BASAARIN LINKIT

 

Tälle sivulle on koottu lista ihmisoikeuksien, tasa-arvon, vähemmistöjen, vammaisten ja pakolaisten asialla toimivista liitoista, järjestöistä ja yhdistyksistä sekä monikulttuurisuus- ja media-alalla vaikuttavista muista toimijoista.

Jos haluat ehdottaa listalle jotakin uutta linkkiä, voit lähettää vinkin Palaute-sivun kautta. › Palaute-sivulle 

YLE ei vastaa linkkien sisällöstä.

 

MAAHANMUUTTAJIEN INFOPANKIT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tietoa Suomen kansalaisuuden saamisesta

Ulkomaalaisviraston Suomen kansalaiseksi? -palvelu on käytettävissä suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Palvelun tavoitteena on auttaa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kansalaisuuden saamisesta. Palvelu kertoo asioista, joita kansalaisuushakemusta käsiteltäessä tarkastellaan.

Maahanmuuttajan infopankki

Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. Linkkien kautta löydät tiedon viranomaisten ja järjestöjen palveluista. Tällä hetkellä Infopankki toimii 12 eri kielellä.

 

IHMISOIKEUDET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton vuonna 1979 perustettu yleinen ihmisoikeusjärjestö.

Rasmus-verkosto
Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto.

Suomen Unicef
Suomen Unicef-yhdistys on yksi 37 kansallisesta komiteasta, jotka edustavat Unicefia teollisuusmaissa. Suomen Unicefin tehtävänä on edistää lasten oikeuksien toteutumista keräämällä varoja Unicefin pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tiedottamalla lasten oikeuksista ja maailman lasten tilanteesta suomalaisille.

Suomen YK-liitto
Suomen YK-liitto on yli 60 kansalaisjärjestön yhteistyöelin, jonka tehtävänä on alusta alkaen ollut YK:n periaatteista ja päämääristä sekä sen toiminnasta tiedottaminen.

Ylen Hyvä
Ylen Hyvä on avustusjärjestöjen ja YLEn yhteinen tiedotus- ja varainkeruukampanja. Toiminnassa ovat mukana YLEn lisäksi Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Suomen Lähetysseura, Fida International, Kansain-välinen Solidaarisuussäätiö ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK).

 

MEDIA JA MONIKULTTUURISUUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maailma.net
Maailma.net kokoaa yhteen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen puolesta työskenteleviä järjestöjä ja välittää kootusti uutisia kentältä. Se on osa kansainvälistä OneWorld-verkostoa.

BBC Diversity
The BBC is committed to reflecting the diversity of the UK and to making its services accessible to all.

SVT - Policy for ethnic and cultural diversity
Policy for ethnic and cultural diversity within SVT 2005.

Multicultural Skyscraper - More Colour in the Media
Online/More Colour in the Media is a network of broadcasters, training institutes, and multicultural organisations set up to improve the representation of ethnic minorities in broadcasting, and has initiated projects in the fields of employment, training, production and research. It created the Multicultural Skyscraper as information gateway on current projects and all things and multicultural about the media.

VRT – Vlaamse Radio en Televisioemroep

On the basis of its social responsibility, the VRT gives special attention to minority groups in Flemish society. The VRT consciously works on a policy that will create a bridge between the indigenous and the immigrant population.

Mundo-projekti 2004-2007
Mundo-projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston Equal-ohjelman tukema mediakoulutus- ja työssäoppimishanke, jossa olivat mukana Yleisradio, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Dream Catcher Oy sekä viisi kansainvälistä yhteistyökumppania. Yleisradio vastasi työssäoppimisen lisäksi projektin hallinnosta, tiedotuksesta, valtavirtaistamisesta ja kansainvälisestä toiminnasta. Projektin myötä Basaari-ohjelmaan syntyi kymmenminuuttinen lyhytdokumenteista koostuva Mundo-ohjelma. Koulutuksen suoritti 24 media-alan ammattilaista 18 eri maasta.

 

MONIKULTTUURISUUS – JÄRJESTÖT JA VERKOSTOT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehitysyhteistyön palvelukeskus
Kepa on nimensä mukaisesti palvelukeskus ja kattojärjestö useille eri järjestöille.

Kulttuurikeskus Caisa
Caisa on vuonna 1995 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus Helsingin kaupungin ydinkeskustassa. Caisa kuuluu kulttuuriasiainkeskuksen alaisuuteen ja sen tavoitteena on tukea monikulttuurisen kaupungin suvaitsevaisuutta ja kehittymistä edistämällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta, tukemalla etnisten vähemmistöjen omaehtoista kulttuurin harjoittamista ja antamalla tietoa erilaisista kulttuureista ja suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kassandra
Yhdistyksen tarkoituksena on madaltaa uussuomalaisten ja eri kieliryhmiä edustavien kantasuomalaisten välisiä ennakkoluuloja ja muovata uusiutuvaa suomalaista identiteettiä taiteen ja tieteen avulla.

Rasmus-verkosto
Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto.

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry on vuonna 1988 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii tukemaan maahanmuuttajien omaa kieltä ja kulttuuria ja lisäämään maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Minna-portaali, maahanmuuttajanaiset - useita linkkejä
Monikulttuurisuus – tutkimus ja koulutus

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU) on suomalaisten tutkijoiden monitieteellinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin liittyvää tutkimusta Suomessa. Seura on perustettu kesäkuussa 2003. Seuran jäsenyys on avoinna kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.

CEREN - Centret för forskning om etniska relationer och nationalism
Centret har till uppgift att: stöda och utföra samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom området, presentera forskningsresultat och uppgifter om forskningen på området i Finland, anordna seminarier och postgradual undervisning på området, främja utvecklingen av nationella och internationella nätverk för forskningen och utbildningen och samarbeta med myndigheter, invandrar- och minoritetsgrupper i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

 Moped - osa Opetushallituksen tukemaa Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulua
Moped on monikulttuurisen opetuksen sivusto, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää tietoa koulun arkipäivästä.

AHAA! Avaimia monikulttuurisuuden kohtaamiseen

Sivustoilta löytyy materiaaleja monikulttuuristen ryhmien kanssa työskenteleville kouluttajille ja opettajille. Materiaalit on suunnattu koulutusta suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille.

 

TASA-ARVO – MONIKULTTUURISUUS JA NAISET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on pysyväluonteinen neuvottelukunta, joka perustettiin vuonna 1972. TANE toimii naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi. 

Syrjintälautakunta
Syrjintälautakunnan toiminta perustuu yhdenvertaisuuslakiin, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää syrjintää arkielämässä. Syrjintälautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. 

Minna - naistutkimus- ja tasa-arvoportaali
Portaalia ylläpitää toistaiseksi Helsingin yliopiston naistutkimusyksikkö Kristiina-instituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa ja edistää naistutkimusta. Sivuilta löytyy useita linkkejä.

Monika-Naiset liitto ry
Monika-Naiset liitto ry on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisten monikulttuurinen järjestö. Vuonna 1998 perustettu liitto toimii maahanmuuttajanaisjärjestöjen keskusjärjestönä, kehittää ja tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille, sekä tarjoaa koulutusta maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja ehkäisemisessä sekä uhrien auttamisessa.

Perhetutkimuksen itsestäänselvyyksiä kyseenalaistamassa – venäläiset maahanmuuttajanaiset
Pirjo Pölläsen artikkeli perustuu väitöskirjaan (2005). Yhteystiedot löytyvät Minna-portaalin asiantuntijatietokannasta. 

Suomen Unifem
Suomen Unifem on YK-pohjainen yhdistys, jonka tehtävänä on tukea YK:n Naistenrahastoa (UNIFEM). Naistenrahasto edistää ja tukee naisten asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja johtajuutta toteuttamalla prosesseja, joiden tavoitteena on kestävä kehitys ja laaja vaikutteisuus.

Suomen World Vision
Vuodesta 2000 lähtien Suomen World Vision on tukenut Keniassa ja Somaliassa  tyttöjen oikeuksia edistävää ja sukuelinten silpomista vähentävää työtä. Suomen World Vision aloitti vuonna 2007 uuden hankkeen tyttöjen aseman parantamiseksi Keniassa.

Naisasialiitto Unioni
Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen.

Lhet linkki

Esitysaika

YLE TV1 keskiviikkoisin
alkaen 27.8. klo 19.00.

Uusinta YLE TV1 
lauantaisin klo 12.30 

YLE Areena

YLE Areena

Edellinen Basaari-ohjelma on katseltavissa YLE Areenalla viikon ajan.