Su 07.04.2013 @ 19:55Satu Hassi, EU-parlamentaarikko

Varaplaneettaa ei ole

Asioissa, joiden mittasuhteet on helppo hahmottaa, emme yleensä hyväksy kovin suuria riskejä, eikä isojen riskien ottamista pidetä järkevänä.

Tuskin astuisimme lentokoneeseen, jos sen putoamistodennäköisyys olisi yli 50%, tuskin vaikka se olisi 0,1%. Sellainen kone tuskin saisi edes lentolupaa, ainakaan EU-maissa. Vuonna 2011 Suomen maanteillä ajettiin 54 460 miljoonaa autokilometriä ja ihmisiä kuoli 292, siis yksi noin 187 miljoonaa ajokilometriä kohden. Jos keskimääräinen automatka oli 5 ja 10 kilometrin väliltä, todennäköisyys kuolla ajomatkalla oli vähemmän kuin prosentin kymmenestuhannesosa.

Pidämme myös täysjärkisenä ottaa palovakuutuksia, vaikka tulipalon todennäköisyys on pieni, ja vaikka tiedämme, että vakuutusyhtiö kerää vakuutusmaksuilla enemmän rahaa kuin maksaa vahingoista korvauksia.

Yli 90%:n todennäköisyys ei näytä riittävän

Suhtautumisemme ilmastonmuutokseen on toisenlainen. Se, että tutkijat sanovat ihmisen toiminnan muuttavan yli 90 %:n todennäköisyydellä maapallon ilmastoa, ei ole tähän mennessä riittänyt perusteeksi ryhtyä rivakoihin ilmastotoimiin.

Puheissa suurin osa maailman hallituksista ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti, mutta käytännön tekojen tasolla tilanne on toinen. Sopimusta, joka rajoittaisi maailman kaikkien maiden päästöjä, ei ole, vaikka YK:n jäsenmaiden nimeämistä tutkijoista koostuva asiantuntijapaneeli IPCC on jo noin 20 vuoden ajan varoittanut ilmastonmuutoksesta.

Joulukuussa 2011 tehtiin kyllä periaatepäätös siitä, että vuoteen 2015 mennessä neuvotellaan seuraava kansainvälinen ilmastosopimus, johon tulee päästörajat kaikille maille. Mutta näiden päästörajojen on määrä astua voimaan vasta vuonna 2020, vaikka IPCC sanoo vuonna 2007 julkaistussa raportissaan, että globaalit päästöt pitäisi pystyä kääntämään laskuun suunnilleen vuoteen 2015 mennessä, jos haluamme rajoittaa ilmastonmuutoksen alle kahden asteen. 

Teoillaan hallitukset eivät siis osoita pitävänsä ilmastonmuutosta vakavana uhkana, joka vaatisi ripeitä toimia.

Koska itse puhun paljon siitä, että ilmastotoimia tulisi kiirehtiä, kohtaan erittäin usein ajattelua, joka pitää ilmastonsuojelua perusteltuna vain jos ilmastonmuutoksesta on sataprosenttisen varma tieto. Mieluiten vielä pitäisi osata ennustaa täsmällisen tarkasti, paljonko missäkin lämpenee minäkin vuonna, ja millaiset missäkin ovat muut seuraukset, kuten merenpinnan nousu, helleaallot, tulvat, katovuodet, malarian leviäminen ynnä muut.

Palovakuutukseen sovellettuna vastaava asenne tarkoittaisi, että vakuutus olisi järkevää ottaa vain jos tietää etukäteen varmasti, että tulipalo syttyy, mieluiten vielä missä kohtaa taloa ja milloin.

Näpelöimme maapallon termostaattia tietämättä mitä siitä seuraa

Ihmiskunta on jo muuttanut planeettamme ilmakehän koostumusta melko dramaattisesti. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousi viime vuonna yli 390 ppm:n (parts per million, miljoonasosa). 

Ainakin viime 450 000 vuoden aikana normaali jääkausien välisten interglasiaalien taso on ollut noin 280 ppm, joka pitoisuus oli myös ennen teollistumisen alkua. 

Eräs tapaamani tutkija kuvasi tilannetta siten, että näpelöimme maapallon termostaattia tietämättä kunnolla mitä siitä seuraa. On nimittäin tiedetty jo yli 1800-luvun lopulta, että hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, eli se pidättelee lämpöä maapallolla. Tiedämme myös, että viimeisten vuosikymmenien aikana planeetta on lämmennyt rivakasti. The Guardianin animaatio kuvaa ilmaston lämpenemistä 1880-luvulta vuoteen 2012.

Tiedämme maapallon geologisesta historiasta, että kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin pitoisuus ilmakehässä on korreloinut planeetan lämpötilojen kanssa. Jos toimisimme järkiperäisesti, jo tämä tieto yhdistettynä tietoon, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee, riittäisi perustelemaan rivakat ilmastotoimet.

Muutaman asteen muutos planeetan keskilämpötilassa tarkoittaa isoja asioita. Jos menemme aikaan, jolloin maapallo oli 4-5 astetta kylmempi, olemme jääkaudessa, jolloin nykyisen Suomen yllä oli noin kahden kilometrin paksuinen jää. Vastaavasti, jos planeetta lämpenee 4-5 astetta, se on kovin erilainen kuin nykyisin tuntemamme maapallo, ja erilainen kuin se planeetta, jolla ovat kehittyneet maanviljelys, kaupungit ja teolliset yhteiskunnat.

Myös Maailmanpankki ja Kansainvälinen energiajärjestö ovat huolestuneita

Ilmastonmuutoksesta eivät enää varoita vain tutkijat ja ympäristönsuojelijat, "gang of usual suspects". Mukaan on tullut muun muassa Maailmanpankki, joka varoittaa että tällä menolla maapallo voi lämmetä jo tällä vuosisadalla neljä astetta, Kansainvälinen energiajärjestö IEA, joka toissa vuonna varoitti, että nykymenolla ihmiskunta on vuoteen 2017 mennessä lukinnut itsensä päästötulevaisuuteen, joka johtaa yli kahden asteen lämpenemiseen. Viime syksynä IEA sanoi, että kaksi kolmasosaa tunnetuista fossiilivaroista pitäisi jättää maahan. 

YK:n ympäristöjärjestö UNEP on sanonut saman vähän toisin sanoin. Jotta lämpeneminen pysyisi alle kahdessa asteessa, globaalit päästöt vuonna 2020 saisivat olla korkeintaan 44 gigatonnia hiilidipoksidiekvivalenttia. Nykymenolla olemme menossa 58 gigatonniin. Vaikka maailman maat toteuttaisivat vuonna 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksessa antamansa lupaukset, päästöt vuonna 2020 olisivat 49 ja 57 gigatonnin väliltä.

Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavat paitsi päättäjien omat näkemykset, myös lobbaus. Sellaisia tahoja, jotka lobbaisivat kunnianhimoisemman ilmastonsuojelun puolesta, ei ole paljon. Sen sijaan riittää niitä, joiden mielestä ilmastonsuojelu on liian kallista, liian varhaista tai muusta syystä perusteetonta.

Nicholas Stern, Maailmanpankin entinen pääekonomisti, on yksi niistä harvoista taloustieteilijöistä, jotka muistuttavat siitä, että ilmastonsuojelu tulee paljon halvemmaksi kuin ilmastonmuutoksen seuraukset.

Varaplaneettaa ei ole

Aina silloin tällöin kohtaa myös ajattelua, jonka mukaan planeetta Maa on jo mennyttä kalua, pitäisi ruveta valmistelemaan muuttoa muualle. Tällaisia on jutellut muun muassa Stephen Hawkin. Varaplaneettaa vain ei ole niin helppo löytää.

Tämän vuoden maaliskuussa löytyi planeetta, joka mahdollisesti voisi olla elinkelpoinen ja joka on "vain" seitsemän valovuoden päässä Maasta.

Raketti, joka ammutaan ulos Maan painovoimakentästä, pitää saada kiihtymään 11 km/s nopeuteen. Tuolla nopeudella seitsemän valovuoden matkaan kuluisi noin 190 000 vuotta, suunnilleen sama aika, jonka Homo Sapiens-laji on ollut olemassa.

USA:n avaruussukkulaohjelman sukkuloiden hinta on NASAn mukaan noin 1,7 miljardia dollaria ja yhden laukaisun hinta reilut 400 miljoonaa, yhteensä reilu 2 miljardia. Jos yhteen rakettiin mahtuu kymmenkunta ihmistä, koko ihmiskunnan lähettämiseen avaruusmatkalle tarvittaisiin runsaat 700 miljoonaa rakettia, ja se maksaisi reilut 1400 miljoonaa miljardia dollaria. Vuonna 2011 koko maailman bruttokansantuote oli noin 80 000 miljardia dollaria, eli rakettien hinnan kokoamiseen tarvittaisiin koko maailman kansantuote noin 17 500 vuodelta, melkein kaksi kertaa niin pitkältä ajalta kuin maanviljelystä on ollut olemassa.

Tässä laskelmassa ei ole huomioitu sitä, että tähänastisilla avaruuslennoilla matkustajien ruokaa, vettä ja happea on varattu korkeintaan muutamiksi kuukausiksi, ei suinkaan tuhansiksi vuosiksi, ei myöskään energian tarvetta avaruusmatkan aikana.

Monet tahot ovat laskeneet paljonko maksaisi, jos EU tai koko ihmiskunta siirtyisivät kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä. Näiden laskelmien mukaan hinta olisi joitakin BKT-prosentteja vuosikymmentä kohti.

Vaikka planeetta Maan pitäminen ihmisyhteiskunnille elinkelpoisena maksaakin, hinta on kuitenkin sangen kohtuullinen verrattuna siihen, mitä maksaisi ilmastonmuutoksen päästäminen ryöstäytymään, tai muutto toiselle taivaankappaleelle.

 

 

 

 

 

 

 

Ti 02.04.2013 @ 14:25Jussi Nykänen, Toimitusjohtaja, GreenStream Network

Kiina on harppomassa ohi - myös ympäristö- ja ilmastopolitiikassa

Kiinan viranomaiset ovat heränneet huomaamaan ihmisten elintason nousun ja halvan tuotannon aiheuttamat ympäristöongelmat. Puhdas teknologia, energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen ovat keskeisessä osassa Kiinan 5-vuotissuunnitelmaa vuosille 2011-2015. Se asettaa haastavat tavoitteet mm. kasvihuonekaasupäästöjen ja energian kulutuksen vähentämiselle bruttokansantuotteeseen suhteutettuna: edellistä on vähennettävä 17%, jälkimmäistä 16%. 

Viranomaisten tekemät päätökset ovat jo nyt vaikuttaneet toimintaan, Kiina esimerkiksi sijoittaa uusiutuvaan energiaan enemmän kuin yksikään muu maa maailmassa. Vaikka matka tulee olemaan pitkä, on hienoa huomata, että Kiina on oikealla polulla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Kiina on rakentamassa seitsemää velvoitepohjaista päästökauppajärjestelmää, joiden on määrä aloittaa toimintansa tänä vuonna. Tulevat yrityskohtaiset velvoitteet yhdistettynä poliittiseen tahtotilaan ja provinssikohtaisiin rahallisiin kannustimiin päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi ovat saaneet kiinalaiset yritykset etsimään mahdollisia toimenpiteitä tosissaan. Tämä luo valtavia mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaisten yritysten energiatehokkuusosaamiselle – ja huolen EU:n teknologisesta kilpailukyvystä keskipitkällä aikavälillä.

Kiinan määrätietoinen eteneminen on mielenkiintoisessa ristiriidassa kansainvälisen ja EU:n ilmastopolitiikkojen kanssa. YK:n johdolla etenevissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ei ole kyetty sopimaan uskottavista velvoitteista kaudelle 2013-2020. Tämä on johtanut esimerkiksi Puhtaan Kehityksen Mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) markkinoiden romahtamiseen.

Päästövähenemien hinta putosi tasolta 10 euroa per tonni hiilidioksidia tasolle 0.3 euroa/tCO2. Alhaisen hinnan takia CDM, joka on tähän mennessä auttanut kanavoimaan yli 200 miljardia dollaria yksityistä rahaa kehitysmaiden päästövähennyshankkeille ja on mahdollistanut hankkeet, jotka vähentävät päästöjä yli 6 miljardia tonnia vuoteen 2020 mennessä, ei enää houkuttele ketään päästöjen vähentämiseen. Hyvä työkalu ei päästövähennystavoitteiden puuttuessa toimi.

Myös EU:n päästökaupan kyky kannustaa yrityksiä päästöjen vähentämiseen on kyseenalainen. EU:n talousvaikeuksien takia päästövähennystavoitteemme vuodelle 2020 on jo lähes saavutettu, mistä johtuen päästökauppayksiköiden hinta on tipahtanut alle 5 euron. Tämän takia esimerkiksi kivihiili on Saksassa energian tuotannossa kannattavampi polttoaine kuin vähäpäästöisempi maakaasu. Päästöoikeuksien hintaa voi verrata arvioihin, joiden mukaan lämpötilan nousun rajoittaminen 2 asteeseen (= kansainvälisesti sovittu ilmastotavoite) vaatimat investoinnit maksavat 25-50 euroa per tonni hiilidioksidia.

EU:n päästökaupan hinta ei siis heijastele tätä tasoa vaan EU:n ilmastopolitiikan uskottavuutta päästöjen vähentämiseen kannustamisessa. Huolestuttavaa on myös se, ettei nykyinen ilmastopolitiikka ole linjassa taloudellisesti rationaalisen toiminnan kanssa: kansainvälisen energiajärjestön IEA:n arvion mukaan jokainen euro, jota ei investoida puhtaaseen teknologiaan ennen vuotta 2020, vaatii 4.3 euron investoinnin vuoden 2020 jälkeen. Eikö meitä kiinnosta?

On mielenkiintoista nähdä, miten maailman valmistuksen moottori Kiina on siirtymässä konepellin alta ajajan paikalle.  Teknologian kehityksessä Kiinan tavoite siirtyä halpojen tuotteiden ja ratkaisujen toteuttajasta osaamisen kehittäjäksi ja teknologiajohtajaksi on ollut kaikkien tiedossa jo vuosia mutta uudempi asia on, että maa haluaa tehdä saman loikan myös ympäristöpolitiikan puolella.  

EU joutuu tosissaan taistelemaan esimerkiksi ilmastopolitiikan johtopaikasta, mikä saanee joskus vuoden 2015 jälkeen aikaan suuren muutoksen: Ilmastopolitiikasta voi tulla taas mielenkiintoista.  Tätä odotellessa ympäristösektorin toimijat keskittävät huomionsa Kiinaan.

 

To 21.03.2013 @ 09:53Kimmo Ohtonen, Toimittaja, Yle Asia

Neljän tähteen illallinen

Ruokaa pursuava jääkaappi tuo turvan tunnetta. Jos jotain kävisi, meidän perhe selviäisi omin varoin vielä muutaman päivän. Kaipaamme tuoreita raaka-aineita, niiden rikkoutumattomia muotoja, eheitä värejä. Tuoksuja. Parittomaksi jääneet kuivat käntyt eivät mielly kokkiohjelmien humalluttamia silmiämme. Emme halua tuottaa kanssamme aterioiville pettymystä. Siksi nuo jääkaapin ylijäämät päätyvät lopulta roskiin. Kenties päivittelemme hetken aiheuttamaamme ruokahävikkiä ja lupaamme parantaa tapamme. Pitäisikö meidän muokata suhdettamme uutuuden hohtonsa menettäneisiin elintarvikkeisiin?

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Foodspill-tutkimuksen mukaan keskimäärin jokainen suomalainen heittää vuosittain 23 kiloa ruokaa roskiin. Tästä määrästä noin 40 % olisi vielä syömäkelpoista. Omat hävikkisyntini tuntuvat vahvistavan tämän tutkimuksen lukuja. Auts. Kun mietin kaikkia niitä porkkanoita, perunoita, tomaatteja ja hedelmiä, jotka olen unohtanut ja lopulta hylännyt, mieleni valtaa syyllisyys. Juuri tällaisista pienistä ravintorikkeistä kertyy vuosittain kasapäin ruokahävikkiä.

Tutkimuksia ja tilastoja ruokahävikin määrästä, hinnasta ja vaikutuksesta ympäristöömme on viime vuosien aikana alkanut ilmestyä. Keskustelu käy kiivaana niin kuppiloissa kuin valtiosaleissakin. Mikä on maatalouden ja elintarviketeollisuuden vastuu? Tai valtio? Entäpäs mikä on meidän kuluttajien osa? Kyseessä on hyvin monimutkainen ongelma, johon ei ole yhtä tai kahta ratkaisumallia. Silti tahtotila turhan ruokahävikin vähentämiseen tuntuu nykyään enemmänkin yhdistävän kuin jakavan suomalaisten mielipiteitä. Veikkaan, että jatkossakin ruokahävikistä keskustellaan yhä enemmän ympäristöongelmien yhteydessä – planeettamme räjähdysmäisen väestönkasvun myötä pula luonnonvaroista, niin ruoasta kuin puhtaasta vedestä tulee pahenemaan entisestään, tosin eriarvoisesti.

Pysytään kuitenkin Suomessa. Arvioiden mukaan meillä menee eniten ruokaa hukkaan kotitalouksissa, noin puolet enemmän kuin esimerkiksi kaupoissa.

Useasti perinteisiin perhearvoihin nojaava ruokakulttuurikeskustelu unohtaa, että yhä useampi kotitalous on yhden tai kahden hengen asuttamia. Silti ruokakaupoissa lukuisia tuotteita myydään mega-perhe-pakkauksissa. Joudut helposti ostamaan yli tarpeen, ellet ole valmis maksamaan yksikköä kohden kalliimpaa hintaa. Jotta voit päihittää systeemin, pitää pystyä suunnittelemaan oma toimiva strategia. Tajuan tämän teoriassa. Huolimatta säännöllisistä harjoituksista kauppaan mennessäni unohdan edelleen mitä ruokaa kotoa löytyykään. Lopulta jääkaappimme vihanneslokerossa on 5 kiloa porkkanoita. Ehkä minun pitää vielä opetella hallinnoimaan jääkaappiani hieman paremmin.

Totuus on, että kotitalouksissa ruokahävikkiä tulee kuitenkin aina, enemmän tai vähemmän, riippuen perheen tilanteesta. Ehkä painopisteen tulisikin olla turhan ruokahävikin vähentämisessä? Siinä 40 %:ssa, joka on vielä syömäkelpoista. Voisiko kollektiivista hävikkiämme pienentää omasta jääkaapista käsin, viikko viikolta, vuosi vuodelta?

Koska monet meistä ovat jo täysin kyllästyneitä kokkiohjelmiin, jalostetaan niistä yksi palvelemaan ruokahävikin vähentämismissiotamme. Kerää sinun hävikkipiiriisi kolme sinulle läheistä kotitaloutta. Kotitaloudet voivat olla yhden, kahden tai vaikka kuuden hengen vahvuisia. Tavatkaa kerran kuussa (aikataulun yhteensovittamisen tuoma realiteetti) vuorotellen kunkin perheen luona. Sääntönä on, että kaikki osallistujat tuovat käyttämättömät mutta edelleen syömäkelpoiset einekset tullessaan. Kyseisen illan isäntä/emäntä saa haltuunsa koko einespotin ja pääsee kokkaamaan koko porukalle. Kaikista loihdituista aterioista tehdään reseptit ja ne voisi jakaa yhteisellä reseptisivulla netissä.

Olisi hienoa nähdä, miten joku julkkiskokeista innostuisi tästä Neljän tähteen illallisen eetoksesta. Tosin tärkeintä olisi, että kukin hävikkipiiri pitäisi hauskaa kerran kuussa; tunnelma kattoon, viini virtaamaan ja lopulta porukalla tähteistä nauttimaan. Kenties vuosittainen kotitalouskohtainen ruokahävikkimme lähtisi ilon kautta laskuun. Tähteet ja luovuus valloilleen.

 

Ma 18.03.2013 @ 14:23Matti Virtanen, Toimituspäällikkö Yle Ajankohtaistoiminta

Kymmenen kysymystä

”Pallo kuumenee.” Ylen ympäristöseminaarin otsikko ei yllätä. Kaikkihan tietävät, että ilmasto muuttuu. ”Ei mikään ole maailmassa muuttumatonta, saa suureksi pieni ja päiväksi yö”, kuten Bertold Brecht runoili

Mutta hetkinen! Saksalainen uutisviikkolehti Der Spiegel kirjoitti hiljattain näyttävästi, että ilmaston lämpeneminen on ollut pysähdyksissä jo 15 vuotta. Ai ette huomanneet? No, asia on helppo tarkastaa mm. Nasan mittausaineistosta.  

Tämä tarkoittaa, että IPCC:n sinnikkäästi ennustamasta keskimääräisestä lämpenemisestä puuttuu jo noin 0,3 astetta. Samaan aikaan hiilidioksidin päästöt ilmakehään ovat kasvaneet ripeästi. Mitä jos hiilidioksidin määräävä markkina-asema ilmaston lämpenemisessä onkin arvioitu pahasti yläkanttiin?

Kun tässä blogissa ilmeisesti sallitaan myös ilmastokonsensuksesta poikkeavia soraääniä, niin käytän tilaisuuden esittämällä muutamia kysymyksiä. Vastata saa kuka tahansa, joka on kiinnostunut evidenssistä enemmän kuin ennustuksista.

Yksi tyhmä kysyy tietysti enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata. Mutta tästähän meille maksetaan; toimittajille siitä että he kysyvät ja kyseenalaistavat, vallanpitäjille siitä että he vastaavat.

Tästä lähtee:

1.   Kuinka paljon alailmakehän on ennustettu keskimäärin lämpenevän IPCC:n raporteissa 1995, 2001 ja 2007?
2.  Kuinka paljon ilmakehä on todellisuudessa lämmennyt vuoden 1995 jälkeen?
3.  Miten kasvihuonekaasujen globaalit päästöt ovat kehittyneet vuoden 1995 jälkeisenä aikana?
4.  Mistä johtuu, että lämpeneminen on huomattavasti hitaampaa kuin ilmastomallit ovat ennustaneet?
5.  Toistaiseksi lämpimin vuosi oli useimpien mittausten mukaan 1998. Kuinka kauan uutta ennätystä vielä pitää odottaa – 5, 10 tai 20 vuotta?
6.  Voidaanko jossain vaiheessa todeta, että teoria kasvihuonekaasujen roolista lämpenemisessä on falsifioitu?
7.  Jos teorian falsifiointi on mahdotonta, niin mitä se kertoo teorian tieteellisyydestä?
8.  Jos hiilidioksidi ei lisääntyvästä pitoisuudestaan huolimatta pysty enää lämmittämään ilmakehää, niin mitä seurauksia siitä on ilmasto- ja energiapolitiikalle?
9.  Mitä haittaa 1900-luvun globaali lämpeneminen on aiheuttanut?
10. Entä mitä hyötyä lämpenemisestä on ollut?

Jos vastaaminen tuntuu hankalalta, niin kannattaa varmaan perehtyä tuoreeseen GWPF:n raporttiin

Suosittelen myös perehtymistä ilmastodataan. Erittäin hyvä koontisivusto on norjalaisen maantieteen professorin Ole Humlumin climate4you

Alussa mainittu Der Spiegelin juttu on luettavissa verkossa

Hauskoja lukuhetkiä!

Matti Virtanen
Kirjoittaja on FK (pääaineena maantiede) ja toimituspäällikkö Ylen ajankohtaistoiminnassa

Pe 15.03.2013 @ 08:53Niklas Kaskeala, Kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa

Päästöhuutokaupasta varoja kehitysmaiden ilmastotoimiin – ei niin yksinkertaista

Olen ilokseni huomannut, että vuodenvaihteessa alkanut EU:n päästöoikeuksien huutokauppa on saanut kiitettävästi huomiota Suomessa. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, mihin Suomi aikoo käyttää huutokaupasta saatavia tuloja.

Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuoden alussa alkoi järjestelmän kolmas vaihe. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana päästöoikeudet jaettiin energiatuotanto- ja teollisuuslaitoksille pääosin ilmaiseksi, mutta nyt kolmannen päästökauppakauden eli vuosien 2013-2020 aikana yli puolet jaettavista päästöoikeuksista myydään huutokaupalla.

Päästöhuutokaupasta on siis odotettavissa tuloja, mutta kuinka paljon? Varovaisten arvioiden mukaan valtion kassaan olisi kilahtamassa tänä vuonna noin 75 miljoonaa euroa.

Mihin tämä noin 75 miljoonaa euroa tulisi sitten käyttää? Suurin syy ilmastonmuutokseen ovat rikkaiden teollisuusmaiden kasvihuonepäästöt. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät kuitenkin eniten kehitysmaiden köyhät. Suomi onkin muiden rikkaiden maiden tapaan sitoutunut YK:n ilmastosopimuksissa tukemaan kehitysmaiden ilmastotoimia.

Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa sitoudutaan ohjaamaan päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin hallituskauden puolivälistä lähtien.

Tämähän kuulostaa hyvältä. Päästöjen vähentämiseksi luodusta mekanismista saatavia tuloja käytetään kehitysmaiden ilmastotoimien tukemiseen. Mikä sen parempaa? Samalla kun päästöt vähenevät Euroopassa, voidaan huutokaupasta saatuja tuloja käyttää tukemaan niitä maita, jotka kärsivät kaikkein eniten ilmastonmuutoksesta.

Ratkaisu ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen tai ongelmaton.

Ensinnäkin EU:n päästöoikeuksien huutokauppa on nykyisellään hyvin epävarma tulonlähde, sillä se on riippuvainen päästöoikeuksien ailahtelevasta markkinahinnasta. Liiallinen turvautuminen päästökauppatuloihin heikentäisi Suomen ilmastotuen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Toinen ongelma on päästöhuutokauppatulojen riittämättömyys. Suomen ilmastorahoitusvelvoitteiden kasvaessa on selvää, etteivät pelkät päästöhuutokauppatulot riitä kovin pitkälle. Varsinkin kun samasta potista on tarkoitus paikata myös Suomen kehitysyhteistyörahoituksen vajetta. Pienestä potista ei yksinään riitä kahden valtavan haasteen, ilmastonmuutoksen ja globaalin köyhyyden, hillitsemiseen.

Kolmas epävarmuustekijä on luonteeltaan poliittinen. Hallitusohjelman sitoumus tulojen ohjaamisesta kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin on loppujen lopuksi vain poliittinen lupaus. Maaliskuun 21. päivänä käytävissä hallituksen kehysriihineuvotteluissa on vaarana, että hallitusohjelman kirjaus revitään auki. Tiukassa taloustilanteessa rahoille riittää varmasti ottajia. Suomessa on pitkät perinteet leikata maailman köyhiltä silloin kun oma talous köhii.

Päästöhuutokauppatulot eivät ole siis mikään patenttiratkaisu ilmastorahoitukseen. Lyhyellä tähtäimellä pitää toki varmistaa, että hallitus ohjaa päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön.

Samalla pitää kuitenkin tunnustaa, että EU:n päästöoikeuksien huutokauppa on nykyisellään hyvin epävarma tulonlähde, eikä siten yksinään riittävä tai luotettava rahoituslähde Suomen kehitysrahoitusvajeen ja kasvavien ilmastositoumusten rahoittamiseksi.

Rahoitussitoumusten kattamiseksi onkin edistettävä muiden rahoitusmekanismien ripeää käyttöönottoa. Hyviä keinoja olisivat esimerkiksi maailmanlaajuinen hiilidioksidivero, fossiilisten polttoaineiden tukien poistaminen sekä lentoliikenteen ja merenkulun polttoainemaksut.

 

Ti 05.03.2013 @ 09:05Petteri Taalas, Pääjohtaja Ilmatieteen laitos

Päästöjen reipas kasvu jatkuu, ilmastonmuutos etenee

Kasvihuonekaasujen päästöjen maailmanlaajuinen rajoittaminen ei ole edennyt merkittävästi sitten Kööpenhaminan 2009 ilmastokokouksen epäonnistumisen. EU-maissa edetään edelleen kohti päästöjen 20 % vähennystä vuoteen 2020. Samalla koko maailman päästöt kasvavat ennätyksellistä vauhtia.

Mutta mitä kuuluu itse ilmastolle? Aihe on saanut vähemmän huomiota mediassa viime vuosina, ja sosiaalisessa mediassa äänessä ovat eniten tieteellisten tulosten kieltäjät tai ”vaihtoehtotutkijat”.

Tiedemaailman perustulokset ovat edelleen muuttumattomia. On selkeästi todistettu, että ihmistoiminta on saanut aikaan jo havaitun muutoksen maailman lämpötilojen ja sademäärien jakaumissa. Nämä näkyvät helleaaltojen lisääntymisenä, tulvina ja kuivuutena. Lämpötilanennätyksiä on rikottu viime vuosina esimerkiksi Suomessa, Venäjällä ja Australiassa.

Viime vuosi oli USA:n yli satavuotisen mittaushistorian lämpimin. Helleaallot ovat lisänneet kuolleisuutta ja johtaneet sadon menetyksiin. Kesän 2003 helleaallossa kuoli ennenaikaisesti jopa 70 000 Keski-Euroopan asukasta, kesällä 2010 Venäjällä noin 55 000 ihmistä. Ilman lisäksi myös meret ovat lämmenneet.

Merien lämpölaajeneminen on ollut tärkein syy valtamerien pinnan noin 30 cm kohoamiseen viimeisten 100 vuoden aikana. Osa noususta johtuu vuoristojäätiköiden, kuten Grönlannin, Alppien, Himalajan, Kilimanjaron, Andien ja Kalliovuorten, sulamisesta.

Maailman ilmastotutkimuksen tulokset kootaan noin kuuden vuoden välein yksiin kansiin Hallitustenvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) toimesta. Parhaillaan maailman johtavien ilmastotutkijoiden johdolla koostetaan IPCC:n viidettä arviointiraporttia. Osaraportti tähän mennessä havaituista muutoksista sekä laskelmat ilmaston tulevasta kehityksestä julkaistaan syyskuussa 2013, ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja hillintää koskevat osaraportit vuonna 2014.

Maailman kasvihuonekaasujen päästöt ovat kasvaneet vuoden 2007 raportissa arvioitua nopeammin. Tämän vuoksi laskelmat ilmaston tulevasta kehityksestä on jouduttu uusimaan. Myös meriveden pinnan nousuarviot ovat päivittymässä ylöspäin. Todennäköisin valtamerien pinnan nousu on vajaan metrin suuruusluokkaa vuoteen 2100 mennessä.

Arktisen alueen lumi- ja jääpeitteen sulaminen sekä Grönlannin jäätikön sulaminen ovat edenneet aiemmin arvioitua nopeammin. Satelliittihavaintojen mukaan arktisen alueen niin sanottu monivuotinen jääpeite on huvennut vuodesta 1980 alle kolmasosaan laajuudeltaan. Vuonna 2012 havaittiin jään peittävyydessä kaikkien aikojen minimi. Tämä helpottaa alueen merenkulkua sekä luonnonvarojen hyödyntämistä. Suomessa on runsaasti lumi- ja jääolosuhteiden osaamista esimerkiksi laivanrakennuksen, jää-sääpalvelujen, jäänmurron ja arktisen logistiikan aloilla. Arktinen muutos tarjoaa Suomelle myös uusia mahdollisuuksia.

Koko maailman mittakaavassa ilmastonmuutos on uhka ihmiskunnan hyvinvoinnille tämän vuosisadan loppupuolella. Muutoksen torjuminen on taloudellisesti ja inhimillisesti järkevämpää kuin sen haittavaikutusten kanssa eläminen. Päästöjen vähennys tulisi käynnistää lähivuosina, sillä hiilidioksidin pitkän eliniän vuoksi tilanteen korjaantuminen on hidasta, ja kestää jopa vuosisatoja.

Tällä hetkellä maailman päättäjien huomio on vahvasti kiinnittynyt lähivuosien talouskasvun vaalimiseen. Ilmastonmuutoksen on osoitettu olevan talouskasvua merkittävästi rajoittava tekijä vuosikymmenten ja vuosisadan aikaskaalassa; tulevien sukupolvien hyvinvoinnista puhumattakaan. On toivottavaa, että ihmiskunta kykenee pitkän aikavälin hyvinvoinnin takaaviin päätöksiin. Tämän hetkinen kehitys on päinvastainen, eli fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvaa kiihtyvää tahtia.


Ti 26.02.2013 @ 08:33Jaana Kanninen, Yle uutisten ulkomaantoimittaja

Ympäristöjournalismin hyviä ja huonoja aikoja

Monet on ajat nähty, kun on useita vuosikymmeniä toimittajan työtä takana. Aloitin 1980-luvulla journalismin pitkän taipaleen takataskussa maisterin tutkinto ympäristötieteistä, mieli kirkkaana ja usko tulevaisuuteen vahvana.

Siihen aikaan moni muukin uskoi ihmisen kykyyn voittaa jo näköpiirissä olleet suuret haasteet: väestönkasvu, luonnonvarojen mieletön haaskaaminen ja olipa ilmastonmuutoksestakin jo ensimmäisiä merkkejä. Tosin, kun 80-luvun puolella tarjosin radiouutisiin ensimmäisiä juttuja ilmastonmuutoksesta, oli kaikki myyjän taidot otettava käyttöön. Kukaan ei nimittäin ollut kuullutkaan moista sanahirviötä, kasvihuoneilmiöstä puhumattakaan.

Mutta läpi ne aina menivät, en muista yhdenkään jutun jääneen ajamatta. Tosin, tietysti aina lähetysten hännillä, siellä missä menivät muutkin pehmoaiheet kuten naisten ja lasten elämää koskevat asiat.

Melkoiselta scifiväännöltä vaikutti päästökauppakin vielä joskus 90-luvun puolivälin jälkeen, kun siitä ensimmäistä kertaa sovittiin kansainvälisellä tasolla Kioton ilmastopöytäkirjan yhteydessä. Nyt päästökauppa - jonka onnistumisesta tosin on yhtä monta mieltä kuin on puhujaakin - pyörittää miljardeja, eikä kukaan pidä outona sitä, että markkinamekanismin sääntöjä sovelletaan ilmastonsuojeluun.

Ensimmäisiä toimittajan askelia ottaessani ympäristötietoudesta oli kova kysyntä. Yleistoimittajien osaaminen tällä saralla ei ollut vielä erityisen vahva. Siihen aikaan meikäläisellä oli vahva tunne siitä, että on tuonut jotain hyvää, jaloa ja arvostettua Yleisradio-nimiseen tehtaaseen.

Sitten tuli lama, ja arvot kovenivat. Ahneus alkoi kietoa koukeroitaan joka niemeen notkoon ja saarelmaan, eikä kukaan enää ollut kiinnostunut ympäristön tilasta.  Keskustelu erikoistuneiden ympäristötoimittajien tarpeesta ehtyi. Globaalit ympäristöongelmat elivät omaa elämäänsä, etenivät vääjäämättä. Alettiin takoa bensaa autoihin ruokaviljoista, tuli ruokakriisi, tuli viljelymaan rohmuaminen, arktiset alueet alkoivat sulaa huolestuttavaa vauhtia. Vieläkään Yleen ei nimitetty ympäristötoimittajaa.

Samaan aikaan toimittajakunnan osaaminen ja tietoisuus kasvavista ympäristöongelmista onneksi syvenivät. Useimmat tärkeät aiheet ovat tulleet käsitellyiksi vähintään pintapuolisesti.

Niinpä nyt näyttää taas vähän valoisammalta. Ei Tellus-nimisen planeetan kannalta, mutta kylläkin ympäristöjournalismin kannalta. Taloustoimitukset tuntuvat huomaavan, että luonnonvarojen tila liittyy olennaisesti siihen, miten kapitalismi voi porskuttaa ja taata ikuisesti jatkuvan talouskasvun. Yritysvastuusta on tullut päivän sana, eikä sitä oikein voi erottaa ympäristön tilasta.

Muutoinkin, toimitusten väliset raja-aidat näyttävät vähän madaltuneen, ja ajatus siitä että kaikki liittyy kaikkeen ja ainakin ympäristö ja talous kietoutuvat toisiinsa, on monessa tiedotusvälineessä menossa läpi.

Täytyy kuitenkin todeta: oli se jo aikakin!

Valitettavasti en itse pääse mukaan seminaariin, vaan joudun vain lähettämään lämpimät terveiseni työmatkalta maailman toisesta ääripäästä!

Pallo kuumenee

Pallo Kuumenee on 22.3.2013 Ylellä pidettävän ympäristöaiheisen tulevaisuusaamupäivän blogi. Tervetuloa paikan päälle tai keskustelemaan blogissa.

Tilaisuuden puhujat Satu Hassi, Paavo Järvensivu ja Jussi Nykänen jatkavat blogissa keskustelua seminaarin jälkeen.

Miksi ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin poliittinen päätöksenteko sen hillitsemiseksi? Mikseivät ympäristöongelmat ja talouden mittarit kohtaa? Miltä vähäpäästöinen tulevaisuus näyttää yritysten näkökulmasta? Mitä Kiinassa tapahtuu? Kirjoittajat ovat seminaarin puhujia ja muita asiantuntijoita. 

Pallo kuumenee Facebookissa 
Twitterissä #pallokuumenee