Ma 03.01.2011 @ 20:28Tuija Aalto

Yle.fi:n uudenvuoden lupaukset uudelle vuosikymmenelle

Yle.fi toteuttaa Ylen strategiaa. Yle on olemassa, jotta kansanvalta ja suomalainen kulttuuri vahvistuvat. Yle on avoimen tietoyhteiskunnan rakentaja. Yle tuottaa ja tarjoaa luotettavaa tietoa, yhteisiä kokemuksia ja suomalaisten elämää rikastuttavia mediasisältöjä.

Yle haluaa olla suomalaisille merkityksellisin ja heidän omakseen kokema sähköisen viestinnän sisällöntuottaja sekä rohkea ja luova suunnannäyttäjä journalismissa ja kulttuurissa.

Yle.fi teki syksyn 2010 aikana Tulevaisuustyön, jossa pohdittiin toimintaamme vaikuttavia muutosvoimia ja suhtautumistamme niihin. Keskustelujen tuloksena tiivistyi joukko tavoitteita tulevaisuuden toiminnalle.

 

1. Yle.fi on suositeltu, ja suosittelee

Sosiaaliset verkostot suodattavat tietoa. Suodatuksen läpi pääseminen vaatii entistä enemmän ponnisteluja sisällöntuotannossa. Sosiaalinen media kilpailee suodattajan roolissa perinteisesti toimitetun median kanssa (esimerkkinä Facebookin uutiset).

Algoritmit ja sosiaaliset verkostot tuottavat jopa osuvamman mediapaketin kuin perinteisesti toimitettu media.

 
 • Yle.fi erottuu sisällöillään. Pyrimme aktiivisesti siihen, että meihin linkitetään tekemällä suosittelemisen arvoista sisältöä.
 • Olemalla pienten yleisöjen Yle.fi tulemme koko kansan Yle.fi:ksi
 • Yle.fi-brändillä allekirjoitamme ja osoitamme yhteiset arvomme. Laatu ja ”sivistyneisyys” ovat myös jatkossa erottautumiskeinomme.
 • Yle.fi toimii suodattajana ja suosittelijana. Ihminen on parempi suosittelija kuin algoritmi. Teemme valintaperustelut läpinäkyviksi.
 • Yle.fi paketoi sisältötarjontaansa linkittämällä ulospäin ja hyödyntämällä Yle.fi:n ulkopuolella olevaa sisältöä tarjoten näin lisäarvoa käyttäjälle.

 

2. Yle.fi kehittää tarinankerrontaa

Kun kaikkea mediaa on aina saatavilla, ainutkertaiset elämykset nousevat arvoonsa.

Verkossa suomalaiset kokoontuvat oman henkistensä yhteisöihin.

 • Yle.fi kehittää tarinankerrontaa verkossa (esim. vuorovaikutteisen äänen, kuvan, liikkuvan kuvan, grafiikan, pelillisyyden, datajournalismin ja reaaliaikaisten syötteiden avulla).
 • Yle.fi tukee yllätyksellisyyden ja ainutkertaisuuden kokemista
 • Yle.fi kehittää tunteiden ilmaisua faktan rinnalla. Yle.fi tuntee, sillä on kasvot, se on henkilökohtainen.
 • Yle.fi mahdollistaa tarinankerronnassa vuorovaikutuksen, osallistumisen, yhdessä tekemisen ja ihmisten oman luovan toiminnan esiin pääsyn.
 • Yle.fi:n toimittajat liikkuvat verkossa yhteisöjen välillä ja kuljettavat ajatuksia ja vaikutteita yhteisöistä toisiin kasvattaen näin yhteistä sosiaalista pääomaa. Yle.fi toimii fasilitaattorina tuoden esille ja kokoaa tarinoita asioista, jotka koskettavat ja askarruttavat suomalaisia.
 • Yle.fin tekijät järjestävät eri kokoisille kohdeyleisöille tapahtumia päästäkseen yleisöjensä luo. Tapahtuma voi olla verkossa tai yhdistää kasvokkais- ja verkkotapaamisen. Hakeudumme tilanteisiin, joissa me voimme olla läsnä.

 

3. Yle.fi tukee toimijuutta

Auktoriteetit murenevat. Ihmiset – kuluttajat, yleisöt - nousevat toimijoiksi ammattilaisten rinnalle monella toimialalla, myös mediassa.

Ihmiset rakentavat verkossa omaa identiteettiään osallistumalla ja jakamalla sisältöjä.

 • Yle.fi kehittää sellaisia journalismin ja tarinankerronnan tapoja, joihin kuuluu yhteistyö aktiivisten kehittäjäasiakkaiden kanssa. Vakiinnutamme yhdessä tekemisen toimintatavaksi. Otamme kiinnostuneet ihmiset mukaan myös uudistus- ja kehitystyöhön.
 • Yle.fi tukee ihmisten toimijuutta ja tarjoaa erilaisia rooleja palveluissaan. Yle.fi mahdollistaa erilaisia keskusteluja.
 • Yle.fi tukee intohimon osoittamista. Yle.fi mahdollistaa tiedon rikastamisen (esim. virheiden korjaamisen, tietojen täydentämisen) ja tarjoaa väylän vaikuttaa sisältöjen tekemiseen.
 • Yle.fi panostaa positiivisen vahvistamiseen valitessaan, milloin se ennakkomoderoi ja milloin tukeutuu jälkimoderointiin tai mainejärjestelmiin esim. keskusteluissa.
 • Työsuunnittelu tukee toimittajien osallistumista keskusteluihin.
 • Yle.fi tuo tekemisen intohimon esiin
 • Yle.fi mahdollistaa työnkulut ideasta julkaisuun ketterästi ja nopeasti. Yle.fi:n toimintatapa tukee toimitustyön reaaliaikaisuutta. Sisällöntekijät, palvelusuunnittelu ja tekniikka ovat lähellä toisiaan. Organisaatio ja prosessit tukevat tekemisen meininkiä.

 

4. Yle.fi -sisällöt löytyvät

Informaatiota, myös ohjelmasisältöjä verkossa, on tarjolla enemmän ja enemmän. Kaikkiin tarpeisiin on sisältöä.

Hakukoneet annostelevat huomiota. Löydettävyys vaatii yhä enemmän aktiivista panostamista sisällön ja palvelun tuottajalta. Löydettävyys vaatii sekä toimituksellista työtä (esimerkiksi osuvaa otsikointia ja asiasanoitusta) että sitä tukevaa tekniikkaa (optimointi).

Mobiili mediakäyttö lisääntyy ja paikkatiedon merkitys sisältöjen kontekstinmukaisessa löytymisessä kasvaa.

 • Yle.fi:n tarjonta ja palvelurakenne on käyttäjille selkeä ja ymmärrettävä.
 • Palvelut suunnitellaan niin, että asiakkaiden liikkuminen palvelusta toiseen motiiviensa mukaan on sujuvaa, vastaa tarpeisiin ja yllättää.
 • Teemme sisältöjä ihmisille, ja huolehdimme niiden hakukonenäkyvyydestä. Teemme myös verkkoon julkaistut ohjelmat hakukoneiden löydettäviksi.
 • Levitämme itse sisältöä sinne, missä ihmiset ovat ja teemme jakamisen helpoksi.
 • Huolehdimme laadukkaasta metadatasta ja kehitämme asiasanoitusta.
 • Teemme sisältömme löydettäviksi myös paikkatietoisessa mobiilikäytössä.
 • Suomalaiset kohtaavat Yle.fi:n kaupungilla ja kotonaan eri päätelaitteissa; Yle.fi –sisällöt löytyvät sieltä, mistä yleisöt odottavat niitä löytävänsä.

 

5. Yle.fi:ssä ohjelmat ja sisällöt ovat aina saatavilla ja tukevat sosiaalisuutta

Media on koko ajan läsnä. Arkinen median kerros on kännykässä, television ja radion ”tapetissa”, julkisten tilojen näyttötauluissa.

Median päällekkäiskäyttö lisääntyy. Irtautumista ”tässä ja nyt” - media-arjesta tarjoavat uppoutuminen ja elämykset, joita tarjoavat esimerkiksi pelit, kuunnelmat, konsertit ja kotiteatterikokemukset.

On demand – mahdollisuus lisää ajankäytön hallinnan tunnetta. Yhä useammat suomalaiset odottavatkin voivansa katsoa tai kuunnella ohjelmia ja sisältöjä silloin, kuin heille itselleen sopii.

Sosiaalisen median ja pitkän hännän ilmiön myötä ohjelmat ja ohjelmasisällöt voivat olla puheenaiheita lähetyskaavioista riippumatta.

 • Yle.fi mahdollistaa ainutkertaisen yhdessä kokemisen jakamisen draamasta uutisiin. Reaaliaikainen yhteisöllisyys voi olla hetkellistäkin yhteisen tapahtuman ympärille kokoontumista.
 • Oma yhteisö on voitava pitää koko ajan mukana omassa mediankäyttökokemuksessa, samoin sosiaalinen kerros on voitava halutessa sulkea pois. Palvelusuunnittelumme tukee valinnan mahdollisuutta.
 • Ylen sisällöt ovat pysyvästi saatavilla Yle.fi:ssä sekä ladattavissa mukaan otettaviksi.
 • Yle.fi mahdollistaa ohjelmiemme ja niiden aiheiden pysymisen keskustelun aiheina, olivatpa ne sitten saatavilla tai ei. Tuotamme ja julkaisemme ohjelmien metatiedot ja nettisisällön siten, että ne toimivat tarvittaessa myös ilman itse ohjelmaa.

 

Tavoittaako ylläoleva jäsennys mielestäsi olennaisimman käsillä olevasta muutoksesta? Mitä poistaisit tärkeimpien havaintojen listalta, mitä lisäisit listalle?
 

Asiasanat: 

4 kommenttia

Näinhän me pohdimme. Kun vielä luin tämän läpi, niin se edellyttää aikamoista reagointivalmiutta. Nyt kun olen siirtynyt Asia-yksikköön on haluan uskoa, että sisällöntuotanto taipuu tähän ketteryyteen ja saavuttaa riittävän verkko-osaamisen. Ja sitten siirränkin katseeni Yle.fi (ent. UP) puoleen, kykeneekö se vastaavaan ketteryyteen?

Näille tavoitteille kannattaa antaa aikaa - siksi otsikoin ne lupauksiksi uudelle vuosikymmenelle. Luulen, että yhteistyössä ja keskustellen tässä päästään kyllä eteenpäin niin että voidaan vuoden päästä noteerata ihan oikeata edistystä, ainakin ensimmäiisä askelia.

Mikä on YLE.fi? Onko YLE jotain muuta? Entä YLE Areena?

Anonyymi hyvä kysymys. Yle.fi = Yle verkossa = Yle. Sisältäen uutiset, Areenan, oppimisen, kaiken. Jos tänään kirjoittaisin tuon uudelleen, puhuisin vain Ylestä.

Kehitys kehittyy - kokeile ja kommentoi yle.fi:tä

Tässä ryhmäblogissa yle.fi:n tekijät kertovat tulevista verkkopalveluista sekä valottavat ajatuksiaan suunnitelmien takaa.

Blogiarkisto