yle.fi


Pia Matilainen

empty

» Katso videoita Pia Matilaisesta

Pia Matilainen

Pia Matilainen on lapseton, yksinelävä myyntipäällikkö. Kilpailunhaluisen, kunnianhimoisen ja urasuuntautuneen Pian elämän täyttää työ. Työasiat pyörivät jatkuvasti mielessä myös vapaa-ajalla.

Stressi heijastuu erityisesti yöuniin. Pia nukkuu keskimäärin vain neljä tuntia yössä, senkin risaista unta. Pahinta on kuitenkin mielihyvän tunteen katoaminen. Onnistuneiden kauppojen jälkeinen shoppailu ja ystävättärien kanssa juhliminen eivät tunnu enää miltään. Pia haluaa oppia hallitsemaan stressiään ja nukkumaan kunnolla.

LÄHTÖTILANNE
Onnellisuuspisteet: 38/100
Elinajanodote: 81 v.

Nimi: Pia Matilainen
Ikä: 41 v.
Asuinpaikka: Helsinki
Ammatti: myyntipäällikkö
Perhe: sinkku

empty

Valmennus alkaa (10.9.)

Pian valmennuksen tavoitteet
1) Stressitason lasku
2) Eläminen hetkessä
3) Herkkyyden esiintuonti

Pia Matilainen on suorittaja. Ystävien mukaan Pialta puuttuu kyky päästää muita lähelle. Pian onnellisuusvalmennuksen tavoitteiksi sovitaan stressitason lasku sekä kyky elää hetkessä. Kolmanneksi tavoitteeksi sovitaan Pian herkän puolen esiintuonti.

Ensimmäisenä kotitehtävänä Anne pyytää Piaa miettimään iltaisin, mitkä asiat päivässä olivat hyviä, ja mistä hän voisi olla kiitollinen. Nopeasti uusia asioita omaksuvana Pia saa harjoitteesta apua ja unitilannekin paranee.

Pia saa eteensä myös palikkatehtävän. Pia ei tiedä koko totuutta tehtävästä: testin ainoa tarkoitus on havainnollistaa Pialle, miten hän reagoi haastavassa tilanteessa epäonnistumiseen. Tutkimusten mukaan erityisen onnelliset ihmiset näkevät itsensä ja suorituksensa myönteisesti vaikka eivät loistavasti pärjäisikään. Tässä Pialla on vielä opittavaa.

”No tietysti ne harjotteet mitä mä sain, oon niitä lukenut ja nyt sitten pystynyt jopa nukkumaan ilman näitä nukahtamislääkkeitä", kertoo Pia edistymisestään.

empty

Suuria tunteita (24.10.)

Tietokonemyyjä Pia Matilaisen valmennusta siivittää uusi käänne: sinkku on alkanut seurustella.

Pian työpäivät ovat yhä vaativia. Valmentaja Anne Hyvén on antanut Pialle kotiin rentoutumistehtävän, josta Pian on ollut vaikea suoriutua. Anne haluaa varmistaa, ettei stressi ole työperäistä. Anne tapaa Pian esimiehen ja vakuuttuu, että Pian stressi johtuu tämän omasta asennoitumisesta työhön. Anne tekee Pialle stressimittauksen. Tulokset kertovat, että Pian keho palautuu päivän rasituksista tavanomaista heikommin. Siksi Anne lähettää Pian harjoittelemaan meditaatiota eli huolista irtipäästämistä zen-opettajan johdolla. Meditaatio on tutkittu onnentaito ja säännöllisesti harjoitettuna se rauhoittaa mieltä.

”Että kyllähän ne tunteet on tosi hienoja, kun niitä alkaa löytyä. Että mähän oon aikasemmin, niinku moni ihminen sanoo, niin ollu vähän kylmä. Niin onhan se erittäin mukava.”

”Mulla oli aikasemmin pakonomainen tarve ostaa jotakin, se on nyt vaan hävinny.”

empty

Valmennus puolivälissä (1.10.)

Myyntipäällikkö Pia Matilainen on rakastunut, ja uusi seurustelusuhde on nostanut pintaan Pian herkän puolen. Valmentaja Anne Hyvén haluaa vahvistaa myönteistä kehitystä avuliaisuusharjoituksella. Hän lähettää Pian SPR:n järjestämään maahanmuuttajalasten Läksyhelppiin. Alkujännityksestä huolimatta kokemus on Pialle myönteinen. Lasten kanssa sujuu hyvin, ja Pia saa kiitokseksi lapsilta piirroksen sekä monta halausta.

Toisten ihmisten auttamisen on tutkimuksissa todettu parantavan ihmisen omaa hyvinvointia otaksuttavasti siksi, että se vahvistaa myönteistä kokemusta itsestä: kokemusta, että minusta on jopa avuksi muille.

Pia: ”Lapset on niin spontaaneita niin ei ikinä tiedä, mitä odottaa ja ei oo semmosta niinku mitään tiettyä tavallaan etikettiä tai tämmöstä niinkun normaalia liike... liiketapaamisen etikettiä minkä mukaan mennään, vaan siellä sattuu ja tapahtuu kaikennäköstä.”

empty

Poikkeuksellisia tilanteita (8.10.)

Toukokuussa Pia osallistui SPR:n vapaaehtoistoimintaan. Tarkoitus oli tuoda pintaan Pian herkkiä puolia. Vapaaehtoistyön rohkaisemana Pia on myös tavannut miesystävänsä lapset. Kokemus on ollut hyvin myönteinen.

Jaksokuva

Pia on myös onnistunut myös järkevöittämään suhdettaan työhön. Kesäkuussa valmentaja Anne Hyvén haluaa jatkaa Pian herkkien puolien esiintuomista. Koska rentoutusharjoitukset ja meditointi ovat olleet Pialle vaikeita, Anne kokeilee uusia keinoja lähestyä Pian piilossa olevaa herkkyyttä.

Ensin meditaatiossa esiinnoussutta ahdistusta yritetään hahmottaa naamion piirtämisen kautta. Pia saa Annelta tehtäväkseen piirtää ei-hallitsevalla kädellään naamion. Työ esittää sitä, millaisena Pia kokee muiden hänet näkevän. Tämän jälkeen Pian tulee piirtää se, mikä naamion taakse jää. Naamion takana on yksityinen, sosiaalisissa suhteissa tunnistamatta jäävä Pia.

Lopuksi Pia viedään Rosen-terapiaan kokeilemaan kehollista lähestymistapaa ahdistukseen.

Pia (naamiostaan): ”Musta se näyttää ihan naispaholaiselta! (naurua)”

» Katso video: Pian piirustustehtävät (jakso 5/7)

empty


Valmennus päättyy, toteutuivatko toiveet? (15.10.)

Valmennuksen alkaessa Pia Matilainen nukkui neljästä viiteen tuntia yössä. Palautuminen työpäivän rasituksista oli heikkoa. Pian stressinhallintaa mitataan nyt uudelleen hyvinvointianalyysin avulla. Havaitaan, että Pian yönaikainen päivän rasituksista palautuminen on parantunut liki täysin. Pian elimistö osaa ottaa nyt levosta kaiken irti.

Pian tavoitteiden toteutumista arvioidaan hänelle tärkeäksi tulleessa ympäristössä, golfkentällä. Pian valmennukselle asetetut tavoitteet olivat hetkessä eläminen, stressin vähentäminen sekä herkkyyden esiintuonti.

Oman arvionsa mukaan Pian on nykyään helppo elää tässä ja nyt. Siihen on auttanut erityisesti uusi harrastus, golf. Pia myös palautuu stressistä aiempaa paremmin. Tästä todistavat paitsi mittaustulokset, myös pidentyneet yöunet.

Herkkyyden esiintuonnissa Pia on ottanut myös edistysaskelia. Piaa ovat auttaneet uuden ihmissuhteen lisäksi tutustuminen kumppanin lapsiin. Syksyn tullen Pia muuttaakin miesystävänsä kanssa yhteiseen kotiin.

empty

Ovatko he onnellisempia? (22.10.)

Pia Matilainen lähti valmennukseen 38:sta onnellisuuspisteestä. Nyt Pian oma-arviossa ne nousevat peräti 80 pisteeseen.

Pian ystävä Netta Katainen näkee, että Pia on herkistynyt valmennuksen myötä. Pia ajattelee asioita enemmän muidenkin kannalta. Netta arvelee, että Pialla on ollut kaipuu perhe-elämään, niin onnellinen hän on uudesta elämäntilanteestaan Arin avopuolisona. Arin lapset tuovat iloa ja uutta näkökulmaa elämään. Netta pitää myös Pian onnellisuutta ”tasalaatuisempana” kuin ennen. Tunteet eivät vaihtele ääripäästä toiseen.

Pia itse kokee onnistuneensa onnellisuusvalmennuksessa motivaationsa vuoksi. Hän osaa elää hetkessä paremmin eikä stressaa asioista kuten ennen. Stressi on edelleen asia, jota Pia joutuu puntaroimaan, mutta se ei enää kuluta hänen voimiaan loppuun saakka.

Sarja päättynyt

Jaksokuva

Ovatko he onnellisempia? (7/7)

Ovatko päähenkilöt onnellisempia kuin ennen puolen vuoden valmennusta? Uudet testitulokset julkistettiin 22.10.


Lue tulokset!

Areena - Katsele ja kuuntele