yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Medialukutaito

Medialukutaito tarkoittaa kykyä lukea ja ymmärtää mediaa. Se on perinteistä lukemista tai kirjoittamista laajempi taito, koska se edellyttää, että vastaanottaja näkee myös ilmiselvien merkitysten taakse.

Hyvä medialukutaito merkitsee esimerkiksi sitä, että vastaanottaja pystyy arvioimaan, mille kohderyhmälle joku mainos on suunnattu tai millaisilla keinoilla mainostaja pyrkii vaikuttamaan vastaanottajaan. Medialukutaito auttaa myös näkemään millaisia valintoja jotakin mediatekstiä tuotettaessa on tehty: kuka puhuu, mikä on esitystapa, mitä on otettu mukaan ja mitä jätetty pois jne.

Medialukutaitoinen henkilö osaa tulkita ja toteuttaa myös kuvallisia, äänellisiä ja niiden yhdistelminä erilaisia mediatekstejä.

Mediaesitykset rakentuvat eri elementeistä: tekstistä, äänestä ja kuvista. Niiden käyttöä ohjaavat media- ja alakohtaisten käytännöt ja säännöt. Medialukutaito on tämän median koodiston eli kielen hallinnan taitoa.

Videot

Medialukutaitoon tarvitaan kriittistä ja avointa mieltä.
Katso video


Mitkä ovat medialukutaidon peruskysymyksiä?
Katso video


 
 

Poimintoja  

ylpallo

Julkisuuden tähden

Mediajulkisuus on nykyajan valuuttaa. Julkisuuden myötävaikutuksella tullaan valituksi eduskuntaan, hankitaan mandaatti päätöksille, myyd... Lue lisää