Suomi - Luokan kiltein tyttö

Eduskunta käy tänään oman eurovaalikeskustelunsa. Täysistunnon palautekeskustelussa käydään EU-selonteon kimppuun.

Suuri valiokunta on laatinut keskustelun pohjaksi mietinnön, jonka tausta-aineistosta löytyi erittäin mielenkiintoinen tutkimus.

Varatuomari, tutkija Anna Hyvärinen oli selvittänyt oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle Suomen vaikuttamista EU:n labyrinteissä. Uskallan väittää, että Hyvärisen tutkimus on paitsi täyttä rautaa myös koko selonteon tärkeintä antia.

Anna Hyvärinen on haastatellut lukuisia suomalaisia virkamiehiä ja EU-asioita hoitavia maanmiehiämme ja –naisiamme. Haastattelujen kautta avautuu uusia ja opettavia näkökulmia Suomen tapaan hoitaa asioitaan.

Hyvärisen haastateltavat eivät kaihda kritiikkiäkään. Suomi on EU:ssa useimmiten joustaja kuin vaatija.

”Suomen hallituksen politiikka EU:ssa on se, että me emme halua olla missään asiassa vähemmistössä. Sehän on yhdenlaista opportunismia. Suomi ei äänestä vastaan tai pyri pidentämään direktiivien täytäntöönpanoaikoja. Pikemminkin on yritetty karsia kaikki varaumat, jotta voidaan aina nyökätä vaan ja olla tyytyväisiä. Suomi ei ole luokan paras oppilas, vaan luokan kiltein tyttö”, pamauttaa yksi haastatelluista.

"Meille on epävirallisesti annettu ymmärtää, että ei saa olla hankala, eikä ainakaan saa alkaa hankalien jäsenmaiden kanssa liittoutumaan."

Suomella on erään haastatellun mielestä joustajan maine, joka johtuu ennen muuta siitä, että ministeritasolla Suomella ei ole vahvuutta ajaa omia näkemyksiä:

”Muut maat laskevat sen varaan, että Suomi ei vie ongelmiaan ylätasolle saakka. Se on ihan yleisesti tiedossa, että Suomi antaa kuitenkin lopulta periksi.”

Suurelle valiokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa Hyvärinen yhtyy tunnettuun tosiasiaan, että pieni maa voi menestyä vain rakentamalla kompromisseja. Mutta ei aina ja loputtomiin. Hyvärisen mielestä Suomen on tarpeen tullen uskallettava olla vaativa, ei yksinomaan joustava valtio. Näin etenkin silloin, kun jokin EU-hanke on Suomen näkökannalta erityisen ongelmallinen ja keskeinen.
 

 **

 

 

Anna Hyvärisen tutkimus "Suomen mahdollisuudet vaikuttaa valmisteilla olevaan EU-lainsäädäntöön" löytyy oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkosivuilta: www.optula.om.fi

 

2 kommenttia

Suomen tulisi ottaa mallia tunnetusta takarivin koltiaisesta, Irlannista - opettaja antaa loppujen lopuksi kaikessa periksi. Näin ovat onnistuneet maksattamaan koko taloudellisen nousunsa ja infrastruktuurin uudistamisensa saks.. siis EU:lla. Hieno suoritus - Laudatur.

Kerro kuule mitä tässä kommentissa saa olla?
-Ei saa näköjään kritisoida
-Ei saa olla huumoria
-Ei saa kansantajuisesti sanoa mielipidettään

Taitaa olla hameväen kimeästi tirskahtelevaa poikajuttua koko saittisi!