Pe 01.06.2007 @ 15:19admin

Tekemisen vapaus

Tuomas Myllyn, Juha Lavapuron ja Marko Karon "Tekemisen vapaus: luovuuden ehdot ja tekijänoikeus" on tärkeä kirja. Se on ensimmäinen suomeksi ilmestynyt teos, jossa tarkastellaan kriittisesti tekijänoikeutta ja asetetaan kyseenalaiseksi eräitä sen lähtökohtia.
 
On hyvä muistaa, että kaikkien oikeudenalojen lähtökohdista voidaan käydä kriittistä keskustelua. Kukaan ei pysty aukottomasti todistamaan, millaisista rikoksista ihmisiä pitäisi laittaa vankilaan. Näin tehdään, eikä parempaakaan keinoa ole keksitty. Tekijänoikeutta koskeva keskustelu Suomessa on kuitenkin ollut poikkeuksellisen dogmaattista. Syynä tähän on  se, että pienessä maassa lähes kaikki alaa tuntevat ihmiset ovat olleet erilaisten intressitahojen palveluksessa. 
 
"Tekemisen vapauden" kirjoittajien pääosa on juristeja, joukossa yksi alan professori. Lisäksi mukana on taloustieteilijöitä ja taiteilijoita. Kirjoittajien joukosta puuttuvat virkistävästi kaikki alan tutut nimet, joten voidaan todella puhua uusista näkökulmista.
 
Mitä mieltä kirjoittajat sitten ovat tekijänoikeuden viimeaikaisesta kehityksestä? Heidän mielestään tekijänoikeus on vaarassa muuttua sensuurin välineeksi, joka rajoittaa uutta ilmaisua ja luomista. Teknisten suojakeinojen purkua koskeva kielto tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden rajoittaa myös sellaisen aineiston käyttöä, joka itse asiassa olisi vapaata. Hyvitysmaksusta on tullut veron kaltainen järjestelmä, jonka käytöstä päättävät yksityiset järjestöt. Samalla tekijänoikeusjärjestöjen valta yhteiskunnassa on kohtuuttomasti kasvanut, ne muokkaavat julkista mielipidetä ja lobbaavat lainsäätäjiä. Vaihtoehtonai kirjoittajat vaativat, että tekijänoikeuksien säätelyssä pitäisi nykyistä huomattavasti enemmän painottaa perusoikeuksia ja korostaa tekijän yksioikeuden sijasta vastavuoroisuutta. Miten tämä tulisi toteuttaa lain säännösten tasolla, jää vielä auki.
 
Monen kirjoittajan teksteistä koostuvan kokoelman taso vaihtelee. Kansainvälisessä tekijänoikeutta koskevassa keskustelussa kriittinen taloustieteellinen näkökulma on viime vuosina noussut voimakkaasti esiin. Englannissa Gowersin komitean palkkaamat taloustieteilijät ovat laskeneet, mitkä ovat ehdotettujen suoja-aikojen pidennysten todelliset taloudelliset vaikutukset. Suomessa tekijänoikeusjärjestelmän suurimmat haasteet viime aikoina ovat tulleet kilpailuviranomaisilta. Tässä teoksessa liiketaloustieteilijöiden anti jää juristien teksteihin verrattuna kevyeksi pohdiskeluksi yleisellä tasolla.
 
Tämä kirja ei ole mikään tekijänoikeuden perusteiden esittely. Esitettyjen argumenttien seuraaminen edellyttää jonkinlaista alan perusteiden tuntemista. Se ei myöskään ota kantaa vireillä oleviin asioihin, vaan katsoo pitemmäksi. Tekijänoikeusjärjestelmä ei vielä ole kriisissä, mutta uudet tuulet ovat alkaneet puhaltaa. Perusoikeuksien esiin nostaminen tekijänoikeudessa on hyvinkin verrattavissa siihen muutokseen, jonka ympäristönäkökohtien huomioiminen on aiheuttanut muilla lainsäädännön aloilla. Vei aikansa, ennen kuin päästiin neuvottelemaan Kioton sopimusta.

Pekka Gronow

Pekka Gronow toimi asiantuntijana radion äänitearkistoissa. Hän kirjoitti blogissaan äänitteiden historiaan, arkistointiin ja tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

 

Blogiarkisto

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu