Pe 20.12.2013 @ 10:42Sari Veikkolainen, Yle HR

Harjoittelijakäytännöt Ylessä

Harjoittelijat ovat Ylelle tärkeitä ja meillä onkin vuosittain lukuisa joukko erilaisia harjoittelijoita. Parhaimmillaan harjoittelu hyödyttää kaikkia: opiskelija saa arvokasta kokemusta ja työyhteisö uusia raikkaita tuulahduksia sekä näkemystä siitä, millainen nuorten maailma on ja mihin media-ala on menossa.

Palkaton harjoittelu

Osa harjoittelusta on palkatonta, jolloin opiskelija on oikeutettu opintotukeen harjoitteluajalta. Nämä palkattoman harjoittelun käytännöt Ylessä muuttuvat vuoden 2014 alusta.  Jatkossa Ylen ohjelmatyöntekijöiden TES:n mukaisen media-alan pakollisen palkattoman harjoittelujakson enimmäispituus on 3 kuukautta.

Kuluvan vuoden loppuun saakka voimassa olevassa työehtosopimuksessa ei palkattoman harjoittelun enimmäispituutta ole tarkasti rajattu, joten muutos huomattavasti selkeyttää ja parantaa toimintaa. 

Harjoittelun osalta pitää muistaa myös, että kyseessä on nimenomaan harjoittelu: palkaton harjoittelija ei tee itsenäistä työtä vaan hän on aina toimituksessa ylimääräisenä. Harjoittelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman haastavia tehtäviä, jotta harjoittelun tarkoitus toteutuisi. Samalla on huolehdittava siitä, että harjoittelija saa riittävästi ohjausta ja opastusta eikä joudu ottamaan varsinaista journalistista vastuuta.

Palkaton harjoittelu on aina opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua. Jos harjoittelu kestää yli 3 kk tai jos opiskelijaa pyydetän kesken harjoittelun tekemään sairauslomasijaisuus muuten tekemään tilapäistöitä, hänelle maksetaan tästä työstä tessin mukainen palkka.

Palkallinen harjoittelu

Osa harjoittelusta on palkallista. Palkkaa maksetaan 55-80% tessin taulukkopalkasta. Viimeistään puolen vuoden jälkeen (esim. 3 kk palkatonta ja 3 kk harjoittelijapalkkaa) henkilölle maksetaan täysi palkka.

Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavilla palkaton harjoittelu kestää enintään kuukauden ja sen jälkeen harjoittelijapalkka on 80% taulukkopalkasta.

Harjoittelujaksojen ajakohdat, kestot ja palkkaus siis vaihtelevat. Omasta oppilaitoksesta saa varmasti opastusta ja tietoa.

TET-harjoittelu

Lisäksi Ylessä on vuosittain suuri joukko nuoria peruskouluikäisiä tutustumassa työelämään. Yleensä TET-jakso kestää 1-2 viikkoa. Tettiläiset nimenomaan ovat tutustumassa ja tavoitteena onkin antaa heille kuva siitä, millaista työ mediatalossa on. Tällä hetkellä parhaiten TET-paikan saa ottamalla yhteyttä suoraan esimiehiin. Keväälle 2014 on lisäksi suunnitteilla yhtenäinen TET-haku. Tästä kerrotaan alkuvuonna lisää.

0 kommenttia