A-talk: Pakkoruotsi pois

Julkaistu keskiviikkona 06.10.2010 11 143

Ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta halutaan luopua.

TV1 torstaina 7.10. klo 21.05

Suomen kouluissa kaikki ovat opiskelleet ruotsia seitsemänkymmentäluvulta alkaen. Tasaisin välein julkisuuteen on myös noussut vaatimuksia ruotsin kielen pakollisuudesta luopumisesta. Nyt aiheesta odotetaan yhtä teemaa kevään eduskuntavaaleihin.

Aluehallinnon kiistat Pohjanmaalla, peruskoulun tuntijakotyöryhmän esitys ruotsin opiskelun aikaistamisesta ja itärajan koulujen halut opettaa venäjää ruotsin sijaan ovat viime viikkoina lietsoneet keskustelua toisen kansalliskielemme asemasta.

Hallituspuolueidenkin poliitikot ovat ottaneet julkisuudessa etäisyyttä nykyjärjestelmään samalla, kun ruotsin aseman kannattajat ovat tahoillaan aktivoituneet. Keskustelu käy kuumana, mutta johtaako se muutoksiin?

 

A-talkissa ruotsin kielen tarpeesta ja tulevaisuudesta keskustelevat:

Anna-Maja Henriksson (RKP), kansanedustaja ja Suomenruotsalaisten kansankäräjien puheenjohtaja ihmettelee ruotsin opiskelusta noussutta mekkalaa. Koko itsenäisen Suomen historian ajan maa on ollut kaksikielinen, eikä nykyajassa ole mitään sellaista, mikä vaatisi radikaaleja muutoksia kummankaan kielen asemaan. Vaatimukset muutoksista vaikuttavat lähinnä helppojen äänten kalastelulta tulevissa vaaleissa.

Pekka M. Sinisalo (Peruss.), Suomalaisuuden liiton varapuheenjohtaja on eri mieltä Henrikssonin kanssa. Työssään erityisluokanopettajana hän törmää oppilaisiin, joille ruotsin opiskelu on suuri taakka ja aivan tarpeeton koulutyön hidaste. Ruotsin kielen kanssa myös tuhlataan kouluissa aikaa, joka voitaisiin käyttää hyödyksi esimerkiksi tärkeitä maailmankieliä opiskelemalla.

Sanna Lauslahti (Kok.), kansanedustaja tekisi ruotsin opiskelusta vapaaehtoista. Sen osaaminen ei saisi myöskään olla edellytys esimerkiksi valtion virkojen saamiselle. Ruotsin kielen asema osana suomalaista identiteettiä, kuten myös kielivähemmistön palvelut voitaisiin taata muutenkin kuin velvoittamalla kaikki opiskelemaan kieltä.

Anu Koivunen toimii lehtorina Tukholman yliopistossa ja puolustaa ruotsin kielen nykyistä asemaa. Itse hän ei vielä kouluiässä arvannut päätyvänsä Ruotsiin työhön, eikä olisi sen opiskelua osannut aloittaa. Ruotsi on tärkeä osa suomalaista yleissivistystä, sillä muuttoliike maiden välillä on edelleen vilkasta. Koululaiset myös kykenevät omaksumaan enemmänkin kieliä – ei ruotsin tarvitse olla muilta kieliltä pois.

 

A-tuubi

 

Suosittele143 Suosittelee

Kommentit

keskiviikkona 06.10.2010

Pakkoruotsi - Suomen marxismi-leninismi

Pakkoruotsin perustelut viittaavat siihen, että itse kielen oppiminen ei suinkaan ole pääasia.
Pääasia on ideologiakasvatus: Kaksikielisyysoppi valtiondoktriinin mukaisesti.
Pakkoruotsi on siis väärässä paikassa tuntijaossa.

Olen aikoinani opiskellut venäjää Neuvostoliitossa.
Siellä ja esim. DDR:ssä opiskeltiin valtiondoktriinin
mukaisesti jokaiselle absoluuttisen pakollista
oppiainetta, marxismi-leninismiä.
Opinnot alkoivat peruskoulun yläasteelta ja
jatkuivat koko opintopolun yliopistoihin asti.
Tavallisen kansalaisen arkielämän kanssa marxismi-leninismillä oli hyvin
vähän yhtymäkohtia, mutta ideologisen kansalaiskelpoisuuden todistaakseen
jokaisen syntyperäisen neuvostokansalaisen oli
pakko marxismi-leninisminsä suorittaa ja paperilla osoittaa, että ideologiaopinnot oli suoritettu.
Näin ylläpidettiin harvalukuisen (noin 5 %) eliitin erityisasemaa ja privilegioita.

Suomessa pakko-opetettava ”toinen kotimainen kieli” ja erityisesti ns. virkamiesruotsi on häkellyttävän samanlainen oppiaine:

Kyseisellä aineella on yhtä vähän tekemistä kieltenopiskelun ja vielä
vähemmän kielen oppimisen kanssa, kuin marxismi-leninismillä.
Tärkeintä on se paperi, jossa lukee, että virkamiesruotsi on suoritettu.
Pakkoruotsi onkin täysin marxismi-leninismiin verrattava,
valtiondoktriinin mukainen poliittinen, ideologisilla motiiveilla perusteltu
yhteiskunnallinen oppiaine.

Jokainen voi asian itse todeta lukemalla
pakkoruotsin pakollisuuden perusteluja:
Pelkkää politiikkaa ja ideologiaa höystettynä historialla ja kulttuurilla;
itse kielen oppiminen on sivuseikka.

Meillä on myös ruotsin kieli –niminen aine, joka todellakin kuuluu
kieliopintoihin. Valinnaista A-ruotsia opiskellee noin 20 % oppilaista ja he
käyvät kielenopetukseksi miellettävän aineen tunneilla.

Pakollisen poliittis-ideologisen ruotsin tarkoituksena ei ole
kielen opettaminen, vaan oppilaiden pakkoistuttaminen ideologiakasvatuksen
tunneilla, marxismi-leninismin tapaan.

Oppimistulokset sen osoittavat,
samoin eliitin esimerkki: Pakkoruotsitettavat eivät oikeutetun passiivisen
vastarintansa ansiosta kieltä opi, mutta kaiken huippu on se, että edes
opetusministeri itse ei puhu ruotsia, vaikka poliitikkona vaatii
poliittisen ruotsin tuntien lisäämistä.

Ja vielä yksi yhtäläisyys: Ulkomaalaiset opiskelijat vapautettiin marxismi-leninismistä.
Samalla kaavalla ulkomaalaiset opiskelijat vapautetaan virkamiesruotsista.
Kumpikaan ei siis kuulu todelliseen kompetenssiin, vaan on ideologinen aine,
joka kohdistuu vain syntyperäisiin kansalaisiin.

torstaina 07.10.2010

Anu Koivunen: "ei ruotsin tarvitse olla muilta kieliltä pois"
Tämä osoittaa täydellistä logisen ajattelun poissaoloa. 10 - 2 = 8 eikä 10 niinkun Anu väittää. Tietysti pakollinen ruotsi on multa pois. Ensisijaisesti se on pois multia kieliltä kuten venäjältä, saksalsta, ranskalta, jne. Toisisijaisesti se on pois muilta aineiltä koska suuri osa koululaisista vihaa pakkoruotsia niin paljon että sen pakkoopiskelu heijastuu muuhun koulunkäyntiin.

Pakkoruotsin puolustajilla ei ole yhtää kunnon perustetta pakkoruotsille.

Pakkoruotsi tekee uskomatonta hallaa meidän lapsille ja koko yhteiskunnalle. Siitä on päästävä eroon ja nopeasti.

torstaina 07.10.2010

Eikö valtakunnassa ole todellakaan muita asioita, joista keskustella kuin tästä? Tympii koko "pakkoruotsi"keskustelu. Ensinnäkin termi on väärä, toisekseen aika moni oppiaine on pakkoaine; yhtä tympii yksi oppiaine, toista toinen. Ruotsi nyt vaan on Suomen toinen virallinen kieli ja kieleen kajoaminen vaatisi perustuslain muuttamisen. Populistista keskustelua!

torstaina 07.10.2010

Marjolle:

Pakkoruotsi on tärkein helposti ratkaistavista yhteiskunnallisista ongelmista. Siksi siitä kannattaa keskustella, kunnes ongelma on ratkaistu ja ruotsi valinnainen kieli. Tarvitaan vain päätös, että ruotsista tehdään valinnainen kieli, ja että ruotsia edellytetään vain niiltä virkamiehiltä, jotka sitä oikeasti tarvitsevat työssään.

Muut pakolliset aineet ovat globaaleja, osin jopa universaaleja, kuten matematiikka. Näitä "pakkoaineita" opiskellaan kaikissa maailman kouluissa, ja ne ovat välttämättömiä länsimaisen yleissivistyksen kannalta. Suomenruotsi on pieni ja vain paikallisesti merkitsevä kieli, yleissivistyksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Näiden vertaaminen toisiinsa osoittaa vain suurta suhteellisuudentajun puutetta

lauantaina 09.10.2010

Sinä Anu Koivunen, mitä sinä tiedät oikeastaan ruotsinsuomalaisista!? Et mitään. Puhut puuta heinää. Olet vain ollut viisi vuotta Tukholmassa. Mitä olet sen aikana oppinut? Et himpunkaan vertaa. Se tulee julki "höpinästäsi" kun väität että "trendigästä, suomenkieli ja suomalaiset ovat in ja esillä ".

Se ei pidä paikkaansa ei nyt ja ei ennenkään. Itse asun Ruotsin toiseksi suuremmassa kaupungissa. Olen opettajana ruotsalaisessa peruskoulussa ja asunut maassa yli 40 vuotta. Minun kyllä pitäisi tietää jos suomalaisuus/+ kieli olisi trendigästä.
Minusta se on tyhmää mennä TV:ssä puhumaan asiaa josta ei tiedä yhtään mitään.

tiistaina 30.11.2010

Jos ruotsin opiskelu on oikeus, niin voiko lapseni kieltäytyä opiskelemasta sitä? Jos ei voi, se on PAKKOoruotsia. Piste.

Pakkoruotsin kannattajille ei tunnu menevän jakeluun se pointti, että pakko on poistettava ja ehdollisuus tilalle. Pakko-sanasta tulee mieleen Pohjois-Korea tai Neuvostoliitto.

keskiviikkona 01.12.2010

Yhdyn Anu Koivusen mielipiteeseen. Suomi on kaksikielinen maa ja on jo yleissivistävällä tasolla tärkeää hallita Ruotsin kieli. Ruotsin kielellä pärjää hyvin Pohjoismaissa. Pidän tärkeänä, että Ruotsinkielen opetuksen tulisi kouluissamme jatkua. Minua hävettää, että meillä täällä Suomessa puhutaan pakkoruotsista. Sittenhän on pakkomatematiikka, pakkoenglanti, pakkoäidinkiei... Kyllähän noita pakko-aineita riittää. Hävettää, että jo noinkin korkealla tasolla puhutaan pakkoruotsista.

keskiviikkona 01.12.2010

Oiwalle: Sanot että vain tiettyjen virkamiesten on hallittava Ruotsinkieli. Entäpä jos oma lapsesi ei lue Ruotsia ja sitten aikuisena kiinnostuukin juuri näistä virkamiestehtävistä. Edellytyksenä on juuri se Ruotsinkieli. Aikuisena oppiminen on vaikeampaa. Minusta tässä on pikemmin kysymys jostain muoti-ilmiöstä, tai epidemiasta, kun puhutaan pakkoruotsista. Lisäisin pakkoruotsin samaan katekoriaan, kuin ilmiöt masennus ja narsismi. Näitäkin sanoja nuoret jo käyttivät puheissaan ymmärtämättä sanan varsinaista merkitystä.

keskiviikkona 29.12.2010

Milloin ihmiset oikein tajuavat, että nuo muut aineet ovat yleissivistäviä eikä niitä siten voi verrata täysin turhaan ruotsiin? Ja Viivi, onko Suomen kaksikielisyydelle riittävästi perusteita, kun suomenruotsalaisia on vain noin 5 % väestöstä, joista suurin osa osaa suomeakin täysin sujuvasti? Ja eikö Pohjoismaissa muka pärjää englannillakin?

keskiviikkona 29.12.2010

Siis tarkoitin, että nuo muut aineet ovat yleismaailmallisia ja globaaleja toisin kuin pieni marginaalikieli eli ruotsi.

maanantaina 07.02.2011

Ruotsin kieltä puolustavat kommentit on totta vain vähemmistölle.Tekniikan eri ammateissa (joita on paljon) ei ruosinkieltä tarvita.Suurin osa heistä työskentelee maan rajojen sisäpuolella.He sekä kansainvälisesti toimivat henkilöt tarvitsevat lähes ainoastaan englantia joka on tekniikan yleismailmallinen kieli.Pakkoruotsin opiskeluun käytetty aika menee heiltä täysin hukkaan vieden voimavaroja opiskella jokin merkittävistä kielistä jota saattaisi hyödyntää tekniskaupallisissa tehtävissä.Ruotsinkielistä kouluista tulee tekniikan opiskelijoita sen verran,mitä tarvitaan vieraskoreuden ylläpitämiseksi ruotsin suuntaan,ja änkyrä suomenruotsalaisten(joita ei teknisillä aloilla juuri ole) palvelemiseksi.

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Vastaa alla olevaan kysymykseen.
Kysymyksen tarkoitus on varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Selaa juttuja asiasanojen mukaan
Muualla Yle.fi:ssä