Lapsiperheen terveys kunnan tarkkailtavaksi

Ke, 2010-08-25 10:07

Lapsiperheiden terveys otetaan ensi vuoden alussa entistä tiukempaan tarkkailuun. Kunnille tulee velvoite seurata perheiden terveystottumuksia esimerkiksi neuvoloissa. Ensimmäistä lasta odottavissa perheissä elämäntavat, ja esimerkiksi hampaiden hoito tarkastetaan paitsi odottavalta äidiltä myös tulevalta isältä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa kertoo, että eräs tavoite on löytää aiempaa paremmin ne perheet, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Lisäksi asetuksella pyritään siihen, että alueelliset erot palveluissa tasoittuisivat.

Neuvolatoimintaa, koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuoltoa sekä suun terveydenhuoltoa koskeva asetus tuli voimaan jo viime vuonna, mutta kunnat saivat siirtymäkauden tämän vuoden loppuun palvelujen järjestämisessä.

Ensi vuoden alussa kunnissa pitäisi pystyä hoitamaan esimerkiksi neuvoloissa laajat terveystarkastukset ensimmäistä lastaan odottaville perheille.

- Siinä koko perhe, myös odottavan äidin puoliso, kutsutaan neuvolatarkastukseen, jossa käydään läpi perheen tilanne ja mahdolliset uhat. Jos on jotain ongelmia, ohjataan sitten eteenpäin, Kolimaa kertoo.

Hampaiden hoito seurantaan

Suomalaislasten huonosta hampaiden hoidosta on puhuttu pitkään ja siksi sihtiä tihennetään myös hammashuollon puolella. Odottavalle perheelle pitää vuoden alusta lähtien järjestää suuhygienistin kanssa neuvontatilaisuus, jossa käydään läpi hampaiden hoitoa myös isien kanssa.

Lääkintöneuvos Anne Nordblad kertoo, että kyse ei ole varsinaisesta hoitokäynnistä vaan opastuksesta. Hoitoonkin voidaan ohjata tarvittaessa.

- Jonojen ohi ei kuitenkin pääse. Mutta se tästä ehkä seuraa, että isät hakeutuvat hoitoonkin aktiivisemmin, kun he saavat neuvontaa suuhygienistiltä, Nordblad arvelee.

Neuvolat kovilla koko perheen palvelemisessa

Kunnissa pohditaan parhaillaan, kuinka uudet velvoitteet käytännössä toteutetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan osa kunnista toteuttaa asetuksen velvoitteita jo nyt, osassa niitä vasta suunnitellaan. Kuntien peruspalvelujen valtio-osuuksiin on tehty tälle ja ensi vuodelle yhteensä yli 18 miljoonan euron korotus, jotta palvelut saadaan käyntiin.

Helsingissä Haagan neuvolassa työskentelevä terveydenhoitaja Kirsti Erikkilä on jo varautunut tuleviin velvoitteisiin ja saanut niihin myös koulutusta. Se kuitenkin mietityttää, miten kiireisessä työssä riittää aikaa koko perheen terveysasioiden läpikäymiseen.

- Jos käydään läpi esimerkiksi terveystottumuksia, siinä tulee alkoholin käyttö, huumeet, tupakointi, ruoka ja liikuntatottumukset kyseltyä. Se ja niistä dokumentointi vie aikaa, Erikkilä pohtii.

Erikkilä pitää myös tärkeänä, että uudesta palvelusta tiedotetaan etukäteen myös perheille, jotta aiempaa uteliaammasta terveydenhoitajasta ei yllätytä eikä loukkaannuta.

25.8.2010 YLE Uutiset/YLE Olotila
 

Kommentit

Ei kommentteja.