Hae yle.fi:stä:

 
Tekstiversio | Tekstikoko: + / -
 
 
 

YLE-kirjautuminen

 
 
Studiokeskustelu – sotasukupolven kasvatus
 
Kategoriat:

Kasvatustieteiden tohtori, professori Jouko Huttunen Jyväskylän yliopistosta on tutkinut isänä olemista.

Sota antoi miehelle mahdollisuuden olla kehittymättä tunnepuolella, ei heillä ollut voimavarojakaan tähän. Kodissa hoiva ja huolenpito, sekä sen antaminen että vastaanottaminen, pitäisi olla keskeisenä. Sodassa nämä taas olivat heikkouden merkkejä, sanoo Huttunen. Miehillä on ollut hyvin vaikea tilanne kotiin palattuaan.

Miehen malli

Sota on jättänyt käsittelemättömän möykyn miehien sisälle, ja sitä on täytynyt jotenkin purkaa. Ehkä lapset olivat ukkojenjohdattimina, niin kuin puolisotkin. Tällaiset asiat siirtyvät sukupolvelta toiselle siinä mielessä, että pojat imevät isän sosiaaliset piirteet itsensä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. He näkevät kotona, miten mies käyttäytyy, miten toimii, mitä isä jättää kertomatta. Jotakin tästä varmaan siirtyy, mutta aina uudet aikakaudet tuovat uusia miehenmalleja kilpailemaan isän mallin kanssa, kertoo Jouko Huttunen. Isä on yksi tärkeä malli, mutta ei ainoa, on muitakin miehen malleja.

Monet näkevät myös oman isän vastamallina, mallina, jota ainakaan ei pidä toteuttaa, kun suhde ei ole tyydyttänyt vuorovaikutusta isän ja pojan välillä. Tänä päivänäkin on nuoria isiä, jotka rakentavat isyyttään puolisonsa, lastensa avulla, ja ehkä toisten miesten avulla. Siitä vanhasta sukupolvesta ei ole käyttöarvoa tämän päivän elämään.

copyright YLE/videokuvaa

Miesten välistä puhetta ja yhdessäoloa

”Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa” on Huttusen mukaan myytti. Suomalaisella miehellä on potentiaalia puhumiseen, mutta ensin tarvittaisiin miesten välistä puhetta. Ehkä lasten ja miesten välinen keskustelu auttaa miehiäkin avautumaan. Miehet tarvitsevat enemmän miesten keskinäistä puhetta ja vertaisryhmiä, yhdessäoloa, olivat ne sitten perheen ympärillä tai ulkopuolella. Tuntuu vaan, ettei nykyaika tätä mahdollisuutta salli, sanoo Jouko Huttunen. Edelleen puhumattoman nuoren miehen malli on aika vallitseva suomalaisessa kulttuurissa.

Ehkä miesten tulisi yhä enemmän tukeutua toisiinsa, sanoo Huttunen. Perhepolitiikka jo tukee aika hyvin isiä, mutta neuvolatoimintaa voisi kehittää yhä enemmän miehiä tukevaksi jo siinä alkuvaiheessa ja miesten keskinäistä vertaissuhdetta parantavaksi. Ylipäätään paikoissa, missä miehiä kokoontuu ja on yhdessä, sellaisia yhdessäolon muotoja, joissa kilpailu ja aggressiivisuus eivät ole vallitsevana, näitä pitäisi tukea. Esimerkiksi junnutoiminta. Miksi aina se kilpailutoiminta saa tukea, ei vähän pehmeämpi toiminta, kysyy Jouko Huttunen.