yle.fiSäännöt

Julkaistu Ti, 16/06/2009 - 10:00
  • Suomen karsinta 2009 (Kuva: )
  • 55. Eurovision laulukilpailu 2010 - Suomen karsinnan säännöt. HUOM! Suomen karsintaan lähetetyllä kappaleella ei saa osallistua minkään muun maan euroviisukarsintoihin.

1. Nämä säännöt kattavat Eurovision laulukilpailun Suomen edustussävelmän valintaprosessin kokonaisuudessaan, ellei toisin mainita. Yleisradio Oy (myöhemmin YLE) päättää valinnasta sekä prosessin toteuttamistavasta ja aikataulusta ottaen huomioon Euroopan yleisradioliiton (myöhemmin EBU) asettamat säännöt ja aikataulut.

2. Vuonna 2010 Suomen edustussävelmää haetaan sekä kutsukilpailun että avoimen kilpailun kautta.

2.1. KUTSUKILPAILU

2.1.1. YLE valitsee yhteistyössä levy-yhtiöiden kanssa 12 kutsuartistia alkukarsintoihin.

2.1.2. Kutsukilpailun kautta YLE valitsee yhteistyössä levy-yhtiöiden ja kutsuartistien kanssa alkukarsintoihin yhteensä 12 kappaletta (yhden kunkin kutsuartistin esitettäväksi). YLE pidättää itselleen oikeuden päättää valintatavasta. Tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. YLE ilmoittaa valinnoista julkisuuteen näiden sääntöjen kohdassa 2.1.3. ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kappaletta ei saa julkistaa missään yhteydessä ilman YLEn kirjallista etukäteislupaa. Julkistamisen jälkeen kappaleen edustaja(t) tai esittäjä(t) ei(vät) voi vetää ehdokaskappalettaan pois kilpailusta.

2.1.3. YLE julkistaa kutsuartistit 30.9.2009 ja heidän kutsukilpailukappaleensa 30.11.2009.

2.1.4. Jokaisen kutsuartistin (tai hänen edustajansa) on lähetettävä kutsukilpailukappaleestaan YLE Viihteeseen 2.11.2009 mennessä, siten että se on perillä klo 16, laulettu demo (CD) sekä laulun sanat (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 28). Demolta tulee olla kuultavissa melodian lisäksi lopullisen sovituksen suuntaviivat ja ideat.

2.1.5. Lähetettyjä demoja tai muuta materiaalia ei palauteta, eikä YLE maksa niistä korvauksia tai korvaa sellaisia kuluja tai palkkioita, jotka aiheutuvat kilpailuun lähetettyjen demojen tuotannosta.

2.2. AVOIN KILPAILU

2.2.1. Avoimeen kilpailuun hyväksytään maanantaihin 31.8.2009 klo 16.00 mennessä Yleisradioon (Tohloppiin, Tampereelle) saapuneet ja näiden sääntöjen mukaiset demot. Em. aikaraja koskee myös postitse lähetettyjä demoja. (Huom! Postileima ei ratkaise!) Sen jälkeen saapuvat demot hylätään.

2.2.2. Demon mukaan on ehdottomasti liitettävä YLEn verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/euroviisut tulostettava ilmoittautumislomake (PDF) kokonaan täytettynä ja kappaleen kaikkien oikeudenomistajien allekirjoittamana. Demon ja lomakkeen mukaan on liitettävä valokuva laulun esittäjästä (solist(e)ista ja/tai yhtyeestä) sekä laulun sanat (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 28).

2.2.3. Demojen tulee olla laulettuja ja tuotannollisesti korkeatasoisia (vain CD-formaatti hyväksytään). Demolta tulee olla kuultavissa melodian lisäksi lopullisen sovituksen suuntaviivat ja ideat. YLEn kokoama ja nimeämä raati tekee valintansa ja YLEn verkkosivuilla järjestettävä esikarsinta suoritetaan näiden demojen perusteella.

2.2.4. Avoimeen kilpailuun hyväksytään enintään kaksi (2) kappaletta per säveltäjä/artisti. Huom! Vain yksi kilpailuehdotus per CD.

2.2.5. Solistin tai yhtyeen, joka esittää kappaleen demolla, tulee esittää kappale myös alkukarsinnassa ja finaalissa, mikäli YLE näin vaatii. Lähtökohtaisesti YLE kunnioittaa säveltäjien/heidän edustajiensa solistivalintoja, mutta mahdollisessa ristiriitatilanteessa YLE viime kädessä päättää solistin tai yhtyeen sekä mahdolliset taustalaulajat ja muut esiintyjät (koskien myös heidän määräänsä kohdan 8 puitteissa).

2.2.6. Avoimeen kilpailuun lähetettyjä demoja tai muuta materiaalia ei palauteta, eikä YLE maksa niistä korvauksia tai vastaa sellaisista kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat avoimeen kilpailuun lähetettyjen demojen tuotannosta. Jos YLE haluaa myöhemmin esittää avoimessa kilpailussa pudonneita demoja radio- tai tv-kanavillaan tai verkkosivuilla, kysytään niihin etukäteen lupa tekijöiltä ja silloin esityksestä maksetaan erillinen korvaus.

2.2.7. Lähettäessään demon ja ilmoittautumislomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna avoimeen kilpailuun laulujen tekijä(t), esittäjä(t) ja muut oikeudenomistajat luovuttavat YLElle yksinoikeuden saattaa kappale yleisön saataville YLEn verkkosivuilla järjestettävän esikarsinnan ajaksi. Oikeudet palautuvat tekijöille, mikäli kappaletta ei valita esikarsintaan tai tammikuussa 2010 televisioitaviin alkukarsintoihin (ks. myös näiden sääntöjen kohta 18). YLEn yksinoikeus kappaleiden esittämiseen säilyy YLEn esikarsinnasta jatkoon pääsevien kolmen kappaleen osalta 7.12.2009 asti.

2.2.8. Esikarsintaan valittujen kappaleiden välittäminen muilla kuin YLEn verkkosivuilla (esim. artistin oma MySpace-sivu) on esikarsinnan aikana kielletty. Ks. myös näiden sääntöjen kohta 3.

2.2.9. YLEn kokoama ja nimeämä raati valitsee avoimeen kilpailuun lähetettyjen ja näiden sääntöjen mukaisten esitysten joukosta kappaleet YLEn verkkosivuilla tapahtuvaan esikarsintaan. YLE pidättää itsellään oikeuden päättää kappaleiden lopullisesta lukumäärästä ja valintatavasta. Raadin tekemistä päätöksistä ei voi valittaa. YLE ilmoittaa valinnoista ensin mukaan valitun kappaleen edustajalle (tuottaja tai säveltäjä itse) ja sen jälkeen julkisuuteen – ensin mainittu ei saa julkistaa asiaa ennen YLEn lupaa. Julkistamisen jälkeen sävellyksen edustaja(t) ei(vät) voi vetää ehdokastaan pois kilpailusta.

2.2.10. YLE ei kommentoi avoimessa kilpailussa pudonneita demoja tai anna niistä laulujen tekijöille, artisteille tai muille palautetta.

2.2.11. Esikarsinta järjestetään YLEn verkkosivuilla 1.-15.10.2009. Tekstiviestiäänestyksen perusteella kolme (3) suosituinta kappaletta etenee alkukarsintoihin. YLE pidättää itsellään oikeuden päättää lopullisesta esikarsintamenetelmästä (järjestetään mahdollisesti pudotuskilpailuna).   

2.2.12. YLE julkistaa esikarsinnasta alkukarsintoihin valitut kolme (3) kappaletta perjantaina 16.10.2009.

YLEISET SÄÄNNÖT

3. Suomen karsintaan osallistuvia sävellyksiä ja sanoituksia ei saa julkisesti esittää tai yleisölle välittää, eikä julkaista kaupallisesti tai ei-kaupallisesti (nuotti, äänilevy, kasetti, CD, DVD, elokuva, video, radio, televisio, internet, mobiili, on demand tms.) ennen 7.12.2009, poislukien YLEn omat lähetykset. Tämä aikaraja koskee myös avoimen kilpailun kautta alkukarsintoihin valittuja kappaleita.

4. Kilpailukappaleiden käyttö kaikissa markkinointi- ja mainostarkoituksissa YLEn omaa käyttöä lukuun ottamatta on koko karsintaprosessin ajan kielletty.

5. Kilpailukappaleiden esittäjät, säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat hyväksyvät osallistuessaan Suomen karsintaprosessin säännöt ja sitoutuvat niihin. Jokaisen kilpailukappaleen tekijöistä vähintään yhden on oltava Suomen kansalainen.

6. Sävellyksen ja sen esityksen kesto saa olla enintään kolme (3’00) minuuttia.

7. Laulujen esityskieli on vapaa. Suosittelemme kilpailukappaleiden esittämistä kotimaisilla kielillä (suomi, ruotsi). Suomen karsinnan finaalin voittajakappaleen esityskielen saa vaihtaa finaalin (30.1.2010) jälkeen. Päätös Suomen edustuskappaleen lopullisesta esityskielestä kansainvälisessä Eurovision laulukilpailussa on kuitenkin tehtävä 28.2.2010 mennessä. Lopullisen päätöksen esityskielestä tekee YLE.

8. Lavalla saa olla enintään kuusi esiintyjää. Pääsolist(e)illa on oltava Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa. YLE pidättää itsellään kaikki oikeudet valita esiintyjät (ks. myös näiden sääntöjen kohta 9). Kaikkien Suomen karsintaan osallistuvien esiintyjien tulee täyttää vähintään 16 vuotta viimeistään 25.5.2010. Em. ikärajoitus ei koske laulun säveltäjiä, sanoittajia tai sovittajia.

9. Suomen alkukarsinnoissa ja finaalissa kilpailukappaleiden edustaja(t), esim. säveltäjä(t), sanoittaja(t), tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t) vastaa(vat) taustalaulajien, -tanssijoiden ja muiden esitykseen kuuluvien esiintyjien valinnasta. Lähtökohtaisesti YLE kunnioittaa näitä valintoja, mutta mahdollisessa ristiriitatilanteessa YLE viime kädessä päättää kilpailukappaleiden taustalla mahdollisesti esiintyvät laulajat ja muut esiintyjät (koskien myös heidän määräänsä kohdan 8. puitteissa).

10. Lopulliset lauletut versiot alkukarsintoihin valituista kilpailusävellyksistä ja muu vaadittu materiaali (masteräänite, esitystaustat ja laulun sanat) on toimitettava YLE Viihteeseen viimeistään 23.11.2009 mennessä. Mukaan on ehdottomasti liitettävä tekijä- ja yhteystiedot (ks. postitusosoite näiden sääntöjen kohdasta 28).

11. Alkukarsintoihin valittujen kappaleiden säveltäjien ja sanoittajien on allekirjoitettava sävellysten alkuperäisyyttä koskeva vakuutus. Vakuutus sisältää myös sen, että osallistujat sitoutuvat kotimaiseen ja mahdolliseen ulkomaiseen kilpailuprosessiin erilaisine vaiheineen ja hyväksyvät kilpailun säännöt.

12. Suomen alkukarsinnassa ja finaalissa käytetään ainoastaan instrumentaalisia taustoja ja niissä ei saa olla vokaalisia tai vastaavia osuuksia. Kaikki vokaaliset osuudet lauletaan Suomen karsintatapahtumissa taustojen päälle. Taustan tuottaja vastaa mahdollisista välttämättömistä muutoksista taustoihin omalla kustannuksellaan. Karsintoihin valituista sävelmistä on toimitettava YLEen 23.11.2009 mennessä esitystaustat ja valmiit lauletut versiot mahdollista YLEn kanavilla tapahtuvaa radiosoittoa varten.

13. YLE ei vastaa tai maksa korvauksia niistä kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat Suomen alkukarsintoihin ja finaaliin valittujen sävellysten esitystaustojen ja laulettujen versioiden tuottamisesta esityskuntoon. Kilpailijoiden tai heidän edustajiensa (tuottaja, levy-yhtiö jne.) on toimitettava materiaali valmiina YLEn määrittelemässä tallenneformaatissa (CD) ja he vastaavat siitä, että ne ovat teknisesti esityskelpoisia.

14. YLE maksaa hyväksyttyjen taustanauhojen esittämisestä Suomen karsinnassa taustojen tuottajalle yhteensä 1000 euron suuruisen kertakaikkisen korvauksen, joka kattaa kaikki näiden sääntöjen edellyttämät Suomen karsinnan esitys- ja välitysoikeudet YLEn kanavilla sisältäen myös korvaukset taustalla soittaville muusikoille ja muille esiintyjille ja tekijöille. Mikäli joku kolmas osapuoli esittää jälkikäteen näistä oikeuksista YLElle jotain lisävaatimuksia, vastaa niistä äänitteen tuottaja.

15. YLE vastaa kunkin kilpailusävellyksen televisio- ja radioesityksien osalta solistin/yhtyeen, taustalaulajien ja muiden esitykseen hyväksymiensä henkilöiden (kohdan 9. puitteissa) karsintaprosessin televisio- ja radioesiintymispalkkioista (sisältää esitykset kaikilla YLEn kanavilla, myös Internet) ja sellaisista kohtuullisista matka- ja majoituskuluista, joista on etukäteen sovittu YLEn edustajan kanssa. YLE ei maksa ulkomailta karsintoihin matkustaville artisteille, taustalaulajille ja muille esitykseen hyväksymille henkilöille kuin Suomen sisäiset matkat. YLE ei maksa korvauksia muille karsintaesityksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuneille esiintyjien avustajille, eikä myöskään karsintatapahtumiin hankituista esiintymisasuista, erikoiskampauksista tai ylimääräisestä rekvisiitasta. YLE tarjoaa karsintatapahtumassa normaalit meikkauspalvelut. Mikäli kilpailija haluaa käyttää omia avustajiaan, on se mahdollista, mutta YLE ei korvaa heidän kulujaan tai palkkioitaan. Kilpailukappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien osalta YLE raportoi esityksensä Teostolle, joka hoitaa korvaukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

16. Vuonna 2010 järjestetään kolme televisioitavaa alkukarsintaa, joista tv-katsojat valitsevat puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä yhteensä yhdeksän (9) esitystä finaaliin. Niiden lisäksi YLEn kokoama ja nimeämä (mahdollisesti kansainvälinen) raati valitsee alkukarsinnoissa pudonneiden joukosta yhden (1) esityksen finaaliin (ns. villi kortti).

16.1. Alkukarsinnat

Jokaisessa alkukarsinnassa on mukana viisi (5) kilpailusävelmää, joista kolme (3) eniten puhelin- ja tekstiviestiääniä saanutta selviytyy suoraan finaaliin. Alkukarsinnoista selviytyy siten yhteensä yhdeksän (9) esitystä suoraan finaaliin. Alkukarsinnat järjestetään 8., 15. ja 22. tammikuuta.

16.2. Villi kortti

Alkukarsinnoissa karsiutuneiden kuuden (6) esityksen joukosta YLEn kokoama ja nimeämä (mahdollisesti kansainvälinen) raati valitsee yhden (1) finaaliin (ns. villi kortti). YLE julkistaa villin kortin saaneen kilpailijan viimeisen eli kolmannen alkukarsinnan yhteydessä.

16.3. Finaali

30. tammikuuta järjestettävässä finaalitapahtumassa voittajan valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. 1. vaihe: katsojat valitsevat kymmenestä (10) ehdokkaasta kolme (3) jatkoon puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä. 2. vaihe: Kolmen (3) jäljelle jäävän kappaleen kesken käydään uusintaäänestys, jossa katsojat valitsevat Suomen karsinnan finaalin lopullisen voittajan. Finaalin voittaja sitoutuu edustamaan Suomea kansainvälisessä vuoden 2010 Eurovision laulukilpailussa toukokuussa.

17. Mikäli puhelin- ja tekstiviestiäänestys suorien alkukarsintalähetysten ja finaalilähetyksen aikana teknisen tai muun syyn takia epäonnistuu, valitsee jatkoon menijät ja/tai karsinnan voittajan YLEn kokoama ja nimeämä raati.

18. Eurovision laulukilpailuun osallistumisen ehtona on, että laulun säveltäjä(t), sanoittaja(t), ja sovittaja(t) sekä tuottaja(t) tai levy-yhtiö(t), solistit, taustalaulajat, -tanssijat ja muut esitykseen kuuluvat esiintyjät luovuttavat YLElle rajoittamattoman välitysoikeuden esittää kilpailukappaleeseen YLEn Suomen karsinnan radio- ja televisiolähetyksissä ja Internet-sivuilla, sisältäen myös on demand jakelun, em. oikeudet ovat yksinoikeuksia alkukarsintoihin valittujen kappaleiden osalta 7.12.2009 saakka.

19. YLEn televisio- ja radiolähetykset sisältävät Suomen alkukarsinnat ja finaalin, sekä mahdolliset uusinnat, koostelähetykset, promootiokäytön laulukilpailun lähetyksen markkinoinnissa ja kaikki nk. simulcast-lähetykset esimerkiksi internetissä.

20. Suomen alkukarsintoihin hyväksyttyjen teosten äänitteiden oikeudenhaltijat sitoutuvat luovuttamaan laulunsa julkaistaviksi mahdollisesti toteutettavalla kotimaisella Eurovision-kokoomalevyllä. Masteräänite on toimitettava 23.11.2009 mennessä. Tästä kokoomalevykäytöstä ei makseta mitään erillistä lisensiointimaksua, ainoastaan pro rata -käytännön mukaiset myyntirojaltit. Kokoelma-CD julkaistaan tammikuussa 2010.

21. Voittajakappaleesta, joka valitaan finaalissa Suomen edustajaksi kansainväliseen vuoden 2010 Eurovision laulukilpailuun, edellyttää YLE tuottajalta, säveltäjältä, sanoittajalta ja sovittajalta sekä kaikilta sen esittäviltä taiteilijoilta kaikki ne oikeudet, joita EBU siltä vaatii. Tästä laaditaan erillinen ennakkosopimus kaikkien Suomen alkukarsintoihin valittujen kappaleiden tekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Ennakkosopimuksessa kappaleiden tekijät ja/tai heidän edustajansa vakuuttavat myös, etteivät he ole luovuttaneet kappaleen oikeuksia ja ettei heillä ole muita sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa em. EBU-sopimuksen kanssa.

22. Erillisenä palkintona Suomen karsinnan finaalin voittaneen laulun tekijöille YLE maksaa yhteensä 5000 euroa. Tekijät ja/tai heidän valtuuttamansa edustaja ilmoittaa YLElle summan sovitun jakosuhteen eri henkilöiden (esim. säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, tuottaja, jne.) välillä ja/tai ilmoittaa, minne YLE voi koko palkintosumman tai sen osat maksaa. Palkintosummasta, joka maksetaan yksityishenkilölle, suoritetaan ennakonpidätys.

23. Alkukarsintoihin valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) pitää olla käytettävissä ja valmiina harjoituksiin yhden Suomen alkukarsintaa edeltävän päivän. Alkukarsinnat järjestetään ”live in studio” tammikuussa (ks. kohta 16.1.).

24. Finaaliin valittujen sävelmien esittäjien (kutsuartistit, taustalaulajat ja muut esiintyjät) on oltava käytettävissä ja valmiina harjoituksiin kaksi finaalia edeltävää päivää, sekä yhden päivän tapahtuman jälkeen. Suomen karsinnan finaali järjestetään yleisötapahtumana Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 30.1.2010. YLE antaa tästä kohdasta tarkemmat ohjeet ja aikataulut finaaliin valittujen sävelmien esittäjille ja edustajille.

25. Suomen karsintatapahtumiin valittuja esiintyjiä ei saa vaihtaa prosessin aikana ilman YLEn lupaa tai ns. force majeure -perustetta (sairastuminen tms.).

26. YLE toimittaa alkukarsintoihin valituille osallistujille tai heidän edustajilleen erikseen luettelon projektin vastuuhenkilöistä ja esityskanavista. 

27. Muilta kuin näissä säännöissä mainituilta osin kilpailuun osallistumiseen ja sävellysten esittämiseen sovelletaan Euroopan yleisradioliitto EBUn laatimia Eurovision laulukilpailun kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli EBUn säännöt tai niiden tulkinnat pakottavat muuttamaan näitä sääntöjä joiltain osin, pidättää YLE oikeudet ko. muutoksiin. YLE pidättää oikeuden myös hylätä sellaiset ehdotukset, jotka eivät täytä näitä sääntöjä.

28. Kaikki näissä säännöissä vaadittu materiaali on lähetettävä osoitteeseen:  

EUROVISION 2010
YLE Viihde
PL 196
33101 TAMPERE

Kommentit

Vastakommentteja edelliselle

Vastakommentteja edelliselle kommentoijalle:

1. Tänä vuonna järjestetään paitsi kutsukilpailu myös avoin kilpailu, johon ihan kaikilla on mahdollisuus osallistua. Karsintojen voittajat on vuodesta 2006 lähtien valittu pelkästään puhelinäänestyksellä (=kansa), joten Ylellä on hyvin vähän ollut tekemistä varsinaisen edustajan valinnan kanssa.

2. Joissakin maissa ei järjestetä minkäänlaista julkista karsintaa, vaan paikallinen tv-yhtiö vain pyytää jonkun artistin Euroviisuihin (esim. viimeksi Turkki ja Ranska). Suomessa julkinen karsinta on järjestetty joka kerta, kun olemme Euroviisuihin osallistuneet vuodesta 1961 lähtien.

3. Suomi voitti Euroviisut 2006 ja sen jälkeen Suomen edustajat ovat joka vuosi selviytyneet Euroviisujen finaaliin (siis jo neljänä vuonna peräkkäin). Eiköhän sitä menestystä siis ole tullut vähintäänkin kohtuullisesti viime vuosina.

En ymmärrä, miksi Ylen

En ymmärrä, miksi Ylen pitää olla kutsumassa kilpailuun osallistujia. Onko tämä käytäntö myös muissa maissa, vaiko mitä piilottelua tämä on? ylen porukka on ammattilaisia, mutta ei suinkaan musiikin tuntijoina, varsinkin euroopan laajuisesti. Ei siis ole mikään ihme, että suomi ei ole menestynyt aiemmin. Miksi kilpailu ei voi olla avoin kaikille, niin kuin kaikki muutkin kansainväliset kilpailut ovat? Nimittäin onhan se nähty vuosien varrella, jotta "valinnat" on mennyt ihan pikkuisen pieleen. Olisi todella kiva saada selvitys tähän kummallisuuteen. vai onko kyseessä pelkkä bisnes??

No, voi että! siis mulla on

No, voi että!
siis mulla on kuulema aivan mielettömän hyvä lauluääni
ja nyt kun kuka vaan voi osallistua olenkin jo 45 vuotias
enkä osaa tietotekniikasta niin paljon että voisin ilmoittautua, siis mikä on PDF?
enkö vois vaan tulla laulamaan?
t. kympin laululintu

(Arviolta) paljonko

(Arviolta) paljonko ehdotuksia tuohon avoimeen karsintaan lähetetään?

moi minä voisi ola

moi minä voisi ola

Mielestäni voisi jossain

Mielestäni voisi jossain päin nettisivuja kertoa, mitkä ovat junior-euroviisujen ikärajat kun näihin ns oikeisiin saa osallistua kun vasta 16-vuotiaana.

Kiitos Yle, minäkin

Kiitos Yle, minäkin osallistun
Kuulemisiin
T:Reggie

Vallan mainiot nämä uudet

Vallan mainiot nämä uudet säännöt! Kiitos YLElle, että tajusitte ottaa käyttöön myös avoimen kilpailun. Uskon, että näillä säännöillä löydetään juuri se oikea esiintyjä edustamaan Suomea Osloon!