Itseopiskelumateriaalit

Opettaja.tv:n täydennyskoulutuskurssit perustuvat tv:ssä esitettäviin ohjelmiin. Aiempiin täydennyskoulutuskursseihin liittyvät ohjelmat ovat edelleen katsottavissa Opettaja.tv:n nettisivuilla, joten ne ovat hyvää materiaalia omatoimiseen opiskeluun.


Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä
Internet ja verkon monet työkalut ovat opettajan työvälineitä siinä missä piirtoheitin ja liitutaulukin. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö edellyttää kuitenkin uudenlaisia perustaitoja.

Reksiakatemia
Rehtorin työ muuttuu säästöjen puristuksessa ja kuntien yhdistyessä yhä monisäikeisemmäksi. Kuinka rehtori ehtii olla läsnä kaikkialla ja toimia monialaisena johtajana? Miten rehtori voi kannustaa työyhteisöä tiimityöhön ja vastuunottoon? Kolme rehtoria kertoo arjestaan ja sen ongelmista ja miettii yhdessä työyhteisönsä kanssa ratkaisuja.Sukella yrittäjyyteen
Yrittäjyyskasvatuksessa pääpaino on sisäisessä yrittäjyydessä. Siihen liittyy omatoimisuus, aktiivisuus, itseohjautuvuus, vastuu, rohkeus ja uskallus. Sukella yrittäjyyteen -ohjelmasarjassa avataan yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä niin sisäisen kuin ulkoisenkin yrittäjyyden kautta ja tutustutaan kouluihin, joiden arjessa yrittäjyys näkyy opettajien ja oppilaiden toimissa.Persoona peliin
Persoona peliin -sarjassa kuudesta opettajasta koostuva tiimi laitetaan tunnekouluun petraamaan vuorovaikutustaitojaan. Sarja tarjoaa niin opettajille kuin muillekin katsojille eväitä omien tunteiden hallintaan, toisten kuuntelemiseen ja ylipäätään oman persoonan peliin laittamiseen.


Sijaisen selviytymispakki
Sijaisen selviytymispakki on ohjelmasarja kaikkien sijaisopettajien tueksi, koulutukseksi ja viihteeksi. Sarjassa seurataan komedian keinoin sijaisopettajan työpäivää ja kuullaan oikeiden sijaisten hyviä ja huonoja kokemuksia koulumaailmasta.
Vuorovaikutusleiri
Vuorovaikutusleiri kokoaa ryhmän koulussa työskenteleviä henkilöitä ja oppilaita vanhaan kyläkouluun. Ryhmän virallisena tavoitteena on luoda leirillä hyvän vuorovaikutuksen pelisäännöt. Ohjelman tavoitteena on osoittaa, että vuorovaikutustaidot ovat opittavia taitoja ja että aikuisella on vastuullinen rooli niiden opettamisessa. Ohjelmassa selvitetään myös, miten ryhmä toimii: millaisen roolin kukin ryhmässä ottaa, miten ryhmässä viestiään ja millaisia mielikuvia muodostuu.
Tiede ja teknologia
Sarja innostaa astumaan tieteen ja teknologian ihmeelliseen maailmaan. Samalla se antaa vinkkejä, kuinka vaikeaksi koettua aihetta voi opettaa sekä ala- että yläkoulussa.Opinto-ohjaus
Opinto-ohjaus on ohjelmasarja perus- ja toisen asteen opetuksen opinto-ohjaajille. Se tarjoaa eväitä työmenetelmien ja ammattitaidon kehittämiseksi. Ohjelmasarja perehtyy kuuteen erilaiseen tapaukseen pyrkien huomioimaan eri kouluasteet. Sarjan jaksot tulevat myös opettaja.tv:n nettisivuille katsottavaksi.


< Paluu