yle.fi


Martti Attila

empty

» Katso videoita Martti Attilasta

Martti Attila

Farmakologian tohtori Martti Attila on tehnyt koko uransa akateemisia pätkätöitä. Pari vuotta sitten 60-vuotias mies sai elämänsä ensimmäisen vakituisen työpaikan yksityisestä lääkefirmasta. Vuoden alussa tuli karuja uutisia: Martti irtisanottiin.

Eteen tullut työttömyysjakso on jo toinen muutaman vuoden sisään. Nyt Martti miettii onko hän tehnyt elämässään vääriä valintoja ja miten suhtautua tulevaisuuteen. Lähipiiri pitää Marttia liian kilttinä. Myös Martin vaimo on tuskastunut kotona postimerkkeilyn ja sukututkimuksen parissa pyörivään Marttiin.

LÄHTÖTILANNE
Onnellisuuspisteet: 50/100
Elinajanodote: 86 v.

Nimi: Martti Attila
Ikä: 60v.
Asuinpaikka: Espoo
Ammatti: tutkija
Perhe: vaimo Päivi, tytär 27v., poika 25v.

empty

Valmennus alkaa (10.9.)

Martin valmennuksen tavoitteet:
1) Menneisyys voimavaraksi
2) Parempi itsetuntemus
3) Tunteiden selkeämpi ilmaisu

Elämänsä kriisiä potevalla Martti Attilalla ei ole kipinää hakea uutta työtä täyspäiväisesti. Huolestuneen vaimon mukaan sijaistoiminnot täyttävät päivät: Martti hoitaa taloyhtiön remonttiasioita ja tekee kokopäiväisesti sukututkimusta.

Martin valmennuksen ensimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan menneisyyden kääntäminen voimavaraksi. Toinen tavoite on itsetuntemuksen lisääminen. Martin kolmas tavoite on selkeämpi tunneilmaisu sekä vääränlaisesta kiltteydestä eroonpääsy. ”Se kiltteys korostuu siinä, että en halua välttämättä loukata toista, vaikka olen eri mieltä.”

Martin onnellisuusharjoitukset alkavat seuraavassa jaksossa.

Suuria tunteita (24.9.)

Tohtori Martti Attila on ollut nyt neljä kuukautta työttömänä. Tätä ennen hän työskenteli vuosikymmeniä yliopistomaailmassa pätkätöissä. Valmentaja Heimo Langinvainio vie tutkijan yliopistolle ja haastaa Martin miettimään tulevaisuuttaan eri vaihtoehtojen kannalta.

Kotitehtäväksi Martti saa tulevaisuuskirjeiden kirjoittamisen, joissa yhdessä Martin uratoiveet toteutuvat, toisessa puolestaan saavutetaan tyydyttävä ratkaisu ja kolmannessa toteutuu suurin pelko uraa ajatellen - työttömyysputki.

Martti onnistuu näkemään tulevaisuutensa onnellisena myös siinä tapauksessa, että jäisi työttömäksi. Tulevaisuusharjoite paljastaa, että mieltä painaa toinen huoli - kotona asuvan pojan tilanne.

”Olimme varsin huolissamme siitä, etteivät hänen siipensä kanna maailmalla", kirjoittaa Martti tulevaisuuskirjeessään.

empty

Valmennus puolivälissä (1.10.)

On huhtikuun loppu, mutta työtön tohtori Martti Attila on saanut haettua tosissaan vain paria työpaikkaa. Vaimo on ollut aktiivisempi Martin miettiessä yhä, mikä on mennyt omissa valinnoissa pieleen. Martti on kuitenkin saanut haetuksi vanhaa työpaikkaansa. Yllättäen entinen työntantaja haluaa palkata Martin uudelleen - tosin vain äitiyslomasijaiseksi.

Heimo poikkeaa kotivierailulle onnittelemaan Marttia. Tunnelma kotona on lattea. Heimo arvioi Martin tarvitsevan lisäpotkua ja lähettää tämän näyttelijä Jaana Saarisen improvisaatiotyöpajaan. Heimo toivoo Martin saavan harjoituksesta työelämässä tarvittavan sosiaalisen maailman oivallusta tutkijalle tyypillisen asiakeskeisyyden sijaan.

Martti puhkeaa improvisaatiossa kukkaan. Hän loistaa kyvyllään tarttua hetkeen, vaikkei yleensä koe oloaan turvalliseksi, jos on spontaani, saati tunnepohjainen.

Martti: ”Mulla on tärkeempi miellyttää muita kuin itseäni.”

» Katso video: Martti puhkeaa kukkaan improvisaatiotyöpajassa

Martti Attila ja Jaana Saarinen improvisaatiotyöpajassa
empty

Poikkeuksellisia tilanteita (8.10.)

Viime jaksossa tohtori Martti Attila opiskeli tunneilmaisua näyttelijä Jaana Saarisen kanssa. Valmentaja Heimo Langinvainio pitää tunneilmaisuharjoittelun jatkamista Martin kannalta hyödyllisenä. Ensin käsittelyyn otetaan aggression hallinta. Heimo vie Martin kendoon. Itäistä taistelulajia harjoittava oivaltaa, ettei omia tunteita tai niiden vaikutuksia ympäristöön tarvitse pelätä. Taistelija nimenomaan hallitsee taistellessa esiinnousevat vihantunteet.

Tunnemaailman avaaminen Martille jatkuu Heimon ohjaamien lähentymisharjoitteiden avulla. Martti havaitsee kiinnostuksen ja lämpimien tunteiden osoittamisen olevan paitsi vaaratonta, myös hyödyllistä. Heimo haastaakin Martin pohtimaan, kuka lähiympäristössä olisi jäänyt vaille lämpöä, jota Martilla on annettavanaan. Martti keksii, että tunteita voisi jatkossa ilmaista ujostelematta omalle pojalle.

Martilla on myös kerrottavanaan Heimolle iso uutinen: aikuinen poika muuttaa pois kotoa. Aikaisemmat pelot pojan siipien kannosta ovat osoittautuneet turhiksi, kun Martti on saanut eväitä tilanteesta puhumiseen. Myös Martin vaimo Päivi todistaa onnellisuusvalmennuksen tulosten jo näkyvän asiakeskeisessä Martissa.

Martti: ”Miehen on otettava iskut vastaan sellaisina kun ne tulee. Ei pidä peräytyä vaimon helmojen taakse tai muuta vastaavaa. Silloin kuin tota iskuja on pakko vastaan ottaa.”

empty


Valmennus päättyy, toteutuivatko toiveet? (15.10.)

Martti Attilan kesä on tapahtumarikas. Työttömäksi jäänyt Martti on saanut äitiyslomasijaisuuden vanhasta työpaikastaan. Työ alkaa kesäkuun alusta, ja valmentaja Heimo Langinvainio lähtee vierailulle Turkuun. Hän havaitsee Martissa uutta ryhdikkyyttä: myös lähiesimies todistaa havainneensa Martissa muutoksen eloisampaan suuntaan.

Vielä suurempi käänne seuraa, kun Martin 25-vuotias poika muuttaa pois vanhempiensa luota. Ilmassa on suuren juhlan tuntua, sillä Martin mielestä omien lasten menestys tuo vanhemmille suuren helpotuksen. Kyse ei ole niinkään poismuutosta, vaan lapsen omien voimavarojen löytämisen tuomasta mielenrauhasta.

Lopuksi Heimo matkustaa tapaamaan Marttia ja Päiviä Kiikalan mökille. Kun Martti oli vielä työtön, hän teki Heimon pyynnöstä arvion luonteenpiirteistään. Myös hänen läheisensä arvioivat Marttia. Tarkoitus oli antaa Martille uutta tietoa hänestä itsestään. Martti näki vastaukset jo talvella, muttei ole saanut puhutuksi niistä vaimonsa kanssa. Niinpä Heimo avaa keskustelun. Paljastuu, että Martti on tiedostanut varsin hyvin, miten muut hänet näkevät. Myös arviointitilanteen, Martin työttömyysjakson, oivalletaan yhdessä vaikuttaneen arviointeihin.

Lopuksi arvioidaan Martin valmennuksen tavoitteiden toteutumista. Martti kertoo näkevänsä menneen työuransa nyt entistä suopeammassa valossa. Hän on tunnistanut, ettei ole tyyppi, jolle ura yksin merkitsee. Martti myös arvioi tuntevansa itsensä hiukan paremmin. Sen sijaan tunteiden ilmaisussa Martti katsoo voivansa vielä kehittyä.

empty

Ovatko he onnellisempia? (22.10.)

Martti Attilan onnellisuuspisteet olivat valmennukseen lähdettäessä 50. Nyt ne ovat kohonneet 77 pisteeseen.

Martin vaimo Päivi Attila näkee Martista kuoriutuneen esiin kokonaan uuden miehen. Marttyyriyden sijaan Martti on oppinut delegoimaan asioita ja ilmaisemaan aatteitaan ja tunteitaan paremmin. Uutta ovat muun muassa syvälliset keskustelut, joita avioparin välillä käydään elämästä ja onnesta. Niille ei ole löytynyt aiemmin arjen rutiineissa tilaa.

Martti pitää tärkeänä jatkaa oman onnellisuuden työstämistään. Työllistyminen kesken onnellisuusvalmennuksen vei hieman huomiota onnellisuuden teemojen parissa punnertamisesta. Suhde poikaan ja tunteiden osoittaminen isän ja pojan kesken ovat jatkossakin agendalla.

Sarja päättynyt

Jaksokuva

Ovatko he onnellisempia? (7/7)

Ovatko päähenkilöt onnellisempia kuin ennen puolen vuoden valmennusta? Uudet testitulokset julkistettiin 22.10.


Lue tulokset!

Areena - Katsele ja kuuntele