Skip navigation.
Home

Yhtälöt yhtälöinä!

|

Käytämme viestinnässä kahta merkkijärjestelmää: latinalaisia kirjaimia ja arabialaisia numeroita. Koska kirjaimet ovat aina epätarkempia kuin numerot, meillä on joskus halu lainata numeroiden maailmasta ja matematiikasta tarkkuutta lisääviä elementtejä.

Tämän on huomannut ystävämme matematiikan emerituslehtori Heikki:

Minua häiritsee sanonnan "mahdoton yhtälö" käyttäminen sellaisissa yhteyksissä, joihin ei matemaattinen käsite yhtälö millään tavalla liity. Juuri äsken uutisissakin sanottiin, että ”Haitissa potilaiden hoito on mahdoton yhtälö”. Matematiikassa ei ole mahdottomia yhtälöitä, on vain ratkeavia ja ratkeamattomia yhtälöitä.

Näistä esioletuksista saamme aikaan seuraavanlaisen helpon kaavan:

Jos asiayhteys x ei liity mitenkään matematiikkaan, älä käytä sen yhteydessä yhtälöä y.

MOT – mikä oli todistettava!
– – –
aristoteles(at)yle.fi

Matikka ui syvällä

Mistä näitä epäloogisia matemaatikkoja riittää?

Ensin sanoo, ettei mahdottomia yhtälöitä edes matematiikassa ole. Josta taas seuraa, ettei mahdoton yhtälö ole matemaattinen käsite ollenkaan.

kommentti nimettömälle Heikiltä

Helppoa on nimettömänä repostella vastauksia.
Esittelen tässä esimerkkien avulla matematiikan käsitteitä:
Yhtälö on kahden lausekkeen merkitty yhtäsuuruus.
1+1 on lauseke, 1+1 = 2 on yhtälö, joka on tosi.
1 = 2 on yhtälö, joka on epätosi.
x + 1 = 2 on yhtälö, joka on tosi, jos x = 1, muulloin epätosi.
x+y = y+x on yhtälö, joka on tosi kaikilla lukupareilla x,y.
Tämä sisältää yhteenlaskun vaihdantalain, joka pätee, kun x ja y ovat lukuja ja = tarkoittaa: lausekkeet samat.
On myös järjestelmiä, joissa tällainen vaihdantalaki ei päde. Vielä siitä esimerkki: x = "mennään nokiriiheen", y = "mennään saunaan peseytymään" ja = tarkoittaa: sama lopputilanne. Jokainen voi itse todeta, että lopputulos ei ole molemmissa tapauksissa sama. Heikki, emerituslehtori

Mahdoton yhtälö ?

Olen ymmärtänyt käydyn keskustelua kolmannen vaihtoehdon mahdollisuudesta. Vastauksena oli sellaisia ajatuksia kuten sumea logiikka.
Kuitenkin logiikassa ja analogisesti matematiikassakin vaihtoehdot ovat tosi, epätosi ja mieletön.

Ajatus mahdottomasta yhtälöstä ei ole tosi eikä epätosi vaan mieletön.

Henkilö taas joka esittää väitteitä humanistisista ulottuvuuksista tai poliittisista matemaattisina totuuksina on kielellisesti lahjaton tai pyrkii luomaan kuvan absoluuttisesta totuudesta.