Skip navigation.
Home

Viikon sitaatti: Kauskaahopti koosiaistapäpti!

|

Seppo Ahti alias Bisquit pakinoi pääsiäisen alla uusista raamatuntulkinnoista, joita tehdään uusien tutkimusten perusteella. Eräs uusimmista löydöistä on teksti, joka kertoo parjatun Juudas Iskariotin olleen Jeesuksen paras kaveri. Teksti on laadittu papyrukselle koptinkielellä latinalaisin kirjaimin.

Koska Aristoteleen kantapää haluaa kunnioittaa myös kuolleita kieliä, siteeraamme tällä viikolla Bisquitin pakinan koptinkieltä:

"Koodasjupti konopti koikamannenmepti koraspapti koverikapti. Kokakupti koiepti koskoupti, kollesipti kuonothopti kousuunhopti. Kauskaahopti koosiaistapäpti!"