yle.fi

Linkkejä muualle

Hengitysliitto Heli auttaa hometalojen korjaamisessa.

Asumisterveysliitto AsTe ry  auttaa kosteus- ja homevaurioiden selvittämisessä.

ARA - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää asumiseen liittyviä avustuksia ja takauksia sekä tuottaa alan tietopalvelua.

Kenen on vastuu?

Hometalon korjaaminen ei ole halpaa. Usein puhutaan jopa kymmenien tuhansien eurojen kustannuksista, pahimmillaan kosteusvaurioiden korjaaminen maksaa enemmän kuin talon ostohinta.

Ei siis ihme, että usein hometalojen korjausvastuista mennään helposti käräjille. Tätä pitäisi kuitenkin viimeiseen asti välttää, sillä usein oikeudenkäyntikustannukset ovat niin suuret, että vaikka voittaisikin käräjillä, voi maksut asianajajalle ylittää saadut korvaukset. Kiistelyyn menee äkkiä koko talon arvo ja enemmänkin. 

Vastuu kestää viisi vuotta

Talon myyjä on vastuussa talon piilevistäkin virheistä viisi vuotta kaupanteon jälkeen. Myyjällä on tiedonantovelvollisuus niistä vioista, joita hän tietää talossa olevan.

Myyjän pitää myös kertoa taloon tehdyt remontit ja muutokset.
Olennaista vastuukysymyksissä on, onko rakennusvirhe ollut olemassa kaupantekohetkellä.

Vanhoissa kiinteistöissä on aina käytöstä ja ikääntymisestä johtuvia korjaustarpeita. Myyjä ei ole vastuussa peruskorjauksista eikä asumisen tason nostamiseksi tehdyistä korjauksista. Jos myyjä on tietoisesti salannut kauppaan vaikuttavan seikan, hän voi joutua korvausvastuuseen.

Myyjän tiedonantovelvollisuus koskee myös sellaisia seikkoja, jotka olisi yleisen käsityksen mukaan vaikuttanut kaupantekoon. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on se, että ostajalle on mahdollisuus tehdä kauppa kiinteistöä koskevien todellisten tietojen pohjalta.

Myyjän tiedonantovelvollisuudesta huolimatta ostajalla on velvollisuus tutkia ostettavan talon/asunnon kunto. Ostaja ei voi jälkikäteen vaatia korvauksia vioista, jotka hänen olisi pitänyt havaita omin silmin tai jotka hän on saanut tietää ennen kaupantekoa.

Viasta ilmoitettava "kohtuullisessa ajassa"

Ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Tapauksesta riippuen valitus pitäisi tehdä muutaman kuukauden kuluessa vian huomaamisesta ja tajuamisesta – puolen vuoden jälkeen voi jo olla myöhäistä.

Suuri osa asuntokaupan riidoista aiheutuu talon rakenteellisista vioista, joita myyjä tai ostaja ei tiennyt kaupantekohetkellä. Puhutaan piilevistä vioista. Myyjän omistusaikana vikoja ei ole huomattu, mutta ostajan omistusaikana ne tulevatkin esiin.

Myyjän korvausvastuu piilevästä viasta edellyttää, että vika tai virhe on merkittävä ja että sillä olisi ollut vaikutusta kauppaan. Asunnon on siis poikettava merkittävästi siitä, mitä ostaja on voinut olettaa saavansa asuntoa ostaessaan.

Tyypillisiä piileviä vikoja ovat itse remontoidun kylpyhuoneen pinnan alla olevat kosteus- ja homeongelmat.

Myyjän pitää kertoa tekemistään remonteista. Ostaja voi olettaa, ettei kylpyhuone vaadi lähiaikoina korjausta, jos se on remontoitu.

Kun kyse on osakehuoneistosta on myös selvitettävä missä laajuudessa korjaus kuuluu taloyhtiölle ja korvaako yhtiön tai omistajan vakuutus korjauskuluja.

Lähetä linkki

Esitysaika

YLE TV2 maanantaisin klo 20.55.

Homeloukku Areenassa

YLE Areena

Homeloukku on katsottavissa YLE Areenassa viikon ajan ohjelman lähetyksestä.
> YLE Areenaan