yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Mitä on medialukutaito?

XL_äänikone

Media

Medialla tarkoitetaan lähinnä joukkoviestinnän teknisiä välineitä.

Mediakasvatus

Mediakasvatuksella tarkoitetaan niitä sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja, joilla kehitetään oppilaan mediatajua.

Mediataju

Mediatajulla (medialukutaidolla) tarkoitetaan yksilön kykyä lukea ja tulkita erilaisten viestimien mediatekstejä. Mediatajulla tähdätään kohti oman elämän hallintaa: tajua, tietoisuutta tai autonomiaa, joka sisältää mediakulttuurista ymmärtämystä ja kykyä itsenäiseen ja kriittiseen pohdintaan. Mediataju on valmius, jota voi kehittää koko eliniän.

Mediateksti

Mediateksti (mediaesitys) on minkä tahansa viestimen sisältämä rajattu kerronnallinen viesti: sanomalehden uutinen, aikakauslehden artikkeli, elokuva, tv-ohjelma, animaatio, kuva, radio-ohjelma, mainos, www-sivu, CD-ROM multimedia/hypermedia-esitys jne. Olennaista on, että se sisältää tekstiä, kuvia tai muita visuaalisia merkkejä ja ääniä yhdistelminä tai erikseen.

Videot

Median merkityksiä tulee kyseenalaistaa
Professori Janne Seppäsen mielestä medialukutaito on sitä, että ymmärtää median luomia merkityksiä. Medialukutaito on myös näiden merkitysten tuolle puolen menemistä eli arkisten merkitysten kyseenalaistamista.


Mediasta on löydettävä olennainen
Mediapedagogi Jukka Haveri pitää mediataitoina erityisesti taitoa erottaa olennainen epäolennaisesta.


 
 

Poimintoja  

opepallo

Varkaat tiedon valtatiellä

Internet on kaikessa laajuudessaan sekä hyödyllisen että myös täysin tarpeettoman tiedon aarreaitta. Tiedon käyttämiseen on jokaisella ... Lue lisää