Karjalan vaakuna
Karjala
Lue lisää Karjalasta

Historiaa

Hämynen, Tapio, toim.: Kahden Karjalan välillä, kahden Riikin riitamaalla. Joensuun ylopiston humanistinen tiedekunta, 1994.

Härkönen, Iivo, toim.: Karjalan kirja. Porvoo, WSOY 1932.

Ikuinen Viipuri: ajankuvia seitsemältä vuosisadalta. Toim. Tuomas Forsberg. Helsinki, Otava 1993.

Jokipii, Mauno, toim.: Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Jyväskylä, Athena Kustannus 1995.

Julku, Kyösti: Suomen itärajan synty. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 1987.

Junkkari, Olli: Laulun laaja kotimaa. Kuoro- ja musiikkitoimintaa luovutetussa Karjalassa. Joensuu, Karjalalisen kulttuurin eidstämissäätiö, 1997.

Karjala 1-5. Toim. Markku Haapio & al. Hämeenlinna, Karisto 1982-1983. Osa 1: Portti itään ja länteen. Kirj. Isä Ambrosius & al. Osa 2: Karjalan maisema ja luonto. Kirj. Ritva Heikkilä & al. Osa 3: Karjalan yhteiskunta ja talous. Kirj. Christian Ahlström & al. Osa 4: Karjalan vaiheet. Kirj. Heikki Kirkinen. Osa 5: Laulun ja sanan maa. Toim. Hannes Sihvo.

Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Toimittaneet Pekka Nevalainen ja Hannes Sihvo. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998.

Karjalainen perinnekuvasto. Toim. Hannu Sinisalo. Kuopio, Kimy-kustannus, 1983.

Karjalan monet kasvot. Kirjoittajat Aarne Ahonen et al. Helsinki, Valitut palat 2000.

Kilpeläinen, Hannu: Valamo - karjalaisten luostari? Luostarin ja yhteiskunnan interaktio maailmansotien välisenä aikana. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000.

Kilpiö, Jaakko: Karjala aikojen kuvastimessa. Jyväskylä, omakustanne 1996.

Kirkinen, Heikki & Nevalainen, Pekka & Sihvo, Hannes: Karjalan kansan historia. Porvoo, WSOY 1994.

Kirkinen, Heikki: Karjala idän kulttuuripiirissä. Bysantin ja Venäjän yhteyksiä keskiajan Karjalaan. Helsinki, Suomen historiallinen seura, 1963.

Kirkinen, Heikki: Karjala idän ja lännen välissä 1-2. Osa 1: Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478-1617). Osa 2: Karjala taistelukenttänä. Helsinki, Kirjayhtymä 1970, 1976.

Koponen, Paavo: Laatokka, Karjalan meri. Helsinki,Otava 1986.

Kuujo, Erkki: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu - Moskovan rauhassa luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Lappeenranta, Karjalan kirjapaino 1993.

Lehtipuu, Markus: Karjalan tragedia - kuinka Suomen kauneimmasta maakunnasta tuli koko Euroopan häpeäpilkku. Helsinki, Suomalainen matkaopas, 2004.

Merikoski, K.: Taistelua Karjalasta - piirteitä venäläistämistyöstä Raja-Karjalassa tsaarinvallan aikoina. Helsinki, Valistus 1939.

Naakka-Korhonen, Mervi & Keynäs, Mervi: Halpa hinta, pitkä mitta. Vienankarjalainen laukkukauppa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1988.

Nevalainen, Pekka: Punaisen myrskyn suomalaiset. Suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917-1939. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002.

Paavolainen, Erkki: Sellainen oli Karjala. Luovutetun alueen vaiheita. Helsinki, Otava 1958.

Paavolainen, Olavi, [toim.]: Rakas entinen Karjala. Karjalan liiton muistojulkaisu. Toim. Olavi Paavolainen; avustajana Ilmari Pimiä. Porvoo, WSOY 1942.

Partanen, Jukka: Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja kotitaloudet Karjalankannaksen maaseudulla 1750-1870. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. {väitöskirja, Joensuun yliopisto]

Rise and Fall of Soviet Karelia: People and Power. Eds. Antti Laine and Mikko Ylikangas. Helsinki, Aleksanteri Institute, 2002.

Saarnisto, Matti, toim.: Karjalan synty. Viipurin läänin historia I. Jyväskylä, Gummerus 2003.

Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala. Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998.

Seppälä, Helge: Vuosisatainen taistelu Karjalasta. Helsinki, Taifuuni 1994.

Sihvo, Hannes: Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. [2. täyd. painos] Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003.

Sihvo, Hannes: Karjalan löytäjät. Helsinki, Kirjayhtymä 1969.

Sihvo, Hannes: Rajaton, ajaton Karjala. Lappenranta, Karjalan kirjapaino 2004.

Susiluoto, Ilmari: Pieni Karjalakirja. Helsinki, Ajatus 1999.

Tuominen, Arvo: Kremlin kellot. Muistelmia vuosilta 1933-1939. Helsinki, Tammi 1957.

Uino, Pirjo: Ancient Karelia: archaelogical studies = Muinais-Karjala: arkeologisia tutkimuksia. Helsinki, Suomen muinaismuistoyhdistys 1997. Tekstiä suomeksi ja englanniksi. [väitöskirja, Helsingin yliopisto]

Virolainen, Johannes: Karjalaiset Suomen kohtaloissa. Helsinki, Otava 1988.

Voionmaa, Väinö: Suomen karjalaisen heimon historia. Porvoo, WSOY 1969.
Karelianismi

Anttonen, Pertti J. & Kuusi, Matti: Kalevala-lipas. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1999. [KALEVALA + taide, käännökset, kuvanveisto, maalaustaide, musiikki, teatteri, taideteollisuus]

Gallén-Kallela, Aivi: Erämaan kutsu - matka Kuusamon Paanajärvelle 1892. Ruovesi, Kalela 1992 [Yliopistopaino].

Ilmari Kiannon Vienan karjala: erään Suur-Suomi -unelman veiheita. Toim. Raija-Liisa Kansi. Helsinki, Otava 1989.

Inha, I. K.: Kalevalan laulumailta. Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa - kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. 2. p. 1921 [1.p. 1911 eri nimellä]

Konttinen, Riitta: Sammon takojat - Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Helsinki, Otava 2001.

Lukkarinen, Ville & Waenerberg, Annika: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura; Taidekoti Kirpilä, 2004.

Sallamaa, Kari: Itäinen Eino Leino. Juhlapuhe Kainuun Eino Leino -seuran iltamissa Kajaanin runoviikolla 7.7.1999. Kajaani, Kainuun museo 1999. [16 sivua]

Sihvo, Hannes: Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. 2. tark. ja täyd. painos. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003.
Muistelmateoksia

Aejmelaeus, Salme: Marraskuun vuokot - vanhempieni tarinaa. Hämeenlinna, Karisto 1991.

Grigorkoff, Margareta: Ladogavinter. Helsingfors, Söderström 1993. Suom. Kartano Laatokan rannalla. Porvoo, WSOY 1996.

Heikkilä, Ritva, toim. Terijoki - kadotettu paratiisi. Helsinki, Tammi 2004.

Henttonen, Antti: Muistojen kultainen Karjala. Jyväskylä, Gummerus 1985.

Jyrkilä, Faina: Kotikylä Karjalassa. Helsinki, Tammi 1992.

Karjala: muistojen maa. Karjalan Liiton muistojulkaisu. Toimittanut Olavi Paavolainen, avust. Maija Suovas. Porvoo, WSOY 1940.

Kivennavalla: karjalaisia kertomuksia ja muistikuvia. Toim. Terttu Kaivola. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1979.

Kultaisten rantojen Kannas: kuvauksia Terijoen maisemista ja
ihmisistä. Toim. Ritva Heikkilä. Hämeenlinna, Karisto 1986.

Lampi, Vilho: Sortavalan päiviä. Helsinki, Kirjapaja 1987.

Levänen, Anna-Liisa: Muistoja sydämellä. Hämeenlinna, Karisto 1991.

Lönnrot, Elias: Veltaja. Muistelmia jalkamatkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 1828. Alkusanat Pekka Laaksonen, suom. Jalmari Hahl. 4. tark. painos. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002.

Pessi, Yrjö: Karjalamme rajan takana. Espoo, Scritti 1998.

Pimiä, Ilmari: Jäivät seudut rakkahimmat. Elämää - runoja - muisteluita. Helsinki, WSOY 1986.

Raninen-Siiskonen, Tarja: Vieraana omalla maalla. Tutkimus karjalaisen siirtoväen muistelukerronnasta. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. [väitöskirja, Joensuun yliopisto]

Ranta, Kalle: Arpi korvassa ja sydämessä. Muistelmia ja mietelmiä myrskyisän vuosisatamme historian pyörteissä tuhlatusta elämästä. Porvoo, WSOY 2000.

Reijonen, Tuuli: Kannaksen mosaiikkimaailma. Helsinki, Otava 1996.

Räty-Hämäläinen, Aino: Karjalan tyttäret. Esseitä ja kuvauksia karjalaisnaisten elintiloilta. Porvoo, WSOY 1999.

Santavuori, Aapo: Muistoja Kannakselta ja Viipurista. Vanhan papin kertomaa. Helsinki, Otava 1963.

Se minkä jaksat kantaa: karjalaisten naisten ja miesten elämäkertoja. Toim. Minna Kilkki. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004.

Sellanen ol' Viipuri. Studia Wiburgensia, syksy 1993. Toim. Varpu Lindstedt, Harri Westermarck. Helsingin yliopisto, Vapaan sivistystyön toimikunta 1994.

Turunen, Aimo: Nuoruus rauhan ja sodan Karjalassa. Porvoo, WSOY 1990.

Veltheim, Katri: Kannaksen tiellä. Helsinki, Tammi 1987.

Zilliacus, Ville: Ett fönster mot öster. Karelska brev. Red. Lasse Zilliacus. Stockholm, L. Zilliacus 2000.

Kaunokirjallisuutta

Kaunokirjallisia teoksia joiden tapahtumat sijoittuvat Karjalaan. Vuosiluku nimen perässä viittaa julkaisuvuoteen, hakasuluissa teoksen tapahtuma-aika.


Aava, Aleksanteri: Huuhkan poika, 1924.

Aho, Elvi: Siipirikko, 1992. [1900-luku]

Aho, Juhani: Panu, 1897. [1600-luku]
Aho, Juhani: Kevät ja takatalvi, 1906. [1800-luku]
Aho, Juhani: Juha, 1911. [1700-luku]

Alava, Ali: GPU:n salainen liiga, 1976. [1910-1920 -luku]

Andrejeva, Vera: Talo Vammelsuussa, suom. 1977. [1910-1920 -luku]

Anttala, Esa: Päämajan kaukopartio, 1961. [1940-luku]
Anttala, Esa: Viimeinen partio Kannaksella, 1969. [1940-luku]
Anttala, Esa: Kiskosotaa Kannaksella, 1973. [1940-luku]
Anttala, Esa: Hopeaa rajan takaa, 1985. [1940]
Anttala, Esa: Tulijyrän takana, 1985. [1940-luku]

Brunner, Ernst: Edith [Södergran], suom. 1993. [1900-luvun vaihde}

Bärman, Annikki: Korvikenuoruus, 1990. [1940-luku]

Colliander, Tito: Taina, 1935 / suom. 1993. [1930-luku]

Erhomaa, Ester: Matleena ja päärynäpuu, 1964. [1900-luvun alku]
Erhomaa, Ester: Matleenan poika, 1972. [1920-luku]

Heilala, Johannes: Viipurin toinen pamaus: varusmiesmuistoja Viipurista, 1971. [1930-luku]

Hietamies, Heikki: Sitä juhannusta ei tullut, 1985. [1940-luku]

Hietamies, Laila: Maan väkevän lapset, 1977. [1920-luku]
Hietamies, Laila: Mäeltä näkyy toinen mäki, 1980. [1920-luku]
Hietamies, Laila: Maa suuri ja avara, 1981. [1930-luku]
Hietamies, Laila: Hylätyt talot, autiot pihat, 1982. [1940-luku]
Hietamies, Laila: Pilvissä taivaan laiva, 1986. [1910-luku]
Hietamies, Laila: Maan kämmenellä, 1987. [1800-1900 -lukujen vaihde]
Hietamies, Laila: Valamon yksinäinen, 1988. [1910-luku]
Hietamies, Laila: Jäiden soitto, 1989. [1910-luku]
Hietamies, Laila: Valoa kohti, 1991. [1930-luku]
Hietamies, Laila: Vienan punainen kuu, 1992. [1800-1900 -luku]
Hietamies, Laila: Sonja, 1993.
Hietamies, Laila: Valkoakaasiat, 1994.
Hietamies, Laila: Myrskypilvet, 1995.
Hietamies, Laila: Viktoria, 1997.
Hietamies, Laila: Kylä järvien sylissä, 1998.
Hietamies, Laila: Siniset Viipurin illat, 1999.
Hietamies, Laila: Kesän korkea taivas, 2000.
Hietamies, Laila: Syksyksi kotiin, 2001.
Hietamies, Laila: Koivu ja tähti, 2002.
Hietamies, Laila: Siellä jossakin, 2003.
Hietamies, Laila: Kallis kotimaa, 2004.

Hirvonen, Kaarle: Kapina Kannaksella, 1944.
Hirvonen, Kaarle: Ihminen valtaistuimella, 1947.

Honkavaara, Ritva: Erään maailman loppu, 1975 [1930-luku]

Huuskonen, Taisto: Teräsmyrsky Kannaksella, 1970. [1940-luku]

Huittinen, Eino: Muistikuvvii Karjalast, 1984 [pakinoita]

Huuskonen, Taisto: Maa kaipaa isäntää, 1968. [1960-luku]

Hyttinen, Heimo: Kannaksen kasvatti, 1985. [1940-luku, muistelmat]

Härkönen, Iivo: Juhlahattu - romaani Raja-Karjalaisesta praasniekan vietosta, 1935.

Illoinen, Eva: Mari ja sanat, 1967. [1920-luku]

Ivalo, Santeri: Viipurin pamaus, 1911. [1400-luvun loppu]

Jaakkola, Nikolai: Ristiaallokossa, 1963 [1920-luku]

Jääskeläinen, Lempi: Weckroothin perhe, 1930. [1700-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Filip Weckrooth, 1931. [1700-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Taistelu vallasta, 1932. [1700-luvun loppu]
Jääskeläinen, Lempi: Onni on oikullinen, 1933. [1700-luvun loppu]
Jääskeläinen, Lempi: Taistelu Viipurista, 1935. [1700-luvun loppu]
Jääskeläinen, Lempi: Keisari rakastuu, 1936. [1800-luvun alku]
Jääskeläinen, Lempi: Suomen valtiatar, 1937. [1800-luvun alku]
Jääskeläinen, Lempi: Herran veli, 1938. [1400-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Se oli Viipurin vihanta, 1940.
Jääskeläinen, Lempi: Vanhan Viipurin hiljaiseloa, 1940. [1800-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Äyräpään kirkkopappi Henrik Makerland, 1948.
Jääskeläinen, Lempi: Pyhän neitsyen lähde, 1949.
Jääskeläinen, Lempi: Teikari vai kauppamies, 1950.
Jääskeläinen, Lempi: Henkipatto, 1951.
Jääskeläinen, Lempi: Aatelisvaakuna, 1952.
Jääskeläinen, Lempi: Vineta - historiallisia miniatyyrejä, 1953.
Jääskeläinen, Lempi: Kultainen laakeri, 1954.
Jääskeläinen, Lempi: Jerusalemin suutarit, 1955. [1930-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Vanha Markovilla, 1955. [1800-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Hovin vallat, 1958.
Jääskeläinen, Lempi: Tyttö vanhassa kaupungissa, 1961. [1910-luku]
Jääskeläinen, Lempi: Nuori herra David Viipurista, 1963. [1700-luvun loppu]

Kaila, Osmo I.: Viimeinen kesäloma, 1980. [1930-luku]

Kaipainen, Anu: Poimisin heliät hiekat. Tarvittavin paikoin kirjallisen vapauden kuvittama kertomus Larin Parasken uskomattomasta elämästä. Porvoo, WSOY 1979.
Kaipainen, Anu: Kaihoja kukkuvat käet, 1983 [1930- ja 1940-luku]

Kantee, Lauri: Konsa vaino Suomeamme, 1989. [1930-luku]
Kantee, Lauri: Ja kun onnen päivän koitto, 1990. [1940-luku]
Kantee, Lauri: Suomen surut soittelee, 1991. [1940-luku]

Karhumäki, Urho: Yli rajan, 1938. [1930-luku, 1940-luku]

Kariniemi, Annikki: Jakob Esaiaksenpojan Wenäjänretki, 1974. [1800-luku]

Kekkonen, Sylvi: Lankkuaidan suojassa, 1968. [muistelmia, 1900-luku]

Kianto, Ilmari: Wienan kansan kohtalo, 1917.

Kilpi, Eeva: Noidanlukko, 1959.
Kilpi, Eeva: Elämä edestakaisin, 1964. [1930- ja 1940-luku]
Kilpi, Eeva: Talvisodan aika, 1989. [1930- ja 1940-luku]
Kilpi, Eeva: Rajattomuuden aika: kertomus lapsuudesta, 2001.

Kiuru, Paavo: Kannaksen kansaa, 1982.

Kojo, Viljo: Virta välkkyy, 1944.

Koljonen, Viljo: Harmaan kylän laulu - Raja-Karjalainen idylli, 1943.

Kuronen, Ville: Vasaran alla, 1979.

Kuusalo, Rauha: Karjalan katrilli, 1985. [1930- ja 1940-luku]

Kähäri, Iris: Elämän koko kuva, 1960. [1940-luku]
Kähäri, Iris: Rikastua, rakastua, 1971. [1920-1930 -luku]
Kähäri, Iris: Kesämaa, 1984. [1910-luku]
Kähäri, Iris: Vaikka en toivo paluuta, 1974. [1970-luku]
Kähäri, Iris: Tuuliviiri, 1976. [1600-luku]
Kähäri, Iris: Herratar, 1981.[1700-luku]
Kähäri, Iris: Seppele Viipurille, 1988. [1940-luku]

Lassila, Maiju: Kilpakosijat, 1913. [1800-1900 -lukujen vaihde]

Linna, Väinö: Tuntematon sotilas, 1954. [1940-luku]

Lång, Fredrik: Venäjän serkku, suom. 2003.

Manninen, Kirsti: Murha Monrepoossa, 1993. [1800-luvun loppu, dekkari]

Meri, Veijo: Kersantin poika, 1971. [1930-luku]

Merikoski, K.: Uskonluopio - kertomus Raja-Karjalan venäläistämisajalta, 1936.

Misko, Anna: Mantsin poika, 1990. [1800-luku]

Montonen, Sakari: Musta pääsiäinen, 1990. [1930-luku, dekkari]

Mäkelä, Jukka L.: Lumitiikeri, 1970. [1930-1940 -luku]
Mäkelä, Jukka L.: Kannas salamoi, 1972. [1940-luku]
Mäkelä, Jukka L.: Teräsvyöry Kannaksella, 1973. [1940-luku]
Mäkelä, Jukka L.: Teräsvyöry murtuu, 1975. [1940-luku]

Mäntylä, Kyllikki: Portti sulkeutuu, 1944.
Mäntylä, Kyllikki: Punaisen sillan kylä, 1948.

Nieminen, Markku: Isät Suomessa sydän Karjalassa: dokumenttiromaani, 1992. [1940-luku]

Nurminen, Sylvia: Karjalan tyttöjä harmaissa, 1995. [muistelmat, 1940-luku]

Olkinuora, Jussi: Aikamiespoika, 1965. [1900-luvun alku]
Olkinuora, Jussi: Santeri Mäenpään isännäksi, 1973.

Onttoni, Miihkali: Solovetskissa kuohuu, 1936. [1600-luku]
Onttoni, Miihkali: Kapina luostarissa, 1936. [1700-luku]
Onttoni, Miihkali: Vienan rannoilla, 1939.

Outsider = Haapakoski, Aarne: Petroskoin musta hämähäkki, 1991. [1940-luku]

Palaste, Onni: Simo Hurtta, 1978. [1700-luku]

Panteleimon, arkkimandriitta: Iloitse Karjalan maa - kertomus kulttuuritaistelusta 1900-luvun alun Karjalassa, 1996.

Parland, Oscar: Lumottu tie, suom. 1955. [1910-luku]
Parland, Oscar: Härän vuodet, suom. 1985.
Parland, Oscar: Peilipoika, suom 2002.

Pasanen, Jorma: Granaattiristi, 1991. [1910,1920,1930 -luku]

Piela, Jelena: Muistatko sireenit Koivistolla, 1980. [1920,1930-luku]

Pietola, Eino: Korpisotaa Vienan selkosissa, 1991. [1940-luku]

Pohjolan-Pirhonen, Ursula: Kolmasti kuningas, 1984. [1400-luku]

Rahikainen, Paavo: Tavallinen päivä joella, 1982. [1940-luku]

Railo, Eino: Vorn, 1942 [1500-luku]

Reponen, Oskar: Kannas liekeissä, 1990. [1940-luku]

Rokka, Jukka: Ajolähtö Kannakselta, 1989. [1920-, 1930-, 1940-luvut]

Rugojev, Jaakko: Sukupolvien saatossa, 1979.
Rugojev, Jaakko: Ruokoranta, 1980. [1900-luku]
Rugojev, Jaakko: Majuri Vallin rykmentti, 1988. [1940-luku]
Rugojev, Jaakko: Kahdestoista retki, 1991. [1940-luku]

Salakka, Eino: Vanhan Valamon päiviä, 1988. [tarinoita, muistelmia]
Salakka, Eino: Vastatuuleen, 1990. [muistelmaromaani]

Sankari, Annikki: Muuttolintujen maa, 1972. [1960-1970 -luku]

Sariola, Mauri: Petroskoin keltainen kissa, 1980. [1970-luku, dekkari]

Seppänen, Unto: Iloisten ukkojen kylä, 1927. [1900-luvun alku]
Seppänen, Unto: He janosivat elämää, 1929. [1900-luvun alku]
Seppänen, Unto: Pyörivä seurakunta, 1930. [1900-luvun alku]
Seppänen, Unto: Markku ja hänen sukunsa, 1939.
Seppänen, Unto: Synnin miilu, 1941.
Seppänen, Unto: Myllytarinoita, 1945-1946.
Seppänen, Unto: Evakko, 1954. [1930-luku, 1940-luku]
Seepänen, Unto: Iloisten ukkojen kylä, 1955. [1900-luvun alku]

Stepanov, Ortjo: Käki kukkui jäihin, 1989. [1960-luku]

Suomalainen, Lippe: Pilvisen poika, 1992. [1930-luku]

Susitaival, Paavo: Ahvola, 1937. [1910-luku]

Suutari, Viljo: Taistelu Karjalasta, 1977. [keskiaika 1100-luku]
Suutari, Viljo: Terästien kirkuva nauru, 1977. [1910-1920 -luku]

Taiga, Marton: 8 taivaallista miestä, 1986. [tulevaisuus, scifi]
Talvi, Jussi: Ystäviä ja vihollisia, 1955. [1940-luku]

Taponen, Jussi: Orjalaiset, 1983 [1800-luku]

Tiainen, Marja-Leena: Karjala comback, 1992. [1980-luku]

Tikkanen, Pentti: Kannaksen sissit, 1983. [1940-luku]

Tuomaala, Eero: Hyvästi Kannas, 1969. [1940-luku]
Tuomaala, Eero: Sissipartio Säämäjärvelle, 1971. [1940-luku]

Tuominen, Pirjo: Arvoisa rouva Marie, 1981. [1700-luku]
Tuominen, Pirjo: Myrttiseppeleet, 1982. [1800-luku]

Utrio, Kaari: Pirita - Karjalan tytär, 1972. [1400-luku]
Utrio, Kaari: Viipurin kaunotar, 1973. [1400-luku]
Utrio, Kaari: Pormestarin tytär, 1982. [keskiaika]

Vainio, Elsa: Kuuntelin laineiden laulut, 1985. [1930- ja 1940-luku]

Wartiainen, Eliel: Taikamaitten kansaa, 1926. [1920-luku]

Virkkunen, Juha: Karjalan kertojat, 1979.

Väänänen, Kalle: Poliisin poika, 1938. [1900-luvun vaihde]

Näytelmiä

Bergroth, Kersti: Anu ja Mikko, 1932
Bergroth, Kersti: Kuparsaare Antti, 1956

Leino, Eino: Karjalan kuningas, 1917

Mäntylä, Kyllikki: Opri, 1953
Mäntylä, Kyllikki: Opri ja Oleksi, 1955
Mäntylä, Kyllikki: Kala-Tirri, 1955
Mäntylä, Kyllikki: Feutora ja muut monumentit, 1956
Sisältö

» Historiaa
» Karelianismi
» Muistelmateoksia
» Kaunokirjallisuutta
» Näytelmiä
Yle Teema