A-studio: Vakuutuslääkäreiden nimet julki?

Julkaistu perjantaina 01.02.2013 18 86

Moni joutuu käymään tapaturmien korvauksista uuvuttavaa taistelua.

TV1 maanantaina 4.2. klo 21.00 - 21.30

Yle Areenassa 30 päivää

Monet suomalaiset käyvät vakuutusyhtiöiden kanssa uuvuttavia taisteluja sairauksien ja tapaturmien korvauksista.

Vakuutuslääkäreillä ja potilailla on täysin eri käsitys, mistä vakuutuskiistat johtuvat.

 

Ei tunnesidettä

Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden mukaan hoitavat lääkärit suosittelevat potilaille liian helposti esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä. Vakuutuslääkärit katsovat, että he voivat tehdä objektiivisempia ratkaisuja kuin hoitavat lääkärit, joilla syntyy tunneside potilaaseen.

Monien vakuutuspotilaiden mielestä vakuutuslääkäreiden hylkäyspäätöksiä sanelee usein vakuutusyhtiöiden taloudellinen etu.

 

Työryhmä miettii avoimuutta

Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on tarttunut potilaiden epäluottamukseen. Vakuutusjärjestelmää pohditaan isossa työryhmässä, jonka tavoite on parantaa muun muassa vakuutuslääkäreiden toiminnan läpinäkyvyyttä.

Työryhmään kuuluu myös Vakuutusongelmaisten liitto, jonka mielestä vakuutuslääkäreiden nimien ja sidonnaisuuksien tulisi olla julkista tietoa.

Jutun toimittaa Tuomas Hyytinen.

 

Suosittele86 Suosittelee

Kommentit

sunnuntaina 03.02.2013

Yli 90 korvauksen hakijoista on tyytyväisiä saamiinsa korvauksiin.

Tyytymättömästä joukosta osan kohdalla on oikeasti vaikea sanoa esim. tapaturmassa, onko ko. oireilu tapaturma- vai sairausperäistä. Ja sitten on olemassa ne, jotka esim, vaativat selkävaivasta korvausta, vaikka tapaturmassa sattui toiseen ranteeseen. Ja sitten ihmetellään, miksi nuo kamalat paperilääkärit eivät pidä vaivaa korvattavana!

On muistettava, että kun asiakas tilittää esim. aikoinaan menneessä Karpon ohjelmassa, vaitiolovelvollisuus sitoo vakuutusyhtiötä. Totuus voi olla yhtiön näkökulmasta hyvinkin toisenlainen. Ja ei riitä, että hoitava lääkäri kirjoittaa lausuntoon potilaan olevan työkyvytön. Tämä pitää myös PERUSTELLA kattavasti. Jos hoitavan lääkärin lausunto on huono (usein näin on), työkyvyttömyyttä ei ole näytetty toteen.

Ja se yksi, joka vetosi keskustelupalstalla mm. että hän on saanut 20 diagnoosia, mutta eläkettä ei myönnetä. Minäkin saisin omista nykyisistä ja menneistä sairauksistani ja oireiluistani helposti 20 diagnoosia, mutta olen täysin työkykyinen nykyiseen työhöni. Yritin kysellä, mikä tällä henkilöllä oli. Ei vastausta. Eihän diagnoosien määrä kerro työkyvyn tasoa. Joskus vain yksi diagnoosi voi olla työkyvyttömyyden syy.

En ihmettele, miksi vakuutuslääkärit haluavat pitää matalaa profiiliaan. Se vihaliike, joka tuntuu olevan heitä vastaan esim. erään aikakauslehden lääkärilistan muodossa, voi olla jo uhka heidän turvallisuudelleen.

Vakuutuslääkärit ovat hyvin koulutettuja ja kokeneita, erikoislääkäreitä. Mielelläni kyllä ottaisin sen listan, ja valitsisin sen perusteella, kenelle menisin itse tarvittaessa ;-)

maanantaina 04.02.2013

Anonyymi ei taida tietää mitään Suomen vakuutuslääkärijärjestelmästä. "Vakuutuslääkäri" ei ole minkään yliopiston lääketieteenlaitoksen opintolistalla. Siitä ei voi saada opintopisteitä eikä tällaista tieteenalaa ole olemassakaan. Jos johonkin alaan erikoistunut lääkäri haluaa vakuutusyhtiön lääkäriksi, hänen pitää osallistua viikonlopun "seminaariin", jonka maksaa vakuutusyhtiö. Sen jälkeen oletkin "täysin oppinut" vakuutuslääkäri.

Eikä tässä vielä kaikki. Kun lääkäri siirtyy vakuutusyhtiön leipiin, hänen on pakko unohtaa Hippokrateen vala ja vannottava tuomarin vala. Sen jälkeen lääkäriä suojaa laki ja kaikki hänen tekemänsä päätökset ovat 80 vuotta salattuja. Ainakin vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa. Edes asianosaiset eivät saa tietoja itselleen, lain suojaamina.

Eikä tämä tähänkään lopu. Vakuutuslääketiede nojaa kahteen asiaan, joista toinen on laajalti tunnettu ja toisesta ei puhuta ääneen. Tunnettu asia on, että vakuutuslääketiede etsii "yhdenvertaisuutta" eli siis nojaa 1970-80 -luvun tutkimuksiin ja tilastotieteeseen. Jos sieltä löytyy peruste kieltää korvaukset vahingonkärsijältä, sitä takuulla käytetään. Tuntemattomampi asia on hyvävelijärjestelmä, joka on vielä synkempi kuin vapaamuurareilla. Nämä vakuutuslääkärit ovat linnoittautuneet omaan torniinsa ja ihan avoimesti parjaavat hoitotyötä tekeviä tovereitaan. Erittäin usein näkee lääkärilehdissä parjaavia kommentteja hoitavista lääkäreistä vakuutusyhtiöiden lääkärilehdillä. Voi vain kysyä, mihin on kadonnut kollegiaalisuus?

Lisäksi vakuutusyhtiössä lääkärinä toimivan henkilön erikoistumisala voi olla lähes mikä vaan, riippumatta siitä, onko korvauksenhakijalla käsi poikki, neliraajahalvaus tai aivovamma. Räikeimmät esimerkit taitavat olla juuri tuolta aivovammapuolelta. Pediatri antoi epäävän lausunnon aivovammasta!

Vieläkö Anonyymi haluaa mennä näiden "asiantuntijoiden" vastaanotolle?

keskiviikkona 18.09.2013

Totuus on, että vakuutustoiminta ei Suomessa perustu rehelllisyyteen! Vakuutuslääkärit nauttivat korkeaa palkkaa ja alati lisääntyvistä kokouksista huomattavia korvauksia. Asiat vakkuutusyhtiössä roikkuvat vuosia ja tänä aikana usean kymmenpäinen joukko tekee ajatustyötä ja kokoustaa löytääkseen muun syyn, jotta ei tarvitse kantaa korvausvastuuta.

Mikäli sinulla on ollut yksityis- tai työelämäss stressiä tai sinulla on elämäsi aikana ollut joitakin sairauksia, voit olla varma, että tapaturmaan joutuessasi sinä et tule saamaan mitään korvauksia vaikka useat asiantuntijalääkärit olisivat laajoilla tutkimuksillaan ja laitekuvauksillaan todenneet tapaturmavamma, jonka vuoksi elämäsi menee kokonaan uusiksi.

Elämäntilanteen muutos, työstä luopuminen, sosiaalisten kontaktien väheneminen, laaja-alaiset neuropsykologiset oireet ja ennenkaikkea taistelu roistomaista vakuutusytiön kanssa syövät voimavaroja ja masentavat, joten lisäksi saat diagnoosin masennus. Tästä onkin hyvä vakuutusyhtiön lähden kahden vuoden miettimisen jälkeen leipoa kokonainen lista sairauksista, jotta vastuuvapaus myönnetään.

Omalla kohdallani neljän neurologin, kahden kuntoutusneuropsykologin ja kolmen työterveyslääkärin diagnoosi keskivaikea aivovamma ja vamman myöhäisvaikutukset muuttuivat vakuutusyhtiössä nimikkeiksi neuropskologiset häiriöt, aivoinfarktin jälkitila, aivojen verenkiertohäiriöt, kaularangan selkäydinkanavan ahtauma ja masennus.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnaltakin LähiTapiola kysyi lausuntoa ja luonnollisesti tämä foorumi tuki vakuutusyhtiön esitystä. Pitäisikö ryhtyä keräämään listaa tapaturma-asiain korvauslautakunnan jäsenistä, sillä samat tyypit keinotteleva sielläkin kuin vakuutusyhtiöissäkin.

Ehdottaisin myös, että kerätään listaa myös asiantuntijalääkäreistä, jotka laajoissa tutkimuksissaan toteavat potilaan diagnoosin vammasta johtuvaksi. Näin saamme esille nämä oikeat lääkärit osaamisalueineen ja ehkäpä he ryhtyvät vakuutuslaitosten vilpillisyyden kohteeksi joutuneita edes hieman puolustamaan. Ainakin erikoislääkärin pätevyydestä tässä taistellaan ja se kyseenalaistetaan. Nythän laaja joukko alan asiantuntijoita on hiljaa ja ihmettelee vakuutuslääkärien mielivaltaista toimintaa.

Voisiko joku kehitellä näille sivuille paikan ja sinne vaan oikeiden asiantuntijalääkäreiden nimiä keräämään ja informoimaan, kuinka vakuutuslääkäri ? on kumonnut näiden lääkäreiden asiantuntemuksen.

keskiviikkona 25.09.2013

Tapaturma-asiain korvauslautakunnalta vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa korvausasiaan. Tällä pyritään huijaamaan edelleen vakuutettua, sillä jokaisessa tapauksessa tapaturma-asiain korvauslautakunta tukee vakuutusyhtiön päätöstä olla korvaamatta tapaturmaa. Totuus on, että vakuutusyhtiö maksaa jotakin pientä sälää vahinkotapauksen alussa ja huomattuaan, että ihminen ei kuntoudu, jättää kuin nalli kalliolle ja pesee kätensä tekaistuilla syillä korvausvastuistaan.

Tapaturma-asiain korvauslautakunta koostuu seuraavista henkilöistä:

Lausuntopyyntöasian ratkaisuun osallistuneet tapaturma-asiain korvauslautakunnan jäsenet:
Mika Mänttäri (pj.)
Minna Tanska
Antti Tanskanen
Mikko Räsänen
Marko Jortikka
Elina Holmas

Lausuntopyyntöasian käsittelyyn osallistuneet tapaturma-asiain korvauslautakunnan lääkäriasiantuntijat:
Jan-Magnus Björkenheim
Mikael Hedenborg
Janne Leinonen
Kari Haring
Jan Schugk
Anne Lamminpää ja
Heikki Saarnio

Nämä kaikki siis vakuutusyhtiön lakimiehiä tai paperilääkäreitä. Hyvin menee, kun sisäpiiri käsittelee isossa foorumissa ja kalliilla palkkioilla, jotka yhteiskunta verovaroillaan maksaa, jo ennakkoon päätettyä kokousasiaa. Vakuutettua pyydetään/annetaan mahdollisuus kuulemiseen ja viedään tapaturma-asiain korvauslautakunnan käsittelyyn, jossa vakuutusyhdiöiden palkkalistoilla olevat ihmiset nuijivat vastauksen, joka on jo tiedossa ennen kokousta.

Näin ihmispolosia huijataan. Maksatetaan kalliit vakuutusmaksut, jolla pyöritetään massiivista vakuutustoimintaa ja sijoitustoimintaa sekä työllistetään massa ihmisiä. Kun vakuutuksenottaja vammautuu, niin koko vakuutuslaitoksen henkilökunta velvoitetaan miettimään, mikä syy keksitään, jotta korvauksia ei tarvits maksaa.

Asiakas oli vakuutusmaksuja maksaessaan arvokas, mutta kun korvausvelvollisuus tulee vakuutusyhtiölle, niin ihminen on pohjasakkaa.

Ikävä kyllä, päättäjät ja ennenkaikkea ministeri Paula Risikko ei asiassa tee mitään, kuten ei edeltäjänsäkään.

Esitän, että vakuutuslaitokseen pettyneet lähestyvät yhteiskirjelmällään EU:n tuomioistuinta ja pyytävät sieltä apua. Ottakaa yhteyttä myös mediaan ja vaatikaa, että media ryhtyy aktiivisesti uutisoimaan vakuutusyhtiöiden mielivaltaisesta toiminnasta. S-Ryhmä ajaa bonuksillaan ja rahanahneudellaan etuasemaa, kun ovat vielä tuomassa lääkäripalvelut Prismoihin. Ihmiset eivät tiedä, mikä heitä odottaa, kun LähiTapiola S-Ryhmineen saa mielivallan.

keskiviikkona 12.02.2014

Ensimmäisen valitusasteen eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kulut maksaa vakuutusyhtiö kokonaisuudessaan.

Vakuutusoikeuden kulut menee oikeusministeriön tililtä.
Vakuutusoikeus toteuttaa yli 90 pros. tapaturma-asiain korvauslautakunnan paaluttamaa korvauslinjaa, ei pyri missään vaiheessa oikudenmukaiseen ratkaisuun, vaan varmistaa että vakuutusyhtiön edut turvaava tapaturmalaki toteutuu.

keskiviikkona 02.10.2013

Vaikka vakuutus yhtiöitten johtavalääkäri puoltaisi sinun eläkepäätöstä niin vakuutsyhtiön lakimiehet monesti päätökset sanelevat asian.Ei myönnetä ja katsotaan kaikki valitus prosessit läpi.
Niin kuin minun kohdalla kävi ja asia kävi ilmi kun soitin johtavalle vakuutus lääkärille joka kertoi minun asian olevan niin että hänen mielestä minulle pitäisi olla määräaikaisella eläkkeellä niin kauan kun minua hoidetaan.Mutta talon lakimiehet eivät anna tehdä puoltavaa päätöstä.sieläkään lääkäreillä ole valtaa.

Harmi kun en nauhoittanut sitä keskustelua.

maanantaina 04.02.2013

Vakuutuslääkärien joukossa on vapaamuurareita. Äskeisen MOT-ohjelman jälkeen on ollut todella hämmentävää ajatella tällaisen lääkärin toiminnan eettistä oikeutusta .

sunnuntaina 17.02.2013

Eläkevakuutusyhtiö on täysin epäreilu yhtiö jossa laitetaan sairas ja
masentunut pitkäaikastyötön vastaan eläkevakuutusyhtiöön valitut
”parhaat” lääkärit.

Minä vaadin tasoitusta vrt. golfin tasoitusjärjestelmä jonka ansiosta
tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia pelaajien tasoeroista ja
kentän vaikeustasosta riippumatta.

Eläkevakuutusyhtiön toiminta on sairastuneiden laitonta eriarvostusta
sekä heitteillejättöä sanon minä! Heittellepano on rangaistava teko jos
se tehdään ”tahallisesti”.

tiistaina 05.02.2013

Tuo sairas järjestelmä perustuu vain ja ainoastaan vakuutusyhtiön varojen säästämiseen, ja vakuutussektori on ostanut järjestelmän itselleen rahoittamalla poliitikkojen ja puolueiden vaali ym. kampanjoita, sekä lainaamalla valtiolle rahaa valtavista omaisuuksistaan.

Vakuutusoikeuden yli 90%. hylkyprosentti kertoo kyllä homman juonen. Myös liikennevakuutuksissa kustaan vakuutuksenottajia silmää räikeästi. Nämä mitään kaihtamattomat ihmishirviöt teilaavat ihmisiä kuin kolmannen valtakunnan psykopaatit. Taatusti ovat kiusattuja ja henkisesti häiriintyneitä STM:n virkamiehet mukaan lukien.

Kun ihminen menettää työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa työkykynsä osittain tai kokonaan, nämä puoskarit hoitavat poliitiikkojen avulla loput, mitä tuhottavaa on jääänyt jäljelle.
Petosvakuuttaminen tuntuu olevan ihan kansallislaji tässä jälkeenjääneessä pohjolan kolkassa.

Kyllähän asiassa kuuluisi painaa vain ja ainoastaan lääketiede, eikä minkään Kärsämäen työväenyhdistyksen antama erikoispätevyys, jota ei voi opiskella missään yliopistossa, koska se ei kestä minkäänlaista päivänvaloa. Lääkäriliiton raskaimpia häpeäpilkkuja on jakaa tuollaisia erityispätevyyksiä.

perjantaina 08.02.2013

Ohjelma A-studiossa vakuutuslääkäreiden nimilistan julkisuudesta ei tuonut keskusteluun mitään uutta. Ei edes ministeri Risikon haastattelu.

Olen lähettänyt Risikolle useita dokumentteja, jotka osoittavat vakuutuslääkäreiden epärehellisen, jopa rikollisen toiminnan, mutta ministeri ei tästäkään huolimatta havaitse vakuutuslääkäreiden toiminnassa mitään ihmeellistä.

Samoin Kettunen valehteli vakuuttavasti, kun kertoi, millä perusteella vakuutuslääkäri jäävää itsensä pois tekemästä päätöksiä potilaasta, jota on itse hoitanut. Vakuutusoikeuden entinen ylilääkäri Eero Hyvärinen toimi erään potilaan hoitotiimissä yhtenä hoitavana lääkärinä v. 2008 kivunhoitoasiassa ja oli vakuutusoikeuden tuomarijäsenenä tekemässä hylkypäätöstä kyseisen potilaan asiassa v. 2012!! Eipä jäävännyt itseään, vaikka tiesi potilaan parantumattomat vammat.

Tästä on vedenpitävät kirjalliset dokumentit olemassa ja ne esitetään tarvittaessa medialle!!

Vakuutuslääkäreiden nimilistat ovat sivuseikka, pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan vakuutuslääkäreiden valheellisiin lausuntoihin varsinkin valitustuomioistuimissa ja saattaa voimaan lait, millä jokainen vakuutuslääkärin potilaasta kirjoittama lausunto ja myös vakuutusoikeudessa antamat ”asiantuntijalausunnot” olisivat julkisia.

Tähän päästäisiin, kun vakuutuslääkärit toimisivat valanvannoneina todistajina eivätkä valanvannoneina tuomareina vakuutusoikeuden istunnoissa.

Kannattaisi toimittajien tehdä hiukan paremmin taustatyötä asioiden todenperäisyyden selventämiseksi, jottei näinkin tärkeässä tv-ohjelmassa lasketeltaisi näin selviä valheita ja suostua tekemään pyydettäessä oikaisu, missä kerrottaisiin totuus asioista.

sunnuntaina 10.02.2013

vakuutuslääkärit kylmästi rusikoivat usean erikoislääkärin löydökset ja diagnoosit. poikkeukseta vastauksissa mitä vakuutusyhtiöstä tulee lausuntojen lähettämisen jälkeen on, "muu kiputila tai sairaus." Tässä nyt viimeisin vastaus jonka olen saanut on n. 15 erikoislääkärin/kuntouttajan lausuntojen lähettämisen jälkeen kolmen vuoden aikana ".. asaian käsittelyn yhteydessä ei ole tullut esille muutoinkaan sellaista tekijää, joka selittäisi XXXXX todetut oireet."
mutta minua on tutkittu, kuvattu, näytteitä otettu, työlistetty julkista terveydenhuoltoa, ja mitään muta sairautta tai syytä ole löydetty kuin tapaturman seurauksena tulleet vammat. tuntuu turhalta joutua työllistämään muutenkin pienin resurssein toimivaa terveydenhuolto järjestelmää jatkuvast toimittamalla uusia todisteita vakuutusyhtiölle, vaikka tiedossa on että mikään lausunto tai kuvaus tulos ole riittävä. olen vain työkykynini menettänyt tapaturman seurauksena, (keski)/vaikea aivovamma, paha kaularankavamma, cprs, ja muuta pienenpää juttua. mutta kaikesta huolimatta vakuutusyhtiö pitää minua edelleenkin työkykyisenä

tiistaina 12.02.2013

Kiitokset Ylelle hyvästä avauksesta erittäin tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen. Hyvä, että saimme kuulla lyhyessä ajassa läpileikkauksen, missä monia kiinnostavan vakuutuslääkäriaiheen suhteen mennään. Eri osapuolten tasapuolinen kuuleminen oli käsittääkseni historiallinen. Ja niin kuin palautteesta näkyy jatkokeskusteltavaa riittää.

Seuraava Ylen ohjelma mahdollisesti sillä tavalla toteutettuna, että nämä eri osapuolet ovat keskustelemassa ensimmäistä kertaa tv-historiassa samaan aikaan suorassa tv-lähetyksessä?

Kolme avainkysymystä jatkon suhteen lienevät nämät:
1. Tarvitseeko Suomessa noudattaa perustuslakia?
2. Onko eduskunnalla, lakisääteisissä vakuutuksissa, todellista lainsäädäntövaltaa?
3. Tunnustetaanko mitään tiedossa olevista epäkohdista virallisesti?

Erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden nimien julkisuuteen saaminen tulee auttamaan nyt piilossa olevien sidonnaisuuksien ja harmaan hallinnon esille saamisen. Aikaa se tulee tosin viemimään, joten siksi tuo tässä A-studiossa esiin tuotu vakuutuslääkäreihin kohdistuva oikeusprosessi on tärkeä osa palapelistä. Keitä vakuutuslääkärit ovat ja missä kaikkialla he todellisuudessa vaikuttavat? Erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjinä lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan piirissä.

Jatkossa olisi hyvä saada myös tätä seuraa aihetta niin sanotusti suuren yleisön tietoisuuteen.

Tämä kohta avautuva lakipaketti tunnetaan nimellä kahden lääkärin loukku. Sillä varmistettiin kaikessa hiljaisuudessa vakuutusyhtiöiden, vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten ylivalta suhteessa vakuutettuihin sekä hoitaviin lääkäreihin. Kuvio toteutettiin vuosina 2003 - 2007.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi yhden kauden oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi. Kukaan heistä ei vastustanut lakien voimaansaattamista.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset. Internetistä löytyy kiinnostuneille kukin lakipaketti purettuna:

> 1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta -

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä -

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

> 3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta -

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

> 4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

Koko tämä “kahden lääkärin loukku” – nimellä lakipaketti on selkeästi perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastainen.

Vakuutusyhtiöiden ylivalta suhteessa vakuutettuihin sekä hoitaviin lääkäreihin on siten lainsäädännöllisesti kiistaton.

Joten voitaneen tulla sellaiseen välipäätelmään, että ”kahden lääkärin loukku” –lakipaketti saatettiin vakaan ja tarkan harkinnan kautta voimaan?

On myös entistä tärkeämpää huomata se, että milloin julkisuudessa puhutaan:
* lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta - työtapaturmat ja ammattitaudit
* lakisääteisestä liikennevakuutuksesta - liikennevahingot
* lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta - ennenaikainen työkyvyttömyys
* lakisääteinen potilasvakuutus - potilasvahingot
* vapaaehtoinen vakuutusturva - esimerkiksi matkavakuutus, sairauskuluvakuutus jne.

Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa vakuutusala on ottanut strategiakseen puhua työeläkevakuutuksesta, jossa kolmelle neljästä hakijoista myönnetään aina työkyvyttömyyseläke eikä ongelmia siten ole...

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Tällä hetkellä liikkeellä olevan tiedon mukaan kaikki pitkään tiedossa olleet epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet ovat ratkeamassa! Vieläpä kerralla.

Jatkossa vain vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa huom! termi > työkyvyttömyyteen!

Menossa ovat ainakin seuraavanlaiset lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueille osuvat hankkeet, jotka pitäisikin saada julkiseen ja kaikille avoimeen seurantaan:

1.
Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu - STM
- ministeri Risikon työryhmä- käynnistynyt vuoden 2012 syksyllä
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu jatkuu -

2.
Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen - STM
- TAU työryhmä- käynnistynyt vuonna 2007
- ryhmän vetäjä vaihtunut
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Etujärjestöt ja vallan kolmijako-oppi -

3.
Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen - OM
- ollut vireillä jo vuodesta 2006
- ensimmäisen asteen lautakunnat stm:n alaisuudessa
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen -

tiistaina 19.02.2013

Kysykääpä ihmiset hylätyn päätöksenne tehneen vakuutuslääkärin nimi vakuutusyhtiöstä. Tässäpä tällä tavoin tehty yksi kysy googlelta-pohjalla oleva sidonnaisuusselvitys:

http://www.elake-fennia.fi/Tietoa-Elake-Fenniasta/Uutiset/2013/Jyrki-Varjonen-Elake-Fennian-vt-ylilaakariksi
http://www.ttl.fi/partner/tomahok/yhteystiedot/Sivut/default.aspx
http://www.dextra.fi/laakarit/laakari?erikoisala=Psykiatria

Viimeisen linkin kohteessa toimii myös vakuutusoikeuden ex-ylilääkäri Eero Hyvärinen

http://www.dextra.fi/laakarikeskus/kamppi/urheiluklinikka-kamppi/urheiluklinikan-laakarit-kamppi

perjantaina 08.03.2013

Toivottavasti jakso saadaan omana videoklipsinä näkyviin Yle Areenalle? Vaikka seuraavan vuoden ajaksi. Vuoden 2014 loppuun asti näkyvänä. Ohjelmassa esiintuotu vakuutuslääkäritietojen julkisuuteen saaminen on erittäin tärkeää. Erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjinä heidän tietonsa tulevat viimeinkin avaamaan oven isompaan kytkentöjen ja sidonnaisuuksien viidakkoon, joka on toistaiseksi saanut rehottaa ilman rajoituksia.

Tämän linkin kopioimalla pääsevät, kaikki aiheesta kiinnostuneet, katsomaan A-studion avaamaan kokonaisuuteen lisää. Kuten, mitä kaikkea on vakuutuslääkäreiden harjoittama tiede vakuutuslääketiede: http://ajankuva.blogspot.fi/2013/02/vakuutuslaakarit-suomi-2017.html

maanantaina 11.03.2013

Vien toiveesi nettiklipistä eteenpäin.

Päivi
verkkotoimittaja

torstaina 06.06.2013

Toivottavasti Yle jatkaa selvittämistä vakuutuslääkäreiden sidonnaisuuksista.

Paula Sallisen erinomainen reportaasi! Noste 1/2013 - "Vakuutusoikeuden lääkäreillä kytköksiä vakuutusyhtiöihin" Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää: "Tässä liikutaan juridisesti harmaalla alueella".

Jokohan seuraavaksi saadaan selville tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kaikkien jäsenten vastaavat sidonnaisuudet vakuutusyhtiöihin? Entä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan?

Toki kaikkein tärkeintä on saada ensin tietää se, että ketkä toimivat erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjinä yksityisissä vakuutusyhtiöissä?

Alkuun myös avoimen internetin hakukoneilta:
vakuutuslääkärit julkisen vallan käyttäjinä
vakuutuslääkärien sidonnaisuudet
Kukkosen lista

torstaina 06.06.2013

Keskustelu epäilemättä jatkuu ja juttuja tehdään vakuutuslääkäreiden sidonnaisuuksista vastedeskin.

Päivi
verkkotoimittaja

lauantaina 20.07.2013

Vakuutuslääkärien toiminta on erittäin valonarkaa toimintaa. Nämä julkista valtaa ja rahaa käyttävät tunteettomat turannit tekevät mitä vain ellei media nosta uudelleen ja uudelleen asioita julkisuuteen. Ihmiset maksavat tunnollisesti vakuutusmaksujaan tietämättä lainkaan, että kun vahinko tapahtuu ja ihminen vammautuu, vakuutusyhtiö hakemalla hakee muita syitä, jotta ei joudu maksamaan korvauksia.

Herätkää hyvät ihmiset ja ennakoikaa mistä tässä kaikessa on kysymys. Vakuutusyhtiöt maksavat kyllä pienet vahingot pitääkseen asiakkaansa tyytyväisenä. Kun vakavaa tapahtuu, niin vakuutusyhtiöt kokoustavat asian tiimoilta yhtenään ja kuittaavat suuret rahat/kokous ja etsivät uhrinsa sairauskertomukset elämän ajalta ja tekevät hylkypäätöksen. Vammautunut jää ilman korvauksia ja katkeroituu niin, että ei pysty enää normaaliin elämään.

Vakuutusyhtiö Tapiola hamuaa rahaa ja monopoliasemassaan hamuaa muita toimintoja rahaa kerryttääkseen. Tapiola on suurta S-Ryhmää ja ihmiset kantavat rahansa niin kauppaketjuun kuin pian pankkiinkin sekä vakuutuksiin. Nämä vakuutusyhtiön herrat keräävät suuret omaisuudet ja asiakaspalvelussa herätään todella ilkeäksi jos vakuutuksenottaja onkin korvauksia vailla.

Toivon koko sydämestäni, että yle ottaa vakuutustoiminnan tarkasteluun ja tekee siitä näyttävästi useissa medioissa ohjelmaa. Esimerkkitapauksia löytyy runsaasti. Katsokaa Helsingin Hovioikeuden päätös 14.1.2013, jossa liikeonnettomuuden uhri sai viimein hänelle kuuluvat korvaukset. Juttua on hoitanut Lakiasiointitoimisto Vesa Laukkanen Ky. Mikä nöyryytys ja vuosien työ eli eikö todellakaan näille vakuutusyhtiöiden narsisteille saada lakia. Miksi ihmiset käyttävät yksityislääkäripalveluja, joissa nämä roistot saavat rehvastella.

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Vastaa alla olevaan kysymykseen.
Kysymyksen tarkoitus on varmistaa, että lähetetty kommentti ei ole tietokoneella automaattisesti luotu häiriöviesti.

Selaa juttuja asiasanojen mukaan
Muualla Yle.fi:ssä