yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Sadutus rohkaisee lasta

M_idea

Lapset käyttävät valtavasti mielikuvitusta, joka auttaa heitä ymmärtämään näkemäänsä ja kokemaansa. Lapsen kuuntelua korostava työväline niin käytännössä kuin tutkimuksessakin on sadutus. Sadutus rohkaisee monipuoliseen ilmaisuun, kommunikaatioon, toisten arvostamiseen, eri näkökulmien huomioimiseen, aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen. Aito kuuntelu luo erityisen hyvät edellytykset kasvulle, luovuudelle, kehittymiselle ja oppimiselle.

Sadutus on yksinkertainen tapahtuma

Se vaatii kynän ja paperia, kertojan ja kuuntelijan. Kun sadutat lasta tai lapsiryhmää, sano hänelle tai heille:

  • Kerro satu.
  • Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
  • Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.

Sadutus on saduttajalle oppimisen paikka ja sadutettavalle itsensä ilmaisemisen ja kuulluksi tulemisen hetki. Sadutus ei ole perinteinen opetusmenetelmä, eikä se sisällä arviointia. Kaikenlaiset tarinat ansaitsevat tulla kirjatuiksi, kun joku haluaa kertoa ja toinen tallentaa kuulemaansa.

Sadutettaessa lapsia säännöllisesti päiväkodissa, koulussa tai kotona, lapset oppivat ilmaisemaan omia ajatuksiaan niin, että aikuisen on helpompi ymmärtää heitä. Samalla on mahdollista etsiä lasten mielenkiinnonkohteita tai heitä askarruttavia kysymyksiä. Sadutuksen avulla voi saada virikkeitä opetuksen monipuolistamiseen lasten ehdoilla.

Videot

Sankari Disney-elokuvien päähenkilönä
Ohjaaja ja käsikirjoittaja Pekka Lehtosaari Pop-Guru Oy:stä kertoo, että Disney-elokuvien rakenne noudattaa usein samaa kaavaa. 
 

Poimintoja  

opepallo

Varkaat tiedon valtatiellä

Internet on kaikessa laajuudessaan sekä hyödyllisen että myös täysin tarpeettoman tiedon aarreaitta. Tiedon käyttämiseen on jokaisella ... Lue lisää