Ma 29.12.2008 @ 12:28admin

Pitkä häntä ei pidäkään paikkaansa?

Eli kun perinteisillä markkinoilla myynti kasautuu muutamaan (ja tällä hetkellä koko ajan vähenevään) hittituotteeseen, niin esim. digitaalisen musiikin markkinoilla myynti jakautuu laajalle alueelle siten, että marginaalisetkin tuotteet saavat kysyntää osakseen. Ja niitä kannattaa pitää saatavilla, koska digitaalisessa musiikkijakelussa tuotteen varastointi tai pakkaaminen on lähes ilmaista verrattuna perinteisen fyysisen myyntiin.

lue lisää

Jukka Haarma

Aloin kuunnella musiikkia 50-luvun lopulla.

Se ei ollut populaarimusiikin kulta-aikaa. Se on nyt.

Kirjoitan tässä blogissa musiikin kuluttamisesta, uusista ja vanhoista levyistä, musiikkilehdistä ja -kirjoista, musiikkikritiikistä, musiikkialasta ja sen ilmiöistä, laidasta laitaan.

Blogiarkisto