Seniorit rules! Mobiililaitteet ja niiden käyttö 2040

Tulevaisuusprojektimme deadline on tänään. Olemme saaneet aikaiseksi 4 skenaariota: utopisen, dystopisen, ”business as usual”-version sekä allaolevan kirjoittamani skenaarion, jonka mukaan seniorit määrää 2040.  No, 1970-luvulla syntyneet ovat tuolloin seitsemänkymppisiä, jotta onko tämä sittenkin henkilökohtainen unelma?

 

************

 

Mobiililaitteet ja niiden käyttö 2040

Skenaario ”rahakkaat ja vallakkaat seniorit”

Eläkeläisten valta päätöksenteossa kasvaa. Seniorit tulevat vaatimaan palveluja ja poliittisia tekoja. Vuonna 2040 yli 65-vuotiaita suomalaisia on reilut 1,5 miljoonaa. Yli 80-vuotiaita on yli 300 000. Voi olettaa, että näin suurella osuudella koko väestöstä (26,2 %) on nykyistä enemmän sekä poliittista että taloudellista valtaa. (Vrt. 2010 yli 65-vuotiaita 17,5%). Entistä kauemmin terveinä ja työkykyisinä pysyvät seniorikansalaiset ja poliittiset päättäjät pysyvät pitempään työelämässä ja täten myös pitävät kiinni vallan kahvasta. Kasvava ikääntyvien äänioikeutettujen määrä luo painetta seniorikansalaisten tarpeiden kuuntelemiseen. Teknologia- ja päätelaitekehityksessä priorisointi kohdistuu erityisesti ikääntyviä palvelevaan sovelluskehitykseen nuorempien väestöryhmien tarpeiden kustannuksella. Lisäksi poliittisessa keskustelussa korostuvat enenevissä määrin vaatimukset lainsäädännöllisistä linjauksista verkkoturvan, digi-yksityisyyden, mobiiliteknologian suojauksen ja erityisesti ”virtuaalisen kuolemanjälkeisen elämän” kokonaisvaltaisesta hallinnasta.

Vuonna 2040 työikäisten ja nuorten suhteellinen määrä kansalaisista vähenee verrattuna senioreihin. K-70 -kerholaiset, ”rahakkaat ja vallakkaat superseniorit luovat uusia tarpeita ja palveluja”(Sitran trendilista 2013-2014). Kun aktiivinen palvelujen kuluttaminen ja palvelujen tarve jatkuu myöhemmälle iälle säätelee se osaltaan myös palvelujen kehitystä, rakennetta ja sisältöä. Sovelluskehitys siirtyy alle 45-vuotiaiden tarpeiden huomioimisesta yli 65-vuotiaiden palvelemiseen. Sovelluskehityksen painopiste siirtyy viihde- ja ajanvietesisällöistä elämänhallintaa tukevien sovellusten kehittämiseen. Samalla päätelaitekehityksessä keskitytään helppokäyttöisyyden korostamiseen ja intuitiivisen käyttökokemuksen luomiseen.

Ikääntyvän, vauraan ”seniorisegmentin” kasvun myötä sovelluskehittäjät pohtivat erityisesti kohderyhmää kiinnostavia terveysteknologian kasvumahdollisuuksia. Jo 2010-luvulla visioidut mobiilit virtuaalilääkärit ovat arkipäiväistyneet ja neuvovat päivittäisissä terveyteen liittyvissä asioissa. Vuoden 2020 tiimoilla käyttöönotetut moninaiset terveyssovellukset ovat muuttuneet megatrendeiksi. Henkilökohtaisella mobiililaitteella mitataan mm. verenpainetta, ruumiinlämpöä, sydämensykettä ja virustasapainoa. Mobiililaitteiden käyttömotiivit erityisesti seniorikansalaisten joukossa ovat vaihtuneet viihdekäytöstä terveys- ja riskienhallintakäyttöön.

Koska ruoka, terveys ja ympäristön tila tuottavat jatkuvaa huolta ovat mobiililaitteet ja niiden sovellukset käänteentekevä apu arjessa. Mahdollisuus asua senioritalojen asemasta omassa kodissa pitenee. Henkilökohtainen mobiililaite, esimerkiksi ”mummoraattori” tarkkailee yksinelävää ja lähettää lähiomaisille tai terveysviranomaisille haluttuja raportteja terveydentilasta. Sen voi myös ohjelmoida hälyttämään mikäli pulssi kiihtyy yli asetetun rajan tai ikäihminen kaatuu, eikä pääse itse ylös. Myös ruokakaapin sisältöä ja syödyn ravinnon laatua ja määrää voidaan tarkkailla ja raportoida. Mobiililaite ”varoittaa, jos on syönyt liikaa vääränlaista ruokaa”. 

Näistä ominaisuuksista on suurta hyötyä seniorikansalaisten lisäksi myös koko ihmiskunnalle. Kun seurattavien kansalaisten otos on tarpeeksi suuri terveysviranomaiset voivat syke- ja ruumiinlämpötiedon avulla havaita epidemian puhkeamisen varhaisessa vaiheessa, paikantaa puhkeamisalueen ja pysäyttää taudin leviämisen. Tutkimustieto väestön terveydenhuoltotarpeista lisääntyy huomattavasti.

Teknologian integroituessa arkeen ja ihmiseen lisääntyy virtuaalinen huolenpito fyysisen kustannuksella. Ihmisen ja päätelaitteen välille syntyy sekä harmonisia että epäharmonisia suhteita. Virtuaaliset hoitosuhteet koetaan joko itsenäisyyttä lisäävinä tai vieraannuttavina. Keholliset käyttöliittymät kehittyvät ja mielen muokkaaminen teknologian keinoin tulee yleistymään.  Eräänä esimerkkinä mielialaa kohentavat applikaatiot, joiden avulla yksinasuvien senioreiden elämänlaatu paranee.

Mobiililaite auttaa seniorikansalaisia kommunikoinnissa. Maahanmuuton ennustetaan lisääntyvän vuosittain  noin 15 000 henkilöllä. Puhuttujen kielien lisääntyessä erityisesti terveyden- ja vanhustenhoidossa mobiili Virtu-tulkki auttaa saamaan palveluja ja käypää hoitoa omalla kielellä. Osan senioreista muuttaessa pysyvästi yhä kauemmaksi ulkomaille tulee tarve kehittää sovelluksia, joilla pidetään yhteyttä sukulaisiin - myös fyysisesti. ”Virtu-hali” auttaa isovanhempia yhteydenpidossa lastenlapsiin.

Mobiiliteknologiaa käyttävät seniorikansalaiset jakaantuvat köyhiin ja hyvin toimeentuleviin. Kun osalla väestöstä on varaa vain perusominaisuuksin varustettuun mobiililaitteseen (yhdeydenpito, av-sisältöjen käyttö) on toisilla varaa hankkia käyttäjään integroitu mikrosiru ja ”googlepiilolasit” sekä telepatian avulla toimivat moninaiset sovellukset ja virtuaaliset lisätyn todellisuuden toiminnot. Varakkailla on myös mahdollisuus hidastaa vanhentumista ja toimintakyvyn menettämistä mobiiliin terveydentilanseurannan, geenitestien ja erinäisten mielialaa ja stressitasoa mittaavien sovellusten avulla.

 

Lähteet:

http://aani.nokia.fi/2011/11/24/nokian-tutkija-ennustaa-tulevaisuuden-puhelin-toimii-ajatuksen-voimalla/

http://conversations.nokia.com/2008/03/14/morph-concept-comes-to-life/

http://conversations.nokia.com/2011/11/22/nokia-scientist-predicts-telepathy-phone/

http://www.digitaltrends.com/mobile/japanese-upstart-ready-to-challenge-google-glass-with-telepathy-one/

http://www.phonebloks.com/

http://www.slideshare.net/fullscreen/SitraFund/sitran-trendilista-20132014/2

http://www.ted.com/talks/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html

 

1 kommentti

Kirjoittaja on kylläkin syntynyt 60-luvulla...

Futurum

Yleisradion Luovien sisältöjen sisältöpäällikkö Satu Keto-Kantele opiskelee Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemiassa. Futurum-blogissa pohditaan miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää ja miten ja millä metodeilla sitä tulisi tehdä.  Sivujuonena pohdintoja journalismin ja erityisesti sähköisen median tulevaisuudesta: mitä seuraavaksi?