yle.fi


Ohjelman tukijat


Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä
heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190
jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 21 000 henkilöjäsentä.
Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan
kansalaisjärjestö. Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Lisätietoa Mielenterveyden keskusliitosta: mtkl.fi


Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti toimii yli 90 000 jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Punainen risti on yksi Suomen suurimmista kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöistä.

Jo vuonna 1877 perustetun Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, nuorten auttamiseen keskittynyt työ, vanhustoiminta jne.

Vapaaehtoisemme saavat hyvän opastuksen itseään kiinnostavaan vapaaehtoistyöhön. Kursseja järjestetään ympäri Suomea 12 piirissä ja 500 paikallisosastossa.

Juuri osastoissa vapaaehtoisvoimin tehty työ luo pohjan Punaisen Ristin toiminnalle. Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto sijaitsee Helsingissä.

Lisätietoa Suomen Punaisesta Rististä: punainenristi.fi


Työterveyslaitos

- Terveen työelämän edistäjä

Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Työterveyslaitos tarjoaa ratkaisuja työelämän tarpeisiin tutkimuksen, koulutuksen, asiantuntijapalveluiden ja tiedonvälityksen keinoin.

Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on n. 800.

Työterveyslaitos julkaisee Työ Terveys Turvallisuus -aikakauslehteä ja Työpiste-verkkolehteä

Lisätietoa Työterveyslaitoksesta: ttl.fi


Terveyden edistämisen keskus ry

Terveyden edistämisen keskus, Tekry, on terveyden edistämisen
suunnannäyttäjä. Asiantuntija- ja vaikuttamistoiminnalla Tekry tähtää
väestön terveyden edistämiseen ja terveyttä tukevien olosuhteiden luomiseen.
Tekry työskentelee vuorovaikutteisesti eri kansallisten ja järjestötason
toimijoiden kanssa terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä, ja on myös mukana
erilaisissa terveyttä edistävissä kampanjoissa. Tekryllä on 128 jäsentä,
jotka edustavat kattavasti terveysalalla toimivia järjestöjä ja muita
yhteisöjä.

Lisätietoa Terveyden edistämisen keskuksesta: tekry.fi ja sosa.fi


Työsuojelurahasto

Työsuojelurahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja
kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja, työterveyttä ja
tuottavuutta. Rahasto on rahoittanut työelämän tutkimusta vuodesta 1979
alkaen.

Työsuojelurahasto rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien
tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja -ohjelmien kehittämistä.
Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä. Rahasto rahoittaa lain
mukaan Työturvallisuuskeskusta. Varansa rahasto saa työnantajien maksamasta
lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio.
Toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelurahasto ja
Työturvallisuuskeskus julkaisevat yhdessä Telma -
työelämän kehittämisen erikoislehteä.

Lisätietoa Työsuojelurahastosta: www.tsr.fi

Sarja päättynyt

Jaksokuva

Ovatko he onnellisempia? (7/7)

Ovatko päähenkilöt onnellisempia kuin ennen puolen vuoden valmennusta? Uudet testitulokset julkistettiin 22.10.


Lue tulokset!

Areena - Katsele ja kuuntele