Ti 14.01.2014 @ 09:14Ilmari Huttu-Hiltunen, kehitystuottaja

Yle etsii harjoittelijoita Mediapolikseen Tampereelle

Yle haluaa parantaa opiskelijaharjoittelua ja siihen liittyviä käytäntöjä juuri nyt kun Mediapoliksen kampus Tohloppiin on syntymässä. Tampereen ammattikorkeakoulun media-alan opiskelijat ja Tredun media-assistenttiopiskelijat siirtyvät Mediapolikseen syksyllä 2014. Tämä on suuri muutos Mediapoliksessa työskenteleville yleläisille ja tarjoaa mahdollisuuden  aivan uudenlaiseen yhteistyöhön.

Yle Tuotanto ja Design käynnistää harjoittelijapilotin, jolla yhdenmukaistetaan harjoittelukäytäntöjä ja luodaan perustaa tulevalle yhteistyölle.

Haku harjoittelupaikkoihin on käynnissä 9.2.2014 saakka. Katso tästä tarjolla olevat paikat.

Hakuprosessi on avoin kaikille opiskelijoille opiskelupaikasta riippumatta, ei pelkästään Mediapoliksessa opiskeleville. Ja vaikka pilotti tehdään Tampereella, sijoittuu kaksi harjoittelupaikkaa Pasilaan.

Yle Tuotanto ja Design saa merkittävän edun harjoittelijoiden rekrytoinnista. Toistaiseksi osa esimiehistä saa harjoittelupaikkakyselyjä päivittäin puhelimitse ja harvoin sopivaa paikkaa on juuri sillä hetkellä tarjolla.

Pilotissa paikat ja harjoitteluajat on ennalta mietitty tuotantoaikataulujen mukaan ja haluaika yhtenäinen. Näin hakijat ovat tasa-arvoisemmassa asemassa ja pääsevät tutustumaan yleiseen työnhakukäytäntöön. Hakemusten perusteella valitaan pieni joukko opiskelijoita haastatteluun, josta esimies valitsee kuhunkin tehtävään sopivan harjoittelijan.

Harjoittelijalle osoitetaan aina harjoittelun ohjaaja. Harjoittelija ei tee itsenäistä työtä. Kokonaisuudessaan harjoittelun etenemisestä Ylellä vastaa esimies.

Opiskelijaharjoittelija pääsee virallisesti osallistumaan työtehtäviin. Esimiehet ovat miettineet etukäteen sopivat ajat ja projektit, joissa harjoittelija saa riittäviä haasteita oppimisen kannalta. Tehtävät on määritelty niin, että ne vastaavat ensimmäisten opiskeluvuosien aikana saavutettavia taitoja.

Harjoittelijan rooli ei korvaa varsinaista työntekijää missään toimenkuvassa. Maksamme harjoittelusta palkan (660e/kk), koska tehtävään liittyy työn tekoa. Harjoittelijan toimenkuva on pääasiassa varsinaista työtehtävää avustavaa työtä. Palkka, pienikin, tasa-arvoistaa ulkopaikkakunnilta tulevien hakijoiden mahdollisuutta tulla Ylelle harjoitteluun. Harjoittelusta voidaan maksaa 660e/kk silloin, kun se voidaan rinnastaa uuden Ylen ohjelmatyöntekijöiden TES:n mukaisesti palkattomaan harjoitteluun.

Tämä on nyt ensimmäinen kokeilu opiskelijaharjoittelijoiden yhtenäisestä rekrytoimisesta. Projektin päätyttyä keräämme kokemuksia niin opiskelijoilta, opettajilta kuin myös yleläisiltä ja muodostamme uuden käytännön. Tavoitteena on julkaista harjoittelupaikat haettaviksi kaksi kertaa vuodessa. Kokeilu tehdään Tampereen Yle Tuotannossa ja Designissa, mutta mahdollisuuksien mukaan käytäntöä sovelletaan Ylessä laajemmin.

Oppilaitoksilta saamamme palautteen perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä harjoitteluunsa Yle Tuotannossa ja Designissa. Odotamme innolla uusia ja innokkaita harjoittelijoita ja tarjoamme mielellämme heille sopivan haastavia tehtäviä! Toivomme, että harjoittelijat saavat entistä paremman käsityksen alasta ja enemmän hyötyä opintoihinsa harjoittelustaan Yleisradiossa. 

Lisätietoja Ylen harjoittelijakäytännöistä.

Haussa olevat harjoittelupaikat

0 kommenttia