EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja kansalaisliikkeen ääni

 

Toni Ruuska

EU:n ja USA:n valmisteilla oleva vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksessa eli TTIP on huolestuttanut osaa EU-kansalaisista.

Suurinta huomiota on herättänyt investointisuojan perusteella eri maiden ja niissä toimivien vierasmaalaisten yritysten välisiä riitoja ratkaisemaan suunniteltu välimiesmenettely. Välimiesmenettelyä on kritisoitu siitä, että koska kyseessä ei ole vakiintunut tuomioistuinmenettely, vaan aina tapauskohtaisesti kootut lakimiehet, sen tuomioita on vaikea arvioida ennalta eivätkä ne välttämättä ole kovin läpinäkyviä ja saattavat estää kansallisten parlamenttien itsenäistä päätöksentekoa.

Lisäksi huolena on ollut se, kun kaupan esteitä puretaan, niin voiko kuitenkin käytännössä käydä niin, että samalla joudutaan luopumaan ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia puolustavia säädöksiä tai päästetään jotain kautta markkinoille geenimanipuloituja tuotteita. Juuri näinhän ei pitäisi virallisten papereiden mukaan käydä, mutta kaikki eivät ole varmoja, että loppupeleissä näistä periaatteista voidaan pitää täysin kiinni.

On myös keskusteltu siitä, lisäisikö TTIP yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja työelämän epävakautta ja onko  koko vapaakauppaideologia yleisimmässä muodossaan siinä mielessä ongelmallinen, että se suosii kehittyneitä maita, mutta ei kehittyviä maita ja lisätessään taloudellista toimeliaisuutta, myös aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Ohjelmassa haastateltavana on TTIP:ä vastustava aktivisti, väitöskirjatutkija Toni Ruuska

17 kommenttia

Tavattoman tärkeä puheenvuoro niukkaan keskusteluun EU:n ja USA:n välillä käytävästä vapaakauppasopimusneuvottelusta! Martti Koskenniemi on kiitettävästi yrittänyt saada ääntään kuuluviin suunniteltuun investointisuojaan ja siihen liittyvään välimiesoikeusmenettelyyn sisältyvistä vaaroista. Tänäinen Brysselin koneen haastateltava Toni Ruuska muistutti monista muista sopimukseen liittyvistä ilmeisistä vaaroista. Niinhän se tällaisissa liitoissa tuppaa olemaan, että iso vie, pieni vikisee. Olisimmeko todella valmiit heikentämään vaivoin aikaansaamaamme ympäristönsuojelulainsäädäntöä vastaaman Rapakon takaista? Luopuisimmeko oikeudestamme järjestäytyä työntekijöinä, avaisimmeko markkinamme geenimuunneluille elintarvikkeille, hormoonilihoille yms. ilman mahdollisuutta päättää asiasta kansallisesti tai edes unionissa? Kuka hyötyy? Kuka häviää? Miksi neuvotteluja pyritään käymään salassa? Miettikääpä näitä. Tämä taas kerran erinomaisesti toimitettu ohjelma lisäsi käsitystäni ja huoltani siitä, että meitä ollaan viemässä takaisin jonkinlaiseen feodaaliyhteiskuntaan. Seuraamme sivusta, kun bisnes ja sen lobbarit siirtyvät valtaan ja jakavat varallisuuden kekenään. Elämme jo ajassa, jossa: "Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset elämet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset" (Orwell: Eläinten vallankumous)

Tärkeätä asiaa taas kerran. Martti Koskenniemi on kiitettävästi yrittänyt saada ääntään kuuluville sopimukseen kaavaillun investointisuojan ja siitä seuraavan välimiesmenettelyn vaaroista. Toni Ruuska toi tänäisessä Brysselin koneessa esille monia muita vaaroja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Kahdenvälisessä sopimisessa yleensä käy niin, että suurempi (tässä USA) vie ja pienempi (EU) viksee. Olemmeko valmiit amerikkalaistamaan/heikentämään vaivalla aikaansaamaamme ympäristölainsäädäntöä? Entä työ- tai elintarvikelainsäädäntö? Luovummeko työntekijöinä vapaasta järjestäytymisoikeudestamme? Avaammeko markkinamme geenimuunnelluille tai hormooneilla tuoteille elintarvikkeille yms. ilman, että voisimme kansallisesti tai edes unionissa vaikuttaa asiaan. Miksi neuvottelut on haluttu käydä suljettujen ovien takana? Kuka hyötyy? Kuka häviää? Miettikääpä näitä. Itse olen jo monesti ajatellut, että olemme vähin vastustavin äänin luovuttamassa päätäntävallan valitsemiltamme edustajilta kansainväliselle bisnekselle ja sen lobbareille. Samalla luovumme oikeutetusta osuudestamme kertyvään hyvinvointiin.Yhteiskunta on kehittymässä "uusfeodaaliseksi". George Orwellin siat laativat pian eläinten vallankumouksen jälkeen valtaan noustuaan julistuksen: "Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset" Näinhän se menee, ja me vain luemme lehtiä!

Olen ymmälläni!
Kuinkahan kauan kommentin tuleminen näkyviin kestää? Tunti ensimmäisen kommenttini jälkeen ohjelman perässä oli 0 kommenttia. Niinpä kirjoitin uuden, muistinvaraisesti samansisältöisen. Siksi niitä on nyt kaksi.Pahoittelen.

Momman äijä Lohjalta kirjoitti:

Olen ymmälläni!
Kuinkahan kauan kommentin tuleminen näkyviin kestää? Tunti ensimmäisen kommenttini jälkeen ohjelman perässä oli 0 kommenttia. Niinpä kirjoitin uuden, muistinvaraisesti samansisältöisen. Siksi niitä on nyt kaksi.Pahoittelen.

Pahoittelut minulta sinulle. Yleensähän kommentit tulevat heti näkyviin. Minulla oli nyt sivun kanssa vähän teknisiä ongelmia, ja ilmiö johtui siitä. Kiitos kiinnostavista näkemyksistä!

Missä voin käydä antamassa kannatusääneni ko. kansalaisaloitteeseen?

Myös tutkivat toimittajat, kirjailijat ovat aiheeseen perehtyneet. Haastatteluni Uudenmaan Näköalassa. Aiheena mm. TTIP, CETA. pic.twitter.com/uQsVkhGpHn

rita dahl kirjoitti:

Myös tutkivat toimittajat, kirjailijat ovat aiheeseen perehtyneet. Haastatteluni Uudenmaan Näköalassa. Aiheena mm. TTIP, CETA. pic.twitter.com/uQsVkhGpHn

Juttuni EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimuksesta julkaistiin Kanava 3/2014:ssä. pic.twitter.com/AQ4gk9n8bZ

Kissinger uudessa kirjasaan toteaa festfaalenin rauhan jälkeisen maailman järjestyksen olevan tiensä päässä.Uusi aikakausi on globaalijensuuryritysten ja osaajien valtakautta nämä uudet feodaaliruhtinaat keskenään sopivat pelin säännöt. Teknosysteemin pyöritykseen tehokaimmilaan tarvitaan vain kyvykkäin aines,viidennes koko väestöstä.Wahlroos kirjasaan varoitti tälläisen kehityksen ja yleisen demokratian tuomasta vaarasta enemmistön tyranniasta,koska vastuuttoman väestöpolitiikan seurauksena massat vajoavat pauperismiin.Kehityksen enemmän itseäni koskevana seurauksena pitäisin enemmistön elinpiiristä huolehtiaksi kehitettävä voimakkaiden aluekuntien verkosto linnaleirien tapaan vastapainoksi bisnesmaailmalle .Keskusjohtoisista kansallisvaltioista ei siihen ole.

Jussi kirjoitti:

Missä voin käydä antamassa kannatusääneni ko. kansalaisaloitteeseen?

Netissä sen voi käsittääkseni allekirjoittaa ainakin tässä osoitteessa:
https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Mikäli taas haluaa lukea virallista informaatiota TTIP:stä, niin voi käydä tutustumasta esim. tällaiseen sivuun:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48660&contentlan=1&culture=fi-FI

Tällainen lakimiesporras ei tietenkään pysty mitenkään vaikuttamaan mihinkään suuryrityksien toiminnassa ja minä ainakin niiden johtana aina ihmettelen tätä, että miksi USA ja muut kapitalistiset maat kääntävät itsensä pankkilainamaiksi ja sitten yritykset jäävät omaan yläluokkaansa tekemään bisnestä. Ei muuten, mutta kun ne lakimiehet eivät tee mitään työtä yrityksissä, kun vain kokouksissa pohtivat puheenvuorojen jakamisia ja sitten loppuaika kärsitään paniikintunteesta ja siitä, onko puku edustava.

Samaan aikaan yrityksissä on oikeaakin henkiökuntaa, joka tekee työtehtäviään omistajien ohjeiden mukaan ja sitten lakimiehet omasta mielestään tarvitsevat omat kokoustilanteensa, joissa pohditaan jotain täysin yritykseen kuulumatonta, kuten vallan kaappauksia omistajilta eli eihän tätä voi ainakaan pysyvänä talousjärjestelynä pitää. Eikä osana yritystoimintaa. Keino vaikuttaa yritysten toimintaan on asiakaspalaute, eikä oman johtoryhmän muodostaminen jonnekin yrityksen toimenkuvan ulkopuolelle. Lakimiesten pitäisi vähintäänkin tajuta siirtyä tekemään niitä pohdintojaan ihan omiin lakiasiantoimistoihinsa ilman sellaista sekavuutta, että pidettäisiin niitä omina johtoryhmän kokouksina ammattilaisjohtajina. Siellä he sitten voivat pohtia niiden tekemiensä konsulaatioidensa kannattavuuksia, kun kukaan yrityksissä ei maksa niistä yhtään mitään. Yrityksiin on organisoituna se ilmainen asiakaspalaute niille, jotka haluavat vaikuttaa. Eikä siihen kannatta kirjoittaa, että omistaja joi taas viinaa, vaan jotain paljon fiksumpaa. Mitä he yrittävät sanoa minulle? Että minä olen edelleen liian köyhä näilläkin miljardituloilla ja minun tuomioni vuodesta toiseen on aina sama eli köyhyys.

Mitä kaikkea kapitalistit eivät tiedä yritysmaailmasta? Juuri se huumoriosasto on sitä suuryrityksien omistajien tekemää työtä eli se luulemisen kuuloinen vitsikäs osa kapitalismia. Omistajat ovat usein yrityksen perustajia ja siitä syystä alan edelläkävijöitä ja todellisuudessahan yritystoiminta tapahtuu kokonaan henkilökunnan tekemällä työllä ja he ovat todellisia alan ammattilaisia ja sitten on näitä lakiasiantoimistoja, jotka pitävät niitä hallinnollisia kokouksiaan, joilla ei ole mitään vaikutusta suuryrityksien toimintaan ikinä. Syy siihen on se, että ulkopuolisella lakimiestason konsulttifirmalla ei ole ikinä ollut mitään edes yhtä kunnon ohjetta koskaan eri alojen ammattilaistyöntekijöiden mielestä. Miksi joku lakimies edes tietäisi muotivaatebisneksestä yhtään mitään? Muutenkin minä aina suosittelen äitiäni Hermionea mukaan niihin kokouksiin, koska hän on ollut Wall streetilläkin joskus ja lakimiehet tahtovat vain jutella...

Mikään yritys ei pysty toimimaan siihen tyyliin, että lakimiesten vaatimiin kokouksiin kukaan ehtisi osallistua, koska oikea työnteko on ihan jotain muuta kuin lakimiesten kanssa deittailua. Jos joku ehtii niin hän on sitten joku lääke-edustajan kaltainen työntekijä ja nyt lakimiesliiton vaatimuksien mukaan joka yritykseen pitäisi saada oma pr-emäntä tai edustaja ja jotenkin tämäkin kuulostaa jo ihan joltain homoklubitoiminnalta ja yrityksillä ei ole mitään järkeä lähteä hengailemaan seurakuntahenkisiin tilaisuuksiin vain imagoon liittyvistä syistä. Yleinen käytäntö seurakunnissakin on se, että vain saman seurakunnan jäsenille eli lakiasiantoimistot on tästä syystä jätetty kokoustelemaan keskenään.

Mutta sitten se oikea aihe eli omistajien osa tässä maailmassa on tehdä niitä yritysten suuria linjanvetoja, pieniä korjausliikkeitä ja päästä toteuttamaan omia uutuuksiaan ja muutenhan niiden tulisi toimia konseptien varassa omatoimisina. Ei kuitenkaan ihan mahdollisimman omatoimisina sairaaloiden apulaislääkärien tyyliin ja konsultaatioista tuttu anteeksipyyntely häiriöistä on liike-elämän puolella täysin kielletty. Omistajat ovat niitä suuria hengellisiä johtajia, joiden toiminta on niissä suuryrityksissä, eikä kukaan voi oikeasti luulla, ettei yrityksissä olisi aatteellista arvopohjaa ja sen sijaan kaikenlaista markkinahenkistä kaupallisuutta oikein tuputetaan. Pelkkien aineettomien arvojen sijaan kauppojen maailmassa on monarkistiset rahaan perustuvat arvot ja sen lisäksi oppeja riittää ja jopa jugurttipurkki sisältää tänä päivänä enemmän tietoa, taidetta ja tiedettä kuin moni uskonlahko pystyisi edes haaveilemaan.

Minä toivotan tämän vapaakauppasopimuksen Hermionen herraseuraksi, jos sitten työtekevä yrityspuoli saisi edes keskittyä töihinsä. Maailma menee oikeastikin liike-elämän ehdoilla ja poliittiset tilanteet lakiasiaintoimiston kanssa ovat hidaste tietenkin ja edes se olisi syytä tajuta, että ensin on yritys ja sen innovaatiot ja vasta sitten vuosien päästä lakimiesten vaatimat selvitykset, jotka muuttuivatkin ihan vaan parin sanan hokemisiksi. Köyhä, rikas, mikä sukunimi ja tässä kohtaa lakimiehet jo ovat ihan ihmeissään. Lakiasiaintoimistojen vaatimat kokoukset vaativat lyhyiden esitelmien tekemisiä ja ovat aina ylimääräistä työtä poliittisista syistä ja se edes pitäisi muistaa, koska eihän yritystoimintakaan mikään uusi keksintö ole.

- you don´t understand?

Osa yrityksen toimintaa on aina sen tason liikesalaisuutta, jota ei esimerkiksi ilman alan koulutusta pysty koskaan ymmärtämään ja ymmärrys vaatisi alalle kouluttautumisen ja tällaisia asioita joutuu kohtamaan niissä lakiasiaintoimistojen vaatimissa tilaisuuksissa. Jos biokemisti tajuaa ja osaa selittää laboratoriohoitajalle niin ei sitä välttämättä se toimistosihteeri enää tajuakaan. Ja siitä huolimatta tuotetta tulee kauppojen hyllyille myyntiin. Tämä on tällainen ongelmakohta, että jos tästä tekee ongelmaa niin sitä ei pysty ratkaisemaan muuten kuin tuotesisällysluetteloiden tasoa parantamalla asiakaspalautteiden perusteella. Sovinnolla, mutta muuten joudutaan sotimaan sen takia, ettei ollut riittävästi tietoa tuotesisällysluettoloissa taaskaan.

Sivulta on poistettu rasistinen viesti, ja niin tehdään jatkossakin

Laaksonen tutustu maciavellin ruhtnaaseen niin tiedät kuinka feodalismi toimii, tuo mitä edellä kerroit on rappeutuvan ruhtinaskunnan oireita. Jokin souri joukko luulee itsestään liikoja,koska heidän luomansa kieli ei avaudu organisation muille tekiöille, josta seuraa kohtalokas ylimieli joka voi tuhota ristiriitoja tuomalla koko ruhtinaskunnan eli yrityksen , haaskan asemassa ei kelään ole erityisen kivaa.

Pitäisi käsitellä konkreettisia esimerkkejä: euroopan rankat direktiivin (rikki, ROHS, hehkulamppukielto jne jne) vastaan jenkkien liberalismi -> olisiko EU-maat jatkuvasti käräjillä jos mikään laki tiukentuu? Pakenisiko pääkonttorit jenkkeihin, koska pääsisivät korppikotkarahastojen avulla valtioiden kimppuun? Voisiko Australian tupakkalain tiukentamisen korvaustuomio toistua vaikkapa suomen alkoholipolitiikan tiukennuksessa? Jos jenkkiläinen omistaja omistaisi Talvivaaran, ja vuotavan sakka-altaan 1,5mm muovikalvoeristyksen vaatimuksia tiukennettaisiin jotta se pitäisi vettä, niin voisiko valtion haastaa välimiesoikeuteen investointisuojasopimuksen rikkomisesta, vai tulkittaisiinko se ympäristöasiaksi, vai lypsäisikö amerikkalaiset lakifirmat vain rahaa vuosia kun riidellään onko tämä ympäristöasia vai ei? Jos ranska vaatii jotain tiukennusta, jota suomi vastustaa, ja se saadaan läpi ja tulee suomessakin suomalaisella viranomaistunnontarkkuudella pilkulleen voimaan ajallaan, niin voisiko joku suomessa toimiva haittaa kärsviä amerikkalaisomistaja haastaa suomen käräjille, vai haastaisiko se EU:n? Eli kuka maksaa kenen päätöksistä?

Haluaisin pitää kovasti erillään vihermustat globalisaatiovastustajat ja sitten professori-tasolle asti yltävän investointisuojasopimuksen osuutta vastustavat.

Mitä virkaa on vapaakauppasopimuksen investointisuojasopimuksella jos ja KUN löytyy NSA tapainen hallitsematon ameeba, joka tekee mitä lystää, missä lystää ja milloin lystää ja vähät välittää seurauksista? Lakien yli käveltiin silloin kun EU-alueelta alettiin lähettää matkustajalistoja jenkkeihin viranomaisille, koska kieltäytyminen olisi tarkoittanut sitä että EU-alueen lentoyhtiöt eivät enää jenkkeihin lentäisi. Jos Areva olisi amerikkalaisomistuksessa, niin olisiko suomi haastettu jo ajat sitten välimiesoikeuteen, koska STUK ei salli puolivalmiita prototyyppejä vuosikymmeniä toimivaksi ydinvoimalaksi? Oikeusoppinut sanoi Maija Elonheimolle lähetyksessä, että EU ja USA alueiden poliittinen ja oikeusjärjestelmä ovat toimivimpia mitä maailmasta löytyy, joten on vaikea nähdä mikä on se poliittinen riski jota vastaan investointisuojasopimusta tarvittaisiin, miten ei politikot näe tätä samaa?
Oliko luottoluokituksen lasku stubbin tilaama noottikriisi, jolla perustellaan investointisuojasopimuksen kannatuksen puolesta äänestäminen?
Onko otettu huomioon, että näennäinen boosti EU-talouteen voisi johtua vain siitä, että pääoma ostaisi heti sellaisia yrityksiä joita EU-alueella rajusti säädellään ja sitten alkaisi rahastaminen välimiesoikeudessa korppikotkarahastojen kantaessa kaikki haastamiseen liittyvät sijoittajan riskit?

Talouskasvun edistminen lienee vain savuverho todellisemmille tavoitteille maailman saamisesta monokultturiseksi, meidän halutaan alistuvan pax americanaaan.Toisaalta on ihmisten oma syy kansallisvaltioiden tarkoitushakuinen heikentäminen kun he kauhistelevat eivätkä millään suostu palkitsemaan virkamiehistöäeikä poliittisia päättäjiämme kilpailukykyisillä palkkioilla. Suuryritykset ovat poimineet parhaimmat hallinnolliset kyvyt jo vuosikymmenten ajan. Kateuteen sekoittunut populismi ja raukkamaiset pelkuripäättäjät ovat euroopan heikentymisen todelliset syylliset. Kunakin aikana ovat omat tabunsa jonka taakse ei haluta katsoa,meidän aikamme katsemagneetti on julkinen velkaantuminen,kestävyysvaje eikä tajuta julkisen velan kiertyvän yksityiseksi varallisuudeksi yleisen kulutuksen kautta. Samaan aikaan pankkitileillä makaa 250 miljardia euroa,joista suurin osa yli 65 vuotiailla ihmisillä,jotka elivät aktiivisimmat vuotensa korkean inflaation aikakautena,heidän elämänntapansa on ihailtavan säästeliäs,mutta samalla aikakautemme tarpeiden kanssa ristiriidassa,juuri heidän tulisi muistaa ettei ruumisarkussa ole tarvetta pankkitilille,vaan nyt heidän tulisi nauttia elämästä ja käytää palvelita joita nuorempien ikäpolvien yrittäjät tarjoavat.Kansakunnan turvallisuuden kannalta pahinta olisi että vauraat vanhukset korjaavat tulevasta deflaatiosta koituvat edut ja ajavat nuorempien polvien yrittäjät kurimuskierteeseen ja katkeruuden kautta epävakauttamaan yhteiselon edelytykset.

Suosittelen seuraavaa blogia...

Matti Hyryläinen: http://kirjoituksiataloudesta.blogspot.fi/

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu