yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Varkaat tiedon valtatiellä

Internet on kaikessa laajuudessaan sekä hyödyllisen että myös täysin tarpeettoman tiedon aarreaitta. Tiedon käyttämiseen on jokaisella verkkosamoilijalla omat tapansa ja parhaimmassa tapauksessa informatiivisen verkkosivuston sisältö voi olla hyvinkin opettavaista. Intenetin käyttö oppimisen apuvälineenä on suotavaa, mutta tiedon valtatielläkin tilaisuus tuntuu helposti tekevän varkaan.
toimitus_pallo

Korkeakoulujen keskeisiin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden kouluttaminen hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden omaksumiseen. Plagiointi eli toisen ihmisen työn esittäminen omanaan ilman alkuperäisen lähteen ilmoittamista loukkaa näitä periaatteita. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteita pohtimaan on perustettu Tutkimuseettinen Neuvottelukunta. Eräs ongelma joka puolsi näiden periaatteiden vahvempaa peräänkuuluttamista, oli Internetin kautta tapahtuvan plagioinnin yleistyminen opintosuorituksissa.

Internet mahdollistaa hyvin helposti vilpin tieteellisessä toiminnassa, koska verkko on pullollaan materiaalia - sekä tekstiä että kuvia - eri tieteenaloista ja lukemattomista tutkimusaiheista. Plagiointia tapahtuu korkeakouluissa vaihtelevassa määrin, mutta kuuluisimpia tapauksia on mediassakin esillä ollut Helsingin Yliopiston Taloushistorian laitoksella paljastunut "nettigradu". Opiskelija oli kopioinut opinnäytteeseensä lukuisia EU:n asiakirjoja lähdettä mainitsematta. Hän jäi kiinni plagioinnista vasta siinä vaiheessa, kun opinnäytteessä käytetty englannin kieli paljasti tekstin olevan kopioitua. Internetistä löytyy myös sivustoja, joista valmiin esseen kurssin suorittamiseksi voi ostaa. Tässäkin tapauksessa kyse on vilpistä tieteellisessä toiminnassa.

Verkon mahdollistamat tekijänoikeusrikkomukset ovat jo nousseet vahvasti esille lasten ja nuorten Internetin käyttöä koskevassa keskustelussa. Plagiointi ei välttämättä ole tekijänoikeusrikkomus, koska se edellyttää tekijänoikeuslain rikkomista. Plagiointi koskee tekstin kirjoituksen sisällön käyttämistä omissa nimissä, kun taas tekijänoikeus
koskee niiden muotoa.

Filosofian tohtori Olli Mäkinen on todennut, että suuri ongelma Internetistä kopioinnissa on se, että opiskelijat eivät ymmärrä kriittisen tiedonhaun merkitystä. He hyväksyvät liian helposti informaation, joka saattaa olla täyttä valetta. Mäkinen maalaa ikävän kuvan tällaisen lukutavan seurauksista todellisen elämän tilanteissa. Hyväksyvätkö kriittisen tiedonhaun merkitystä ymmärtämättömät yhtä kritiikittömästi minkä tahansa roskalehden tai mielipiteenmuokkaajan liikkeelle lähettämän huhun?

Olli Mäkinen on kirjoittanut kirja Internet ja etiikka, jossa hän pohtii Internetin käyttöön liittyviä ajankohtaisia ja ongelmallisia kysymyksiä. Mäkisen teesi on, että Internet on yksi eniten elämäämme vaikuttavia ilmiöitä. Internetin sisältöön liittyvät säännöt voivat kuitenkin olla ristiriidassa muun maailman yleisesti hyväksyttyjen sopimusten ja lakien kanssa. Mäkinen arvioi, että tällä hetkellä eniten keskustelua herättävät plagiointiin, valvontaan ja julkaisuvapauteen liittyvät asiat, joita perinteisessä julkaisutoiminnassa säätelevät tiukat säännöt. Internet ja etiikka on hyödyllinen kirja erityisesti kasvattajille, heidän opettaessaan lapsille medialukutaitoa ja Internetissä vallitsevan todellisuuden lainalaisuuksia.

Mediakompassin toimitus


Paluu vanhempien sivuille
Paluu opettajien sivuille