Kodin ja koulun yhteistyö vaatii pelisääntöjä

Kodin ja koulun yhteistyö vaatii pelisääntöjä. Kuva: Mika Kanerva, Yle

Tämän päivän vanhemmat eivät enää kumarra opettajan edessä vaan vaativat lapsillensa erityiskohtelua. Useat, erityisesti nuoret opettajat uupuvat innostuksissaan työtaakan alle, koska ovat tavoitettavissa 24/7 ja pyrkivät tekemään työnsä jopa liian hyvin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n va. koulutusasianpäällikkö Nina Lahtinen painottaakin, että on opetuksen järjestäjän ja rehtorin velvollisuus luoda raamit kodin ja koulun yhteistyölle, jotta se ei ole satunnaista tai yksittäisen opettajan innostuksen varassa.

Koti, koulu ja kaverit - näin summaa puolestaan Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila kouluikäisen lapsen tärkeimmän yhteisön. Lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempiensa läsnäoloa ja huomiota vaikka kokoajan kasvavatkin isommiksi ja itsenäisemmiksi. Suomalaisessa kasvatuskulttuurissa itsenäisyyttä on jopa ylikorostettu, ja lapsi jää usein yksin ja yksinäiseksi. Voisivatko vanhemmat olla aktiivisempi osa koulun arkea?

Pelisääntöjä kodin ja koulun yhteistyöhön:

 • Rehtori luo yleiset suuntaviivat koulun ja kodin yhteistyölle - näin kaikki opettajat ovat samalla viivalla aktiivisuudessaan.
 • Opettaja ei voi olla tavoitettavissa 24/7.
 • Vilma-järjestelmä ja tekstiviestit mahdollistavat nopean viestimisen, mutta ne eivät saisi olla ainoa tapa viestiä kodin ja koulun välillä. Kasvokkain puhuminen on usein hedelmällisin tapa kohdata.
 • Kotien arjessa yhteistyötä tukee myös se, että vanhempi on kiinnostunut lapsensa kouluasioista, arvostaa opettajaa, kannustaa lasta oppimaan eikä arvostele opettajaa lapsen kuullen.
 • Vanhempi myös kuuntelee vastuullisesti omaa lastaan ja ymmärtää, että lapsella voi olla koulussa eri rooli kuin kotona.
 • Vanhemman ei pidä ottaa opettajan roolia, vaan keskustella opettajan kanssa jos esim. läksyjen teko ei suju.
 • Vanhempien toimikunnat ja neuvostot vahvistavat yhteisöllisyyttä ja lisäävät turvaa, koska myös vanhemmat tutustuvat toisiinsa.
 • Vanhemmat voivat järjestää oman innostuksen ja harrastuneisuuden mukaan toimintaa koulun jälkeen tai välitunneille.
 • Vanhemmat voivat järjestää tempauksia ja kerätä rahaa esim. luokkaretkikassaan, mutta vanhempien roolin ei pitäisi jäädä pelkkään varojenkeruuseen.
 • Lapsille pitää jättää myös jotain omaa – "olen jo iso ja pärjään yksinkin ilman äitiä ja isää".
 • Kynnystä saapua vanhempainiltaan voi madaltaa järjestämällä esimerkiksi erilaista teemallista ohjelmaa.
 • Vanhempainiltoja pitäisi tuulettaa myös siksi, että vanhemmat havahtuisivat näkemään, millaista koulunkäynti nykyään on. Se ei ole ainakaan sitä, mitä vanhempien omina kouluaikoina!
 • Vanhempien tulee tukea myös toisiaan ja rohkaista hiljaisia ja paitsioon jääviä vanhempia mukaan toimintaan esimerkiksi vanhempaintoimikuntien kautta.

kommentit

Ei kommentteja.

lisää kommentti

linkit

Vinkki!

Isovanhemmat mukaan koulun arkeen. Kouluvaarit ja -mummot voivat toimia esimerkiksi välituntiseurana tai satuhetkien vetäjinä koulupäivän aikana.

uusimmat

Muualla Yle.fi:ssä