A-studio: Talk – Lastenhoito uusiksi

Julkaistu keskiviikkona 11.09.2013 30 33

Hallitus esittää kotihoidontuen puolittamista tasan isien ja äitien kesken. Kuva: Petra Haavisto / Yle

TV1 torstaina 12.9.2013 klo 21.05 - 22.00

Yle Areenassa 30 päivän ajan

Kuka saa määrätä miten perheet hoitavat lapsensa?

Hallitus esittää kotihoidontuen puolittamista tasan isien ja äitien kesken. Hallituksen tavoitteena on, että tasajako toisi lisää työntekijöitä työmarkkinoille ja edistäisi sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Vuonna 2012 kotihoidontukea maksettiin perheille noin 400 euroa kuukaudessa. Tuensaajista 94,5 prosenttia oli naisia.

 

"Isien ryhdistäydyttävä"

Kansanedustaja Harri Jaskarin (Kok.) mielestä isien pitäisi ryhdistäytyä ja olla pienten lastensa kanssa kotona.

Oppositiopuolue keskusta tulkitsee hallituksen aikeet kotihoidontuen leikkauksiksi. Keskustan mukaan hallitus on viemässä perheiltä valinnanvapauden lastenhoitoa koskevissa päätöksissä. Puolue päättää torstaina, tekeekö se aiheesta välikysymyksen.

 

Tasa-arvoa vai uusia rajoituksia?

Kenen tehtävä on päättää siitä, miten lastenhoito perheissä järjestetään? Lisääkö tasajako sukupuolten välistä tasa-arvoa vai rajoittaako se perheiden valinnanvapautta? Mikä ratkaisu on lapsen edun mukainen?

A-studio: Talkissa aiheesta keskustelevat kansanedustajat Harri Jaskari ja Paula Lehtomäki (Kesk.), Espoon varhaiskasvatusjohtaja Titta Tossavainen ja kotiäiti Mervi Ukonmäki.

Keskustelun vetää Jan Andersson.

 

Suosittele33 Suosittelee

Kommentit

torstaina 12.09.2013

Ehdotettu muutos rajoittaa sitä valinnanvapautta, joka hyvätuloisilla ihmisillä aina on riippumatta siitä onko ko. tukimuotoa lainkaan olemassa.

torstaina 12.09.2013

Vähintäänkin perheille tulisi jättää oikeus valita, missä vaiheessa isät jäisivät kotihoidon tuelle. Lapsen syntymän jälkeen molemmat vanhemmat voisivat esimerkiksi olla kotona jonkin aikaa samanaikaisesti. Sen jälkeen jo imetyksenkin takia vuoro siirtyisi äidille. Isät voisivat ottaa vetovastuun lapsen tullessa leikki-ikään.

Perheiden, luonteiden ja työ- hoitopaikka-, taloustilanteiden sekä lapsen terveyden (mm. allergiat) vaihtelut ovat kuitenkin niin suuriaeri puolilla Suomea, että perheille soisi suuremmankin valinnanvapauden asiassa. Miesten olisi kuitenkin syytä pitää kiinni oikeudestaan olla jossain vaiheessa lapsen kanssa kotona - se on hyvin palkitsevaa vaikkakaan ei rahallisesti.

Yksi ongelma tulee olemaan se, miten osa äideistä malttaa jättää lapsen isän hoitoon. Suurimmalla osalla äideistä nimittäin suojeluvaistot ovat erityisen korkealla lapsen syntymän jälkeen.
Voisiko ajatella, että miesten kotihoidontuki suhteutettaisiin ainakin sisäänajovaiheessa ko. miehen saamaan palkkaan työelämässä - sillä perusteellahan äideillekin maksetaan äitiysrahaa.

torstaina 12.09.2013

Ehottomasti pois subjektiivinen päivähoito pois.. Akka veti lonkkaa, ei siivonnut kotona, ei tehnyt pihatöitä, ei maksanut laskuja vaikka vuokratuloja oli.. kaikki aika tais mennä Facebookkiin ja muuhun sontaan.. Ite jouduin hoitamaan kaikki tekemättömät hommat töiden päälle ennenkuin ero tuli..

Jos äiti on kotona joutaa hoitamaan lapset silloin. kuormitetaan turhaan päivähoitoa niillä lapsilla joiden toinen puoliso on kotona.

torstaina 12.09.2013

Miten niin uusi uudistus tukee tasa-arvoa? Kotihoidontuelle on aiemminkin halutessaan saanut jäädä sekä mies että nainen!

torstaina 12.09.2013

Mitä ihmeen kuraa toi Harri Jaskari jauhaa. Siis valhetta valheen perään.

torstaina 12.09.2013

Miten työttömän vanhemman isä jää kotiin? Tekemään kaikki työt jota työtön puoliso (nainen) ei osaa? Turhaa haahuilua.. Järjestäkää ekaks kaikille töitä samoilla palkoilla.. ja kuka elää kotihoidontuella jos toinen on työtön??!!

torstaina 12.09.2013

USKALTAKAA PUHUA SIITÄ, MISTÄ ON TODELLA KYSYMYS
Ketkä pitävät suurinta ääntä kotihoidontuen muutoksesta? Keitä asia eniten koskee? Mielestäni suurimmat ryhmät ovat heitä, jotka jäisivät piilotyöttömiksi eivätkä hakeutuisi ollenkaan missään olosuhteissa työelämään, vaan hoitaisivat edelleen lapsia kotona mahdollisesti viemättä heitä edes päivähoitoon: uskonnolliset suurperheet ja maatilallisten perheet. Seuraava iso ryhmän muodostavat naiset, joilla ei ole ehkä koskaan ollutkaan työpaikkaa. He veisivät subjektiivisella oikeudella lapset päivähoitoon.

torstaina 12.09.2013

Tosi surullista huomata, että keskustelun keskiöstä A-Talkissakin puuttuu täysin se TÄRKEIN näkökulma, eli lapsen etu. Nyt käydään keskustelua vain €urokärki edellä. Surullista, niin surullista. Toki tärkeää on myös se, että lasten hoitamisen vastuun jakamisen lisäystä ei paranneta kepillä. Täytyisi nähdä metsä puilta ja asioita katsoa pidemmälle kuin pari seuraavaa kvartaalia. Puhutaan kuitenkin tulevien sukupolvien kasvattamisesta, jotka tulevat myös olemaan isiä ja äitejä jossain vaiheessa. Omakohtaisena kokemuksena, persnettoa perhe ottaa rahallisesti tällä hetkellä tietyn aikaa, mutta saamapuolena on jotain rahalla korvaamatonta. Hallitukselle viestinä: ei keppiä vaan valinnan vapaus lapsiperheille ja positiivisia kannustimia porkkanana isien kotiin jäämiselle!!

torstaina 12.09.2013

KESKUSTELUN FOCUSOINTI
Olen ihmetellyt, miksi kotihoidontuessa argumentoidaan mediassa pelkästään seuraavilla väitteillä: isien oikeuksilla, työnantajien tasapuolisella kohtelulla, perheen oikeudella päättää asioistaan. Miksi naisten taloudellinen tasa-arvo jää jälkikeskustelussa koko ajan varjoon, vaikka se on ollut päällimmäinen syy kotihoidontuen uudelleen järjestelyssä? Taloudellisesti hyväksikäytetty nainen pitkään kotona olevana on tosi heikoilla työelämään siirtyessä, jos entistä työpaikkaa ei ole. Hän on yhtälailla heikoilla avioerotilanteessa. Hän ei myöskään tienaa itselleen eläkettä.

torstaina 12.09.2013

SIJOITUSSALKKU KOTIÄIDEILLE
Jotta naisia ei hyväksikäytettäisi, naisen pitäisi saada joka kuukausi esimerkiksi 200 - 500 euroa sijoitettavaksi tulevia pääomatuloja saadakseen. Mikseivät pankit ole huomanneet tällaista markkinointimahdollisuutta: sijoitussalkku kotiäideille.

Tämän asian voisi hoitaa perheen sisäisenä asiana: kotihoidontuen verran kotiäidin sijoitussalkkuun. Asian voisi hoitaa myös rakenneuudistuksena. Isän palkasta otettaisiin sekä isän että äidin eläkemaksut ja isän työnantaja osallistuisi isän ja äidin eläkemaksuihin.

torstaina 12.09.2013

Onko lapsen etu se että perheen tulot putovat kun mies saa mahdollisuuden hoitaa lasta kotona ja tulot tippuu minimiin?
Mitä kaikenlaisia ongelmia rahttomuus perheille tuo?

torstaina 12.09.2013

MIEHET HOITAVAT NAISTENKIN TASA-ARVON
Suomessa naiset eivät osaa ajaa asioitaan tai edes ymmärrä, millaisella tolalla ne itse kunkin kohdalla ovat. Suomessa ei yleensäkään osata kasvattaa lapsiaan hoitamaan talousasioita, taloudellisesta tasa-arvosta puhumattakaan. Miehet hallitsevat nämä asiat ehkä hieman paremmin.

Uskon suomalaiseen mieheen. Hän ei halua alistaa taloudellisesti ketään. Hän patistaisi vaimonsa töihin tai antaisi kotihoidontuen naiselle sijoitettavaksi tulevien pieniksi jääneiden eläkkeiden lisäksi.

torstaina 12.09.2013

JÄÄVÄTKÖ ISÄT KOTIIN?
Osa jää osa ei. Yksityisyrittäjät tuskin jäävät. Jos perheellä on iso asuntolaina ja isä tienaa huomattavasti enemmän, niin silloinkaan ei ole realistista odottaa, että isä voisi jäädä kotiin. Muuten en näe mitään estettä, etteivätkö isät jäisi vuorostaan kotiin hoitamaan omia lapsiaan.

torstaina 12.09.2013

Isän ei tarvitse jäädä kotiin, jos se on taloudellisesti mahdotonta, mutta äidin olisi syytä siirtyä työelämään, mikäli hänellä ei ole suunnattoman suurta varallisuutta tai erittäin isoja pääomatuloja.

torstaina 12.09.2013

Mistä Jaskari järjestää niitä töitä lisää? Kokoajan potkitaan porukkaa ulos ja uusia töitä ei ole!! Kokoomus elää vieläkin työntekijäpulassa, niinkuin ne elää jossain kuplassa kokoajan..

torstaina 12.09.2013

Kotihoidon tuki on osa maataloustukea. Sikisi Paula Lehtomäki (kepu) pitää siitä kynsin hampain kiinni.

torstaina 12.09.2013

Pois subjektiivinen lastenhoito! Ehdottomasti. Miks toinen työtön vanhimpi ei vois hoitaa lasta kotona?!

torstaina 12.09.2013

Niin surullista ettei lapsen hyvinvointia ajatella.
Päivähoitopaikat pursuaa jo nyt ylipaikoilla, vähällä henkilökunnalla, ja tuskinpa niillä lapsilla siellä on hyvä olla :(
Alle 3 vuotiaalla pitäisi olla syli lähellä, päivähoidossa tädeillä/sedillä ei ole tähän mahdollisuutta ja aikaa.
Valinnanvapaus olisi kova sana tässä(kin) asiassa!!! Uskoisin että vanhemmat osaavat päättää lapsen hyvinvoinnista ja hoidosta..jossei meillä pitäisi olla toimivat sosiaalityö, perhetyö ja neuvola apuna!
En usko että säästöä saadaan tällä typerällä uudistuksella aikaan, päinvastoin! Lisää huonosti voivia perheitä ja lapsia...

torstaina 12.09.2013

Mitä ihmettä, kotihoidontukea kolmevuotiaaksi saa molemmat töissä käyvät vanhemmat, jos lapsi ei päivähoidossa. Miten siis kotihoidontuki on äitien juttu? Tällä hetkellä isät voi jäädä kotiin, kodinhoidontuelle jos äiti töissä, miten tuki muka on vain naisten?

torstaina 12.09.2013

Jos kodihoidontuki leikataan niin eihän siinä ole kysymys enää valinnasta olla kotona tai työssä kuten Paula Lehtomäki ja Mervi Ukonmäki väittävät. Entä kun tahtoisi hoitaa omaa lasta kotona mutta sitä ei tehdä tulevaisuudessa enää mahdolliseksi. Olisi edes mahdollisuus...

torstaina 12.09.2013

En pidä itseäni varakkaana, mutta meillä oli lapset subjektiiviisen hoidon piirissä.. käytettiin oikeus, mutta sama sikala oli kotona ku akalla meni kaikki aika Facebookkiin ja muuhun paskaan, ei kotihommiin.. no ite joutu ne tekemään ku töistä tuli..

torstaina 12.09.2013

Helsingissä joka kolmas perhe on yhden vanhemman perhe. Vanhempainvapaata voivat pitää vain sellaiset vanhemmat, jotka ovat joko avo- tai avioliitossa. Miten toteutuu näiden perheiden lasten oikeus saada kotona hoitoa vuorotellen kummaltakin vanhemmalta? Ja miten isä saadaan tällaisissa tapauksissa sitoutumaan isyyteen, jos hänellä ei ole oikeutta edes isyyslomaan syntymän jälkeen.

Vanhempainvapaajakso pitäisi pidentää vähintään vuoteen syntymästä ja se tulisi voida jakaa vanhempien kesken huolimatta heidän keskinäisestä suhteesta tai suhteen puutteesta. Päiväkodit eivät ole juuri valmiita edes ottamaan vastaan alle vuoden ikäisiä lapsia, mikä pakottaa esim. ttilanteessamme minut jäämään kotiin kotihoidontuella ja kantamalla yksin kustannukset.

torstaina 12.09.2013

Ei ole Harri Jaskarilla tietoa mitä perheet saavat kuussa palkkaa ,Hän elää sellaisessa piirissä missä ei ole tietoa mitä lapsiperheille jää rahaa kun vähennetään kaikki velat päältä.Yksityinen päivähoito sopii niille joilla on varaa maksaa .

torstaina 12.09.2013

Nyt puhutaan, että lasten etu on pääasia. Höpsis! Jos kotihoidontuen uusinta käytännössä johtaa siihen, että pienemmät lapset joutuvat päiväkotiin, ei lapsen edusta ole todellakaan kyse! Miksi keskustelussa ei ole mukana asiantuntijoita? He ovat jo pitkään todenneet,että 3 vuotiaat eivät kuulu päiväkotiin, etenkin, kun ryhmät ovat asiantuntijoidenkin mukaan liian isot. Miksi hallitus, joka ajattelee lapsen etua ensisijaisesti, ei vieläkään anna resursseja siihen, että päivähoitoryhmät olisivat pienemmät? SE olisi etu. Kuka voi väittää, että on lapsen etu toteutuu 20 lapsen ryhmässä, jossa 3 aikuista "hoitamassa"?
Päiväkodissa ei useinkaan ole niitä "lempeitä asiantuntijoita", kiire ja sijaiset ovat aivan arkipäivää, eikä lasten valvontaan edes riitä aikaa ja silmäpareja.

torstaina 12.09.2013

Pari juttua koskien mahdollisesta muutoksesta päiväkotiin siirtyvien lasten määrässä.
1. Päivähoidon rajoittaminen viiteen tuntiin tuskin rajoittaa lasten määrää. Esim espoon tapauksessa) lapset tuleveta mitä todennäköisimmin hoitoon => aamupaikat ovat edelleen täynnä.
2. Huomattavassa määrässä perheitä ei ole vaihtoehtoa kotihoidon tuen rajautuessa ; lapset viedään päiväkotiin/kunnan hoitoon äidin lähtiessä työnhakuun.

Kulut tulevat kasvamaan; ja huomattavasti. Tiukassa tilanteessa olevien perheiden tilannetta kiristetään, joka tulee näkymään pahoinvointina - joka heijastuu vielä vuosien päähän.

Huvittavinta koko hallituksen selittelijöiden huuhaassa on heidän toistamansa fakta : "Ei tällä säästetä rahaa, eikä niin ole tarkoituskaan" (vaan todennäköisesti tulee 'pataan' rahamielessä); tässä taloustilanteessa on todella vaikeaa löytää perusteluja tälle kehittelemällä kehitellylle rahanreijälle.

torstaina 12.09.2013

ITSELLÄNI OLIS OLLUT TARVETTA HOITOON KUN HARRASTAN TAI OLISIN OLLUT MENOSSA VAIKKA TÄMÄN LAPSEN/LAPSIEN ISÄN KANSSA VIIKONLOPPUNA TAI ERI AIKAAN KUIN ON TÄMÄ PÄIVÄHOITO V O I M A S S A..............................eduskuntaan ja saunaan. KYSELYTUNNILLE!!!!!!!!!!!!!!!

torstaina 12.09.2013

Vanhempi lapsi hoidossa, vauva (alle 1v.) kotona, äiti opiskelee, isä tekee työt, että talous pysyy edes jotenkin pystyssä.

Jokainen perhe tarvitsee vapaan mahdollisuuden valita lapsen hoitokäytännöt.

Meillä ei olisi missään vaiheessa voinut isä jäädä kotiin. Vasta sitten, kun kodinhoidontuki on tulosidonnainen voidaan olettaa, että paremmin tienaavakin (äiti tai isä) jää kotiin lasten kanssa.

torstaina 12.09.2013

Hyvin sanottu Mervi Ukonmäki, siinä on äiti joka ajattelee lapsiensa parasta. Mutta ei tuo Paula Lehtomäkikään tiedä mitä puhuu päivähoidosta, ei se ole olleenkaan niin että kaksivuotias kaipaisi muuta kuin äidin ja isän hoivaa ja hoitoa. Tässä näkee näitä politikkoja jotka ovat irtautuneet todellisesta arjesta kun on rahaa millä hoitaa omat lapset. Ei kolmevuotiaskaan tarvitse kokopäivähoitoa,jos toinen vanhempi on kotona. Ei se viisivuotiaskaan leiki kokopäivää vaan siinä tulee viidessätunnissa myös päivälepo, sen takia riittäisi viisivuotiaallekin hoitoaika 9-12 jos on toinen vanhemmista kotona. Päivähoito pitäisi rajoittaa vain sitä todella tarvitseville ja muut siteen voisivat käyttää puistoja ja muuta kerhotoimintaa. Ottakaapa selvää minkälaiset ryhmäkoot ovat alle 3vuotiailla todellisuudessa ne ovat 12-18 lapsen ryhmiä että miettikääpä vähän sitä mitä se pieni alle 3vuotias saa siitä hoitopäivästä, sehän on vain paikka missä lapsia säílytetään ei siinä enään saa lapsikaan yksilöllistä huomiota eikä virikkeitä, mutta ongelmat näkyvät sitten kouluiässä ja murros iässä, ja yli kolmevuotiaiden lapsien ryhmissä on lapsia järkiään 22-28 lasta ja meno ja meteli on sen mukaista ja käytöshäiriöitä ilmenee lapsilla enemmän. Päivähoito päivän pituus ei saisi ylittää 9 tuntia sen jälkeen se on jo lapsen kehityksen kannalta haitallista. Päiväkodissa kyllä huomautetaan vanhemmille jos lapsen hoitopäivän pituus ylittää 9 tuntia, ei se 10 tuntia tarkoita sitä että se pitäisi täyttää. eihän me vanhemmatkaan tehdä 10 tuntisia päiviä palkkatyössä. Jotkut vanhemmat pitäisi lapsensa vielä lauantainakin ja sunnuntainakin jos vain olisi mahdollista päiväkodissa kun lapset estävät heitä harrastamasta. Päivähoito pitäisi rajoittaa vain koskemaan niitä jotka tarvitsevat työn tai opiskelun takia, ja muille riitäisi hoitopäiväksi kaksikertaa viikossa 9-12, kyllä siinäkin ajassa jo kerkiää lapset saada virikkeitä ja leikkiä ja toimintaa sekä kavereita.Mitä niitä lapsia tekee jos ei jaksa hoitaa heitä.Lapsen etu on omat vanhemmat.

torstaina 12.09.2013

Tästä näiden viikkojen kotihoitokeskustelusta jäi päällimmäisenä mieleen, että Suomessa monet omillaan pärjäävätkin ovat tulleet riippuvaisiksi yhteiskunnan tuista henkisesti.

Toinen asia, mikä jäi mieleen on se, että Suomessa ollaan naisten tasa-arvon suhteen valovuosien päässä asenteellisesti muista Pohjoismaista.

torstaina 12.09.2013

Todella köyhien asiat voidaan hoitaa subjektiivisella päivähoidolla ja toimeentulotuella.

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Vastaa alla olevaan kysymykseen.
Kysymyksen tarkoitus on varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Selaa juttuja asiasanojen mukaan
Muualla Yle.fi:ssä