yle.fi


Kustannus Oy Duodecim julkaisee tänä syksynä kaksi onnellisuutta käsittelevää kirjaa.

kansikuva

Onnentaidot

Mitä hyötyä onnellisuudesta on? Voiko onnellisuutta lisätä?

Ihminen on tavoitellut onnellisuutta koko tunnetun historian ajan. Onnellisuuden empiirinen tutkimus on kokenut 2000-luvulla varsinaisen räjähdyksen, joka liittyy vuosituhannen vaihteessa käynnistyneeseen positiiviseen psykologiaan. Nyt laajat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että jopa 40 prosenttia onnellisuuden avaimista on ihmisen omissa käsissä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 50 prosenttia onnellisuudesta on geneettisesti määrittynyttä ja vain kymmenen prosenttia seurausta ulkoisista olosuhteista kuten terveydestä, rikkaudesta, elämän tapahtumista tai vaikkapa lottovoitosta. Peräti 40 prosenttia onnellisuudesta näyttäisi olevan muutettavissa ja riippuvan omista asenteistamme ja elämäntavastamme. Arvellaan myös, että positiivisen elämänasenteen vaikutus elämän pituuteen saattaa olla 7–10 vuotta, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin tupakoinnin lopettamisen vaikutus.

Kymmenisen vuotta onnellisuutta tutkinut lääkäri ja filosofi LT Antti S. Mattila ja lääkäri ja ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja Pekka Aarninsalo esittelevät kirjassa Onnentaidot psykologisen onnellisuuden ja kukoistamisen. Näkökulman vaihtamisen taito on keskeinen onnellisuuden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Kirja kertoo lisäksi niistä monista hyödyistä, joita onnellisuuden tavoittelemisesta seuraa eliniän pituuden kasvamisen lisäksi.

Torstaina 10.9. YLE TV1:ssä alkaa sarja Elämä pelissä – Onnellisuuden salaisuus, jossa onnellisuutta lisätään tämän kirjan 14:n helposti omaksuttavissa olevan harjoituksen avulla. Niiden tehokkuudesta on tieteellistä näyttöä. Kirja ja ohjelma liittyvät Internet-testiin Elämä pelissä – Onnellisuuden salaisuus.

» Onnentaidot -kirja Duodecimin verkkokaupassa

Antti S. Mattila, Pekka Aarninsalo: Onnentaidot. ISBN 978-951-656-312-4, 1. painos 2009, Kustannus Oy Duodecim, sh 27 €

kansikuva

Joustava mieli

Elämänlaatua voi parantaa joustavan mielen avulla

Tälläkin hetkellä suuri joukko ihmisiä kamppailee yksin stressin, uupumuksen tai masennuksen kanssa. Uutuuskirja Joustava mieli tarjoaa käytännön välineitä elämänlaadun parantamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Kirja nojaa uusimpiin kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin ja tutustuttaa vähän tunnettuun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja tietoisuustaitoihin, joita kirjoittaja on käyttänyt työssään.

Kirja Joustava mieli – Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta ohjaa lukijaa psykologisen joustavuuden kehittämisessä. Noin neljänkymmenen luotettavan käytännön harjoituksen avulla kuka tahansa voi luoda uudenlaisen suhteen omiin epämiellyttäviin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa sekä saada lisää valmiuksia elämänlaatua parantaviin muutoksiin. Kirja soveltuu myös käsikirjaksi työterveys- ja terveydenhuollon kuntoutusryhmien vetäjille sekä työvälineeksi ammattilaisen tukemaan yksilöohjaukseen.

Suomessa vähän tunnetun hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien ja tietoisuustaitojen harjoittelun kaltaisten uusien tekniikoiden avulla voi esimerkiksi muuttaa suhdettaan stressiin ja negatiivisiin ajatuksiin, vähentää murehtimista ja univaikeuksia ja oppia kohtaamaan vaikeita työyhteisötilanteita.

Kirjan harjoituksia yhdistää luotettavuus; ne ovat harjoituksia, jotka löytyvät tutkituista ja julkaistuista hoito-ohjelmista, kertoo psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen, joka on menestyksekkäästi käyttänyt niitä työterveyshuollossa.

Arto Pietikäinen: Joustava mieli – Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. ISBN 978-951-656-361-2, 1. painos 2009, Kustannus Oy Duodecim, sh 34 €

Sarja päättynyt

Jaksokuva

Ovatko he onnellisempia? (7/7)

Ovatko päähenkilöt onnellisempia kuin ennen puolen vuoden valmennusta? Uudet testitulokset julkistettiin 22.10.


Lue tulokset!

Areena - Katsele ja kuuntele