Pe 09.03.2012 @ 14:33Leevi Kokko, Asiakkuuspäällikkö/Yle.fi

Yleisradion käyttämät evästeet

Vuoden 2011 aikana päivitetyssä Yle.fi -palvelun tietosuojalausekkeessa todetaan, että "Yleisradio hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita verkkopalveluidensa väestöllisen tavoittavuuden tutkimisessa sekä sivustojensa kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Yleisradio voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoja edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Evästeitä käytetään myös parantamaan käyttökokemusta, mm. muistamaan asiakkaan viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia."

Evästeiden ja muiden tiedonkeruumenetelmien avulla syntyy Ylen analytiikkadata. Analytiikkadatalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista tietoa, jota siis käytetään Ylen verkkopalveluiden käyttömäärien seurantaan, ja josta johdetaan esim. toimitustyötä ja palvelukehitystä tukevia analyyseja tai tuotetaan automaattisia sisältösuosituksia käyttäjän selailuhistorian perusteella. Käytännössä yllämainittu tarkoittaa vaikkapa sen tutkimista, miten monelta eri selaimelta Kotikadun jaksoja on katsottu viimeisen kuukauden aikana. Tai miten suuri osa uutissivustolla kävijöistä palaa palveluumme päivittäin. Lisäksi jotkin asiakkaat ovat saattaneet osua satunnaisesti valittuun ryhmään, jolle on esitetty heidän Yle.fi -vierailuaan koskeva kysely. Tällaisissa tapauksissa vastaajien ikä- ja sukupuolitiedot saatetaan yhdistää analytiikkadataan siten, että esim. tietyssä ikäryhmässä suosituimpien Areena-sisältöjen tutkiminen on mahdollista.

On kuitenkin tärkeää huomata ettei mikään Ylen verkossa keräämä analytiikkadata sisällä yksilöiviä henkilötietoja, eli se on luonteeltaan täysin anonyymia. Dataa analysoidaan erilaisina segmentteinä, eikä sen perusteella ole siis mahdollista tunnistaa yksittäisiä asiakkaita. Mahdolliset sisältösuosituksetkin perustuvat vain ja ainoastaan Yleisradion omissa verkkopalveluissa tapahtuneeseen selailuun--ei siihen mitä asiakkaamme muualla verkossa tekevät.

Yle ei tallenna mihinkään käyttämiinsä analytiikkajärjestelmiin asiakkaidensa IP-osoitteita raportointia varten. Sellaisissa tapauksissa, joissa jokin työkalu teknisesti ottaen tallentaa asiakkaiden IP-osoitteita, osoitteet eivät ole raportoinnin piirissä, tai ne on koneellisesti sekoitettu siten etteivät ne raporteissa vastaa alkuperäisiä.


Seuraavassa on lueteltu Ylen asiakasanalyysin ja sisältösuosittelun tukena käyttämät mittaus- ja tutkimusteknologiat, sekä niiden selaimelle kirjoittamat evästeet:

comScore Digital Analytix (ent. Nedstat)

Yleisradion pääasiallinen web-analytiikkajärjestelmä, jonka avulla raportoidaan paitsi Areenan ja Elävän arkiston video- ja audiokäyttöä, myös yhdistetään tätä tietoa muuhun Yle.fi -sivustoilla tapahtuvaan selailuun. Lisäksi työkalun avulla voidaan tutkia erillistä paneelia käyttäen väestöllistä tavoittavuutta (ikä ja sukupuoli).
Evästeet asettava domain: yle.fi, da.yle.fi, fi.sitestat.com
Evästeet: s1, c1, ns_cookietest, ns_session
Evästeet asettava domain: scorecardresearch.com
Evästeet: UID, UIDR
Evästeiden tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. sessiotiedon ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen, sekä Yle Tunnuksen avulla sisäänkirjautuneiden asiakkaiden anonyymi käyttötiedon tallentaminen personointia ja yleisötutkimusta varten

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.comscore.com/Products_Services/Web_Analytics

TNS Metrix

Työkalu, jota käytetään markkinatilanneanalyysiin (Ylen verkko- ja mobiilipalveluiden käyttö Suomessa verrattuna muihin palveluihin) sekä yleisten taustatietojen (esim. sukupuoli, ikä) avulla tuotettavat profiilitiedot Ylen verkkopalveluista ja -sisällöistä.
Evästeet asettava domain: .spring-tns.net
Eväste: i00
Evästeen tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. sessiotiedon ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.tns-gallup.fi/

Google Analytics

Mahdollistaa erityisesti löydettävyyden ja hakukoneoptimoinnin analyysin yhdistettynä Googlen Webmaster Tools -palveluun.
Evästeet asettava domain: yle.fi
Evästeet: __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Evästeiden tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. session ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen sekä tieto mistä lähteestä sivulle on saavuttu (hakukone, linkki, suora liikenne)

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.google.com/analytics/

Leiki

Automaattisen sisältösuosittelun työkalu, jonka avulla mm. tarjoamme asiakkaille artikkelin yhteydessä siihen liittyviä muita sisältöjä, tai muutoin asiakkaan Yle.fi -selailuhistoriaan liittyviä muita sisältösuosituksia.
Evästeet asettava domain: leiki.com
Eväste: Leiki_wgttrg
Evästeen tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti sisältösuosituksia varten kaikille Yle.fi -käyttäjille, sekä Yle Tunnuksen avulla sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostisuositusten tarkentaminen selailuhistoriaan perustuen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.leiki.com/

Chartbeat

Reaaliaikaisen sisältöanalyysin työkalu, jonka avulla on mahdollista tarkastella kullakin Ylen sivulla parhaillaan olevien selainten määrää, sekä sivustolla liikkumista ja pysymistä artikkelien ja muiden sivujen välillä.
Evästeet asettava domain: yle.fi
Evästeet: _chartbeat2, _chartbeat4, _chartbeat5
Evästeiden tarkoitus: palaavien selainten tunnistus, selaimen sivulla pysymisen (ping) tiedon ylläpito, sivulla klikatun linkin tallennus

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.chartbeat.com/

Yle Asiakaskysely

Kysely, jolla tutkitaan kävijöiden laadullista mielikuvaa Ylen verkkopalveluista.
Evästeet asettava domain: yle.fi
Eväste: webropoll_id
Evästeen tarkoitus: kyselyyn jo kertaalleen vastanneiden selainten tunnistaminen

Crazy Egg

Työkalu, jonka avulla on mahdollista valituilla sivuilla tarkkailla mitä elementtejä näkymässä klikataan ja esim. miten suuren osan pitkästä sivusta asiakkaat näkevät. Käytetään suunnittelijoiden työn tukena sivuston käytön analyyseissa.
Evästeet asettava domain: yle.fi
Eväste: is_returning
Evästeen tarkoitus: mitattavalle sivulle palaavan käytön tunnistaminen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.crazyegg.com/

Amazon AWS

Suosittelumoottoreiden ja -rajapintojen sekä edistyneen data-analyysin tueksi luotu tietovarasto.
Evästeet asettava domain: yle.fi
Eväste: yle_selva
Evästeen tarkoitus: Lyhytikäisen session anonyymi yksilöinti. Mahdollistaa analytiikkadatan hajautetun käsittelyn siten että käyttäjäsessiot ovat lineaarisesti ajan mukaan prosessoitavissa.


Kuten tämäkin listaus osoittaa, useimpien muiden ammattimaisesti toimivien mediatalojen tapaan myös Yleisradio kerää runsaasti tietoa verkkopalveluidensa käytöstä. Viimeaikainen vilkas keskustelu suomalaisten verkonkäyttäjien yksityisyyden suojasta kertoo siitä miten tärkeää verkossa toimivien tahojen on kertoa siitä, mitä tietoa ne asiakkaistaan keräävät, ja mihin kerättyä tietoa käytetään. Toivon, että tämä kirjoitus osaltaan selventää Yleisradion verkkopalveluiden tutkimusmotiiveja ja -teknologioita.

Asiakkaiden yksityisyyden suojasta käytävästä keskustelusta on sinänsä ollut jo paljon hyötyä: BBC:n sivuilta löytyy erinomainen esimerkki siitä, miten he kertovat käyttämistään evästeistä (cookies). Suomessa on parhaillaan meneillään IAB:n vetämä eurooppa-tasoisen verkkomainonnan tietosuojaprojektin kansallinen toimeenpano, jossa esim. yhdenmukaistetaan kuluttajien mahdollisuuksia kieltäytyä selailuhistoriaan perustuvasta mainonnan kohdennuksesta. Lisäksi kansainvälinen web-analytiikan yhteistyöjärjestö Digital Analytics Association on laatinut eettisen julkilausuman (Code of Ethics), jonka ovat allekirjoittaneet jo sadat alan toimijat ympäri maailman.


Muokattu 22.1.2013: Poistettu viittaus TNS Metrix -tuotteeseen, Yleisradio luopunut tuotteen käytöstä.

Muokattu 21.11.2014: Poistettu viittaus Visual Revenue- ja Webropol-tuotteesiin, Yleisradio luopunut tuotteiden käytöstä asiakasanalyysin välineinä. Lisätty tieto Yle Tunnuksella rekisteröityneiden asiakkaiden sähköpostisuositusten rikastamisesta Leiki-tuotteen avulla sekä selailutietojen tallentamisesta personointia varten comScoren Digital Analytix -tuotteen avulla.

Muokattu 18.2.2015: Lisätty viittaus TNS Metrix -tuotteeseen, Yleisradio ottanut tuotteen uudestaan käyttöön. Samassa yhteydessä lisätty evästetiedot Ylen omasta asiakaskyselystä sekä Chartbeat-reaaliaikatyökalusta.

Muokattu 29.5.2015: Lisätty viittaus Amazon AWS -tuotteeseen.

4 kommenttia

Hienoa, että YLE kertoo käyttämästään analytiikasta. Valitettavasti ette huomioi sitä, että käyttämällä kolmansien osapuolien palveluja kuten Googlea annatte sille mahdollisuuden kerätä myös henkilökohtaista persoonallista selaushistoriaa myös YLE:n sivuston osalta. Koska YLE lisää tagit ja linkit näihin 3. osapuolen palveluihin olette osaltanne vastuullisia siitä, että nuo tahot käyttävät tietoja omiin tarkoituksiinsa. Olisikin mielenkiintoista tietää kenen vastuulle tietosuojavaltuutettu laittaa sen, että välitätte käyttäjien henkilökohtaista selaustietoa EU-alueen ulkopuolelle. Teidän sivustonne, teidän vastuunne.

Katsotaan mitä YLE vastaa, mutta on ilmeistä että anonyymin kysymyksessä on jonkinlainen väärinymmärrys. Mediayhtiöt sen kummemmin kuin mittauspalveluiden tarjoajat eivät normaalitilanteessa kerää henkilökohtaista selaustietoa. Rekisteröitymistä vaativat palvelut ovat sitten eri asia.

Jokainen tuntemani toimija on erittäin tarkka siitä että kerätyssä tiedossa ei ole mitään henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa. Niin mediatoimijat kuin mittausta tekevät yritykset ovat käyneet nämä jutut äärettömän yksityiskohtaisesti läpi tietosuojavaltuutetun kanssa enkä mitenkään jaksa uskoa että yksikään vastuullinen toimija luovuttaisi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kenellekään. Jo pelkkä ajatus siitä että verkkoanalytiikan kautta syntyisi henkilörekisteri jossa olisi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, tuntuu lähes kaikista alan toimijoista kovin epämiellyttävältä.

Jos sitten käyttäjä on tehnyt erikseen palveluntarjoajan (vaikkapa Googlen) kanssa sopimuksen käyttäjätilistä ja palveluntarjoaja kerää tietoa hänen verkkokäytöstään, kyseessä on tilanne jossa käyttäjä on luovuttanut omat henkilötietonsa palveluntarjoajalle. Niiden tietojen käyttöehdot ovat ennen kaikkea palveluntarjoajan ja yksilön välinen asia. Toki silloinkin kaikkien osapuolten on noudatettava alan lainsäädäntöä tai pelisääntöjä. Näissä tapauksissa vastuun kannalta on tärkeä ymmärtää, että käyttäjän ja yhden yrityksen väliset käyttösopimukset eivät ole minkään kolmannen osapuolen vastuulla.

Ensinnä: kiitos kommenteista.

Googlen tapauksessa kannattaa erottaa kaksi asiaa, eli Google Analytics ja toisaalta muut Googlen kuluttaja-asiakkaille suunnatut henkilökohtaiset palvelut, kuten esim. Google+.

Google Analyticsin käyttöehdot eivät salli henkilötietojen tallettamista selausdatan yhteyteen. Yle noudattaa näitä käyttöehtoja. Google ei siis kerää henkilökohtaista selaushistoriaa Yle.fi -palvelusta Google Analyticsin avulla. Google Analyticsin tapauksessa käytetään lisäksi ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli ne asetetaan domainista yle.fi - näitä evästeitä ei siis voi jakaa eri sivustojen välillä. Kts. lisää: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Sen sijaan Google+ sekä muut sosiaalisen median palvelut on huomioitu tietosuojalausekkeessamme, jossa todetaan: "Asiakas voi estää yksilöivien henkilötietojensa näkyvyyden myös nk. sosiaalisille laajennuksille käyttämällä Yleisradion sivustoja siten, ettei ole samanaikaisesti kirjautuneena yhteisöpalveluihin." Kuten Seppokin yllä kommentoi, kyseessä on Yleisradion näkökulmasta sopimus yksityishenkilön ja (esimerkiksi) Facebookin kanssa.

Pidämme tarkasti silmällä kansainvälisten sosiaalisten verkostojen yksityisyysasetuksien muutoksia, etenkin siinä tapauksessa että Yle.fi:ssä on integraatioita ko. palveluihin.

YLE teksti-tv jumittaa statistik-gallup.net -toimintojen takia sietämättömän paljon. Ainakin Firefox:illa sivu menee täysin toimimattomaksi gallup-hommien takia jopa minuutin ajaksi. Voisiko koko homman poistaa kun se kerran ei pelitä?

Kehitys kehittyy - kokeile ja kommentoi yle.fi:tä

Tässä ryhmäblogissa yle.fi:n tekijät kertovat tulevista verkkopalveluista sekä valottavat ajatuksiaan suunnitelmien takaa.

Blogiarkisto