Ti 20.05.2014 @ 15:02Jaakko Ojalehto

Uudistuneen yle.fi hakukoneen ominaisuudet

Ylen verkkosivujen hakukone on uudistunut. Uudistuksen merkittävin muutos on hakukoneen käyttöliittymän erottaminen hakutulosten tuottamiseen käytettävästä tekniikasta. Erotuksen myötä käyttöliittymää pystytään kehittämään entistä ketterämmin ja tehokkaammin. Myös hakutulosten tuottamiseen käytettävää tekniikkaa voidaan päivittää tai muuttaa entistä vapaammin ilman että käyttöliittymään tarvitsee tehdä suuria muutoksia. 

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa hakukoneeseen palautettiin rajaus- ja järjestystoiminnot, jotka aiemmin löytyivät hausta, mutta poistuivat hetkeksi hakutekniikan vaihdoksen myötä. Näitä toimintoja ovat mm. rajaus ajan mukaan sekä järjestys ajan ja relevanssin mukaan.

 Yle.fi haku

Uudistuksen myötä myös hakukoneen käyttöliittymän tekniikka on uudistettu. Uusi käyttöliittymä perustuu moderneihin angular.js-, node.js- ja express.js-ohjelmistokehyksiin. Uusi käyttöliittymä on myös responsiivinen eli se mukautuu käyttäjän laitteen ruudun koon mukaan. Uudessa käyttöliittymässä on keskitytty myös nopeuteen ja helppokäyttöisyyteen. Hakutulokset päivittyvät heti hakusanaa tai rajaus- sekä järjestyssääntöjä muutettaessa, eikä hakupainiketta tarvitse napsauttaa lainkaan.

Uudistuksen toisessa vaiheessa hakuun tuotiin lisäominaisuuksia kuten kielirajaus ja esikatselukuvat. Kielirajaus on mahdollista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saameksi ja venäjäksi. Myös hakutuloksista näytettävien metatietojen kuten julkaisupäivän rikastamiseen panostettiin. Suurin muutos oli kuitenkin rajaustoiminnon uusiminen. Aiemmin rajaus tapahtui julkaisijan tai kanavan mukaan. Rajauksen vaihtoehtoina olivat mm. Areena, Elävä arkisto ja YleX. Oletuksemme oli että hakupalvelun käyttäjä tietää mihin aihealueeseen hänen etsimänsä asia kuuluu, mutta ei välttämättä kanavaa tai julkaisua, jossa se on Ylen sisällä julkaistu, joten muutimme rajausta aihepohjaiseksi. Uudessa rajauksessa vaihtoehtoina ovat mm. Tv- ja radio-ohjelmat, Tiede ja luonto sekä Lapset ja nuoret. Sama sisältö voi löytyä useamman aiheen alta.

Aiherajaus perustuu täysin olemassaolevaan metadataan, eikä mitään uutta käsityötä sisällön luokittelemiseksi ole tehty. Ylen sisältöjen luokittelu eri palveluiden välillä ei ole yhtenäistä, joten hakupalvelu poimii eri palveluiden sisältöjä ennalta määritetyistä kategorioista lisää sisällöt sopiviin aiheisiin. Hakupalvelun aihejaottelu perustuu siis muiden Ylen palveluiden sisällön kategorisointiin. 

Yle Uutiset jaottelevat tuottamansa sisällön myös uutisalueiden ja -toimitusten mukaan. Testaamme uutisten jaottelun käyttämistä myös hakukoneessa, kun käyttäjä on valinnut aiherajaukseksi uutiset. Tämän ansiosta haut pystytään kohdistamaan esimerkiksi ainoastaan kotimaan uutisiin tai jopa Etelä-Karjalan uutisiin. Koska uutisalueita ja -toimituksia on useita, niistä näytetään kerralla vain kymmenen, jotka sisältävät eniten valittuun hakulauseeseen liittyviä artikkeleita.

 

Jatkamme hakukoneen kehitystä kehittämällä, testaamalla ja julkaisemalla pieniä muutoksia pienissä erissä käyttödatan ja asiakaspalautteen perusteella. Mikäli sinulla on palautetta uudistuneesta hakukoneesta tai kehitysideoita voit kommentoida tähän artikkeliin, lähettää viestiä sähköpostiosoitteeseen haku.ylefi@yle.fi tai tweetata @zeikko.

Voit kokeilla uudistunutta hakua sivun yläreunan hakulaatikosta tai osoitteessa haku.yle.fi

0 kommenttia

Kehitys kehittyy - kokeile ja kommentoi yle.fi:tä

Tässä ryhmäblogissa yle.fi:n tekijät kertovat tulevista verkkopalveluista sekä valottavat ajatuksiaan suunnitelmien takaa.

Blogiarkisto