yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Mainonta

Mainonta on myynninedistämiseen pyrkivää tuotteen tai palvelun esittelyä. Mainonnan välineinä käytetään kaikkia joukkoviestintävälineitä. Yhä useammin mainosviestit leviävät myös sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä ihmiseltä toiselle.

Mainonta käyttää monia keinoja saadakseen kuluttajan eli ostajan kiinnostumaan ja ostamaan joku tuote tai palvelu.

Mainonnan keinoja:

  • ryhmään kuulumiseen vetoaminen (kuulut meihin, saat ystäviä, jos…)
  • tuotteen avulla ratkaiset pulmia ja muutat maailman
  • lupaus muutoksesta ja paremmasta (tulet rohkeammaksi, voimakkaammaksi, kauniimmaksi, jos…)
  • vakuuttelu (käytetään asiantuntijoita)
  • suora kehotus (käsky ostaa)

Mainonnassa keskeistä on imago, mielikuva kohderyhmästä, sen elämäntyylistä, ominaisuuksista ja tottumuksista. Brändi taas tarkoittaa sitä, että tuotteeseen liitetään joku oma, erityinen ominaisuus, esimerkiksi luotettavuus.

Tuotesijoittelu ja sponsorointi ovat kasvavia mainonnan muotoja. Jos esimerkiksi James Bond käyttää suomalaista kännykkää, sen näkevät miljoonat elokuvan katsojat. Näkyvyyttä ja mainostilaa saavat myös tuotteet, joiden logo on painettu NHL-kiekkoilijan paitaan.

Suomessa valtio säätelee mainontaa. Säätelyä on esimerkiksi tupakkamainosten kieltäminen tai lapsiin kohdistuvan mainonnan säätely. Myös vallitseva kulttuuri luo ehtoja mainonnalle. Jotta mainos on tehokas, sen on ilmennettävä kulttuurin sisältämiä merkityksiä. Näin mainosten välittämä kuva muokkaa todellisuuttamme ja käsityksiämme ihmisestä, arvoista ja yhteiskunnasta.

 
 

Poimintoja  

ylpallo

Julkisuuden tähden

Mediajulkisuus on nykyajan valuuttaa. Julkisuuden myötävaikutuksella tullaan valituksi eduskuntaan, hankitaan mandaatti päätöksille, myyd... Lue lisää