BASAARIN HISTORIA JA PALKINNOT

 

Syyskuussa 2007 yksitoista vuotta täyttänyt Basaari-ohjelmasarja on kehittynyt vuosikymmenen kuluessa yhdeksi YLE TV1:n vakiosarjoista. Ohjelmasarja on muuttanut muotoaan ja kehittynyt – ideana on kuitenkin alusta alkaen ollut seurata Suomeen muuttaneiden elämän arkea ja juhlaa. Suomi ei ole vain yhden kulttuurin maa – ja juuri näiden kulttuureiden leikkauspisteeseen Basaarin ohjaajat vievät katsojansa. Basaari on suomalaisten ja maahanmuuttajien kohtauspaikka TV1:ssä.

Vuosien aikana Basaari-ohjelma on kertonut tuhansia tarinoita ja Basaarin toimituksesta on muodostunut Basaari-yhteisö, joka on kouluttanut alalle kymmeniä maahanmuuttaja-ammattilaisia ja antanut monelle uudelle tekijälle tilaisuuden.

> Lue lisää historiasta

Tammikuusta 2008 alkaen ruudussa, prime time -paikalla, nähdään uudenlainen Basaari: Teemoitetuissa Basaari-ohjelmissa aihetta ruotivat viisitoistaminuuttisen dokumentin lisäksi sekä juontajat että lyhyet, iskevät näkökulmadokumentit.

 

PALKINNOT:

 

Hella 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Television Hella-palkinto vuonna 2000 myönnettiin YLE TV1:n Kulttuuriohjelmien Basaari-sarjan toimitukselle. Hellalla palkitaan vuosittain tasa-arvon edistäjiä.

Kodin Kuvalehden Juhannusruusu 2001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kodin Kuvalehti myönsi Juhannusruusun Basaarin tekijöille tunnustuksena rajoja rikkovasta ja sydämellisen intohimoisesta ohjelmatyöstä.

Koura 2002

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TV:n faktasarjan Koura-palkinto myönnettiin Basaarin Pako2002-projektille ja toimittaja Kristiina Tuuralle ja Aram Aflatunille, kuvaaja-leikkaaja Anne Juntuselle, tulkijärjestäjä Wagma Mohmandille ja tuottaja Seppo Seppälälle.

Bonnierin Suuri journalistipalkinto 2002

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruotsalainen mediakonserni Bonnier myönsi suuren journalistipalkinnon vuoden journalistisesta uudistuksesta Yleisradion Basaari-ohjelman työryhmälle Umayya Abu-Hannalle, Kristiina "Tikke" Tuuralle ja Seppo Seppälälle.

Hella 2003

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2003 Hella-palkinnon saivat toimittajat Michelle Sujballi ja Minna Tienhaara Basaari-ohjelmastaan Kiril. Tuomariston perusteluissa tekijöitä kiitettiin mm. ohjelman tekotavasta ja siitä, että he ovat onnistuneet tekemään vaikeasta aiheesta helposti lähestyttävän ja pysäyttävän.

Hella-kunniakirja 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuonna 2004 Natalia Kozuhova sai Hella-kunniakirjan Basaari-dokumentistaan Tundran tytär, joka kertoo nenetsielokuvaohjaaja Anastasia Lapsuista.

CIVIS ARD 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIVIS Media Foundation myönsi Saksassa CIVIS ARD -mediakilpailuun osallistuneille Mundo-lyhytdokumenteille, Mundo-mediakoulutus ja -työssäoppimisprojektille sekä Yleisradiolle tuomariston erikoispalkinnon.

 

HISTORIA:

 

 1996
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basaari sai alkunsa syksyllä vuonna 1996, kun Basaari-ohjelmaidean kehittäjät Seppo Seppälä ja Kristiina "Tikke" Tuura tekivät kaksi koeohjelmaa Meri-Rastilasta. Ohjelmien tarkoituksena oli reflektoida maahanmuuttajien tuntoja uudessa yhteiskunnassa.

1997

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuonna 1997 YLE TV1:n lauantai-iltapäivässä alettiin esittää monikulttuurista, 15-minuuttista makasiiniohjelmaa, jota juonsivat Aram Aflatuni ja Michelle Sujballi.

1998-1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basaari sai paikan maanantain alkuillasta, ja jokainen ohjelma alkoi makasiiniaiheiden sijaan kiertyä yhden aiheen tai teeman ympärille. Ohjelmaa juonsivat Aram Aflatuni ja Michelle Sujballi.

2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuodesta 2000 lähtien Basaarissa on esitetty dokumenttityyppisiä, yhden teeman tai aiheen ohjelmia.

Yhteistyössä Kassandra 2000 -projektin ja Helsingin Sosiaali- ja terveysalan ammattioppilaitoksen kanssa Basaari järjesti tv-työn koulutuksen viidelle maahanmuuttajanaiselle vuoden 2000 aikana. Opiskelijat toimivat usean kuukauden ajan Basaarissa harjoittelijoina ja tekivät kaksi Basaari-ohjelmaa, Siirtolapuutarha ja Nainen katsoo. Kurssi sai tukea Euroopan sosiaalirahastolta ESR:ltä, Basaarin harjoittelujaksoa tuki Työministeriön Monitori-lehti. Kurssi päättyi Helsingin Lasipalatsin galleriassa järjestettyyn IIRIS!-näyttelyyn, jossa esitettiin maahanmuuttajanaisten tekemiä tai heistä kertovia Basaari-ohjelmia.

2001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuonna 2001 omatuotantoisten Basaarien tekijöistä oli jo yli puolet maahanmuuttajia. Ohjelmien tekijöiksi haettiin ihmisiä, jotka elivät kuvaamiensa kulttuurien sisällä. Basaarin toimituksessa jokaiselle tekijälle valittiin oma tuutori, jonka tehtävänä oli opastaa, neuvoa ja opettaa tekijää ohjelman tekemisen eri vaiheissa.

Maaliskuussa 2001 Basaari järjesti Euroopan Pakolaisrahasto ERF:n tuella tv-työn kurssin viidelle pakolaistaustaiselle toimittajalle. Varsinaisten kurssilaisten lisäksi kurssille osallistui myös joitakin kuunteluoppilaita. Kurssikoulutus sisälsi mm. tv-toimittajan työtä, käsikirjoituksen laatimista, ohjausta, kuvausta, äänitystöitä ja leikkausta.

Kurssin vastaavana opettaja toimi toimittaja Umayya Abu-Hanna, muina opettajina toimivat YLEn toimittajat sekä muut elokuva-ja tv-alan ammattilaiset. Kurssin päätteeksi jokainen opiskelija valmisti oman 24-minuuttisen Basaari-ohjelman. Ohjelmat esitettiin syksyn ja talven 2001 aikana.

2002 ja Pako2002 -projekti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2002 helmikuussa Kristiina "Tikke" Tuuran vetämä Basaarin kuvausryhmä matkusti Pakistaniin, Shamshatoon afgaanipakolaisleirille mukanaan suomalaisten koululaisten tekemiä lahjoja pakolaisleirin lapsille.

Kuvausryhmä teki ohjelmia lasten ja aikuisten arjesta pakolaisleirillä Pakistanissa. Ohjelmat esitettiin YLEn Aamu-tv:ssä, Basaarissa, Iineksessä, Tiikerissä, Uutisjutussa sekä Naistenhuoneessa helmikuun ja maaliskuun 2002 aikana.

Vuoden 2002 keväällä Basaarissa perehdyttiin romanivähemmistöjä koskeviin kysymyksiin ja saman vuoden elokuussa ohjelmissa pohdittiin koko kuukauden ajan islamofobian näkökohtia Euroopan näkökulmasta.

2003 ja Kabul kutsuu -tempaus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuonna 2003 Basaari järjesti Kabul kutsuu -tempauksen, johon kuului lukuisia suoria tv-raportteja ja kulttuuriohjelmia Afganistanin pääkaupungista Kabulista. Basaarin toimittajat Kristiina ”Tikke” Tuura ja Aram Aflatuni sekä kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi raportoivat suomalaisille tuhotun Kabulin kulttuurielämästä. Lisäksi Basaari otti osaa Maailma kylässä -tapahtumaan.

2004 ja ETNO-mediakoulutus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuonna 2004 Basaari tarjoili näkymiä Marokosta Somaliaan ja Venäjältä Unkariin.

Keväällä 2004 Basaari järjesti yhteistyössä Yleisradion, AVEKin, YLEn Moninaisuusfoorumin, Työministeriön Etno-ryhmän ja Seis-projektin kanssa maahanmuuttajille tilaisuuden kehittää viestinnän taitojaan, osallistua kilpailuun ja saada tunnettuutta uudessa kotimaassaan. Etno-mediakoulutukseen, räätälöityyn tv-työn kurssiin, kuului käsikirjoittamista, kuvausta, ohjausta, äänitysopintoja, editointia sekä muita tv-ohjelman tuottamiseen liittyviä opintoja.

Mediakoulutukseen valittiin mukaan 15 maahanmuuttajataustaista dokumentaristia. Jokainen 15 osallistujasta sai tehtäväkseen kuvata ja ohjata lyhytdokumentin, joka antaa äänen ilmiölle, joukolle tai henkilölle, jota ei yhteiskunnassamme kuulla. 15 lyhytdokumentin joukosta raati valitsi viisi parasta, jotka jatkoivat Suomen Elokuvasäätiön tiloissa torstaina 21.10.2004 järjestettyyn loppukilpailuun.

Työministeri Tarja Filatov luovutti Yleisradion myöntämän 3 000 euron palkinnon 21.10. järjestetyssä Etno-gaalassa Vietnamista kotoisin olevalle Thu Nga Vu-Liljalle. Tuomariston jäsenet Outi Hyytinen, Arto Halonen, Ari Ylä-Anttila ja Alexis Kouros painottivat päätöstä tehdessään tekijän yhteiskunnallista otetta ja lyhytdokumentin myötätuntoista ja myönteistä asennetta sekä erinomaista kuvatulkintaa. Kunniakirjat myönnettiin Tariku Birulle ja Viktor Belousoville.

2005 ja Mundo-projekti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi 2005 oli Basaarin toimituksessa muutosten aikaa Mundo-projektin tullessa osaksi toimitusta. Keväällä 2005 käynnistyi Basaari-vaari Seppo Seppälän alulle panema, Euroopan Sosiaalirahaston Equal-ohjelman rahoittama kolmivuotinen Mundo-mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti.

Maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille suunnatussa yhteishankkeessa olivat mukana Yleisradio, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja DreamCatcher Oy. Projektin hallinnoimisesta, tiedotuksesta, valtavirtaistamisesta ja kansainvälisistä toiminnoista vastasi Yleisradio, koulutuksesta Stadia ja työssäoppimisjaksoista Mundo-Basaarin toimitus sekä DreamCatcher Oy:n kustantama SixDegrees -lehti.

Koulutuksen aloitti keväällä 2005 yhteensä 26 opiskelijaa 19 eri maasta. Opiskelijat olivat 17-58 –vuotiaita, ja heillä oli hyvin erilaiset taustat. Osalla heistä oli pitkä kokemus media-alan töistä, toiset vasta aloittelivat uraansa.

Syksyllä 2005 Mundo-opiskelijoiden ohjaamista lyhytdokumenteista tuli osa Basaarin ohjelmapaikkaa kymmenminuuttisen Mundo-ohjelman muodossa.

2006 – monien merkkipäivien vuosi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2006 alussa Basaarissa nähtiin ensimmäiset Pelko pois -lyhytdokumentit. Pelko pois -projekti koulutti ja opasti nuoria tekemään dokumentteja ja luomaan uutta televisiokulttuuria. Dokumenttien kautta nuoret pääsivät samalla tunnistamaan, käsittelemään ja ymmärtämään omia pelkojaan.

Projektin vetäjät, Lari Seppälä ja Tommi Virtanen, kiersivät vuoden aikana kouluissa Vantaalla, Inarissa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä, ja järjestivät mediakasvatustilaisuuksia, joissa käsiteltiin mediatuotannon mittoja ja puhuttiin peloista. Projektia tuki Työministeriön SEIS-projekti. No Fear - Pelko pois -lyhytelokuvakilpailun myötä Basaari-ohjelmasarjassa tammi-helmikuussa 2006 esitetty neliosainen Pelko pois -tv-ohjelmasarja sai lupauksen jatkosta seuraavana vuonna.

Maaliskuussa Basaarin ja Mundon toimitukset panostivat yhdessä YLE TV1:n kanssa Rasismin vastaisen viikon ohjelmistoon esittäen ennätyksellisen määrän monikulttuurista ohjelmaa.

Vuosi 2006 oli myös juhlien vuosi monellakin tavalla: kesäkuussa Basaari-vaari Seppo Seppälä vietti 60-vuotisjuhliaan, ja syyskuussa Basaari-ohjelmasarja juhli 10-vuotisjuhliaan pitkäikäisimpänä ussuomalaisten, ulkomaalaisten ja kantasuomalaisten asioihin paneutuvana dokumenttisarjana. Vuoden aikana myös Mundo-lyhytdokumentit hitsautuvat hiljalleen pysyväksi osaksi Basaarin ohjelmapaikkaa.

Lhet linkki

Esitysaika

YLE TV1 keskiviikkoisin
alkaen 27.8. klo 19.00.

Uusinta YLE TV1 
lauantaisin klo 12.30 

YLE Areena

YLE Areena

Edellinen Basaari-ohjelma on katseltavissa YLE Areenalla viikon ajan.