yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Maahanmuuttajat ja media

XL radio
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomaalaista syntyperää olevaa ihmistä, joka syystä tai toisesta muuttaa toiseen maahan. Suomeen ulkomaalaisia on muuttanut työskentelemään, opiskelemaan tai parisuhteen solmimisen myötä. Pakolaiset ovat myös yksi maahanmuuttajaryhmä ja lisäksi Suomeen on tullut paluumuuttajia.

Median ohjeistus

Julkisen sanan neuvosto on joukkoviestinnän julkaisijoiden ja toimittajien vuonna 1968 perustama itsesäätelyelin ja sen tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvoston julkaisemissa Journalistin ohjeissa on annettu seuraava ohje:

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Millaisen kuvan media antaa maahanmuuttajista?

Kritiikin aiheena puhuttaessa maahanmuuttajista mediassa on usein se, millä tavoin media muokkaa näkemyksiämme muiden kulttuurien edustajista. Suoranaisesti rasistisen aineiston esittäminen ei ole sallittua, mutta maahanmuuttajan rooli mediassa on muutoin vähemmän mairitteleva.

Maahanmuuttajista kerrotaan tiedotusvälineissä usein ongelmalähtöisesti ja viranomaisten lausuntojen kautta. Järjestyshäiriöt ja konfliktit, joissa mukana on maahanmuuttajia kuitataan usein roturistiriitatilanteina huolimatta siitä, onko mahdollisesti kysymys jostain muusta yhteiskunnassa vallitsevasta pahoinvoinnista.

Tuttu on myös tilanne, jossa maahanmuuttaja esitetään mediassa eräänlaisena eksoottisena kuriositeettina. Monet maahanmuuttajat kokevat tulleensa kohdelluksi mediassa objekteina eivätkä subjekteina, eli yhteiskunnan tasavertaisina toimijoina.

Monikulttuurinen media

Kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja Maila-Katriina Tuominen on tuonut esille epäkohtia maahanmuuttajien ja median suhteessa. Hänen mukaansa maahanmuuttajuus pitäisi sisällyttää journalistien koulutukseen. Pelkästään se, että toimittaja on kiinnostunut maahanmuuttajiin liittyvistä asioista, ei riitä, vaan tarvitaan perustietoa, koulutusta ja paneutumista asioihin. Lisäksi Tuominen haluaa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työskentelemään mediassa, koska he katsovat maailmaa aina oman taustansa lävitse. Tämä on omiaan rikastamaan mediakulttuuria.

Videot

Radio Sputnik
Radio Sputnikin toimitusjohtaja Mauri Raveala kertoo venäjänkielisen radioaseman syntyneen sosiaalisesta tilauksesta.


Media auttaa kotoutumisessa
Mauri Ravealan mukaan Radio Sputnik pyrkii mahdollistamaan Venäjältä tulleiden maahanmuuttajien viihtyvyyden Suomessa.


Media oppaana yhteiskunnassa
Radio Sputnik tekee myös yhteistyötä yrityspalveluiden kanssa.


Maahanmuuttajan esittäminen mediassa
6 degrees-lehden päätoimittaja Alexis Kouroksen mukaan mediassa maahanmuuttajaa kohdellaan usein alentavasti.


Kieli yhdistäjänä
Alexis Kouros kertoo miksi 6 degrees-lehteä julkaistaan englannin kielellä.


 
 

Poimintoja  

jazzpallo

Kansalaismedia valvoo

Verkosta löytyy nettipalveluita, jonne kuka tahansa voi lähettää videoita muiden katseltavaksi. Verkkomedian mahdollistamat vapaat julkais... Lue lisää