kappale yleisön saataville YLEn verkkosivuilla järjestettävän esikarsinnan ajaksi. Oikeudet palautuvat tekijöille, mikäli kappaletta ei valita esikarsintaan tai tammi-helmikuussa 2011 televisioitaviin alkukarsintoihin (ks. myös näiden sääntöjen kohta 4.). Mikäli kappale pääsee esikarsinnasta jatkoon, laulujen tekijä(t), esittäjä(t) ja muut oikeudenomistajat luovuttavat YLElle yksinoikeuden välittää kappaletta kaikissa YLEn hallinnoimissa medioissa 6.12.2010 saakka.

3. Esikarsinta

3.1. Esikarsinta järjestetään YLEn verkkosivuilla 1.-15.10.2010. Tekstiviestiäänestyksen perusteella kolme (3) suosituinta kappaletta etenee alkukarsintoihin. YLE pidättää itsellään oikeuden päättää lopullisesta esikarsintamenetelmästä (järjestetään mahdollisesti pudotuskilpailuna). YLE julkistaa esikarsinnasta alkukarsintoihin valitut kolme (3) kappaletta lauantaina 16.10.2010.

3.2. YLEn kokoama ja nimeämä raati valitsee avoimeen kilpailuun lähetettyjen ja näiden sääntöjen mukaisten esitysten joukosta kappaleet YLEn verkkosivuilla tapahtuvaan esikarsintaan. YLE pidättää itsellään oikeuden päättää kappaleiden lopullisesta lukumäärästä ja valintatavasta. Raadin tekemistä päätöksistä ei voi valittaa. YLE ilmoittaa valinnoista ensin mukaan valitun kappaleen edustajalle (tuottaja tai säveltäjä itse) ja sen jälkeen julkisuuteen – valituksi tulleet eivät saa julkistaa asiaa ennen YLEn lupaa. Julkistamisen jälkeen sävellyksen edustaja(t) ei(vät) voi vetää ehdokastaan pois kilpailusta.

3.3. Esikarsintaan valittujen kappaleiden välittäminen muilla kuin YLEn hallinnoimilla verkkosivuilla (esim. artistin ja/tai levy-yhtiön omat verkkosivut, You Tube, Facebook, MySpace) on esikarsinnan aikana kielletty. Ks. myös näiden sääntöjen kohta 6.

3.4. YLE ei kommentoi avoimessa kilpailussa pudonneita demoja tai anna niistä laulujen tekijöille, artisteille tai muille palautetta.

4.  Alkukarsinnat

4.1. Vuonna 2011 järjestetään kolme televisioitavaa alkukarsintaa, joista tv-katsojat valitsevat puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä yhteensä yhdeksän (9) esitystä Suomen finaaliin. Niiden lisäksi YLEn kokoama ja nimeämä (mahdollisesti kansainvälinen) raati valitsee alkukarsinnoissa pudonneiden joukosta yhden (1) esityksen Suomen finaaliin (ns. villi kortti).

4.2. Jokaisessa alkukarsinnassa on mukana viisi (5) kilpailusävelmää, joista kolme (3) eniten puhelin- ja tekstiviestiääniä saanutta selviytyy suoraan Suomen finaaliin. Alkukarsinnoista selviytyy siten yhteensä yhdeksän (9) esitystä suoraan Suomen finaaliin. Alkukarsinnat järjestetään tammi-helmikuussa 2011.

4.3. Alkukarsinnoissa karsiutuneiden kuuden (6) esityksen joukosta YLEn kokoama ja nimeämä (mahdollisesti kansainvälinen) raati valitsee yhden (1) Suomen finaaliin (ns. villi kortti). YLE julkistaa villin kortin saaneen kilpailijan viimeisen eli kolmannen alkukarsinnan yhteydessä.

5. Suomen finaali

5.1. Tammi-helmikuussa järjestettävässä Suomen finaalitapahtumassa voittajan valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. 1. vaihe: katsojat valitsevat kymmenestä (10) ehdokkaasta kolme (3) jatkoon puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä. 2. vaihe: Kolmen (3) jäljelle jäävän kappaleen kesken käydään uusintaäänestys, jossa katsojat valitsevat Suomen karsinnan finaalin lopullisen voittajan. Suomen finaalin voittaja sitoutuu edustamaan Suomea kansainvälisessä vuoden 2011 Eurovision laulukilpailussa toukokuussa.

5.2. Mikäli puhelin- ja tekstiviestiäänestys suorien alkukarsintalähetysten ja Suomen finaalilähetyksen aikana teknisen tai muun syyn takia epäonnistuu, valitsee jatkoon menijät ja/tai karsinnan voittajan YLEn kokoama ja nimeämä raati.

6. Yleiset säännöt

6.1. Suomen karsintaan osallistuvia sävellyksiä ja sanoituksia ei saa julkisesti esittää tai yleisölle välittää, eikä julkaista kaupallisesti tai ei-kaupallisesti (nuotti, äänilevy, kasetti, CD, DVD, elokuva, video, radio, televisio, internet, mobiili, on demand tms.) ennen 6.12.2010, poislukien YLEn omat lähetykset. Tämä aikaraja koskee myös avoimen kilpailun kautta alkukarsintoihin valittuja kappaleita.

6.2. Suomen karsintaan lähetetyllä demolla ei saa osallistua minkään muun maan euroviisukarsintaan.

6.3. Kilpailukappaleiden käyttö kaikissa markkinointi- ja mainostarkoituksissa YLEn omaa käyttöä lukuun ottamatta on koko karsintaprosessin ajan ehdottomasti kielletty.

6.4. Kilpailukappaleiden esittäjät, säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat hyväksyvät osallistuessaan Suomen karsintaprosessin säännöt ja sitoutuvat niihin. Jokaisen kilpailukappaleen tekijöistä vähintään yhden on oltava Suomen kansalainen.

6.5. Sävellyksen ja sen esityksen kesto saa olla enintään kolme (3’00) minuuttia.

6.6. Laulujen esityskieli on vapaa. Suosittelemme kilpailukappaleiden esittämistä kotimaisilla kielillä (suomi, ruotsi). Suomen karsinnan finaalin voittajakappaleen esityskielen saa vaihtaa Suomen finaalin jälkeen. Päätös Suomen edustuskappaleen lopullisesta esityskielestä kansainvälisessä Eurovision laulukilpailussa on kuitenkin tehtävä 12.2.2011 mennessä. Lopullisen päätöksen esityskielestä tekee YLE.

6.7. Lavalla saa olla enintään kuusi esiintyjää. Pääsolist(e)illa on oltava Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa. YLE pidättää itsellään kaikki oikeudet valita esiintyjät (ks. myös näiden sääntöjen kohta 6.8.). Kaikkien Suomen karsintaan osallistuvien esiintyjien tulee täyttää vähintään 16 vuotta viimeistään 10.5.2011. Em. ikärajoitus ei koske laulun säveltäjiä, sanoittajia tai sovittajia.

6.8. Suomen alkukarsinnoissa ja finaalissa kilpailukappaleiden edustaja(t), esim. säveltäjä(t), sanoittaja(t), tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t) vastaa(vat) taustalaulajien, -tanssijoiden ja muiden esitykseen kuuluvien esiintyjien valinnasta. Lähtökohtaisesti YLE kunnioittaa näitä valintoja, mutta mahdollisessa ristiriitatilanteessa YLE viime kädessä päättää kilpailukappaleiden taustalla mahdollisesti esiintyvät laulajat ja muut esiintyjät (koskien myös heidän määräänsä näiden sääntöjen kohdan 6.7. puitteissa).

6.9. Lopulliset lauletut versiot alkukarsintoihin valituista kilpailusävellyksistä ja muu vaadittu materiaali (masteräänite, esitystaustat ja laulun sanat) on toimitettava YLE Viihteeseen viimeistään 22.11.2010 mennessä. Mukaan on ehdottomasti liitettävä tekijä- ja yhteystiedot (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 6.25.).

6.10. Alkukarsintoihin valittujen kappaleiden säveltäjien ja sanoittajien on allekirjoitettava ennakkosopimus, joka sisältää myös vakuutuksen sävellysten ja sanoitusten alkuperäisyydestä. Ennakkosopimus sisältää myös sen, että osallistujat sitoutuvat kotimaiseen ja mahdolliseen ulkomaiseen kilpailuprosessiin erilaisine vaiheineen ja kilpailun sääntöihin mukaan lukien EBUn määrittelemät oikeudet kappaleeseen.

6.11. Suomen alkukarsinnassa ja finaalissa käytetään ainoastaan instrumentaalisia taustoja ja niissä ei saa olla vokaalisia tai vastaavia osuuksia. Kaikki vokaaliset osuudet lauletaan Suomen karsintatapahtumissa taustojen päälle. Taustan tuottaja vastaa mahdollisista välttämättömistä muutoksista taustoihin omalla kustannuksellaan. Karsintoihin valituista sävelmistä on toimitettava YLEen 22.11.2010 mennessä esitystaustat ja valmiit lauletut versiot mahdollista YLEn kanavilla tapahtuvaa radiosoittoa varten.

6.12. YLE ei vastaa tai maksa korvauksia niistä kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat Suomen alkukarsintoihin ja finaaliin valittujen sävellysten esitystaustojen ja laulettujen versioiden tuottamisesta esityskuntoon. Kilpailijoiden tai heidän edustajiensa (tuottaja, levy-yhtiö jne.) on toimitettava materiaali valmiina YLEn määrittelemässä tallenneformaatissa (CD) ja he vastaavat siitä, että ne ovat teknisesti esityskelpoisia.

6.13. YLE maksaa hyväksyttyjen taustanauhojen esittämisestä Suomen karsinnassa taustojen tuottajalle yhteensä 1000 euron suuruisen kertakaikkisen korvauksen, joka kattaa kaikki näiden sääntöjen edellyttämät Suomen karsinnan esitys- ja välitysoikeudet YLEn kanavilla sisältäen myös korvaukset taustalla soittaville muusikoille ja muille esiintyjille ja tekijöille. Mikäli joku kolmas osapuoli esittää jälkikäteen näistä oikeuksista YLElle jotain lisävaatimuksia, vastaa niistä äänitteen tuottaja.

6.14. YLE vastaa kunkin kilpailusävellyksen televisio- ja radioesityksien osalta solistin/yhtyeen, taustalaulajien ja muiden esitykseen hyväksymiensä henkilöiden (näiden sääntöjen kohdan 6.7. puitteissa) karsintaprosessin televisio- ja radioesiintymispalkkioista (sisältää esitykset kaikilla YLEn kanavilla, myös Internet) ja sellaisista kohtuullisista matka- ja majoituskuluista, joista on etukäteen sovittu YLEn edustajan kanssa. YLE ei maksa ulkomailta karsintoihin matkustaville artisteille, taustalaulajille ja muille esitykseen hyväksymille henkilöille kuin Suomen sisäiset matkat. YLE ei maksa korvauksia muille karsintaesityksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneille esiintyjien avustajille, eikä myöskään karsintatapahtumiin hankituista esiintymisasuista, erikoiskampauksista tai ylimääräisestä rekvisiitasta. YLE tarjoaa karsintatapahtumassa normaalit kampaus- ja meikkauspalvelut. Mikäli kilpailija haluaa käyttää omia avustajiaan, on se mahdollista, mutta YLE ei korvaa heidän kulujaan tai palkkioitaan. Kilpailukappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien osalta YLE raportoi esityksensä Teostolle, joka hoitaa korvaukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

6.15. Eurovision laulukilpailuun osallistumisen ehtona on, että laulun säveltäjä(t), sanoittaja(t), ja sovittaja(t) sekä tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t), solistit, taustalaulajat, -tanssijat ja muut esitykseen kuuluvat esiintyjät luovuttavat YLElle rajoittamattoman välitysoikeuden esittää kilpailukappaletta YLEn radio- ja televisiolähetyksissä ja Internet-sivuilla, sisältäen myös on demand jakelun ja laulun sanojen julkaisun YLEn Internet-sivuilla. Em. oikeudet ovat yksinoikeuksia alkukarsintoihin valittujen kappaleiden osalta 6.12.2010 saakka.

6.16. YLEn televisio- ja radiolähetykset sisältävät Suomen alkukarsinnat ja finaalin, sekä mahdolliset uusinnat, koostelähetykset, promootiokäytön laulukilpailun lähetyksen markkinoinnissa ja kaikki nk. simulcast-lähetykset esimerkiksi internetissä.

6.17. Suomen alkukarsintoihin hyväksyttyjen teosten äänitteiden oikeudenhaltijat sitoutuvat luovuttamaan laulunsa julkaistaviksi mahdollisesti toteutettavalla kotimaisella Eurovision-kokoomalevyllä. Masteräänite on toimitettava 22.11.2010 mennessä. Tästä kokoomalevykäytöstä ei makseta mitään erillistä lisensiointimaksua, ainoastaan pro rata -käytännön mukaiset myyntirojaltit.

6.18. Voittajakappaleesta, joka valitaan Suomen finaalissa Suomen edustajaksi kansainväliseen vuoden 2011 Eurovision laulukilpailuun, edellyttää YLE tuottajalta, säveltäjältä, sanoittajalta ja sovittajalta sekä kaikilta sen esittäviltä taiteilijoilta kaikki ne oikeudet, jotka EBU siltä vaatii. Tästä laaditaan erillinen ennakkosopimus kaikkien Suomen alkukarsintoihin valittujen kappaleiden tekijöiden, esiintyjien ja tuottajien tai heidän edustajiensa kanssa. Ennakkosopimuksessa kappaleiden tekijät ja/tai heidän edustajansa vakuuttavat myös, etteivät he ole luovuttaneet kappaleen oikeuksia ja ettei heillä ole muita sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa em. EBU-sopimuksen kanssa.

6.19. Erillisenä palkintona Suomen karsinnan finaalin voittaneen laulun tekijöille YLE maksaa yhteensä 5000 euroa. Tekijät ja/tai heidän valtuuttamansa edustaja ilmoittaa YLElle summan sovitun jakosuhteen eri henkilöiden (esim. säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, tuottaja, jne.) välillä ja/tai ilmoittaa, minne YLE voi koko palkintosumman tai sen osat maksaa. Yksityishenkilön palkintosummasta suoritetaan ennakonpidätys.

6.20. Alkukarsintoihin valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) pitää olla käytettävissä ja valmiina harjoituksiin yhden Suomen alkukarsintaa edeltävän päivän. Alkukarsinnat järjestetään ”live in studio” tammi-helmikuussa 2011.

6.21. Suomen finaaliin valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) on oltava käytettävissä ja valmiina harjoituksiin kaksi finaalia edeltävää päivää, sekä yhden päivän tapahtuman jälkeen. Suomen karsinnan finaali järjestetään yleisötapahtumana tammi-helmikuussa 2011. YLE antaa tästä kohdasta tarkemmat ohjeet ja aikataulut finaaliin valittujen sävelmien esittäjille ja edustajille.

6.22. Suomen karsintatapahtumiin valittuja esiintyjiä ei saa vaihtaa prosessin aikana ilman YLEn lupaa tai ns. force majeure -perustetta (sairastuminen tms.).

6.23. YLE toimittaa alkukarsintoihin valituille osallistujille tai heidän edustajilleen erikseen luettelon projektin vastuuhenkilöistä ja esityskanavista. 

6.24. Muilta kuin näissä säännöissä mainituilta osin kilpailuun osallistumiseen ja sävellysten esittämiseen sovelletaan Euroopan yleisradioliitto EBUn laatimia Eurovision laulukilpailun kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli EBUn säännöt tai niiden tulkinnat pakottavat muuttamaan näitä sääntöjä joiltain osin, pidättää YLE oikeudet ko. muutoksiin. YLE pidättää oikeuden myös hylätä sellaiset kilpailukappaleet, jotka eivät täytä näitä sääntöjä.

6.25. Kaikki näissä säännöissä vaadittu materiaali on lähetettävä osoitteeseen:  

EUROVISION 2011
YLE Viihde
PL 196
33101 TAMPERE

Lisätietoja sähköpostitse: euroviisut.yle@yle.fi