yle.fiSäännöt

Julkaistu La, 01/11/2008 - 19:55
  • Suomen karsinta 2009 (Kuva: )
  • 54. Eurovision laulukilpailu 2009 – Suomen karsinnan säännöt.

1. Nämä säännöt kattavat Eurovision laulukilpailun Suomen edustussävelmän valintaprosessin kokonaisuudessaan, ellei toisin mainita. Yleisradio (myöhemmin YLE) ja sen valtuuttama edustaja (projektin vastaava tuottaja) päättävät valintaprosessista, sen toteuttamistavasta ja aikataulusta ottaen huomioon EBUn asettamat säännöt ja aikataulut.

2. Vuonna 2009 Suomen karsinta järjestetään 12 artistin välisenä kutsukilpailuna. Suomen edustussävelmän valintaprosessi vuonna 2009 on seuraava:

- kesän ja syksyn 2008 aikana YLE valitsee yhteistyössä levy-yhtiöiden kanssa kutsuartistit ja kilpailusävelmät alkukarsintoihin
- alkukarsinnat järjestetään tammikuussa 2009 (suorat tv- ja radiolähetykset 9., 16. ja 23. tammikuuta)
- jatkokarsinta (ns. toinen mahdollisuus) järjestetään 31. tammikuuta
- loppukarsinta järjestetään 31. tammikuuta 2009 (suora tv- ja radiolähetys). Loppukarsinnan voittaja sitoutuu osallistumaan kansainväliseen vuoden 2009 Eurovision laulukilpailuun toukokuussa.

3. Suomen karsintaan osallistuvia sävellyksiä ja sanoituksia ei saa julkisesti esittää, eikä julkaista kaupallisesti (nuotti, äänilevy, kasetti, CD, DVD, elokuva, video, radio, televisio, internet tms.) ennen 10.12.2008, poislukien YLEn omat lähetykset.

4. Kilpailukappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien on osallistuessaan hyväksyttävä Suomen karsintaprosessin säännöt ja sitouduttava niihin. Jokaisen kilpailukappaleen tekijöistä vähintään yhden on oltava Suomen kansalainen.

5. Sävellyksen ja sen esityksen kesto saa olla enintään kolme (3’00) minuuttia.

6. Laulujen esityskieli on Suomen alku-, jatko- ja loppukarsinnassa vapaa. Suosittelemme kilpailukappaleiden esittämistä kotimaisilla kielillä (suomi, ruotsi). Suomen edustuskappaleeksi valittavan voittajasävelmän esityskielen saa vaihtaa Suomen loppukarsinnan (31.1.2009) jälkeen. Päätös Suomen edustuskappaleen lopullisesta esityskielestä kansainvälisessä Eurovision laulukilpailussa on kuitenkin tehtävä 6.3.2009 mennessä. Lopullisen päätöksen esityskielestä tekee YLE.

7. Lavalla saa olla enintään kuusi esiintyjää. YLE pidättää itsellään kaikki oikeudet valita esiintyjät (ks. myös näiden sääntöjen pykälä 8). Kaikkien Suomen karsintaan osallistuvien esiintyjien tulee täyttää vähintään 16 vuotta viimeistään 12.5.2009). Em. ikärajoitus ei koske laulun säveltäjiä, sanoittajia tai sovittajia.

8. Suomen valintaprosessissa kilpailukappaleiden edustaja(t), esim. säveltäjä(t), sanoittaja(t), tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t) vastaa(vat) taustalaulajien, -tanssijoiden ja muiden esitykseen kuuluvien esiintyjien valinnasta. Lähtökohtaisesti YLE kunnioittaa näitä valintoja, mutta mahdollisessa ristiriitatilanteessa YLE viime kädessä päättää kilpailukappaleiden taustalla mahdollisesti esiintyvät laulajat ja muut esiintyjät (koskien myös heidän määräänsä pykälän 7. puitteissa).

9. Jokaisen kutsuartistin (tai hänen edustajansa) on lähetettävä kilpailukappaleestaan YLE Viihteeseen 1.11.2008 mennessä laulettu demo (CD) sekä laulun sanat erillisellä paperilla. Demolta tulee olla kuultavissa melodian lisäksi lopullisen sovituksen suuntaviivat ja ideat. Lähetettyjä demoja tai muuta materiaalia ei palauteta, eikä YLE maksa niistä korvauksia tai vastaa sellaisista kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat kilpailuun lähetettyjen demojen tuotannosta.

10. Lopulliset lauletut versiot kilpailusävellyksistä ja muu vaadittu materiaali (masteräänite, esitystaustat ja laulun sanat erillisellä paperilla) on toimitettava YLE Viihteeseen viimeistään 25.11.2008 mennessä. Mukaan on ehdottomasti liitettävä tekijä- ja yhteystiedot. Postitusosoite on:

EUROVISION 2009
YLE Viihde
PL 196
33101 TAMPERE

11. Suomen karsintaan valittujen kappaleiden säveltäjien ja sanoittajien on allekirjoitettava sävellysten alkuperäisyyttä koskeva vakuutus. Vakuutus sisältää myös sen, että osallistujat sitoutuvat kotimaiseen ja mahdolliseen ulkomaiseen kilpailuprosessiin erilaisine vaiheineen ja hyväksyvät kilpailun säännöt.

12. Suomen alku-, jatko- ja loppukarsinnassa käytetään ainoastaan instrumentaalisia taustoja ja niissä ei saa olla vokaalisia tai vastaavia osuuksia. Kaikki vokaaliset osuudet lauletaan Suomen karsintatapahtumissa taustojen päälle. Taustan tuottaja vastaa mahdollisista välttämättömistä muutoksista taustoihin omalla kustannuksellaan. Karsintoihin valituista sävelmistä on toimitettava YLEen 25.11.2008 mennessä esitystaustat ja valmiit lauletut versiot mahdollista YLEn kanavilla tapahtuvaa radiosoittoa varten.

13. YLE ei vastaa tai maksa korvauksia niistä kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat Suomen alku-, jatko- ja loppukarsintaan valittujen sävellysten esitystaustojen ja laulettujen versioiden tuottamisesta esityskuntoon. Kilpailijoiden tai heidän edustajiensa (tuottaja, levy-yhtiö jne.) on toimitettava materiaali valmiina YLEn määrittelemässä tallenneformaatissa (CD) ja he vastaavat siitä, että ne ovat teknisesti esityskelpoisia.

14. YLE maksaa hyväksyttyjen taustanauhojen esittämisestä Suomen karsinnassa taustojen tuottajalle 1000 euron suuruisen kertakaikkisen esityskorvauksen, joka kattaa kaikki näiden sääntöjen edellyttämät Suomen karsinnan esitysoikeudet YLEn kanavilla sisältäen myös korvaukset taustalla soittaville muusikoille ja muille tekijöille. Mikäli joku kolmas osapuoli esittää jälkikäteen näistä oikeuksista YLElle jotain lisävaatimuksia, vastaa niistä äänitteen tuottaja.

15. YLE vastaa kunkin kilpailusävellyksen televisio- ja radioesityksien osalta solistin/yhtyeen, taustalaulajien ja muiden esitykseen hyväksymiensä henkilöiden (pykälän 8. puitteissa) karsintaprosessin televisio- ja radioesiintymispalkkioista ja sellaisista kohtuullisista matka- ja majoituskuluista, joista on etukäteen sovittu YLEn edustajan kanssa. YLE ei maksa korvauksia muille karsintaesityksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneille esiintyjien avustajille, eikä myöskään karsintatapahtumiin hankituista esiintymisasuista, erikoiskampauksista tai ylimääräisestä rekvisiitasta. YLE tarjoaa karsintatapahtumassa normaalit meikkauspalvelut. Mikäli kilpailija haluaa käyttää omia avustajiaan, on se mahdollista, mutta YLE ei korvaa heidän kulujaan tai palkkioitaan. Kilpailukappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien osalta YLE raportoi esityksensä Teostolle, joka hoitaa korvaukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

16. Vuoden 2009 Suomen karsintaprosessissa YLE valitsee yhteistyössä levy-yhtiöiden ja kutsuartistien kanssa kesän ja syksyn 2008 aikana alkukarsintoihin yhteensä 12 sävellystä (yksi kunkin kutsuartistin esitettäväksi). YLE pidättää itselleen oikeuden päättää valintatavasta. Tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. YLE ilmoittaa valinnoista julkisuuteen näiden sääntöjen pykälässä 23 ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Sävellyksen edustaja (tuottaja, säveltäjä, tms.) ei saa julkistaa asiaa ennen YLEn lupaa. Julkistamisen jälkeen sävellyksen edustaja(t) ei(vät) voi vetää ehdokastaan pois kilpailusta.

17. Vuonna 2009 järjestetään kolme televisioitavaa alkukarsintaa, joista tv-katsojat valitsevat puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä yhteensä kuusi esitystä loppukarsintaan. Niiden lisäksi jatkokarsinnasta pääsee kaksi esitystä loppukarsintaan.

17.1. Alkukarsinnat
Jokaisessa alkukarsinnassa on mukana neljä (4) kilpailusävelmää, joista kaksi (2) eniten puhelin- ja tekstiviestiääniä saanutta selviytyy suoraan finaaliin. Alkukarsinnoista selviytyy siten yhteensä kuusi (6) esitystä suoraan finaaliin. Alkukarsinnat järjestetään 9., 16. ja 23. tammikuuta.

17.2. Jatkokarsinta (ns. toinen mahdollisuus)
Alkukarsinnoissa karsiutuneiden kuuden (6) esityksen kesken järjestetään erillinen jatkokarsinta, ns. toinen mahdollisuus, josta kaksi (2) parasta pääsee finaaliin puhelin- ja tekstiviestiäänestyksen perusteella. Jatkokarsinta järjestetään 31. tammikuuta.

17.3. Loppukarsinta
31. tammikuuta järjestettävässä loppukarsintatapahtumassa Suomen edustajan valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. 1. vaihe: katsojat valitsevat kahdeksasta (8) ehdokkaasta kolme (3) jatkoon puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä. 2. vaihe: Kolmen (3) jäljelle jäävän kappaleen kesken käydään uusintaäänestys, jossa katsojat valitsevat Suomen edustajan kansainväliseen vuoden 2009 Eurovision laulukilpailuun puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä.

18. Eurovision laulukilpailuun osallistumisen ehtona on, että laulun säveltäjä(t), sanoittaja(t), ja sovittaja(t) sekä tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t), solistit, taustalaulajat, -tanssijat ja muut esitykseen kuuluvat esiintyjät luovuttavat YLElle rajoittamattoman oikeuden esittää kilpailukappalettaan YLEn Suomen karsinnan radio- ja televisiolähetyksissä ja Internet-sivuilla, sisältäen myös on demand jakelun, em. oikeudet ovat yksinoikeuksia 10.12.2008 saakka.

19. YLEn televisio- ja radiolähetykset sisältävät Suomen alku-, jatko- ja loppukarsinnat, sekä mahdolliset uusinnat, koostelähetykset, promootiokäytön laulukilpailun lähetyksen markkinoinnissa ja kaikki nk. simulcast-lähetykset esimerkiksi internetissä.

20. Suomen karsintoihin hyväksyttyjen teosten äänitteiden oikeudenhaltijat sitoutuvat luovuttamaan laulunsa julkaistaviksi mahdollisesti toteutettavalla kotimaisella Eurovision-kokoomalevyllä. Masteräänite on toimitettava 25.11.2008 mennessä. Tästä kokoomalevykäytöstä ei makseta mitään erillistä lisensiointimaksua, ainoastaan pro rata -käytännön mukaiset myyntirojaltit. Kokoelma-CD julkaistaan tammikuussa 2009.

21. Voittajasävelmästä, joka valitaan loppukarsinnassa Suomen edustajaksi kansainväliseen vuoden 2009 Eurovision laulukilpailuun, edellyttää YLE tuottajalta, säveltäjältä, sanoittajalta ja sovittajalta sekä kaikilta sen esittäviltä taiteilijoilta kaikki ne oikeudet, joita EBU siltä vaatii. Tästä laaditaan erillinen ennakkosopimus kaikkien Suomen karsintaan valittujen sävelmien tekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

22. Erillisenä palkintona Suomen karsinnan voittaneen laulun tekijöille YLE maksaa yhteensä 5000 euroa. Tekijät ja/tai heidän valtuuttamansa edustaja ilmoittaa YLElle summan sovitun jakosuhteen eri henkilöiden (esim. säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, tuottaja, jne.) välillä ja/tai ilmoittaa, minne YLE voi koko palkintosumman tai sen osat maksaa. Palkintosummasta, joka maksetaan yksityishenkilölle, suoritetaan ennakonpidätys.

23. Yleisradio julkistaa Suomen karsintaan kutsutut artistit 25.9.2008 ja kilpailukappaleet 3.12.2008.

24. Alkukarsintoihin valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) pitää olla käytettävissä ja valmiina harjoituksiin yhden Suomen alkukarsintaa edeltävän päivän. Alkukarsinnat järjestetään ”live in studio” tammikuussa (ks. pykälä 17.1).

25. Jatko- ja loppukarsintaan valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) on oltava käytettävissä ja valmiina harjoituksiin kaksi Suomen jatko- ja loppukarsintaa edeltävää päivää, sekä yhden päivän tapahtuman jälkeen. Suomen jatko- ja loppukarsinta järjestetään yleisötapahtumana 31.1.2009. YLE antaa tästä pykälästä tarkemmat ohjeet ja aikataulut jatko- ja loppukarsintaan valittujen sävelmien esittäjille ja edustajille.

26. Suomen karsintatapahtumiin valittuja esiintyjiä ei saa vaihtaa prosessin aikana ilman YLEn lupaa tai ns. force majeure -perustetta (sairastuminen tms.).

27. YLE toimittaa karsintoihin valituille osallistujille tai heidän edustajilleen erikseen luettelon projektin vastuuhenkilöistä ja esityskanavista.

28. Muilta kuin näissä säännöissä mainituilta osin kilpailuun osallistumiseen ja sävellysten esittämiseen sovelletaan Euroopan yleisradioliitto EBUn laatimia Eurovision laulukilpailun kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli EBUn säännöt tai niiden tulkinnat pakottavat muuttamaan näitä sääntöjä joiltain osin, pidättää YLE oikeudet ko. muutoksiin. YLE pidättää oikeuden myös hylätä sellaiset ehdotukset, jotka eivät täytä näitä sääntöjä.

29. Lisätietoja vuoden 2009 Suomen karsinnasta saa sähköpostitse osoitteesta katja.italinna@yle.fi. Lisätiedustelut puhelimitse (arkisin klo 9-15), puh. (03) 345 6371 (Katja Itälinna).

YLE Viihde

Kommentit

Monimutkaista... Tämä ei

Monimutkaista... Tämä ei ole ajankohtainen aihe ja ihmettelenkin miten eksyin tänne?