yle.fi


 • Tekstikoko + | -

opettaja.tv

Sisältö


Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä

Hyvä opetuksen ammattilainen, tervetuloa opiskelemaan kurssia Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä! Tämä koulutuskokonaisuus antaa perustiedot ja -taidot sosiaalisen median hyödyntämiseksi opetuksessa.

Internet ja verkon monet työkalut ovat työvälineitäsi siinä missä piirtoheitin ja liitutaulukin. Monipuolinen tietoverkon välineiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sekä mielikuvitusta ja uskallusta kokeilla uusia välineitä että tiettyjä perustaitoja.

Kenelle: Kaikkien kouluasteiden opettajat tai koulutustehtävistä vastaavat
Opiskelupaikka: Opettaja.tv:n verkkosivut ja useat sosiaalisen median työkalut verkossa
Koulutuksesta vastaa: VirtuaaliAMK
Lisätietoja: koulutus[at]amk.fi

 • Osio 1: Tietoverkon välineet
  Tässä kurssin osiossa saat käsityksen yleisimmistä verkon työvälineistä, joilla voit tuottaa ja julkaista omia aineistojasi ja ohjata opiskelijoita.
  Lue lisää

 • Osio 2: Sosiaalinen media ja vapaa verkko tiedonlähteinä
  Tässä osiossa opit löytämään ja arvioimaan itsellesi merkityksellistä ja luotettavaa tietoa sekä käyttämään Tietoverkon välineet -osiossa opittuja työkaluja.
  Lue lisää

 • Osio 3: Yksityisyys, tietosuoja ja tietoturva verkossa
  Tässä osiossa tutustut yksityisyyteen, tietosuojaan ja tietoturvaan. Opit havaitsemaan verkon käyttöön liittyviä uhkia ja vaaroja sekä ottamaan huomioon henkilötietoja koskevat määräykset.
  Lue lisää

 • Osio 4: Laatu osana verkko-opetusta
  Tässä osiossa tutustut laadukkaiden verkkopalveluiden suosituksiin. Osiossa esitellään myös verkkopalveluiden laadunvarmistusmenetelmiä, -työkaluja ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.
  Lue lisää

 • Osio 5: Arkioppiminen
  Tässä osiossa muodostat käsityksen arkioppimisesta eli informaalioppimisesta ja opit havainnoimaan henkilökohtaista arkioppimista.
  Lue lisää

 • Osio 6: Autenttinen verkko-oppiminen
  Tässä osiossa perehdyt autenttisen oppimisen elementteihin ja voit arvioida niihin pohjautuvan työkalun avulla omaa verkko-opetustasi.
  Lue lisää

 • Osio 7: Oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit - harjoitustyö
  Tämä harjoitustyö syventää osaamistasi sosiaalisen median välineiden käytöstä oppimisprosessissa.
  Lue lisää

YLE TeemaOpetushallitus

Opettaja.tv:n uutiskirje