Pe 01.06.2007 @ 15:19admin

Tekemisen vapaus

Tuomas Myllyn, Juha Lavapuron ja Marko Karon "Tekemisen vapaus: luovuuden ehdot ja tekijänoikeus" on tärkeä kirja. Se on ensimmäinen suomeksi ilmestynyt teos, jossa tarkastellaan kriittisesti tekijänoikeutta ja asetetaan kyseenalaiseksi eräitä sen lähtökohtia.
 
On hyvä muistaa, että kaikkien oikeudenalojen lähtökohdista voidaan käydä kriittistä keskustelua. Kukaan ei pysty aukottomasti todistamaan, millaisista rikoksista ihmisiä pitäisi laittaa vankilaan. Näin tehdään, eikä parempaakaan keinoa ole keksitty. Tekijänoikeutta koskeva keskustelu Suomessa on kuitenkin ollut poikkeuksellisen dogmaattista. Syynä tähän on  se, että pienessä maassa lähes kaikki alaa tuntevat ihmiset ovat olleet erilaisten intressitahojen palveluksessa. 
 
"Tekemisen vapauden" kirjoittajien pääosa on juristeja, joukossa yksi alan professori. Lisäksi mukana on taloustieteilijöitä ja taiteilijoita. Kirjoittajien joukosta puuttuvat virkistävästi kaikki alan tutut nimet, joten voidaan todella puhua uusista näkökulmista.
 
Mitä mieltä kirjoittajat sitten ovat tekijänoikeuden viimeaikaisesta kehityksestä? Heidän mielestään tekijänoikeus on vaarassa muuttua sensuurin välineeksi, joka rajoittaa uutta ilmaisua ja luomista. Teknisten suojakeinojen purkua koskeva kielto tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden rajoittaa myös sellaisen aineiston käyttöä, joka itse asiassa olisi vapaata. Hyvitysmaksusta on tullut veron kaltainen järjestelmä, jonka käytöstä päättävät yksityiset järjestöt. Samalla tekijänoikeusjärjestöjen valta yhteiskunnassa on kohtuuttomasti kasvanut, ne muokkaavat julkista mielipidetä ja lobbaavat lainsäätäjiä. Vaihtoehtonai kirjoittajat vaativat, että tekijänoikeuksien säätelyssä pitäisi nykyistä huomattavasti enemmän painottaa perusoikeuksia ja korostaa tekijän yksioikeuden sijasta vastavuoroisuutta. Miten tämä tulisi toteuttaa lain säännösten tasolla, jää vielä auki.
 
Monen kirjoittajan teksteistä koostuvan kokoelman taso vaihtelee. Kansainvälisessä tekijänoikeutta koskevassa keskustelussa kriittinen taloustieteellinen näkökulma on viime vuosina noussut voimakkaasti esiin. Englannissa Gowersin komitean palkkaamat taloustieteilijät ovat laskeneet, mitkä ovat ehdotettujen suoja-aikojen pidennysten todelliset taloudelliset vaikutukset. Suomessa tekijänoikeusjärjestelmän suurimmat haasteet viime aikoina ovat tulleet kilpailuviranomaisilta. Tässä teoksessa liiketaloustieteilijöiden anti jää juristien teksteihin verrattuna kevyeksi pohdiskeluksi yleisellä tasolla.
 
Tämä kirja ei ole mikään tekijänoikeuden perusteiden esittely. Esitettyjen argumenttien seuraaminen edellyttää jonkinlaista alan perusteiden tuntemista. Se ei myöskään ota kantaa vireillä oleviin asioihin, vaan katsoo pitemmäksi. Tekijänoikeusjärjestelmä ei vielä ole kriisissä, mutta uudet tuulet ovat alkaneet puhaltaa. Perusoikeuksien esiin nostaminen tekijänoikeudessa on hyvinkin verrattavissa siihen muutokseen, jonka ympäristönäkökohtien huomioiminen on aiheuttanut muilla lainsäädännön aloilla. Vei aikansa, ennen kuin päästiin neuvottelemaan Kioton sopimusta.

Ma 28.05.2007 @ 11:33admin

Työsuhdetekijänoikeus

Vanhasen hallituksen ohjelmaan sisältyy kohta, jossa luvataan tutkia tarvetta siirtää tekijänoikeusasioiden valmistelu opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Tekijänoikeudellinen yhdistys järjesti 23.5. keskustelutilaisuuden, jossa eri intressijärjestöjen edustajat esittivät kantansa asiaan.
 
Etujärjestöjen keskustelut muistuttavat pakostakin commedia dell'artea, renessanssiajan näytelmää, joissa tyyppihahmot improvisoivat. Muusikkojen liitto, Gramex, elokuvatuottajat ja viestinnän keskusliitto esittävät kukin omat vuorosanansa, jotka kaikki ovat kuulleet ennenkin. Taiteilijoiden edustajat muistuttivat, että tekijänoikeuslaki on tarkoitettu suojelemaan taiteilijoita, ilman heitä ei olisi mitään jaettavaa. Siksi tekijänoikeusasiat kuuluvat opetusministeriöön. Teollisuus on taas huomannut, että viestinnästä ja kulttuuriteollisuudesta on tullut taloudellisesti merkittävää toimintaa. "Tekijänoikeusteollisuuden" merkityksestä kansantaloudelle esitetään suuria prosenttilukuja. Kauppa- ja teollisuusministeriö on siis oikea paikka.
 
Kumpikin näkemys on puoliksi totta. Tekijänoikeuslaki ei ole enää moneen vuosikymmeneen koskenut pelkästään kirjallista ja taiteellista työtä. Software-firmat ovat tänään suurimpia tekijänoikeuksien tuottajia. Toisaalta tekijänoikeusteollisuuden arvosta esitetyt luvut ovat suurelta osalta fantasiaa, koska osa lukuihin sisällytetystä taloudellisesta toiminnasta ei ole mitenkään tekijänoikeuksista riippuvaista. Yleisradion Iso Paja on tekijänoikeuslain suojaama rakennustaiteellinen teos, mutta ei ole todennäköistä, että kukaan yrittäisi tehdä siitä piraattikopioita. Sanomalehdistön toimintakaan ei suuresti muuttuisi, vaikka tekijänoikeuslaki kumottaisiin.
 
Miksi sitten harkitaan tekijänoikeusasioiden siirtoa ministeriöstä toiseen? Keskustelussa Teatteri- ja mediatyöntekijät, Gramex ja elokuva-ala vastustivat jyrkäsi siirtoa. Muutosta kannattivat Viestinnän keskusliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Tietoliikenteen keskusliitto. Keskeisenä asiana nousivat esiin työsuhdetekijänoikeudet. Teollisuuden mielestä opetusministeriö ei ole riittävän pontevasti pyrkinyt muuttamaan lakia siten, että työsuhteessa luotujen teosten oikeudet kuuluisivat lähtökohtaisesti työnantajalle.
 
Amerikkalaisen oikeuskäytännön mukaan työsuhteessa tuotettujen teosten tekijänoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti palkan maksajalle, työantajalle. Suomessa ja yleensä muutenkin Euroopassa on lähdetty siitä, että tekijänoikeus on aina tekijälle, ja työsuhteessakin työnantaja saa käyttöönsä vain ne oikeudet, joista on nimenomaan sovittu. Käytännössä näkemykset eivät välttämättä ole kaukana toisistaan. Yhdysvalloissakin työntekijät ovat media-alalla saaneet uusintakorvauksia esimerkiksi televisio-ohjelmien ulkomaisesta jakelusta. Eurooppalaisen käytännön mukaan työntekijälle jäävät oikeudet ovat yleensä vähäarvoisia. Vaikka olen ollut kuukaisipalkalla Yleisradiossa, yhtiö ei voi ryhtyä julkaisemaan radio-ohjelmiani kirjan muodossa - se oikeus on jäänyt minulle, mutta en usko tällä oikeudella koskaan rikastuvani.
 
Työsuhdetekijänoikeuksien merkitys korostuu nopean muutoksen aikana, jolloin tuottajille voi syntyä aito tarve hyödyntää tuottamaansa aineistoa uusilla tavoille. Jos ei uusista käyttötavoista ole osattu etukäteen sopia, voidaan joutua pattitilanteeseen, jossa yksikin oikeudenomistaja estää aineiston käytön. Minua jäi kuitenkin vaivaamaan se, ettei kukaan osapuoli täsmentänyt, mitä ehdotettu muutos käytännössä tarkoittaisi. Työsuhteitakin on monenlaisia, ja epätyypilliset työsuhteet alkavat muuttua tyypillisiksi. Tarkoitetaanko työsuhdetekijänoikeuksilla vain niitä teoksia, joita toistaiseksi voimassa olevassa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa olevat työntekijät tuottavat? Jos näin on, työsopimuksilla pystytään tarvittaessa sopimaan tarkemmin oikeuksista ja mahdollisista korvauksista.
 
Muusikko, joka tulee kolmeksi tunniksi levytyssessioon, on kuitenkin myös määräaikaisessa työsuhteessa. Merkitsevätkö työsuhdetekijänoikeudet tässä tapauksessa sitä, että kaikki oikeudet siirtyvät tuntipalkkaa vasten työnantajalle (mukaanluettuna tulevat Gramex-korvaukset?).  Työsuhdetekijänoikeuksista saattaisi myös seurata se, että tällä hetkellä yrittäjinä toimivat freelancerit huomaavatkin tekevänsä samoja töitä samaa korvausta vastaan mutta tuntipalkalla.
 
Mielenkiintoista nähdä myös, ehdotetaanko työsuhdetekijänoikeuksia toteutettavaksi taannehtivasti.
 
Viime kädessä saattaa olla samantekevää, missä ministeriössä tekijänoikeusasiat valmistellaan. Lait kuitenkin hyväksytään eduskunnassa, ja tässä asiassa kaikki osapuolet ovat kokeneita lobbareita.
 
 

Ke 23.05.2007 @ 17:44admin

Toiset laulukilpailut

Saksa ei menestynyt Helsingissä järjestetyissä Eurovision laulukilpailuissa kovinkaan hyvin. Katso-lehden saksalainen vastine arvioi jo etukäteen Roger Ciceron mahdollisuudet heikoiksi ja veikkasi voittajaksi Ukrainaa. Tähän suuntaan kilpailu menikin, kuten muistamme.
 
Saksalaisia tämä ei pahemmin sureta, sillä parhaillaan on käynnissä toinen kansainvälinen tv-laulukilpailu, jonka voittajasävelmä on taatusti saksankielinen. Grand Prix der Volksmusik on saksankielisten maiden suuri tv-spektaakkeli, jota on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1986 saakka. Mukana ovat Saksa, Itävalta, Sveitsi sekä saksankielinen Etelä-Tiroli, Alto Adige.Karsinnat ovat parhaillaan käynnissä, finaali järjestetään Wienissä 25. elokuuta. Ennakkosuosikkeja ovat Claudia & Alexx, Allgäupower, Südtiroler Spitzbuam sekä Natalie & Die Heimatstürmer. Aikaisempien vuosien voittajia ovat olleet mm Naabtal Duo (1988), Kastelruther Spatzen (1990) ja Henri Arland mit Hansi & Maxi (1994).
 
Volksmusik tarkoittaa suomeksi kansanmusiikkia, mutta kilpailuissa esitetty musiikki muistuttaa saksalaista kansanperinnettä suunnilleen yhtä paljon kuin suomalainen tango argentiinalaista. Kilpailun suomaisena vastineena voisikin pitää Tangomarkkinoita, jotka keräävät aina suuren määrän tv-katsojia mutta eivät edusta popmusiikin valtavirtaa. Muitakin yhtäläisyyksiä löytyy. Euroviisut pidetään Helsingissä ja Tangomarkkinat Seinäjoella. Euroviisuedustaja Roger Cicero on hampurilaisen musikkikorkeakoulun pop- ja jazz-linjan kasvatti. Esikuvana on Sinatra, pukeutuminen cool. Grand Prix - edustajat tulevat Alppien liepeiltä, naisilla on mielellään yllä Dirndl ja miehillä nahkahousut. Suosittuja soittimia ovat trumpetti, tuuba, harmonikka, sähköbasso ja akustinen kitara.
 
Valitettavasti GP der Volksmusik ei näy Suomessa. Kilpailun olemassaolo todistaa kuitenkin, että paikalliset musiikkiperinteet elävät Euroopassa ja voivat hyvin. Miten olisikaan Marija Serifovicin käynyt Euroviisuissa, jos Saksan edustajina olisivatkin Roger Ciceron sijasta olleet Die Allgäupower?
 

Su 13.05.2007 @ 11:16admin

Molitva

Olen ruvennut pitämään Eurovision laulukilpailuista. Muistan vielä sen ajan, jolloin lavalle astui vuoron perään iltapukuisia miehiä ja naisia, kaikkia säesti sata ja yksi jousta. Euroviisuista yritettiin tehdä jonkinlaista hienompaa iskelmämusiikkia. Ei mitään toivoa siitä, että jokun olisi pudottanut housunsa kesken esityksen.
 
Nykyisin on ilmeistä, että kaikissa maissa ei suhtauduta edustajien valintaan yhtä suurella vakavuudella kuin meillä kotona. Osa taitaa olla mukana samassa hengessä kuin Samoan joukkue talviolympialaisissa: tärkeintä ei ole voitto vaan jalo kilpailu. Voin hyvin kuvitella, miten Andorran edustajat on valittu. Välähdys Andorran television ohjelmajohtajan kokouksesta:
 
"Sitten meillä on tässä kirje jostakin Suomesta, pitäisi lähettää edustaja laulukilpailuun. Pablo, onko meillä ketään sopivaa?"
"Totta kai. Naapurikoulun pojilla on oikein reipas bändi, kaikki tykkäävät heistä."
"Selvä, lähetetään heidät. Ja sitten tärkeämpiin aiheisiin. Kuka vastaa seuraavien härkätaisteluiden televisioinnista?"
 
Ajat ovat muutenkin muuttuneet, mutta kyllä uusilla osanottajamailla on ollut suuri merkitys kisojen uudistumiselle. Ensimmäisissä kisoissa Itä-Euroopan maiden ohjelmanumerot toivat vielä mieleen Viru-hotellin kabareen 1980-luvulla. Nyt sieltä tulee (enimmäkseen) loistavia, omaleimaisia taiteilijoita. Ja juuri kun Suomi oli keksinyt, että Euroviisuissa pärjätään vain laulamalla englanniksi...
 
Maailmanpolitiikan kannalta Marija Serifovicin voitto on aivan suurenmoinen juttu. Euroopan viimeinen hylkiövaltio Serbia saa lopultakin ulkomailta myönteistä palautetta, ja ihan aiheesta. Euroviisujen järjestäminen Belgradissa saattaa hyvinkin auttaa Kosovon kriisin ratkaisemisessa enemmän kuin kaikki Ahtisaaren ponnistelut. Pitemmän päälle voidaan pelätä, että osa Länsi-Euroopan suurista maista jää kokonaan kisoista pois. Euroviisustrategian kannalta Jugoslavian hajoaminen oli loistava veto: nyt entisillä jugoslaaveilla on kuusi ääntä. Nykyinen äänestysmenetelmä olisi verrattavissa siihen, että Suomen presidentin vaalissa jokainen kunta olisi oma vaalipiirinsä, ja Iniön ja Helsingin äänet painaisivat yhtä paljon.
 
Populaarimusiikin maailmankuva on kuitenkin peruuttamattomasti muuttunut. All you need is love ei enää päde euroviisun säveltämisessä. Jos Suomi aikoo tosissaan pärjätä Belgradissa, tarjoan tv-johdon käyttöön ilmaiseksi seuraavan ohjeen. Mitään kansallista kilpailua ei järjestetä, vaan edustajaksi valitaan kutsumenettelyllä Viktor Klimenko. Lupaan säveltää kilpailuihin Suomen edustuskappaleen, jonka nimeksi tulee "Serdtse". SIinä sana, joka lämmittää äänestäjien sydämiä Bosniassa, Makedoniassa, Montenegrossa, Kroatiassa, Sloveniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Ukrainassa...
 
Tässä vielä malliksi voittajasävelmän kertosäe. Sanoittaja on S. Milosevic Mare.

 
Nebo zna, kao ja,
koliko puta sam ponovila,
to nebo zna, baš kao ja,
da je ime tvoje moja jedina
molitva.
 
Molitva, kao žar na mojim usnama je,
molitva, mesto reči samo ime tvoje.
 
Kun olette ymmällänne Balkanilla, sanokaa vain "Nebo zna" - taivas tietää.

Ke 09.05.2007 @ 12:35admin

Talvisota Trinidadilla

"Little Finland, we must help her
Defeat the aims of Soviet Russia
For communism will be
The destruction of world stability"
 
Suomen talvisota synnytti maailmalla monenlaisia myötätunnon ilmauksia. Yleisradion äänilevystössä on tallenne, jossa Kirsten Flagstad, Lauritz Melcior ja Lawrence Tibbett esittävät "Suomen laulun" Carnegie Hallissa 27 joulukuuta 1939 järjestetyssä tukikonsertissa. Mutta yllättäen ainoa ajankohtainen laulu, jossa otetaan nimenomaan kantaa sotatapahtumiin, on trinidadilaisen calypsolaulaja Atillan "Finland". Se on levytetty Port of Spainissa 3. helmikuuta 1940, sodan aikana mutta varsin etäällä sotatapahtumista.
 
Olen aina ihmetellyt, mikä sai Raymond Quevedon eli Atillan silloin kiinnostumaan kaukaisesta Suomesta. Nyt saksalainen Bear Family on julkaissut uskomattoman kymmenen CD-levyn boxin "West Indian rhythm" , joka käsittää kaikki Trinidadissa vuosina 1938-40 äänitetyt levyt, näiden joukossa myös "Finland".  Kokonaiskuva alkaa hahmottua.
 
Calypso oli alun perin karnivaalimusiikkia, jossa käsiteltiin ajankohtaisia tapahtumia. Alkuvaiheessa aiheena olivat yleensä paikalliset tapahtumat, joista Port of Spainin sanomalehdissäkin oli pikku uutisia. Uusintajulkaisun tekijät John Cowley, Donald Hill ja Dick Spottswood ovat sinnikkäästi käyneet läpi kaikkien 270 calypson taustan ja monissa tapauksessa osoittaneet tarkalleen, mihin ne perustuivat. Kun Atilla eräässä laulussa kertoo hammaslääkärissä käynnistä, tutkijat kertovat lääkärin tarkan nimen ja vastaanoton osoitteen.
 
Kolmekymmenluvulla Trinidad - silloinen kruununsiirtomaa - joutui kuitenkin tiiviimmin mukaan maailman tapahtumiin. Öljykentillä mellakoitiin palkoista ja kuvernööri erotettiin. Hitler vaati Englannilta siirtomaita, näiden joukossa Trinidad. Kolmekymmenluvun lopun calypsot ovat täynnä viittauksia maailman tapahtumiin: Espanjan sisällissota, Puolan miehitys, saksalaisia vakoojia kiinni Yhdysvalloissa. Chamberlainin neuvottelut. Suomen tapahtumat asettuvat tähän kokonaisuuteen, niitäkin seurattiin Trinidadilla. Levyjä kuunteli myös nuori polvi, josta tuli sodan jälkeen itsenäistyneen Trinidadin johtajia.
 
V. S. Naipaul on varhaisissa romaaneissaan kuvannut, miten nämä tapahtumat vaikuttivat Trinidadin aasialaisen yhteisön elämään - oma suosikkini on "Suffrage in Elvira", kertomus ensimmäisestä vaalikampanjasta. Tyylillisesti Naipaulin romaani ei ole niinkään "Punainen viiva" kuin  "Tulitikkuja lainaamassa". Calypsolevyt katsovat samoja asioita mustan yhteisön näkökulmasta.

La 28.04.2007 @ 11:02admin

Olavi Paavolainen vai Karin Mandelstam ?

Yleisradiolla oli viisikymmenluvulla kaksi teatteripäällikköä. Olavi Paavolainen johti suomenkielistä, Karin Mandelstam ruotsinkielistä. Kumpi heistä oli radiossa merkittävämpi kulttuurivaikuttaja?
 
Kirjailija Olavi Paavolainen on ollut aikanaan Yleisradion tunnetuimpia työntekijöitä. Hän oli hankkinut maineensa Tulenkantajien lipunkantajana. Sodan jälkeen hän julkaisi kriittisen muistelmateoksen "Synkkä yksinpuhelu". Radion teatteripäällikkönä 1947-1964. Historian valossa hänen saavutuksensa radiossa jäivät kuitenkin melko vaatimattomiksi.
 
Monissa Euroopan maissa radioteatteri toi sodan jälkeen aktiivisesti esiin uusia kirjailijanimiä. Ruotsissa teatteripäällikkö Herbert Grevenius nosti  "40-lukulaiset" esiin. Aikalaisten kuvausten mukaan Paavolainen oli jo sodan murtama mies, jonka kiinnostuksen tärkeimmät kohteet olivat gini ja vermutti. Radioteatterin näkyvin kirjailijanimi oli Hella Vuolijoki, joka olisi pääjohtajana saanut työnsä eetteriin ilman Paavolaistakin. Yleisradion 25-vuotisjuhliin tilattiin kuunnelma Mika Waltarilta, joka oli kaksikymmenluvulla julkaissut Paavolaisen kanssa ensimmäisen runokokoelmansa. Hänen olisi ollut vaikea kieltäytyä. Waltari oli kuitenkin Sinuhen jälkeen niin suuri nimi, että hänen kirjoittamaan ainoastaan lupaamalla esitykset kaikissa muissakin pohjoismaissa. Ajan hermolla ollut teatteripäällikkö olisi tilannut työn Lauri Viidalta. Betonimylläri oli ilmestynyt 1947 ja Moreeni 1950, ja Viidalta olisi voinut syntyä Maitometsän veroinen radioballadi.
 
Uudet tuulet alkoivat puhaltaa radiossa vasta viisikymmenluvun lopulla, kun Pekka Lounela ja Harri Kaasalainen tulivat taloon. Kun Lounelasta vuonna 1964 tuli Paavolaisen seuraaja, hän ensi töikseen haki kaapista edeltäjänsä liian radikaaleina hyllyttämät työt.
 
Paavolaisen parina ruotsinkielisen radioteatterin johtajana toimi 1950-1968 Karin Mandelstam, josta on vaikea löytää minkäänlaisia elämänkertatietoja. Mitä enemmän arkistoja penkoo, sitä enemmän alkaa arvostaa häntä..
 
Karin Margareta Mandelstam oli syntynyt Helsingissä 1908. Hän opiskeli kieliä ja valmistui kielenkääntäjäksi 1937. Hän debytoi vuonna 1935 kokoelmalla Insikt. Valitut runot julkaistiin vuonna 1975 (Dansande bin. Dikter 1936-1943 i urval). Runoilijana Mandelstam harrasti mitallista luonnonlyriikkaa, joka oli mahdollisimman kaukana "Synkän yksinpuhelun" tunnelmista:
 
De som diktar, de som sjunger, de är dansande bin!
Bortom gärden och diken
bortom måne och sol
har de funnit vida riken av syrener och viol,
av nässlor och taggar, av tistlar och tång
-  allt har honung, allt har skönhet
för ett hjärta som vill sång!
 
Vuonna 1945 Mandelstam sai paikan amanuenssina ruotsinkielisellä teatteri- ja viihdeosatolla, ja vuonna 1950 hänet nimitettiin osastopäälliköksi. Tässä tehtävässä hän vastasi kuunnelmatuotannosta, joka oli lähes yhtä laajaa kuin Paavolaisella. Radioteatterin täytyi palvella laajoja kansalaispiirejä, ja ohjelmisto ulottui Shakespearesta Vilhelm Mobergin talonpoikaisdraamoihin. Mandelstam seurasi ilmeisesti kuitenkin tiiviisti uutta suomenruotsalaista kirjallisuutta. Hänen esiin nostamia nimiä olivat muun muassa Solveig von Schoultz, Tito Colliander, Henrik Tikkanen, Walentin Chorell ja Bo Carpelan. Chorell debytoi radiossa 1947 kuunnelmalla Denis’ odödliga hjärta, ja hänestä tuli yksi viisikymmenluvun merkittävimmistä näytelmäkirjailijoista. Chorellin persoona ja tuotanto on oman juttunsa arvoinen.
 
Bo Carpelan oli 1950-luvulla leimallisesti runoilija, romaanikirjailija hänestä tuli vasta myöhemmin, teatterille hän ei ollut tehnyt mitään. Carpelan itse varmaan tietää parhaiten, mutta arkistoista saa vaikutelman, että Radioteatern rohkaisi nuorta runoilijaa kokeilemaan muitakin ilmaisumuotoja. Carpelanin ensimmäinen radiotyö oli kuunnelma Nikodemos, 19 år. Aliotsikon mukaan se oli "huvinätelmä äänille ja tehosteille", mutta valitettavasti siitä on tallella vain käsikirjoitus. Moln (1954) on jo tallella äänitteenä, ja seuraavalta vuodelta löytyy dekkariparodia Med mitt mått mått. Vuonna 1960 valmistui kehuttu Din gestalt bakom dörren (suomeksi Sinunn hahmosi oven takana). Voidaan hyvin ajatella, että Mandelstam viitoitti tietä viime vuosien Finlandia-palkittuihin romaaneihin.
 
Vuonna 1968 Karin Mandelstam jäi eläkkeelle. Hän kuoli 1982. Hänen muistelmiaan Radioteaterinista ja kirjailijoista löytyy sieltä täältä radioarkistosta, erilaisten katsausten lomasta.
 
On mielenkiintoista ajatella, että itse asiassa Yleisradio on luultavasti ollut 1900-luvun jälkipuoliskolla Suomen tärkein ruotsinkielinen kulttuurilaitos, vaikutukseltaan mittavampi kuin Hufvudstadsbladet tai Svenska teatern. Yleisradion sisällä Pasilassa tätä ei juuri huomaa, Svenska Yle pysyttelee omissa oloissaan. Kun vuonna 1996 julkaistiin suuri kolmiosainen Yleisradion historia, siitä tehtiin myös suppeampi ruotsinkielinen painos. Se on kuitenkin vain lyhennelmä suomenkielisestä tekstistä ja asiallisesti katsoen suomenkielisen Ylen historia ruotsiksi käännettynä. Svenska Ylen historia pitäisi vielä kirjoittaa, muuten Karin Mandelstamin tapaiset kulttuurivaikuttajat häviävät historiasta. 

To 26.04.2007 @ 16:57admin

Brecht radiossa, ja radiosta

Helsingin Kaupunginteatterin ohjelmistossa on parhaillaan Kari Heiskasen vauhdikas Kerjäläisooppera. Se poikkeaa aika lailla Eino Salmelaisen viisikymmentä vuonna sitten Tampereelle tekemästä ohjauksesta, jonka nauhoite löytyy radioarkistosta. Käännöksestä vastasi silloin P. Mustapää.
 
Salmelaisen Kerjäläisooppera vuodelta 1947 kuulostaa enemmänkin operetilta, kun taas Heiskasen ohjauksessa pyritään takaisin kaksikymmenluvun berliiniläiseen kabareetunnelmaan. Se tuo mieleen George Groszin irvokkaat kuvat kaupungin yöelämästä. Kun menette Kaupunginteatteriin, suosittelen sijoittumista permannolle - parvekkeelta katsottuina näyttämöasetelmat vaikuttavat liiankin laskelmoiduilta.
 
Bertolt Brechtiä pidetään 1900-luvun saksalaisen teatterin suurimpana uudistajana. Pelkästään Brechtin tuotannosta koostuva teatteritarjonta voisi olla aika rankkaa purtavaa, mutta kieltämättä hän ravisteli perusteellisesti aikaisempia teatterikäsityksiä. Brecht oivalsi jo varhain, että radiosta oli kehittymässä itsenäinen taidemuoto. Vuonna 1929 hän kirjoitti Kurt Weillin ja Paul Hindemithin kanssa radiolle Charles Lindberghin Atlantinlentoa käsittelevän kantaatin ”Der Lindberghflug”. Sen äänitys on tallella Wiesbadenissa Saksan radioarkistossa. Haluaisin kuulla sen joskus, sillä se on yksi vanhimpia säilyneitä kuunnelmia maailmassa. Suomessa vanhimmat kuunnelmaäänitteet ovat 1930-luvun lopulta.
 
Eugen Berthold Friedrich Brecht syntyi Augsburgissa 1898 juutalaisen paperitehtailijan poikana. Vuonna 1928 valmistunut Kerjäläisooppera oli yksi aikansa suuria teatteritapahtumia, ja siitä tehtiin saman tien myös elokuva. Vuonna 1933 Brecht joutui syntyperänsä ja poliittisten mielipiteittensä vuoksi jättämään Saksan. Prahan,Wienin ja Zürichin kautta hän päätyi Tanskaan, jossa vietti useita vuosia. Vuonna 1939 hän jatkoi edelleen Ruotsiin, jossa Sveriges Radio tilasi häneltä kuunnelman Lukulluksesta. Silloin se jäi valitettavasti esittämättä, ja Brecht jatkoi Suomeen, jossa hän asui jonkin aikaa Helsingissä Köydenpunojankadulla sekä Hella Wuolijoen vieraana Marlebäckissä. Kirjailija Erkki Vala on vuonna 1965 lähetetyssä radio-ohjelmassa ”Maanpakolainen Suomessa” muistellut näitä vuosia, ja kertoo muun muassa, miksi Brecht aina käytti suuria kenkiä.
 
Suomesta Brecht vaelsi Neuvostoliiton kautta Yhdysvaltoihin ja sodan jälkeen takaisin Saksaan, jossa hän kuoli 1956. Suomessa ja Yleisradiossa Brechtin näytelmillä on jo pitkä esitysperinne. Saman vuonna Kerjäläisoopperan kanssa, siis 1947, radiossa lähetettiin Pelagea Vlassovan elämä, jonka Brecht oli muokannut Gorkin romaanin perusteella. Barbara Peloton radioitiin 1955, jälleen Eino Salmelaisen ohjauksena. Samana vuonna lähetettiin myös Staffan Aspelinin ohjaama Regeln och undantaget (Sääntö ja poikkeus) . Kerjäläisooppera lähetettiin uudestaan 1956 Kauko Laurikaisen ohjaamana. Ritva Arvelo teki radioteatterille Kaukasialaisen liitupiirin 1957 sekä Galileo Galilein elämän 1960. Uudempien esitysten läpikäynti saakin jäädä toiseen kertaan.

To 12.04.2007 @ 13:44admin

Sven Jerring ja munkit

Tukholman radiotalon edessä Valhallavägenillä on kahta miestä esittävä patsas. Haastateltava on Gunder Hägg, Ruotsin Paavo Nurmi. Haastattelija mikrofoni kädessä on Sven Jerring.
 
Suomalaisittain katsottuna Sven Jerring (1895-1979) oli Pekka Tiilikainen, Niilo Tarvajärvi ja Markus-setä yhdessä persoonassa. Hän oli kaikkien aikojen kuuluisin ruotsalainen radiopersoona. Osittain tämä johtui siitä, että alkuvuosina radioääniä oli vähän, ja kaikki joutuivat tekemään kaikkia. Jerring oli mukana Ruotsin radion perustamisvuodesta 1925, hän veti lastenohjelmia, urheiluselostuksia ja kaikkea muutakin. Mutta aivan ilmeisesti hän oli Tiilikaisen tavoin radioselostajana luontainen lahjakkuus, joka ymmärsi vaistonvaraistesti uuden median mahdollisuudet ja kehitti niitä.
 
Yleisradion arkistossa on muutamia Jerringin Suomessa tekemiä ohjelmia, joiden avulla voi tutustua hänen tyyliinsä. Vuonna 1936 Jerring vieraili Valamon luostarissa haastattelemassa munkkeja ja kertomassa ruotsalaisille kuuntelijoille luostarielämästä. Yllättäen käy ilmi, että Valamossa oli 1930-luvulla monia ruotsia puhuvia munkkeja, jotka Jerring oli heti löytänyt joukosta. He olivat venäläisiä kauppiaanpoikia Helsingistä, jotka puhuivat kaunista sadan vuoden takaista suomenruotsia. Kaikesta kuuluu, että Jerring oli tehnyt erittäin tarkkaa pohjatyötä, vaikka ohjelmassa onkin suoran lähetyksen tuntu.
 
Vuonna 1936 oli jo mahdollista tallentaa radio-ohjelmia levylle. Tämän ohjelman materiaali oli äänitetty Valamossa, mutta lähetys tapahtui myöhemmin Tukholmasta. Lähetyksen lopussa Jerring lähettää terveisiä Valamon munkeille, kertoo heidänkin juuri sillä hetkellä seuraavan ohjelmaa omalla vastaanottimellaan ja muistuttaa kuuntelijoille, että tällä kertaa Valamon kellot kuuluvat radion välityksellä laajemmalle kuin koskaan ennen. Kuuntelijat ja esiintyjät kytketään samaan piriin.
 
Sodan aikana Valamon luostari joutui evakkoon, ja marraskuussa 1945 Jerring vieraili taas Uudessa Valamossa kyselemässä kuulumisia. Muuton mukana elämä oli muuttunut - kun aikaisemmin herättiin aamulla kolmelta, nyt nukutaan neljään asti. Munkkien kammioista hän löysi seinillä roikkumasta kuivattuja lehtikimppuja, saunavihtoja. Kesken igumeni Iisakin haastattelun taustalla kuuluvat yllättäen seinäkellon lyönnit. Jerring oivaltaa, että lyönnit kuuluvat myös radiovastaanottiin ja tuo ne salamannopeasti mukaan lähetykseen. "Olipa tuo kauniisti soiva seinäkello, Isä Iisakki. Kertoisitteko mistä te olette saanut sen?". Igumeni kertoo saaneensä kellon perintönä eräältä vanhassa Valamossa asuneelta erakkomunkilta. "Siis munkki Fjodorilta ? Minä muistan hänet hyvin. Tapasin hänet viime käynnilläni", kommentoi Jerring.
 
Edellisestä käynnistä on kulunut yhdeksän vuotta, sillä välin Jerring on tehnyt tuhat muuta reportaashia, mutta kuulija ei tätä huomaa. Jerring on patsaansa ansainnut.

Ke 04.04.2007 @ 16:45admin

Tekijänoikeuden uusia tuulia

T. M. Kivimäen ”Tekijänoikeus” vuodelta 1948 oli pitkään ainoa suomeksi ilmestynyt teoreettinen esitys tekijänoikeudesta. Se on yksi harvoista oikeustieteellisistä teoksista, jotka on kirjoitettu vankilassa. Sodan aikaisena ministerinä professori Kivimäki oli yksi ”sotasyyllisistä”. Tämä ei kuitenkaan näy kirjassa, paitsi ehkä siinä mielessä, että viitteitä ulkomaiseen kirjallisuuteen on vähän.
 
Kirja korosti voimakkaasti tekijänoikeuksien yksilöllistä luonnetta, tekijän yksinoikeutta määrätä teostensa käytöstä. Se heijastaa aikaansa myös siinä suhteessa, että Kivimäki tuomitsi jyrkästi ajatuksen äänilevyille annettavasti tekijänoikeudesta. Äänilevyn tuottajaa ei hänen mielestään voi verrata kirjailijaan tai taiteilijaan, vaan kyseessä voisi korkeintaan olla jonkinlainen teollisuusoikeudellinen suoja. Vuonna 1966, kun Kivimäki julkaisi ”Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait”, tuulen suunta oli jo muuttunut. Esittävien taiteilijoiden ja tuottajien oikeudet olivat tulleet lakiin 1961.
 
Sen jälkeen tekijänoikeuslakia on muutettu jo parikymmentä kertaa. ”Kirjallisten ja taiteellisten teosten” suojaa nauttivat nykyisin myös luontoäänet, tv-verkon mittaustauko, kansanperinteen esitykset, tietokoneohjelmat, tietokannat, kopionesto-ohjelmat ja kännykkäkameran näpsäykset, vain joitakin esimerkkejä mainitakseni. Monien mielestä tekijänoikeus on kasvanut yli äyräittensä.
 
Tässä vaiheessa onkin kiinnostavaa lukea opetusministeriön työryhmän tuoretta mietintöä ”Tekijänoikeuden suuntaviivoja”. Työryhmän kokoonpanoa ei mietinnössä mainita, mutta ilmeisesti kyseessä on ministeriön virkamiesten vilpitön pyrkimys vastata tekijänoikeusjärjestelmään kohdistuneisiin muutospaineisiin. Aivan uutena asiana mietinnössä nousevat esiin nyt muun muassa tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät kuluttajien oikeudet. Mietinnössä käsitellään myös ”orpojen” teosten problematiikkaa, ”creative commons” –käytäntöä sekä mahdollisuutta laajentaa suojattujen teosten vapaita käyttöalueita. Koko teksti on kopioitavissa opetusministeriön sivuilta.
 
Uutta käytäntöä edustaa myös se, että kuka tahansa voi antaa ministeriölle lausuntonsa mietinnöstä. Yleensähän viranomaisten mietinnöt on lähetetty lausunnolle vain nimeltä mainituille tahoille, mutta uusi käytäntö näyttää leviävän EU:n piiristä.
 
Siitä vain naputtelemaan uudelle kulttuuriministerille mietittävää.

Su 25.03.2007 @ 22:54admin

Viljo Vesterinen

Viljo Vesterinen oli 1930-luvulla todennäköisesti tunnetuin suomalainen muusikko. Moninkertainen pohjoismainen harmonikkamestari sai aikanaan osakseen palvontaa, joka oli verrattavissa olympiavoittajille osoitettuun huomioon. Vesterisestä on kuitenkin kirjoitettu vähän, jutut hänen elämänvaiheistaan ovat kulkeneet harmonikansoittajien piirissä suullisena perinteenä.
 
Viljo Vesterinen on siis ollut yksi suomalaisen populaarimusiikin ikoneista, hän ansaitsee oman elämänkertansa. Marko Tikan "Harmonikan kuningas Viljo Vesterinen" on kuitenkin enemmän kuin tavanomainen muusikkielämänkerta. Ensinnäkin kyseessä ensimmäinen suomalaista populaarimusiikkia käsittelevä teos, jonka kirjoittaja on ammattihistorioitsija. Lähdeluettelo on mittava, ja vaikka monet kirjan jaksot kuullostavat enemmänkin muusikkolegendoilta, kaikki on yksityiskohtaisesti dokumentoitu. Toiseksi Tikka taitaa olla ainoa historioitsija, joka soittaa itse harmonikkaa. Tämä antaa hänelle aivan erityisen näkökulman Vesterisen uraan.
 
Viljo Vesterinen karkasi kotoaan 14-vuotiaana ja ansaitsi sen jälkeen elatuksensa harmonikan soittajana. Synnynnäisen musikaalisuuden lisäksi hän oli ilmeisesti motorisesti poikkeuksellisen lahjakas: hänestä tuli myös mestariluokan biljardin pelaaja. Näillä avuilla hän kehitti hyljeksitystä kansansoittimesta virtuoosisen konserttisoittimen. Monien vaiheiden jälkeen hän päätyi 1920-luvun lopussa Helsingiin, jossa hänestä tuli pian kysytty muusikko. Tämän vaiheen kruunasi kiinnitys Dallapé-orkesteriin, kolmekymmenluvun suosituimpaan suomalaiseen tanssiorkesteriin.
 
Pohjoismaiset harmonikkakilpailut olivat oman alansa Sibelius-viulukilpailut. Harmonikka oli 1930-luvullla kaikissa pohjoismaissa valtavan suosittu soitin. Voitettuaan kisat vuonna 1934 Vesterinen oli kuuluisuus myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja nousu jatkui.
 
Viljo Vesterisen ura katkesi sotaan. Rintamalle hän ei joutunut, mutta monta vuotta jatkuvaa soittamista vaikeissa kenttäolosuhteissa vei terän hänen soitostaan, ja ilmeisesti myös mursi hänen fyysisesti. Historiantutkijan sormet ovat ilmeisesti syyhynneet, kun hän on löytänyt sota-arkistosta paperit tapauksesta, joka johti harmonikkakuninkaan purkareissuun juuri ennen sodan päättymistä. Sodan jälkeen Vesterinen oli edelleen kysytty muusikko, mutta ei enää entisen luokan tähti, vaikka hänen elämästään tehtiin elokuvakin. Vuonna 1950 Vesterinen sai ensimmäisen aivoverenvuotokohtauksen, ja vähitellen hän menetti soittotaitonsa kokonaan.  
 
 
Marko Tikka on dokumentoinut Viljo Vesterisen uran uskomattoman tarkasti. Samalla teksti on eloisaa ja mukaansa tempaavaa, ajan suuret virtaukset on kuvattu taustaksi. Silloin kun Tikka ryhtyy analysoimaan Vesterisen tunnetuimpia levytyksiä toisen harmonikansoittajan perspektiivistä, teksti kohoaa suorastaan lentoon. Näin alkaa kuvaus Säkkijärven polkan levytyksestä Helsingin Saksalaisella koululla 17.6.1939: 
 
 
 "Vilin sormet asettuvat ylä-G:n kohdalle. Vili ottaisi heti alkuun lennokkaan triolin, kolme nopeasti peräkkkäin soitettavaa säveltä, jotka johtaisivat ensimmäiselle tahdille. Viipurilaisen neliäänikertarekisrei  on  auki."
 
 
Voiko sen paremmin sanoa?
 

Sivut

Pekka Gronow

Pekka Gronow toimi asiantuntijana radion äänitearkistoissa. Hän kirjoitti blogissaan äänitteiden historiaan, arkistointiin ja tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

 

Blogiarkisto

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu